Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0116(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0080/2019

Ingediende teksten :

A8-0080/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0143

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 48k
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg
Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen ***
P8_TA(2019)0143A8-0080/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2019 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12527/2018),

–  gezien het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS No. 218),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 87, lid 1, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0436/2018),

–  gezien Besluit 2002/348/JBZ van de Raad van 25 april 2002 inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie(1),

–  gezien zijn resolutie van 2 februari 2017 over een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit(2),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0080/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan de Raad van Europa.

(1) PB L 121 van 8.5.2002, blz. 1.
(2) PB C 252 van 18.7.2018, blz. 2.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid