Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0327(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0168/2019

Ingivna texter :

A8-0168/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0144

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2019)0144A8-0168/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om utkastet till rådets beslut om undertecknande på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05083/2015),

–  med beaktande av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan (05880/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0022/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0168/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy