Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0327(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0168/2019

Texte depuse :

A8-0168/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0144

Texte adoptate
PDF 108kWORD 47k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației) ***
P8_TA(2019)0144A8-0168/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05083/2015),

–  având în vedere proiectul de protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte (05880/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0022/2019),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0168/2019),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare Chineze.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate