Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0812(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0092/2019

Predkladané texty :

A8-0092/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0147

Prijaté texty
PDF 123kWORD 42k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve *
P8_TA(2019)0147A8-0092/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13123/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0164/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8‑0092/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia