Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0121(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0025/2019

Predkladané texty :

A8-0025/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0145

Prijaté texty
PDF 119kWORD 42k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) ***
P8_TA(2019)0145A8-0025/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10219/2016),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (10221/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0135/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0025/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Egyptskej arabskej republiky.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia