Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0121(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0025/2019

Ingediende teksten :

A8-0025/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0145

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 47k
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg
Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië) ***
P8_TA(2019)0145A8-0025/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2019 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10219/2016),

–  gezien het ontwerpprotocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (10221/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0135/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8‑0025/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Arabische Republiek Egypte.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid