Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0230(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0079/2019

Testi mressqa :

A8-0079/2019

Dibattiti :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2019 - 9.16
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0150

Testi adottati
PDF 391kWORD 134k
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
Il-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I
P8_TA(2019)0150 A8-0079/2019
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0440),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 165(4), 166(4) u 214(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0264/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta' Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0079/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 201.
(2) ĠU C 86, 7.3.2019, p. 282.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014
P8_TC1-COD(2018)0230

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 165(4), 166(4) u 214(5) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura ordinarja leġiżlattiva(3),

Billi:

(1)  L-Unjoni Ewropea hi mibnija fuq is-solidarjetà, fost iċ-ċittadini tagħha u fost l-Istati Membri tagħha. Dan il-valur komuni, minqux fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jiggwida l-azzjonijiet tagħha u jipprovdi l-unità neċessarja biex jiġu indirizzati sfidi attwali u fil-ġejjieni għas-soċjetà, li ż-żgħażagħ Ewropej huma lesti li jgħinu jindirizzaw billi jesprimu s-solidarjetà tagħhom fil-prattika. [Em. 1]

(1a)   Minħabba ż-żieda sinifikanti fil-kriżijiet umanitarji u l-emerġenzi globali, u bil-ħsieb li tissaħħaħ il-promozzjoni tas-solidarjetà u l-viżibbiltà tal-għajnuna umanitarja fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, hemm bżonn li tiġi żviluppata s-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi affettwati minn diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem. [Em. 2]

(1b)  L-għajnuna umanitarja hija bbażata fuq il-prinċipji ta' imparzjalità, newtralità u nondiskriminazzjoni, li huma inkorporati fid-dritt umanitarju internazzjonali u fid-dritt tal-Unjoni. L-għajnuna umanitarja tipprovdi rispons ta' emerġenza bbażat fuq il-ħtiġijiet u mmirat lejn il-preservazzjoni tal-ħajja, il-prevenzjoni u t-tafja tat-tbatija umana u ż-żamma tad-dinjità tal-bniedem kif ukoll l-għoti ta' protezzjoni lill-gruppi vulnerabbli affettwati minn diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem. It-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri u t-tħejjija permezz ta' attivitajiet ta' bini ta' kapaċità u reżiljenza huma wkoll elementi essenzjali tal-għajnuna umanitarja. [Em. 3]

(2)  Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-14 ta’ Settembru 2016 saħaq fuq il-bżonn li ninvestu fiż-żgħażagħ u ħabbar l-istabbiliment ta’ Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (il-“Programm”) bl-għan li jinħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Unjoni biex dawn jagħtu kontribut sinifikanti lis-soċjetà, juru solidarjetà u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, u b’hekk mhux biss jiksbu esperjenza ta’ xogħol iżda wkoll esperjenza umana imprezzabbli.

(3)  Fil-Komunikazzjoni tagħha “Korp Ewropew ta’ Solidarjetà” tas-7 ta’ Diċembru 2016(4), il-Kummissjoni saħqet fuq il-bżonn li jissaħħu l-pedamenti għal ħidma ta’ solidarjetà madwar l-Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu pprovduti b’iktar opportunitajiet u ta’ kwalità aħjar għall-attivitajiet ta’ solidarjetà li jkopru firxa wiesgħa ta’ oqsma, u biex jingħata appoġġ lill-atturi nazzjonali u lokali, fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw sfidi u kriżijiet differenti. Il-Komunikazzjoni nediet l-ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li fiha ġew immobilizzati mobilizzati programmi differenti tal-Unjoni biex joffru opportunitajiet ta’ volontarjat, ta’ traineeship jew ta’ impjiegi liż-żgħażagħ madwar l-UE. [Em. 4]

(4)  L-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jenfasizza s-solidarjetà bħala wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Dak il-prinċipju huwa msemmi wkoll fl-Artikolu 21(1) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea bħala wieħed mill-fundamenti tal-azzjoni esterna tal-UE.

(4a)  Fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, is-solidarjetà hija mifhuma bħala sens ta' responsabbiltà min-naħa ta' kulħadd fil-konfront ta' kulħadd, b'impenn favur il-ġid komuni, espress permezz ta' azzjonijiet konkreti mingħajr ma wieħed jistenna xi ħaġa lura. [Em. 5]

(4b)   L-għoti ta' assistenza lil persuni u komunitajiet barra mill-Unjoni li jiffaċċjaw diżastri jew li huma partikolarment vulnerabbli għad-diżastri u fil-bżonn ta' għajnuna umanitarja, ibbażata fuq il-prinċipji fundamentali ta' newtralità, umanità, indipendenza u imparzjalità, hija espressjoni ta' solidarjetà importanti. [Em. 6]

(4c)   Jenħtieġ li l-voluntiera parteċipanti u l-organizzazzjonijiet li jimplimentaw il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja jirrispettaw il-prinċipji stabbiliti fil-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja. [Em. 7]

(4d)  Hemm bżonn li s-solidarjetà mal-vittmi ta' kriżijiet u diżastri f'pajjiżi terzi tiġi żviluppata aktar, u li jiżdiedu kemm il-livelli ta' sensibilizzazzjoni kif ukoll il-viżibbiltà tal-għajnuna umanitarja u l-volontarjat b'mod ġenerali bħala attività tul il-ħajja fost iċ-ċittadini tal-Unjoni. [Em. 8]

(4e)  L-Unjoni u l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jimplimentaw l-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tagħha, kemm internament kif ukoll permezz ta' azzjonijiet esterni. [Em. 9]

(4f)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta' Mejju 2017 dwar l-operazzjonalizzazzjoni tar-rabta bejn l-aspett umanitarju u l-iżvilupp, il-Kunsill irrikonoxxa l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-reżiljenza permezz ta' rabta aħjar bejn l-għajnuna umanitarja u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u li jkomplu jissaħħu r-rabtiet operazzjonali bejn l-approċċi komplementari tal-għajnuna umanitarja, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-prevenzjoni tal-kunflitti. [Em. 10]

(5)  Iż-żgħażagħ jenħtieġ li jiġu pprovduti b’opportunitajiet li jkunu jingħataw opportunitajiet faċilment aċċessibbli, inklużivi u sinifikattiv biex jinvolvu ruħhom f’attivitajiet ta’ solidarjetà, li jistgħu jippermettulhom jesprimu l-impenn tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li jiksbu esperjenza, għarfien, ħiliet u kompetenzi siewja għall-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tagħhom, u b’hekk itejbu l-impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mobilità tal-voluntiera, tat-trainees u tal-ħaddiema żgħażagħ kif ukoll l-iskambju multikulturali. [Em. 11]

(6)  L-attivitajiet ta’ solidarjetà offruti liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta’ kwalità għolja, fis-sens li dawn għandhom iwieġbu għall-ħtiġijiet; jenħtieġ li jkollhom l-għan li jindirizzaw il-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà, isaħħu s-solidarjetà u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-komunitajiet, u tal-parteċipazzjoni demokratika. Jenħtieġ li joffru liż-żgħażagħ l-opportunità li jiksbu għarfien, ħiliet u kompetenzi siewja, ikunu. Jenħtieġ li jkunu finanzjarjament aċċessibbli għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati f’kundizzjonijiet sikuri, inklużivi u tajbin. Jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ id-djalogu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u man-netwerks Ewropej speċjalizzati fi problemi soċjali urġenti sabiex jiġu ddeterminati bl-aħjar mod il-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà u jiġi żgurat programm orjentat lejn il-ħtiġijiet. Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' solidarjetà ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-impjiegi jew it-traineeships eżistenti u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-responsabbiltà soċjali korporattiva tal-kumpaniji, mingħajr ma jeħdulhom posthom. [Em. 12]

(7)  Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni fl-Unjoni u lil hinn minnha. Il-konsistenza u l-komplimentarjetà l-komplementarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati flimkien ma' politiki u ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-vantaġġi u fuq is-sinerġiji tal-programmi predeċessuri u dawk eżistenti, b'mod partikolari s-Servizz Volontarju Ewropew(5) u l-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE20(6). Dan jikkomplimenta jikkomplementa wkoll l-isforzi magħmula mill-Istati Membri biex jappoġġaw liż-żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol skont il-Garanzijafil-qafas ta' skemi bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ billi jipprovdulhom opportunitajiet addizzjonali biex jidħlu fis-suq tax-xogħol fl-għamla ta' traineeships jew ta' impjiegi f'oqsma relatati mas-solidarjetà fi ħdan l-Istat fl-Istat Membru rispettiv tagħhom jew bejn il-fruntieribarra l-pajjiż. Hija żgurata wkoll il-komplimentarjetà il-komplementarjetà ma' netwerks eżistenti fil-livell tal-Unjoni li huma pertinenti għall-attivitajiet skont il-Korp tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, bħan-Netwerk Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, l-EURES u n-netwerk Eurodesk u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rilevanti, inklużi s-sħab soċjali u n-netwerks li jirrappreżentaw liż-żgħażagħ u l-voluntiera. Barra minn hekk, il-komplimentarjetà il-komplementarjetà bejn skemi relatati eżistenti, b'mod partikolari skemi ta' solidarjetà nazzjonali bħall-volontarjat, is-servizz ċivili u skemi ta' mobilità għaż-żgħażagħ, u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li tiġi żgurata permezz ta' elaborazzjoni billi tibni fuq il-prattiki prattiki tajba fejn xieraq, jekk ikun il-każ, biex l-impatt u l-kwalitajiet ta' dawn l-iskemi jissaħħu reċiprokament u jkunu mibnija fuq prattiki tajba. Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jiħux post l-iskemi nazzjonali. Jenħtieġ li ż-żgħażagħ kollha jingħataw aċċess għall-attivitajiet ta' solidarjetà nazzjonali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida prattiċi dwar il-komplementarjetà tal-Programm ma' programmi u sorsi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni u dwar kwalunkwe sinerġija bejniethom. [Em. 13]

(8)  Fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata fil-livell tal-Unjoni, kemm l-attivitajiet ta’ volontarjat transfruntiera taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u l-attivitajiet ta’ volontarjat li jkomplu jiġu appoġġati skont ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013, jenħtieġ li jitqiesu l-istess bħal dawk imwettqa taħt is-Servizz Volontarju Ewropew.

(8a)  Jenħtieġ li ċ-ċertifikazzjoni tal-organizzazzjonijiet emittenti u ospitanti mwettqa skont ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 ma tiġix ripetuta fil-qafas tal-Programm u li tiġi rikonoxxuta l-ekwivalenza fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament mill-2021 'il quddiem. [Em. 14]

(9)  Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jagħti opportunitajiet ġodda ta' tagħlim mhux formali u informali għaż-żgħażagħ biex iwettqu attivitajiet ta’ volontarjat, traineeship jew impjiegi f’oqsma relatati mas-solidarjetà, kif ukoll biex ifasslu u jiżviluppaw proġetti ta’ solidarjetà abbażi tal-inizjattiva tagħhom stess. Dawn l-opportunitajiet jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tagħhom. Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jappoġġa wkoll attivitajiet ta’ netwerk għall-parteċipanti u għall-organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, kif ukoll lill-miżuri li jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet appoġġati u li jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tagħhom. Għalhekk, dan se jikkontribwixxi wkoll għall-kooperazzjoni Ewropea rilevanti għaż-żgħażagħ u s-sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv tiegħutagħha. Jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tal-komunitajiet u l-appoġġ tal-organizzazzjonijiet eżistenti li jimplimentaw azzjonijiet ta' solidarjetà. [Em. 15]

(10)  Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar u jkunu għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tal-individwu, li jista' jieħu. Jenħtieġ li dawn l-attivitajiet ikunu jistgħu jieħdu l-għamla ta' volontarjat, traineeships u impjiegi, proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-intraprenditorija – b'mod partikolari l-intraprenditorija soċjali – iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni demokratika, id-djalogu interkulturali u interreliġjuż, l-inklużjoni soċjali, l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà, il-protezzjoni tal-ambjent u tan-natura, l-azzjoni klimatika, il-prevenzjoni ta' diżastri tad-diżastri, it-tħejjija għalihom u l-irkupru minnhom, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, il-kultura, inkluż il-wirt kulturali, il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, b'enfasi fuq l-isfidi li jiffaċċjaw il-migranti, il-kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali, u l-kooperazzjoni bejn il-fruntieri. Dawn l-attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li jinkludu dimensjoni soda ta' tagħlim u ta' taħriġ permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u wara l-attività ta' solidarjetà. [Em. 16]

(11)  L-attivitajiet ta’ volontarjat (kemm fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll lil hinn minnha) jikkostitwixxu esperjenza rikka f’kuntest ta’ tagħlim mhux formali u informali li ssaħħaħ l-iżvilupp personali, soċjoedukattiv u professjonali taż-żgħażagħ, kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva, il-parteċipazzjoni demokratika u l-impjegabbiltà tagħhom. Jenħtieġ li l-volontarjat ikun ibbażat fuq ftehim ta' volontarjat bil-miktub u li l-attivitajiet ta’ volontarjat jenħtieġ li ma jkollhomx effett avvers fuq impjieg bi ħlas potenzjali jew eżistenti, u lanqas ma jenħtieġ li jitqiesu bħala sostitut għal dantiegħu. Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jikooperaw jikkooperaw fir-rigward tal-politiki ta’ volontarjattal-volontarjat fil-qasam taż-żgħażagħ permezz ta’ metodu tal-metodu miftuħ ta’ kooperazzjonita' koordinazzjoni. [Em. 17]

(12)  It-traineeships Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi f’oqsma relatati mas-solidarjetà jistgħu joffru opportunitajiet addizzjonali għaż-żgħażagħ biex dawn jidħlu fis-suq tax-xogħol filwaqt li jagħtu l-kontribut tagħhom biex jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin tas-soċjetà. Dan jista’ jgħin faċilment aċċessibbli jkunu separati b'mod ċar mill-volontarjat, kemm mil-lat finanzjarju kif ukoll minn dak organizzattiv. Jenħtieġ li t-traineeships qatt ma jwasslu għas-sostituzzjoni ta' impjieg. Madankollu, l-impjiegi u t-traineeships imħallsa jistgħu jirrappreżentaw inċentiv għal żgħażagħ żvantaġġati u żgħażagħ b'inqas opportunitajiet biex jipparteċipaw f'attivitajiet relatati mas-solidarjetà li jaf ma jkunux aċċessibbli għalihom mod ieħor filwaqt li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar billi jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjali mhux issodisfati u jissaħħu l-komunitajiet lokali. It-traineeships jistgħu jiffaċilitaw it-tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-edukazzjoni għall-impjieg u jistgħu jgħin biex jitrawmu titrawwem l-impjegabbiltà u l-produttività taż-żgħażagħ filwaqt li titħaffef it-tranżizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni għall-impjiegi, li hi xi ħaġa importanti biex jissaħħu l-possibbiltajiet għall-integrazzjoni sostenibbli tagħhom fis-suq tax-xogħol. L-attivitajiet ta’ traineeships It-traineeships u l-impjiegi offruti jikkostitwixxu pont li, permezz tiegħu, iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol. Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi offruti taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jsegwu jitħallsu dejjem mill-organizzazzjoni parteċipanti li tkun qed tospita jew timpjega lill-parteċipant. It-traineeships jenħtieġ li jkunu bbażati fuq ftehim ta' traineeship bil-miktub skont il-liġi applikabbli tal-pajjiż fejn isir it-traineeship, skont il-każ, u jenħtieġ li jsegwu l-prinċipji tal-kwalità spjegati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2014 dwar l-istabbiliment ta’ Qafas tal-Kwalità għat-Traineeships(7). It-traineeships u l-impjiegi offruti jikkostitwixxu pont li permezz tiegħu, iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol u jkunu akkumpanjati minn appoġġ adegwat wara l-attività. L-attivitajiet ta’ traineeship u impjiegi huma Jenħtieġ li l-impjiegi jkunu bbażati fuq kuntratt ta' impjieg skont il-liġi nazzjonali jew il-ftehimiet kollettivi applikabbli, jew it-tnejn, tal-pajjiż parteċipanti fejn ikun qed jitwettaq l-impjieg. Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju mogħti lill-organizzazzjonijiet parteċipanti li joffru l-impjiegi ma jkunx għal aktar minn tnax-il xahar. Jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet parteċipanti japplikaw għal finanzjament permezz tal-istruttura ta' implimentazzjoni kompetenti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl tal-intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru attivitajiet ta' traineeships u impjiegi fis-setturi tas-solidarjetà. Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi jkunu akkumpanjati minn preparazzjoni, taħriġ fuq il-post tax-xogħol u appoġġ wara l-kollokament adegwati fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-parteċipant. It-traineeships u l-impjiegi jistgħu jiġu ffaċilitati mill-atturi rilevanti tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari mis-servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, mis-sħab soċjali u mill-Kmamar tal-Kummerċ, u huma rimunerati mill-organizzazzjoni parteċipanti. Bħala organizzazzjonijiet parteċipanti, dawn jenħtieġ li japplikaw għal finanzjament permezz tal-istruttura ta’ implimentazzjoni kompetenti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà fid-dawl tal-intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru l-attivitajiet ta’ traineeship u ta’ impjiegi fis-setturi tas-solidarjetàkif ukoll mill-organizzazzjonijiet membri tal-EURES, skont ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8), fil-każ ta' attivitajiet transfruntiera. [Em. 18]

(12a)  Jenħtieġ li jsiru sforzi biex jiġi żgurat li t-traineeships u l-impjiegi jkunu miftuħin għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ kollha, b'mod partikolari ż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet, inklużi dawk b'diżabbiltà, bi żvantaġġi soċjali jew kulturali, il-migranti u r-residenti f'żoni rurali iżolati u fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE. [Em. 19]

(13)  L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ hu assi importanti għas-soċjetà u għas-suq tax-xogħol. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jikkontribwixxi għat-trawwim ta' dan l-aspett billi joffri l-opportunità liż-żgħażagħ li jfasslu u jimplimentaw il-proġetti tagħhom stess immirati biex jindirizzaw sfidi speċifiċi għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali. Dawn il-proġetti huma opportunità biex jiġu ppruvati ideat għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi għal sfidi komuni permezz ta' approċċ minn isfel għal fuq u biex iż-żgħażagħ jiġu appoġġati li megħjuna jkunu huma stess dawk li jixprunaw l-attivitajiet ta' solidarjetà. Dawn iservu wkoll bħala punt tat-tluq għall-involviment ulterjuri għal aktar involviment f'attivitajiet ta' solidarjetà u huma l-ewwel pass biex il-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jitħeġġu sabiex jinvolvu rwieħhom f'impjieg indipendenti jew fit-twaqqif ta' assoċjazzjonijiet, ta' u jkomplu jkunu ċittadini attivi bħala voluntiera u trainees jew bħala impjegati f'assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet nongovernattivi jew korpi oħra attivi fis-setturi tas-solidarjetà, ta' mingħajr skop ta' qligħ u taż-żgħażagħ. Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà essenzjalment joħloq atmosfera li fiha ż-żgħażagħ ikunu dejjem aktar motivati biex jinvolvu rwieħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà u jservu l-interess pubbliku.. [Em. 20]

(13a)  Il-voluntiera jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni li tipprovdi għajnuna umanitarja etika u bbażata fuq il-ħtiġijiet kif ukoll għat-titjib tal-effikaċja tas-settur umanitarju meta jkunu adegwatament magħżula, mħarrġa u mħejjija għall-mobilizzazzjoni sabiex jiġi żgurat li jkollhom il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jgħinu lin-nies fil-bżonn bl-aktar mod effikaċi possibbli, u dment li jkunu jistgħu jistrieħu fuq appoġġ u superviżjoni suffiċjenti fuq il-post. Għalhekk, il-preżenza ta' kowċis jew mentors b'livell għoli ta' ħiliet, taħriġ u esperjenza fuq il-post hija importanti billi dawn jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-azzjoni umanitarja u għall-appoġġ mogħti lill-voluntiera. [Em. 21]

(14)  Jenħtieġ li ż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jħossu li jappartjenu f'komunità ta' individwi u ta' entitajiet bl-impenn li jsaħħu s-solidarjetà madwar l-Ewropa. Fl-istess ħin, l-organizzazzjonijiet parteċipanti jeħtieġu l-appoġġ biex isaħħu l-kapaċitajiet tagħhom biex li joffru attivitajiet ta' kwalità tajba lil numru dejjem jikber ta' parteċipanti. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jappoġġa l-attivitajiet ta' netwerking bl-għan li jkollhom l-għan li jsaħħu l-involviment taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f'din il-komunità, li jrawwem irawmu spirtu tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, kif ukoll li jħeġġeġ iħeġġu l-iskambju ta’ prattiki tal-aħjar prattiki u ta' esperjenza siewja.esperjenzi. Dawn l-attivitajiet jikkontribwixxu wkoll għas-sensibilizzazzjoni dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fost l-atturi pubbliċi u privati, kif ukoll għall-ġbir ta' feedback dettaljat u sinifikattiv mingħand il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti dwar l-implimentazzjoni l-istadji differenti tal-implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li l-feedback jinkludi mistoqsijiet dwar l-objettivi tal-Programm sabiex it-twettiq tagħhom jiġi evalwat aħjar. [Em. 22]

(14a)  Is-suċċess tal-implimentazzjoni tal-Programm jirrikjedi viżibbiltà u sensibilizzazzjoni akbar u aktar promozzjoni tal-opportunitajiet ta' finanzjament disponibbli permezz ta' kampanji ta' informazzjoni, inkluż Jum ta' Informazzjoni annwali dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, u mezzi ta' komunikazzjoni dinamiċi b'enfasi qawwija fuq il-midja soċjali, filwaqt li tiġi żgurata l-akbar sensibilizzazzjoni possibbli fost il-gruppi fil-mira, kemm individwi kif ukoll organizzazzjonijiet. [Em. 23]

(15)  Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari għall-iżgurar tal-kwalità biex tiġi żgurata l-kwalità tal-attivitajiet u opportunitajiet oħra l-opportunitajiet offruti taħt il-Korp mill-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jintlaħaq l-għan tal-inklużività – b'mod partikolari billi jiġu offruti taħriġ online jew offline adegwat, appoġġ lingwistiku, akkomodazzjoni raġonevoli, assigurazzjoni, appoġġ amministrattiv proċeduri amministrattivi simplifikati u appoġġ qabel u wara l-attività lill-parteċipanti, kif ukoll il-validazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li l-miżuri ta' appoġġ jiġu żviluppati u pprovduti f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u ma' organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili u mingħajr skop ta' qligħ sabiex jiġi sfruttat l-għarfien espert tagħhom fil-qasam. Is-sikurezza u s-sigurtà tal-voluntiera tal-parteċipanti, kif ukoll tal-benefiċjarji fil-mira, jibqgħu ta' importanza kruċjali u l-voluntiera ma għandhomx jintbagħtu . L-attivitajiet kollha għandhom ikunu konformi mal-prinċipju li ma ssirx ħsara ("do no harm"). Jenħtieġ li l-parteċipanti ma jintbagħtux jaħdmu f'operazzjonijiet li jitwettqu f'żoni ta' kunflitti armati internazzjonali u mhux internazzjonali, jew f'faċilitajiet li jmorru kontra l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem. Jenħtieġ li l-attivitajiet li jinvolvu kuntatt dirett mat-tfal ikunu ggwidati mill-prinċipju ta' "fl-aħjar interess tat-tfal" u jinkludu, jekk ikun il-każ, it-twettiq ta' kontrolli tal-kondotta fil-konfront tal-parteċipanti jew l-adozzjoni ta' miżuri oħra bil-ħsieb li tiġi żgurata l-protezzjoni tat-tfal. [Em. 24]

(15a)   F'konformità mal-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal (2017) u l-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha għandhom jippromwovu u jappoġġaw it-tranżizzjoni mill-istituzzjonalizzazzjoni tal-persuni vulnerabbli, bħall-persuni b'diżabbiltà u t-tfal, lejn il-kura fil-familja u bbażata fil-komunità. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Programm ma jappoġġax miżuri jew inizjattivi li jfixklu l-impenn li tispiċċa l-istituzzjonalizzazzjoni jew li jintemm kwalunkwe kollokament li jkun ta' ħsara għat-tfal jew għall-persuni b'diżabbiltà. [Em. 25]

(15b)   Jenħtieġ li l-prinċipji tal-Unjoni fir-rigward tal-opportunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni jkunu rispettati bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-implimentazzjoni tal-Programm, inkluż fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet [Em. 26]

(16)  Biex jiġi żgurat l-impatt tal-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà fuq l-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tal-parteċipanti, l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li huma l-eżiti tat-tagħlim tal-attività, jenħtieġ li jiġu identifikati u dokumentati kif xieraq, f’konformità maċ-ċirkustanzi u mal-ispeċifiċitajiet nazzjonali, kif irrakkomandat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali(9). Biex jiġi żgurat li l-kandidati reġistrati jiġu offruti attivitajiet adatti, jenħtieġ li l-eżiti tat-tagħlim mill-attivitajiet ta' solidarjetà jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom qabel jagħżlu li jipparteċipaw. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ l-użu ta' strumenti effikaċi fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni għar-rikonoxximent tat-tagħlim mhux formali u informali, bħall-Youthpass u l-Europass, skont il-każ. [Em. 27]

(16a)  Jenħtieġ li l-aġenziji nazzjonali jinkoraġġixxu wkoll lill-voluntiera żgħażagħ isiru ambaxxaturi tal-Programm u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom permezz ta' netwerks taż-żgħażagħ, stabbilimenti edukattivi u workshops. L-ex voluntiera jew ambaxxaturi jistgħu wkoll jikkontribwixxu għat-taħriġ ta' kandidati prospettivi. [Em. 28]

(17)  It-tikketta tal-kwalità jenħtieġ li tiżgura l-konformità tal-organizzazzjonijiet parteċipanti mal-valuri, il-prinċipji u l-objettivi tal-Unjoni kif ukoll mal-prinċipji u mar-rekwiżiti tal-Karta r-rekwiżiti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, fir-rigward tad-drittijiet u tar-responsabbiltajiet r-responsabbiltajiet tagħhom – kif ukoll l-istandards tas-sikurezza –matul l-istadji kollha tal-esperjenza ta’ solidarjetà, inklużi l-istadji ta' qabel u wara l-attività. Il-kisba ta’ tikketta tal-kwalità hija prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni iżda jenħtieġ li ma twassalx b’mod awtomatiku għal finanzjament mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Jenħtieġ li t-tikketti tal-kwalità jkunu differenti minn xulxin, skont x'tip ta' attività ta' solidarjetà jkopru. [Em. 29]

(18)  Kwalunkwe entità li tixtieq tieħu sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li tirċievi tikketta tal-kwalità, diment dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet xierqa. Biex tiġi żgurata l-konformità effettiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti mal-prinċipji u r-rekwiżiti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fir-rigward tad-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom, jenħtieġ li jiddaħħlu fis-seħħ tikketti tal-kwalità separati għall-volontarjat f'attivitajiet ta' solidarjetà, il-volontarjat b'appoġġ għal operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja, it-traineeships u l-impjiegi, li jvarjaw ukoll skont il-funzjoni tal-organizzazzjoni parteċipanti. Il-proċess li jwassal għall-attribuzzjoni ta' tikketta tal-kwalità jenħtieġ li jitwettaq fuq bażi kontinwa mill-korpi ta' implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta Jenħtieġ li t-tikketta tal-kwalità attribwita jenħtieġ li terġa' tiġi vvalutata b'mod perjodiku u tista' regolarment u jekk, fil-kuntest tal-verifiki li jridu jsiru, il-kundizzjonijiet li wasslu għall-attribuzzjoni tagħha jinstab li ma jibqgħux issodisfati, tiġi revokata. Jenħtieġ li l-proċess amministrattiv jiqsar kemm jista' jkun biex ma jaqtax qalb organizzazzjonijiet iżgħar. [Em. 30]

(19)  Kwalunkwe entità li tixtieq tapplika għal finanzjament biex toffri attivitajiet taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, jenħtieġ li l-ewwel tkun irċeviet tikketta tal-kwalità bħala prekundizzjoni. Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal persuni fiżiċi li jfittxu appoġġ finanzjarju f’isem grupp informali ta’ parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għall-proġetti ta’ solidarjetà tagħhom.

(19a)   Bħala regola ġenerali, jenħtieġ li t-talbiet għal għotjiet jintbagħtu lill-aġenzija nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun ibbażata l-organizzazzjoni. Jenħtieġ li talbiet għal għotjiet li jirrigwardaw attivitajiet ta' solidarjetà organizzati minn organizzazzjonijiet internazzjonali jew preżenti fl-Ewropa kollha, attivitajiet ta' solidarjetà minn timijiet ta' voluntiera fl-oqsma ta' prijorità identifikati fil-livell Ewropew u attivitajiet ta' solidarjetà b'appoġġ għal operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja f'pajjiżi terzi jintbagħtu lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) mwaqqfa mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE1a(10). [Em. 31]

(20)  Organizzazzjonijiet L-organizzazzjonijiet parteċipanti jistgħu iwettqu jwettqu bosta funzjonijiet fil-qafas tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. F'funzjoni ta' ospitant, huma jwettqu attivitajiet marbuta mal-akkoljenza tal-parteċipanti, inkluż fosthom l-organizzazzjoni ta' attivitajiet u l-għoti ta' gwida u appoġġ lill-parteċipanti waqt l-attività ta' solidarjetà kif xieraq kif ukoll feedback wara l-attività, skont il-każ. F'funzjoni ta' appoġġ, huma jwettqu attivitajiet marbuta ma' li jibgħatu jibagħtu l-parteċipanti u t-tħejjija tal-parteċipanti qabel it-tluq, matul u wara l-attività ta' solidarjetà, inkluż it-taħriġ,inklużi t-taħriġ u l-gwida tal-parteċipanti għal organizzazzjonijiet lokali wara l-attività sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet għal aktar esperjenzi ta' solidarjetà. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-aġenziji nazzjonali jħeġġu lill-voluntiera jsiru ambaxxaturi tal-Programm u jaqsmu l-esperjenzi personali tagħhom permezz ta' netwerks taż-żgħażagħ u stabbilimenti edukattivi, u b'hekk jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-Programm. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-aġenziji nazzjonali jagħtu appoġġ lill-voluntiera. [Em. 32]

(20a)  Sabiex l-attivitajiet ta' solidarjetà fost iż-żgħażagħ jingħataw appoġġ, jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet parteċipanti jkunu entitajiet pubbliċi jew privati jew organizzazzjonijiet internazzjonali – sew bi skop ta' qligħ u sew mingħajru – u jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, istituzzjonijiet reliġjużi u assoċjazzjonijiet tal-karità, organizzazzjonijiet umanistiċi sekulari, NGOs jew atturi oħra mis-soċjetà ċivili. Jenħtieġ li l-finanzjament tal-Programm ikopri biss il-parti mingħajr qligħ tal-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti. [Em. 33]

(21)  Jenħtieġ li jiġi ffaċilitat it-tkabbir tal-proġetti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-benefiċjarji potenzjali jingħataw informazzjoni preċiża u aġġornata kontinwament dwar dawk l-opportunitajiet. Jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ miżuri speċifiċi li jgħini jgħinu lill-promoturi tal-proġetti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex japplikaw għal għotjiet jew jiżviluppaw sinerġiji permezz ta’ appoġġ għal Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej u l-programmi marbuta mal-migrazzjoni, is-sigurtà, il-ġustizzja u ċ-ċittadinanza, is-saħħa u l-kultura. [Em. 34]

(22)  Iċ-Ċentri tar-Riżorsi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jenħtieġ li jassistu lill-korpi ta’ implimentazzjoni, lill-organizzazzjonijiet parteċipanti u liż-żgħażagħ li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, biex tiżdied il-kwalità tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, kif ukoll biex tisaħħaħ l-identifikazzjoni u l-validazzjoni tal-kompetenzi miksuba permezz ta’ dawn l-attivitajiet, inkluż permezz tal-produzzjoni taċ-ċertifikati Youthpass.

(23)  Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li jibqa' jiġi żviluppat b'mod kontinwu biex jiġi żgurat aċċess faċli, sempliċi u mingħajr ostakli għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiġi pprovdut, f'konformità mal-istandards stabbiliti mid-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a(11). Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jipprovdi one-stop shop kemm għall-individwi kif ukoll għall-organizzazzjonijiet interessati fir-rigward tar-reġistrazzjoni, tal-identifikazzjoni l-identifikazzjoni u tat-tlaqqig t-tlaqqigħ tal-profili u tal-opportunitajiet, tan-netwerking l-opportunitajiet, in-netwerking u tal-iskambji l-iskambji virtwali, tat-taħriġ it-taħriġ online, tal-appoġġ l-appoġġ lingwistiku u tal-appoġġ l-appoġġ qabel u wara l-attività, il-mekkaniżmi ta' feedback u evalwazzjoni , kif ukoll fir-rigward ta' funzjonalitajiet siewja oħra, fost l-oħrajn, li jistgħu jqumu fil-futur. Filwaqt li one-stop shop joffri l-vantaġġ ta' aċċess integrat għal attivitajiet differenti, l-individwi jistgħu jiffaċċjaw ostakli fiżiċi, soċjali u oħrajn biex jidħlu fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Sabiex jingħelbu dawn l-ostakli, jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet parteċipanti jgħinu lill-parteċipanti jirreġistraw. [Em. 35]

(24)  Jenħtieġ li l-Korp l-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jiġi żviluppat ulterjurment ulterjorment filwaqt li jitqies il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà(12), li jagħti gwida speċifika dwar kif jitwaqqfu s-servizzi pubbliċi diġitali interoperabbli u li huwa implimentat fl-Istati Membri u fil-membri l-oħra taż-Żona Ekonomika Ewropea permezz tal-Oqfsa Ewropej għall-Interoperabbiltà. Huwa joffri lill-amministrazzjonijiet pubbliċi b’47 47 rakkomandazzjoni konkreta dwar kif itejbu l-governanza tal-attivitajiet ta’ interoperabbiltà tagħhom, jistabbilixxu r-relazzjonijiet fost l-organizzazzjonijiet, jissimplifikaw il-proċessi li jappoġġaw is-servizzi diġitali minn tarf sa tarf, u jiżguraw li l-leġiżlazzjoni eżistenti u dik ġdida ma jikkompromettux l-isforzi ta’ interoperabbiltà. Barra minn hekk, il-Portal jenħtieġ li jinbena skont l-istandards stabbiliti bid-Direttiva (UE) 2016/2102. [Em. 36]

(24a)  Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza tal-proċess tal-implimentazzjoni u tiżdied l-effikaċja tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkonsulta regolarment lill-partijiet ikkonċernati ewlenin – inklużi l-organizzazzjonijiet parteċipanti – dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. [Em. 37]

(24b)  Sabiex jiġu żgurati l-funzjonament tajjeb tal-Programm u l-implimentazzjoni f'waqtha tal-azzjonijiet tiegħu, huwa essenzjali li fil-programmi ta' ħidma tal-Programm ikun hemm mekkaniżmi li jiggarantixxu li ż-żgħażagħ reġistrati jsirulhom offerti fi żmien raġonevoli u relattivament prevedibbli. Għaldaqstant jenħtieġ li l-kandidati reġistrati jintbagħtulhom informazzjoni u aġġornamenti perjodiċi dwar il-kollokamenti disponibbli u l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti attivament sabiex jiġi stimulat l-involviment tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà wara li jkunu rreġistraw, filwaqt li jingħataw ukoll l-opportunità li jidħlu f'kuntatt dirett mal-atturi involuti fil-qasam tas-solidarjetà kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew. [Em. 38]

(25)  Ir-Regolament [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (13) (ir-“Regolament Finanzjarju”) japplika għal dan il-Programm. Dan jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inklużi r-regoli dwar għotjiet, premjijiet, akkwist, implimentazzjoni indiretta, assistenza finanzjarja, strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji.

(26)  B’mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(15), l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet amministrativi, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(16), l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jista’ jinvestiga u jħarrek dwar frodi u reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17). Skont ir-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(27)  Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jimmira lejn iż-żgħażagħ ta’ età bejn it-18 u t-30 sena, u jenħtieġ li l-parteċipazzjoni fl-attivitajiet offruti mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tirrikjedi reġistrazzjoni minn qabel fil-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

(27a)   Abbażi tal-prinċipji tal-Unjoni fir-rigward tal-opportunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni, jenħtieġ li ċ-ċittadini tal-Unjoni u l-persuni residenti fit-tul ikunu jistgħu jipparteċipaw bħala ċittadini attivi, irrispettivament mill-klassi soċjali jew l-età tagħhom. Fid-dawl tal-isfidi speċifiċi tal-azzjoni umanitarja, jenħtieġ li l-parteċipanti fl-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE jkollhom mill-inqas 18-il sena u jistgħu jirrappreżentaw varjetà wiesgħa ta' profili u ġenerazzjonijiet li l-ħiliet tagħhom ikunu rilevanti biex dawn l-operazzjonijiet umanitarji jirnexxu. [Em. 39]

(28)  Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali biex jiġi żgurat li l-attivitajiet appoġġati mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-żgħażagħ kollha, b’mod partikolari dawk l-aktar żvantaġġatib'inqas opportunitajiet kif imfisser f'aktar dettall fl-Istrateġija tal-Inklużjoni u d-Diversità żviluppata u applikata fil-qafas tal-programm Erasmus+. Jenħtieġ li jittieħdu miżuri speċjali, bħal formati xierqa ta' attivitajiet ta' solidarjetà u gwida personalizzata, biex jiġu promossi l-inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ żvantaġġatib'inqas opportunitajiet, kif ukoll biex jiġu meqjusa r-restrizzjonijiet imposti mid-distanza remota ta’ għadd ta’ żoni rurali u tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u tal-Pajjiżi tal-pajjiżi u tat-Territorji t-territorji extra-Ewropej. B’mod simili, il-pajjiżi Għaldaqstant jenħtieġ li ż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet – mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jipparteċipaw full-time u f'pajjiż li ma jkunx il-pajjiż fejn jirrisjedu – ikollhom ukoll il-possibbiltà li jipparteċipaw part-time jew fil-pajjiż fejn jirrisjedu u jibbenefikaw minn miżuri oħra li jkollhom l-għan li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programm. Bl-istess mod, jenħtieġ li l-pajjiżi parteċipanti jeħtieġ li jieħdu impenn li jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi għall-funzjonament xieraq tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Jenħtieġ li jsolvu, fejn meta jkun possibbli, u mingħajr preġudizzju għall-acquis ta’ Schengen u għad-dritt tal-Unjoni dwar id-dħul u r-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, ta’ kwistjonijiet amministrattivi li joħolqu diffikultajiet fil-kisba ta’ viżi u ta’ permessi ta’ residenza, kif ukoll il-ħruġ tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta’ attivitajiet transfruntiera fi ħdan l-Unjoni Ewropea. [Em. 40]

(28a)  Jenħtieġ li l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet sħab ospitanti fil-pajjiżi terzi – kif ukoll il-ħtieġa li l-attivitajiet tal-voluntiera jiġu integrati fil-kuntest lokali u li tiġi ffaċilitata l-interazzjoni tal-voluntiera mal-atturi umanitarji lokali, il-komunità ospitanti u s-soċjetà ċivili – jingħataw attenzjoni u appoġġ partikolari. [Em. 41]

(29)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima f’konformità mal-impenji tal-Unjoni biex jiġi implimentat il-Ftehim ta’ Pariġi u biex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-azzjoni klimatika u l-kisba tal-mira ġenerali ta’ mhux inqas minn 25 % tan-nefqiet tal-baġit tal-Unjoni li jappoġġaw l-għanijiet klimatiċi tul il-perjodu 2021-2027 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali, u mira annwali ta' 30 % malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2027. Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta’ rieżami rilevanti. [Em. 42]

(30)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-perjodu 2021-2027 li jrid jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza ewlieni, fi ħdan it-tifsira tal-Punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, kooperazzjoni f’materji baġitarji u ġestjoni finanzjarja tajba, għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali(18).

(30a)  Jenħtieġ li parti adegwata mill-baġit tkun iddedikata għall-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri u għall-iżvilupp ta' netwerks taż-żgħażagħ. [Em. 43]

(31)  It-tipi ta’ finanzjament u l-metodi ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jingħażlu abbażi tad-disponibbiltà tagħhom biex jinkisbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u biex jinkisbu r-riżultati, filwaqt li jitqiesu, b’mod partikolari, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta’ konformità. Għall-għotjiet, dan għandu jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta’ somom f’daqqa, rati fissa u skali tal-kostijiet unitarji.

(32)  Il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-Programm fil-qafas tal-kooperazzjoni stabilita skont il-ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) li jipprevedi l-implimentazzjoni ta’ programmi tal-Unjoni permezz ta’ deċiżjoni skont dak il-ftehim. Il-pajjiżi terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw abbażi ta’ strumenti legali oħra. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa għall-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), kif ukoll il-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b’mod komprensiv. Il-parteċipazzjoni sħiħa tal-pajjiżi terzi fil-Programm jenħtieġ li tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehimiet speċifiċi li jkopru l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi kkonċernati fil-Programm. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni sħiħa tinkludi l-obbligu li tiġi stabbilita aġenzija nazzjonali u l-ġestjoni ta’ xi azzjonijiet tal-Programm f’livell diċentralizzat. Individwi u entitajiet minn pajjiżi terzi li ma humiex assoċjati mal-Programm, jenħtieġ li jkunu jistgħu jipparteċipaw f’xi azzjonijiet tal-Programm, kif definit fil-programm ta’ ħidma u fis-sejħiet għal proposti ppubblikati mill-Kummissjoni.

(33)  Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet biex il-pajjiżi parteċipanti u programmi oħra tal-Unjoni jitħallew jagħmlu finanzjament addizzjonali disponibbli skont ir-regoli tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

(34)  Skont [l-Artikolu 88 tad-Deċiżjoni l-Ġdida tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-PTEE](19), persuni u entitatijiet stabbiliti f’pajjiżi u territorji extra-Ewropej huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut.

(35)  F’konformità mal-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar “Sħubija strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE”(20), jenħtieġ li l-Programm iqis is-sitwazzjoni speċifika ta’ dawn ir-reġjuni. Se jittieħdu miżuri – fosthom pubbliċità aktar b'saħħitha biex tiżdied il-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-azzjonijiet kollha. Dawn il-miżuri se jiġu mmonitorjati regolament u evalwati. [Em. 44]

(36)  F'konfomità mar-Regolament Peress li l-Programm huwa implimentat fuq perjodu ta' seba' snin, jeħtieġ li tiġi prevista flessibbiltà xierqa sabiex il-Programm ikun jista' jadatta ruħu għal realtajiet ġodda u għall-prijoritajiet politiċi fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' solidarjetà. Bħala tali, ir-Regolament ma jispjegax fid-dettall kif se jitfasslu l-azzjonijiet u ma jippreġudikax il-prijoritajiet politiċi jew baġitarji rispettivi għas-seba' snin li jmiss. Minflok, jenħtieġ li l-għażliet u l-prijoritajiet politiċi sekondarji, inklużi d-dettalji ta' azzjonijiet speċifiċi, li jkunu jridu jiġu implimentati permezz tal-attivitajiet differenti, jiġu ddeterminati permezz ta' programm ta' ħidma annwali f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a(21) (ir-Regolament Finanzjarju), jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta programmi ta' ħidma u tinforma dwarhom lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Jenħtieġ li l-programm ta' ħidma jistabbilixxi l-miżuri wkoll il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni f'konformità mal-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm, mal-kriterji tal-għażla u tal-għoti għall-għotjiet, kif ukoll mal-elementi l-oħra kollha meħtieġa. Jenħtieġ li l-programmi ta' ħidma u kwalunkwe emenda tagħhom jiġu adottati b'atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami permezz ta' att delegat. Biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin. [Em. 45]

(37)  F’konformità mal-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, hemm bżonn li dan il-Programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti ta’ monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati l-leġiżlazzjoni żejda u l-piż amministrattiv, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. Jenħtieġ li dawn ir-rekwiżiti jinkludu indikaturi speċifiċi, miżurabbli u realistiċi li jistgħu jitkejlu tul iż-żmien bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fuq il-post.

(38)  Sensibilizzazzjoni Jenħtieġ li jiġu żgurati sensibilizzazzjoni, pubbliċità u disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-Programmm, jenħtieġ li jiġu żgurati mill-Programm fil-livell Ewropew, reġjonali, nazzjonali u lokali. Jenħtieġ li l-Programm jiġi promoss permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni dinamiċi, b'enfasi speċjali fuq il-midja soċjali, sabiex jintlaħaq għadd kbir ta' kandidati potenzjali. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-intrapriżi soċjali billi jitħeġġu biex jappoġġaw l-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, ta' pubbliċità u ta' disseminazzjoni jibbażaw fuq il-korpijkollhom l-appoġġ tal-korpi ta' implimentazzjoni kollha tal-Programm, inkluż is-siti web tal-Unjoni, il-programmi tal-Unjoni assoċjati mal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u, meta rilevanti, bl-appoġġ jinvolvu l-appoġġ ta' partijiet ikkonċernati ewlenin oħra. [Em. 46]

(39)  Sabiex jintlaħqu aħjar l-għanijiet tal-Programm, jenħtieġ li preferibilment l-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji nazzjonali jaħdmu flimkien mill-qrib fi sħubija ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi, intrapriżi soċjali, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà u partijiet ikkonċernati lokali li għandhom għarfien espert fl-azzjonijiet ta’ solidarjetà. [Em. 47]

(40)  Sabiex tiġi żgurata effiċjenza akbar fil-komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u sinerġiji aktar b’saħħithom bejn l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni mwettqa b’inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-komunikazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxu wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni mingħajr ostakli, bil-kundizzjoni li dawn ikunu relatati mal-għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament. [Em. 48]

(41)  Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Programm jagħmel użu massimu mill-arranġamenti ta’ ġestjoni eżistenti li diġà huma fis-seħħ. Għaldaqstant, l-implimentazzjoni tal-Programm hija fdata f’idejn l-istrutturi eżistenti, jiġifieri l-Kummissjoni u l-aġenziji nazzjonali maħturin biex jimmaniġġjaw l-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus]. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkonsulta regolarment mal-partijiet ikkonċernati ewlenin, inkluż l-organizzazzjonijiet parteċipanti, dwar l-implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

(42)  Sabiex jiġu żgurati l-ġestjoni finanzjarja tajba, l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż u ċ-ċertezza tad-dritt f’kull pajjiż parteċipanti, kull Awtorità Nazzjonali jenħtieġ li taħtar korp indipendenti tal-awditjar. Meta dan ikun fattibbli, u biex tiġi mmassimizzata massimizzata l-effiċjenza, il-korp indipendenti tal-awditjar jista’ jkun l-istess bħal dak maħtur għall-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar l-Erasmus]. [Em. 49]

(43)  Jeħtieġ Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu impenn li jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi għall-funzjonament xieraq tal-Programm. Fejn possibbli, dan jinkludi r-riżoluzzjoni, meta jkun possibbli u mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Unjoni dwar il-kwistjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta’ ċittadini kwistjonijiet ta' dħul u residenza taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li joħolqu diffikultajiet fil-kisba ta’ viżi u permessi ta’ residenza u diffikultajiet legali oħra li jistgħu jimpedixxu l-aċċess taż-żgħażagħ għall-Programm. F’konformità mad-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(22), l-Istati Membri huma mħeġġa biex jistabbilixxu proċeduri ta’ ammissjoni rapida. [Em. 50]

(44)  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni jenħtieġ li tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-evalwazzjoni tal-programm tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv, u fil-ħin, u fil-livell xieraq ta’ granularità. Jenħtieġ li din id-data tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni b’tali mod li tikkonforma mar-regoli rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data.

(45)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(23). [Em. 51]

(46)  Saiex jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jintużaw kemm jista’ jkun għotjiet simplifikati fl-għamla ta’ somom f’daqqa, kostijiet unitarji u finanzjament b’rata fissa. L-għotjiet simplifikati biex jiġu appoġġati l-azzjonijiet ta’ mobbiltà tal-Programm kif definit mill-Kummissjoni, jenħtieġ li jqisu l-għoli tal-ħajja u l-ispejjeż ta’ sussisstenza tal-pajjiż ospitanti. F’konformità mal-liġi nazzjonali, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa biex jeżentaw lil dawk l-għotjiet minn kwalunkwe taxxa jew imposti soċjali. Din l-istess eżenzjoni jenħtieġ li tapplika għall-intrapriżi pubbliċi jew privati li jagħtu dan l-appoġġ finanzjarju lill-individwi kkonċernati.

(47)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/95(24), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 , l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jeħtieġu jkunu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, inkluż frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett, u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi. Sabiex jiġi eżaminat mill-ġdid u/jew biex jiġu kkomplimentati l-indikaturi ta’ prestazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li s-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-Kummissjoni. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jenħtieġ li jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(48)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxiti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea(25). B’mod partikolari, dan ir-Regolament ifittex li jiżgura rispett sħiħ tad-dritt tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u d-dritt ta’ nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, oriġini l-oriġini razzjali jew etnika, reliġjon ir-reliġjon jew twemminit-twemmin, diżabbiltàid-diżabbiltà, età jew orjentazzjoni l-età, l-orjentazzjoni sesswali, jew l-isfond soċjoekonomiku, u li jippromwovi l-applikazzjoni tal-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. [Em. 52]

(49)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Paralament Ewropew u mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u b’mod partikolari, jiddetterminaw il-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwisti pubbliċi, premjijiet, implimentazzjonijiet indiretti, u jipprevedu għall-verifiki dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasitajiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u finanzjament tal-Unjoni effettiv.

(50)  Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet f’attivitajiet ta’ solidarjetà aċċessibbli u ta’ kwalità għolja, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri imma minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(51)  [Ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] jenħtieġ li jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

(52)  Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fl-appoġġ finanzjarju mogħti taħt il-Programm, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (il-“Programm”).

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom ta’ finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta’ dan it-tip ta’ finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “attività ta’ solidarjetà” tfisser attività temporanja ta’ kwalità għolja – inklużiva u ffinanzjata adegwatament – li li tindirizza sfidi soċjali importanti għall-benefiċċju tal-komunità jew tas-soċjetà kollha kemm hi u tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, li tista’ tieħu l-għamla ta’ volontarjat, traineeships, impjiegi, proġetti ta’ solidarjetà u attivitajiet ta’ netwerking f’diversi oqsma, inklużi dawk imsemmija fil-paragrafu 13, filwaqt li jiġi żgurat il-valur miżjud Ewropew u l-konformità mar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà; [Em. 53]

(2)  “kandidat irreġistratreġistrat tfisser individwu ta’ bejn is-17 u t-30 sena u li rreġistra, li jirrisjedi legalment f'pajjiż parteċipanti u li jkun irreġistrafil-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex jesprimi l-interess li jinvolvi ruħu f’attività ta’ solidarjetà iżda li jkun għadu mhux jieħu qed sehem f’din l-attività; [Em. 54]

(3)  “parteċipant” tfisser individwu ta’ bejn it-18 u t-30 sena, li rreġistra jirrisjedi legalment f'pajjiż parteċipanti, ikun irreġistra fil-portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jieħu sehem f’attività ta’ solidarjetà taħt il-Korp fl-ambitu tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà; [Em. 55]

(4)  “żgħażagħ b’inqas opportunitajiet” tfisser żgħażagħ li jħabbtu wiċċhom ma’ xi ostakoli li jwaqqfuhom milli jkollhom aċċess effettiv għall-opportunitajiet taħt il-Programm minħabba raġunijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ġeografiċi jew tas-saħħa, jew minħabba raġunijiet bħal diżabbiltà u jeħtieġu appoġġ addizzjonali minħabba ostakli differenti li jirriżultaw – pereżempju – mid-diżabbiltà, minn problemi ta' saħħa, minn diffikultajiet edukattivi , mill-isfond migratorju tagħhom, minn differenzi kulturali u mis-sitwazzjoni ekonomika, soċjali u ġeografika tagħhom, inklużi persuni minn komunitajiet emarġinati jew li jinsabu f'riskju li jiffaċċjaw diskriminazzjoni abbażi ta' xi waħda mir-raġunijiet minquxa fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; [Em. 56]

(5)  “organizzazzjoni parteċipanti” tfisser kwalunkwe entità pubblika jew privata, lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali – sew bi skop ta' qligħ u sew mingħajru – li tkun ingħatat it-tikketta ta’ kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà f'funzjoni ta' ospitant, f'funzjoni ta' appoġġ, jew fiż-żewġ funzjonijiet, li tiżgura li l-entità tista' timplimenta attivitajiet ta' solidarjetà ta' kwalità għolja skont l-objettivi tal-Programm; [Em. 57]

(6)  “volontarjat” tfisser attività ta’ solidarjetà li ssir bħala mhux obbligatorja li tikkonsisti fit-twettiq ta' attività volontarja mingħajr ħlas għall-benefiċċju kollettiv li tikkontribwixxi għall-benessri tas-soċjetà u li parteċipant iwettaq liberament u fil-ħin liberu tiegħu, mingħajr ma jkun intitolat għal rimunerazzjoni, għal perjodu ta’ mhux aktar minn 12-il xahar; [Em. 58]

(7)  “traineeship” tfisser attività ta’ solidarjetà mħallsa li tieħu l-għamla ta' inkarigu ta' xogħol f'organizzazzjoni parteċipanti għal perjodu minn xahrejn sa ta' bejn tlieta u sitt xhur, li tista' tiġġedded darba biss u għal durata massima tul massimu ta’ 12-il xahar, li hija offerta tkun offruta u imħallsa mħallsa minn organizzazzjoni parteċipanti li tkun qed tospita lill-parteċipant tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u tinvolvi komponent tat-tagħlim biex jinkisbu ħiliet u esperjenza rilevanti; [Em. 59]

(8)  “impjieg” tfisser attività ta’ solidarjetà mħallsa b'paga diċenti għal perjodu minn xahrejn sa ta' bejn tlieta u 12-il xahar, imħallsa li tinkludi komponent ta' tagħlim u taħriġ, tkun ibbażata fuq ftehim bil-miktub u tkun offruta u mħallsa mill-organizzazzjoni parteċipanti li timpjega lill-parteċipant tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, mingħajr ma tissostitwixxi opportunità ta' impjieg eżistenti; [Em. 60]

(9)  “proġett ta’ solidarjetà” tfisser attività ta’ solidarjetà fil-pajjiż mhux imħallsa – fil-pajjiż jew barra l-pajjiż – għal perjodu ta’ mhux aktar minn 12-il xahar, li jitwettaq imwettqa minn gruppi ta’ mill-inqas ħames parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, bl-għan li jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin fi ħdan il-komunitajiet tagħhom filwaqt li jippreżentaw valur u b'valur miżjud Ewropew ċar; [Em. 61]

(10)  “tikketta tal-kwalità” tfisser iċ-ċertifikazzjoni mogħtija abbażi ta' diversi rekwiżiti speċifiċi skont it-tip ta' attività ta' solidarjetà pprovduta, lil organizzazzjoni parteċipanti li tkun tixtieq tipprovdi attivitajiet ta’ solidarjetà taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, bir-rwol ta’ ospitant u/jew b’funzjonif'funzjoni ta’ appoġġ , li tiċċertifika li l-organizzazzjoni parteċipanti tista' tiżgura l-kwalità tal-attivitajiet ta' solidarjetà, matul l-istadji kollha tal-esperjenza ta' solidarjetà, skont il-prinċipji u l-objettivi tal-Programm; [Em. 62]

(11)  “Ċentri tar-Riżorsi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà” tfisser il-funzjonijiet addizzjonali mwettqa minn aġenziji nazzjonali maħtura biex jappoġġaw l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-kwalità ta’ attivitajiet taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, kif ukoll l-identifikazzjoni tal-kompetenzi miksuba mill-parteċipanti permezz tal-attivitajiet ta’ solidarjetà tagħhom;

(12)  “Għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni” tfisser strumenti li jgħinu lill-partijiet ikkonċernati jifhmu, japprezzaw u kif xieraq, jirrikonoxxu l-eżiti tat-tagħlim mhux formali u informali fl-Unjoni kollha; Wara li jlestu l-attivitajiet tagħhom, il-parteċipanti kollha se jirċievu ċertifikazzjoni li tiddikjara l-eżiti tat-tagħlim tal-attivitajiet tagħhom, u l-ħiliet żviluppati matul dawn l-attivitajiet, bħal Youthpass jew Europass;

(13)  “attività ta’ għajnuna umanitarja” tfisser attività li tappoġġa l-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi maħsuba biex tipprovdi assistenza ta’ emerġenza abbażi tal-ħtiġijiet immirata għall-ħarsien tal-ħajja, il-prevenzjoni u t-taffija tas-sofferenza umana, u ż-żamma tad-dinjità tal-bniedem meta jiġu ffaċċjati kriżijiet magħmula mill-bniedem jew diżastri naturali, inkluż assistenza, sokkors u operazzjonijiet ta’ protezzjoni fi kriżijiet umanitarji jew eżatt kif iseħħu, tappoġġa miżuri biex jiġi żgurat l-aċċess għan-nies fil-bżonn u biex jiġi ffaċilitat il-fluss ħieles ta’ assistenza, kif ukoll azzjonijiet immirati għall-infurzar tat-tħejjija għad-diżastri u t-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri, filwaqt li jgħaqqdu flimkien l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-reżiljenza u l-kapaċità li wieħed ilaħħaq mal-kriżijiet u jirkupra minnhom;

(14)  “pajjiż terz” tfisser pajjiż li mhuwiex membru tal-Unjoni;

(15)  “pajjiż terz assoċjat mal-programm” tfisser pajjiż terz li huwa parti ta’ ftehim mal-Unjoni li jippermetti l-parteċipazzjoni tiegħu fil-Programm u li jissodisfa l-obbligi kollha stipulati f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-Istati Membri;

(16)  “pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm” tfisser pajjiż terz li ma jipparteċipax bi sħiħ fil-Programm iżda li l-entitajiet ġuridiċi tiegħu jistgħu b’mod eċċezzjonali jibbenefikaw mill-Programm f’każijiet ġustifikati kif xieraq fl-interess tal-Unjoni.

Artikolu 3

Għanijiet tal-programm

1.  L-għan ġenerali tal-Programm hu li jissaħħaħ jippromwovi s-solidarjetà bħala valur, l-aktar permezz tal-volontarjat, isaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u ta' ġenerazzjoni ta' żgħażagħ li aktar hemm ċans li jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà, kif ukoll tal-organizzazzjonijiet f’attivitajiet ta’ solidarjetà aċċessibbli u ta’ kwalità għolja bħala mezz biex issir kontribuzzjoni jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni, tas-solidarjetà u tad-demokrazijasoċjali, is-solidarjetà, id-demokrazija, l-identità Ewropea u ċ-ċittadinanza attiva fl-Unjoni u lil hinn minnha, filwaqt li jiġu indirizzati sfidi ttingħata risposta għall-isfidi umanitarji u as-soċjetà u umanitarji fuq il-post, bi sforz partikolari biex tiġi promossa jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs. [Em. 63]

2.  L-għan speċifiku tal-Programm hu li ż-żgħażagħ, inklużi dawk b’inqas opportunitajiet, jingħataw opportunitajiet b’aċċess iktar faċli u inklużiv involviment f’attivitajiet ta’ solidarjetà li jġibu magħhom bidliet soċjali pożittivi fl-Ewropa u lil hinn minnha, filwaqt li jtejbu u jivvalidaw kif xieraq il-kompetenzi tagħhom, kif ukoll jiffaċilitaw għall-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, kulturali, ċiviku u professjonali, kif ukoll jiffaċilitaw l-involviment kontinwu tagħhom bħala ċittadini attivi u l-impjegabbiltà u t-tranżizzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. [Em. 64]

2a.  Il-feedback mogħti mill-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti għandu jinkludu wkoll evalwazzjoni tat-twettiq tal-objettivi tal-Programm. [Em. 65]

3.  L-għanijiet tal-Programm għandhom jiġu implimentati taħt iż-żewġ fergħat ta’ azzjoni li ġejjin:

(a)  il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f’attivitajiet ta’ solidarjetà li jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà, kif imsemmi fl-Artikolu 6, u l-isforzi biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; [Em. 66]

(b)  il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u ta' persuni b'għarfien espert f'attivitajiet ta' solidarjetà relatati mal-għajnuna umanitarja (Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja) kif imsemmi fl-Artikolu 10 u l-azzjonijiet fl-Unjoni u lil hinn minnha mmirati lejn il-bini tal-kapaċità tal-organizzazzjonijiet ospitanti għall-għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi kif imsemmi fl-Artikolu 11. [Em. 67]

3a.   L-objettivi operazzjonali u l-prijoritajiet politiċi korrispondenti tal-azzjonijiet li jridu jiġu implimentati permezz tal-attivitajiet fl-ambitu tal-fergħat imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu speċifikati fid-dettall fil-programmi ta' ħidma annwali li jridu jiġu adottati skont l-Artikolu 18. [Em. 68]

KAPITOLU II

AZZJONIJIET TAL-KORP EWROPEW TA’ SOLIDARJETÀ

Artikolu 4

Azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

1.  Il-Programm għandi jfittex li jwettaq l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 permezz tat-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin:

(a)  volontarjat, kif imsemmi fl-Artikoli 7 u 11;

(b)  traineeships u impjiegi, kif imsemmi fl-Artikolu 8, li għandhom ikunu ta' kwalità għolja; [Em. 69]

(c)  proġetti ta’ solidarjetà, kif imsemmi fl-Artikolu 9;

(d)  attivitajiet ta’ netwerking, kif imsemmi fl-Artikolu 5;

(e)  miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ, kif imsemmi fl-Artikolu 5.

2.  Il-Programm għandu jappoġġa l-attivitajiet ta’ solidarjetà li jippreżentaw valur miżjud Ewropew ċar, pereżempju permezz:

(a)  tal-karattru transnazzjonali tagħhom, partikolarment fir-rigward tal-mobbiltà fit-tagħlim u l-kooperazzjoni;

(b)  il-kapaċità tagħhom li jikkomplementaw ma’ programmi u politiki oħra fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali;

(c)  id-dimensjoni Ewropea tagħhom fir-rigward tas-suġġetti, l-għanijiet, l-approċċi, l-eżiti mistennija u aspetti oħra ta’ dawn l-attivitajiet ta’ solidarjetà;

(d)  l-approċċl-inklużività u l-kapaċità effettiva tagħhom li tagħhom biex jinvolvu żgħażagħ minn sfondi differenti, inklużi żgħażagħ b'diżabbiltà; [Em. 70]

(e)  il-kontribut tagħhom għall-użu effettiv tal-għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni.

2a.   Il-programmi ta' ħidma annwali adottati skont l-Artikolu 18 għandhom jinkludu lista ta' attivitajiet li potenzjalment jistgħu jagħmlu ħsara lill-parteċipanti, lill-benefiċjarji u lis-soċjetà, jew li ma jkunux adatti għall-parteċipanti, u li ma għandhomx jitwettqu fil-qafas tal-Programm jew li għandhom ikunu soġġetti għal taħriġ speċjali, kontrolli tal-kondotta jew miżuri oħra. [Em. 71]

3.  L-attivitajiet ta’ solidarjetà għandhom jiġu implimentati skont ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti għal kull tip ta’ attività mwettqa fil-qafas tal-Programm kif imsemmi fl-Artikoli 5, 7, 8, 9 u 11, kif ukoll ma’ oqfsa regolatorji applikabbli f’pajjiżi parteċipanti.

4.  Ir-referenzi għas-Servizz Volontarju Ewropew fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għandhom jinqraw li jinkludi attivitajiet ta’ volontarjat skont ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013, kif ukoll skont dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Azzjonijiet komuni għaż-żewġ fergħat

1.  L-attivitajiet ta’ netwerking, kif imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (d), għandhom jimmiraw lejn:

(a)  ir-rinfurzar tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti biex joffru proġetti ta' kwalità tajba għolja, aċċessibbli faċilment u ffinanzjati b'mod sodisfaċenti għal għadd dejjem akbar ta' parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; [Em. 72]

(b)  l-attrazzjoni ta' parteċipanti ġodda, kemm żgħażagħ u kemm persuni li jkollhom xi esperjenza fl-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, kif ukoll organizzazzjonijiet parteċipanti; [Em. 73]

(ba)  aċċessibbiltà aktar faċli għall-persuni b'diżabbiltà għall-attivitajiet kollha offruti; [Em. 74]

(c)  l-għoti ta' opportunitajiet sabiex jingħata feedback dwar l-attivitajiet ta' solidarjetà kif ukoll il-promozzjoni tal-Programm bħala ambaxxaturi; u [Em. 75]

(d)  l-kontribut lill-iskambju ta’ esperjenzi u t-tisħiħ tas-sens ta’ appartenenza fost l-individwi u l-entitajiet li jipparteċipaw fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, u b’hekk jappoġġaw l-impatt pożittiv usa’ tiegħu.

2.  Il-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ, kif imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (e), għandhom jinkludu:

(a)  miżuri mmirati għall-iżgurar tal-kwalità tal-volontarjat, it-traineeships jew l-impjiegi, inklużi taħriġ, appoġġ lingwistiku, assigurazzjoni komplementari, appoġġ qabel u/jew wara l-attività ta’ solidarjetà, kif ukoll l-użu ulterjuri tal-Youthpass li jidentifika u jiddokumenta l-kompetenzi miksuba matul l-attivitajiet ta’ solidarjetà għall-parteċipanti, u l-bini ta’ kapaċità u, appoġġ amministrattiv għall-organizzazzjonijiet parteċipanti;

(aa)  miżuri li jipproteġu l-benefiċjarji ta' attivitajiet ta' solidarjetà, fosthom taħriġ immirat għall-parteċipanti li jwettqu attivitajiet ta' solidarjetà għall-benefiċċju ta' gruppi vulnerabbli, inklużi t-tfal, u kontrolli tal-kondotta fil-konfront tal-parteċipanti li jaħdmu mat-tfal; [Em. 76]

(ab)   miżuri mmirati għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs, b'mod partikolari għall-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ b'inqas opportunitajiet, bħal formati xierqa ta' attivitajiet ta' solidarjetà u appoġġ personalizzat; [Em. 77]

(ac)  miżuri mmirati għall-iżgurar ta' bini ta' kapaċità u ta' appoġġ amministrattiv għall-organizzazzjonijiet parteċipanti; [Em. 78]

(b)  l-iżvilupp u ż-żamma ta’ tikkettatat-tikketti tal-kwalità għal entitajiet li lesti jipprovdu attivitajiet ta’ solidarjetà għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà; [Em. 79]

(c)  l-attivitajiet taċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex jappoġġaw u jżidu l-kwalità tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti tagħhom;

(d)  l-istabbiliment, iż-żamma u l-aġġornar tal-Portal ta' Portal aċċessibbli tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tal-anqas fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni u servizzi online rilevanti oħra, kif ukoll is-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni ta’ appoġġ u l-għodod għodod ibbażati fuq il-web neċessarji li għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tad-Direttiva (UE) 2016/2102; [Em. 80]

(da)   miżuri li jħeġġu lill-intrapriżi soċjali jappoġġaw attivitajiet tal-Programm jew jippermettu lill-impjegati jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' volontarjat fil-qafas tal-Programm; [Em. 81]

(db)   l-iżvilupp ta' proċedura ċara u ddettaljata indirizzata lill-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet patreċipanti, li tistabbilixxi l-passi tal-fażijiet kollha tal-attivitajiet ta' solidarjetà u l-iskedi ta' żmien għalihom; [Em. 82]

KAPITOLU III

PARTEĊIPAZZJONI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ F’ATTIVITAJIET TA’ SOLIDARJETÀ LI JINDIRIZZAW L-ISFIDI TAS-SOĊJETÀ

Artikolu 6

Skop u tipi ta’ azzjonijiet

1.  L-azzjonijiet implimentati taħt il-fergħa "Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f'attivitajiet ta' solidarjetà li jindirizzaw sfidi tas-soċjetà" għandhom b'mod partikolari jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni, tas-solidarjetà, taċ-ċittadinanza u tad-demokrazija fl-Unjoni u lil hinn minnha, filwaqt li jirrispondu wkoll għal sfidi tas-soċjetà bi sforz partikolari għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs. [Em. 83]

2.  Il-fergħa għandha tappoġġa attivitajiet kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, fil-punti (a), (b), (c), (d) u (e) bil-modi li ġejjin:

(a)  volontarjat, kif imsemmi fl-Artikolu 7;

(b)  traineeships u impjiegi, kif imsemmi fl-Artikolu 8, li għandhom ikunu ta' kwalità għolja; [Em. 84]

(c)  proġetti ta’ solidarjetà, kif imsemmi fl-Artikolu 9;

(d)  attivitajiet ta’ netwerking għall-individwi u l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw f’din il-fergħa skont l-Artikolu 5;

(e)  miżuri ta’ kwalita u ta’ appoġġ skont l-Artikolu 5.

Artikolu 7

Volontarjat f’attivitajiet ta’ solidarjetà

1.  Il-volontarjat kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (a) fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) għandu jinkludi komponentdimensjoni solida ta’ edukazzjoni u tagħlim u ta’ taħriġ, ma għandux jissostitwixxi t-traineeships jew l-impjiegi taħriġ online u offline mfassal għall-attività inkwistjoni li jseħħ qabel u matul l-attività, għandu jimmira għal impatt ċar fuq il-ħtiġijiet identifikati tal-komunità, ma għandux jitqies l-istess daqs impjieg, u għandu jkun ibbażat fuq ftehim ta’ volontarjat bil-miktub skont il-liġi nazzjonali rilevanti. Tali ftehim għandu jiżgura l-protezzjoni legali, soċjali u finanzjarja xierqa tal-parteċipant. [Em. 85]

2.  Il-volontarjat jista' jsir għandu, bħala regola, isir f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (transfruntier). Il-volontarjat jista' jsir fil-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (fil-pajjiż), iżda għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ b'inqas opportunitajiet u għandu jinkludi l-parteċipazzjoni ta' parteċipanti li jirrisjedu f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż fejn qed isseħħ l-attività. [Em. 86]

Artikolu 8

Traineeships u impjiegi

1.  Traineeship kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (b) għandu jkun ibbażat għandu jkun imħallas u bbażat fuq ftehim ta’ traineeship bil-miktub konkluż bil-bidu tat-traineeship skont il-qafas regolatorju applikabbli tal-pajjiż fejn isseħħ it-traineeship, kif xieraq, u billi jitqiesu l-prinċipji Il-Ftehim ta' traineeship għandu jindika l-objettivi edukattivi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-tul tat-traineeship, ir-remunerazzjoni li l-parteċipant għandu jirċievi u d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet u għandu jqis il-prinċipji tal-Qafas ta’ Kwalita Kwalità għat-Traineeships (2014/C 88/01). It-traineeships ma għandhomx jissostitwixxu l-impjiegi. [Em. 87]

2.  Impjieg kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (b) għandu jkun ibbażat fuq kuntratt ta’ impjieg skont il-qafas regolatorju bil-miktub li jirrispetta t-termini u l-kundizzjonijiet kollha tal-impjieg kif stabbiliti fil-liġi nazzjonalii, fil-ftehimiet kollettivi applikabbli, jew fit-tnejn, tal-pajjiż parteċipanti fejn li fih ikun qed jitwettaq l-impjieg. L-appoġġ finanzjarju għal organizzazzjonijiet parteċipanti li joffru impjiegi ma għandux jaqbeż it-12-il it-tnax-il xahar f’każi fejn it-tul tal-kuntratt tal-impjieg jaqbeż it-12-il-xaharit-tnax-il xahar. [Em. 88]

3.  It-traineeships u l-impjiegi għandhom jinkludu komponent solidu ta' taħriġ edukazzjoni ta' tagħlim qabel u matul l-attività, biex jgħin lill-parteċipant jikseb esperjenza rilevanti bil-għan li jiżviluppa kompetenzi siewja għall-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali tal-parteċipant; [Em. 89]

4.  It-traineeships u l-impjiegi jistgħu għandhom, bħala regola, isiru f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (transfruntier). It-traineeships u l-impjiegi jistgħu jsiru fil-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (fil-pajjiż), iżda għandhom ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ b'inqas opportunitajiet u għandhom jinkludu l-parteċipazzjoni ta' parteċipanti li jirrisjedu f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż fejn qed isseħħ l-attività. [Em. 90]

4a.   Għandu jiġi allokat baġit xieraq biex tiġi ffinanzjata l-akkomodazzjoni raġonevoli li tippermetti l-parteċipazzjoni effettiva tal-persuni b'diżabbiltà fuq bażi ugwali mal-oħrajn, skont l-Artikolu 27 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà u d-Direttiva 2000/78/KE(26). [Em. 91]

Artikolu 9

Proġetti ta’ solidarjetà

Proġett ta’ solidarjetà kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (c) ma għandux jissostitwixxi t-traineeships u/jew l-impjiegi.

KAPITOLU IV

KORP VOLONTARJU EWROPEW TA’ GĦAJNUNA UMANITARJA

Artikolu 10

Skop u tipi ta’ azzjonijiet

1.  L-azzjonijiet implimentati taħt il-fergħa "Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja" għandhom jikkontribwixxu b'mod partikolari biex tingħata għajnuna umanitarja bbażata fuq il-ħtiġijiet immirata għall-ħarsien tal-ħajja, il-prevenzjoni u t-taffija tat-tbatija umana, u ż-żamma tad-dinjità tal-bniedem fil-kuntest ta' diżastri naturali jew dawk ikkawżati mill-bniedem, u biex jissaħħu l-kapaċità u r-reżiljenza ta' komunitajiet vulnerabbli, fraġli jew milquta minn diżastru diżastri naturali jew dawk ikkawżati mill-bniedem, u biex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni mir-rispons umanitarju għal żvilupp fit-tul sostenibbli u inklussiv. [Em. 92]

2.  L-azzjonijiet taħt dan il-Kapitolu għandhom jitwettqu f'konformità mal-prinċipji f'konformità mal-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja, li jippromwovi l-prinċipji fundamentali tal-għajnuna umanitarja tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza filwaqt li jiġi mtenni l-impenn sod tal-Unjoni għal approċċ ibbażat fuq il-ħtiġijiet, mingħajr diskriminazzjoni bejn il-popolazzjonijiet milquta jew fi ħdanhom u filwaqt li jiġi rispettat id-dritt internazzjonali. [Em. 93]

2a.  L-għajnuna umanitarja tal-Unjoni titwassal f'sitwazzjonijiet fejn jistgħu joperaw strumenti oħra relatati mal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-ġestjoni tal-kriżijiet u l-protezzjoni ċivili. Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja għandu jaħdem b'mod koerenti u komplementari u għandu jevita d-duplikazzjonijiet mal-politiki u l-istrumenti rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-politika tal-għajnuna umanitarja u mal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni u mal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni. [Em. 94]

2b.  Fil-promozzjoni ta' rispons internazzjonali koerenti għall-kriżijiet umanitarji, l-azzjonijiet taħt dan il-Kapitolu għandhom jikkonformaw ma' dawk ikkoordinati mill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji. [Em. 95]

2c.  Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja għandu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-għajnuna umanitarja tal-Unjoni, filwaqt li jippromwovi rispons umanitarju adegwat għall-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-kooperazzjoni mal-gruppi u n-netwerks tan-nisa sabiex ikunu promossi l-parteċipazzjoni tan-nisa u l-eżerċitar min-naħa tagħhom ta' karigi ta' tmexxija fl-għajnuna umanitarja u sabiex jittieħed vantaġġ mill-kapaċitajiet u l-għarfien espert tagħhom biex jikkontribwixxu għall-irkupru, il-bini tal-paċi, it-tnaqqis tar-riskji ta' diżastri u r-reżiljenza tal-komunitajiet milquta. [Em. 96]

2d.  It-termini speċifiċi tal-mobilizzazzjoni għandhom jiġu stipulati, f'konsultazzjoni mill-qrib mal-organizzazzjonijiet ospitanti, f'ftehim bejn l-organizzazzjoni li tibgħat u l-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja, inklużi d-drittijiet u l-obbligi, it-tul u l-post tal-mobilizzazzjoni u l-kompiti li għandhom jitwettqu. [Em. 97]

3.  Il-fergħa għandha tappoġġa attivitajiet kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, fil-punti (a), (d), u (e) bil-modi li ġejjin :

(a)  volontarjat, kif imsemmi fl-Artikolu 11;

(aa)   proġetti ta' solidarjetà; [Em. 98]

(b)  attivitajiet ta’ netwerking għall-individwi u l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw f’din il-fergħa skont l-Artikolu 5;

(c)  miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ f’konformità mal-Artikolu 5, b’enfasi partikolari fuq miżuri li jiżguraw is-sigurtà u s-sikurezza tal-parteċipanti.

3a.   Fuq il-bażi ta' valutazzjoni minn qabel tal-ħtiġijiet f'pajjiż terz, dan ir-Regolament għandu jappoġġa azzjonijiet immirati lejn it-tisħiħ tal-kapaċità tal-għajnuna umanitarja sabiex itejjeb l-istat ta' tħejjija u r-rispons lokali għall-kriżijiet umanitarji u biex jiżgura li l-ħidma tal-voluntiera jkollha impatt effikaċi u sostenibbli fil-post, inklużi:

(a)  il-ġestjoni tar-riskji assoċjati mad-diżastri naturali, l-istat ta' tħejjija u r-rispons, l-ikkowċjar, it-taħriġ fil-ġestjoni tal-voluntiera u oqsma rilevanti oħra għall-persunal u l-voluntiera mill-organizzazzjonijiet ospitanti;

(b)  skambju tal-aħjar prassi, assistenza teknika, programmi ta' ġemellaġġ u skambju ta' persunal u voluntiera, il-ħolqien ta' netwerks u azzjonijiet oħra relevanti. [Em. 99]

3b.   Il-Kummissjoni għandha tkompli, iżżomm u taġġorna l-bażi tad-data tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, tirregola l-aċċess u l-użu tiegħu, inkluż fir-rigward tad-disponibbiltà u l-adegwatezza tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, u b'hekk tippermetti l-parteċipazzjoni kontinwa tal-voluntiera li jirritornaw. Għandu jitwettaq l-ipproċessar ta' data personali miġbura f'dik il-bażi tad-data jew għaliha, fejn rilevanti, skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(27) u r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(28). [Em. 100]

Artikolu 11

Volontarjat b’appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja

1.  Il-volontarjat b’appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja kif imsemmi fl-Artikolu 4.1, punt (a) għandu jinkludi komponent ta’ tagħlim u ta’ taħriġ, xierqa, inkluż qabel il-kollokament, marbuta mal-proġetti li fihom voluntiera żgħażagħ se jkunu involuti, b'enfasi dovuta fuq il-prinċipji tal-għajnuna umanitarja msemmija fl-Artikolu 10(2), inkluż "il-prinċipju tagħmilx ħsara" u ma għandux jissostitwixxi t-traineeships jew l-impjiegi, u għandu jkun ibbażat fuq ftehim ta’ volontarjat bil-miktub. [Em. 101]

1a.   L-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE għandha trawwem il-parteċipazzjoni ta' voluntiera lokali minn pajjiżi terzi. [Em. 102]

2.  Il-volontarjat taħt din il-fergħa jista’ jsir biss f’pajjiżi terzi: [Em. 103]

(a)  fejn jitwettqu l-attivitajiet u l-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja; u

(b)  fejn ma jkun hemm għaddej l-ebda kunflitt armat internazzjonali jew mhux internazzjonali.

2a.  Abbażi ta' valutazzjoni minn qabel tal-ħtiġijiet fil-pajjiżi terzi minn organizzazzjonijiet li jibagħtu u dawk ospitanti, u atturi rilevanti oħra, il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja għandu jappoġġa l-azzjonijiet immirati lejn:

(a)  it-tisħiħ tal-kapaċità tal-organizzazzjonijiet ospitanti għall-għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi sabiex jissaħħu l-istat ta' tħejjija u r-rispons lokali għall-kriżijiet umanitarji u biex jiġi żgurat l-impatt effikaċi u sostenibbli tal-ħidma tal-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja fuq il-post permezz ta' ġestjoni tar-riskju ta' diżastri, l-istat ta' tħejjija u r-rispons, it-tranżizzjoni minn rispons umanitarju għal żvilupp lokali sostenibbli, l-ikkowċjar, u t-taħriġ fil-ġestjoni tal-volontarji;

(b)  l-iskambju tal-aħjar prattiki, l-assistenza teknika, il-programmi ta' ġemellaġġ u l-iskambju ta' persunal u voluntiera. [Em. 104]

2b.   Il-valutazzjoni tal-livell ta' riskju fir-rigward tas-sigurtà u s-sikurezza tal-voluntiera għandha tkun prijorità, b'mod partikolari f'pajjiżi jew f'żoni meqjusa bħala instabbli, jew fejn hemm riskji immedjati. [Em. 105]

2c.   Kampanji ta' komunikazzjoni dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà b'rabta mal-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE għandhom jitwettqu primarjament fit-territorju tal-Unjoni u għandhom jiffukaw fuq xogħol imwettaq minn voluntiera u ħaddiema tal-għajnuna umanitarja skont il-prinċipji tal-għajnuna umanitarja tal-umanità, l-indipendenza, in-newtralità u l-imparzjalità li jiggwidaw l-azzjonijiet tagħhom. [Em. 106]

2d.   Il-volontarjat għandu jaqdi l-ħtiġijiet reali u l-lakuni identifikati fil-livell lokali mill-organizzazzjonijiet ospitanti. [Em. 107]

Artikolu 11a

Identifikazzjoni u għażla ta' voluntiera kandidati

1.   Abbażi ta' valutazzjoni minn qabel tal-ħtiġijiet f'pajjiżi terzi, il-Kummissjoni għandha tidentifika u tagħżel voluntiera kandidati għat-taħriġ f'kooperazzjoni mal-aġenziji nazzjonali u mal-organizzazzjonijiet ospitanti.

2.   L-identifikazzjoni u l-għażla tal-voluntiera kandidati għandhom jitwettqu f'konformità mal-Artikolu 14, filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-opportunitajiet indaqs.

3.   Il-limiti ta' età kif imsemmija fl-Artikoli 2 u 15 ma għandhomx jiġu applikati għall-volontarjat b'appoġġ għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja fis-sens ta' dan l-Artikolu. [Em. 108]

Artikolu 11b

Taħriġ ta' voluntiera kandidati

1.   Abbażi ta' programmi u proċeduri eżistenti, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm ta' taħriġ biex iħejji lill-voluntiera kandidati jappoġġaw u jikkomplementaw l-azzjonijiet tal-għajnuna umanitarja.

2.   Il-voluntiera kandidati li jkunu ġew identifikati u magħżula f'konformità mal-proċedura tal-applikazzjoni għandhom ikunu eliġibbli biex jieħdu sehem fil-programm ta' taħriġ implimentat minn organizzazzjonijiet kwalifikati. L-ambitu u l-kontenut individwali tat-taħriġ, li kull kandidat voluntier għandu jwettaq, għandhom jiġu determinati b'konsultazzjoni mal-organizzazzjoni ospitanti ċċertifikata skont il-ħtiġijiet, filwaqt li jitqiesu l-esperjenza preċedenti tal-kandidat voluntier u l-post ippjanat għall-volontarjat.

3.   Il-programm ta' taħriġ għandu jinkludi valutazzjoni ta' kemm il-voluntiera kandidati huma preparati biex jiġu sekondati biex jappoġġaw u jikkomplementaw l-attivitajiet tal-għajnuna umanitarja fil-pajjiżi terzi, kif ukoll biex jaqdu l-ħtiġijiet lokali. [Em. 109]

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 12

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 1 112 988 000 fi prezzijiet tal-2018 [EUR 1 260 000 000 fi prezzijiet kurrenti]. [Em. 110]

2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Programm, bħal attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditu u evalwazzjoni, inklużi sistemi korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni. Ammont adegwat mill-baġit għandu jkun iddedikat ukoll għall-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri u għall-iżvilupp ta' netwerks taż-żgħażagħ. [Em. 111]

2a.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 biex temenda dan ir-Regolament biex ikun hemm flessibbiltà u adattament tat-tqassim indikattiv tal-baġit skont l-attivitajiet skont l-Artikolu 12a. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jirriflettu l-prijoritajiet ta' politika ġodda billi jaġġustaw mill-ġdid it-tqassim filwaqt li jirrispettaw marġni massimu ta' 20 %. [Em. 112]

3.  Mingħajr preġudizzju għar-Regolament Finanzjarju, in-nefqa għall-azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti inklużi fl-ewwel programm ta’ ħidma tista’ tkun eliġibbli mill-1 ta’ Jannar 2021.

4.  Riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi direttament skont [il-punt (a) tal-Artikolu 62.1] tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont [il-punt (c) ta’ dak l-Artikolu]. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 12a

Tqassim tal-baġit iddedikat għall-attivitajiet fl-Artikoli 7, 8, 9 u 11

It-tqassim indikattiv tal-baġit iddedikat għall-attivitajiet fl-Artikoli 7, 8, 9 u 11 għandu jkun kif ġej:

(a)  għall-volontarjat f'attivitajiet ta' solidarjetà u fi proġetti ta' solidarjetà, kif speċifikat fl-Artikoli 7 u 9: 86 %;

(b)  għat-traineeships u l-impjiegi, kif speċifikat fl-Artikolu 8: 8 %; u

(c)  għall-volontarjat b'appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja, kif speċifikat fl-Artikolu 11: 6 %. [Em. 113]

Artikolu 13

Forom ta’ finanzjament mill-UE u metodi ta’ implimentazzjoni

1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti b’ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju u b’ġestjoni indiretta flimkien mal-korpi msemmija fl-Artikolu [62.1, punt (c)] tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-Programm jista’ jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b’mod partikolari għotjiet, premjijiet u akkwist. Biex jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti għall-benefiċjarji, għandhom jintużaw kemm jista' jkun somom f'daqqa, spejjeż għal kull unità jew finanzjament b'rata fissa. [Em. 114]

3.  Il-kontribuzzjonijiet għal mekkaniżmu ta’ assigurazzjoni reċiproku jista’ jkopri r-riskju assoċjat mal-irkupru ta’ fondi dovuti mir-riċevituri u għandhom jitqiesu bħala garanzija suffiċjenti skont ir-Regolament Finanzjarju. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-[Artikolu X tar-]Regolament XXX [suċċessur tar-Regolament dwar il-Fond ta’ Garanzija] għandhom japplikaw.

4.  Għal għażliet taħt ġestjoni diretta u indiretta, il-kumitat ta’ evalwazzjoni jista’ jkun magħmul minn esperti esterni.

KAPITOLU VI

PARTEĊIPAZZJONI FIL-KORP EWROPEW TA’ SOLIDARJETÀ

Artikolu 14

Pajjiżi parteċipanti

1.  Il-volontarjat, it-traineeships, l-impjiegi, il-proġetti ta’ solidarjetà, l-attivitajiet ta’ netwerking u l-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ kif imsemmija fl-Aritkoli 5, 7, 8, 9 u 11, għandhom ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-Istati Membri u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej.

2.  Il-volontarjat, l-attivitajiet ta’ netwerking u l-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ kif imsemmija fl-Artikoli 5 u 7, għandhom ukoll ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni ta’:

(a)  membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA), li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE);

(b)  pajjiżi aderenti, kandidati u kandidati potenzjali, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

(c)  pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

(d)  pajjiżi terzi, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, sakemm dak il-ftehim:

–  jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u tal-benefiċċji tal-pajjiż terz li jkun qed jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;

–  jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-programmi, inkluż il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal programmi individwali u l-kostijiet amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat f’konformità mal-Artikolu [21(5)] tar-Regolament Finanzjarju;

–  ma jikkonferixxix lill-pajjiż terz, is-setgħa li jieħu deċiżjonijiet dwar il-programm;

–  jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni biex tiżgura ġestjoni finanzjarja tajba u biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.

3.  Il-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jieħdu sehem bis-sħiħ fil-Programm biss sakemm dawn jissodisfaw l-obbligi kollha li dan ir-Regolament jimponi fuq l-Istati Membri.

3a.   Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula u mistennija mill-pajjiżi terzi għall-Programm għandhom, ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli, jiġu rapportati liż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja bħala parti mir-rappurtar annwali jew interim tal-Programm. [Em. 115]

4.  Il-volontarjat u l-azzjonijiet ta’ netwerking kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 7, jistgħu ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni ta’ kwalunkwe pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm, u b’mod partikolari l-pajjiżi tal-viċinat.

Artikolu 15

Parteċipazzjoni tal-individwi

1.   Żgħażagħ ta’ bejn is-17 u t-30 sena li lesti li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għandhom jirreġistraw fil-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Madankollu, fil-bidu ta’ volontarjat, traineeship, impjieg jew proġett ta’ solidarjetà, żagħżugħ għandu jkollu tal-inqas 18-il sena u ma jkollux aktar minn 30 sena.

1a.  Il-parteċipanti li jmorru joqogħdu f'pajjiż ieħor għandhom ikunu ggarantiti l-kura sħiħa tas-saħħa li jgawdu fl-Istat Membru tar-residenza tagħhom, u mhux biss kura tas-saħħa urġenti. Il-kura tas-saħħa għandha tingħata kemm permezz tas-servizzi tas-saħħa pubbliċi tal-Istat Membru li fih titwettaq l-attività kif ukoll, fin-nuqqas ta' tali servizzi jew fil-każ ta' nuqqas ċar ta' konformità mal-istandards ta' kwalità tal-Istat Membru ta' residenza, permezz ta' servizzi tas-saħħa privati fl-Istat Membru li fih titwettaq l-attività.[Em. 116]

1b.  Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni, l-Istati Membri u pajjiżi parteċipanti oħra għandhom jippromwovu l-inklużjoni soċjali u kundizzjonijiet ta' aċċess ugwali, inkluż għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet. [Em. 117]

Artikolu 16

Organizzazzjonijiet parteċipanti

1.  Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' entitajiet pubbliċi jew privati, kemm jekk mingħajr skop ta' qligħ kif ukoll bi skop ta' qligħ, u organizzazzjonijiet internazzjonali, inklużi organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, istituzzjonijiet reliġjużi, assoċjazzjonijiet tal-karità, organizzazzjonijiet sekulari umanistiċi, NGOs jew atturi oħra mis-soċjetà ċivili, diment li dawn ikunu rċivew joffru attivitajiet ta' solidarjetà, ikollhom personalità ġuridika skont il-liġi tal-pajjiż fejn huma rreġistrati u jkunu rċevew tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta tal-kwalità għandha tiċċertifika li l-attivitajiet jistgħu jilħqu l-għanijiet fl-Artikolu 3 u jipprovdu l-azzjonijiet fl-Artikolu 4. [Em. 118]

2.  Applikazzjoni minn entità biex issir organizzazzjoni parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandha tiġi vvalutata mill-korp ta' implimentazzjoni kompetenti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà abbażi tal-prinċipji ta' trattament indaqs; opportunitajiet indaqs u nondiskriminazzjoni; evitar tas-sostituzzjoni tal-impjieg; forniment ta' attivitajiet ta' kwalità għolja, aċċessibbli faċilment u inklużivi b'valur miżjud ċar għall-ħtiġijiet identifikati tal-komunità, b'dimensjoni ta' tagħlim li tiffoka fuq l-iżvilupp personali, soċjoedukattiv u professjonali; arranġamenti ta' taħriġ, xogħol u volontarjat xierqa; ambjent u kundizzjonijiet sikuri u diċenti; u l-prinċipju li jipprojbixxi l-profitt, f'konformità mar-Regolament Finanzjarju. Il-prinċipji ta' hawn fuq jaċċertaw jekk l-attivitajiet tagħha ssodisfawx ir-rekwiżiti u l-għanijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta tal-kwalità għandha tingħata biss lill-organizzazzjonijiet li jimpenjaw ruħhom li se jikkonformaw ma' dawn il-prinċipji. [Em. 119]

3.  Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-entità tista' tingħata tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Ir-rekwiżiti speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati sabiex tinkiseb tikketta tal-kwalità għandhom ivarjaw skont it-tip ta' attività ta' solidarjetà u l-funzjoni tal-entità. It-tikketta miksuba għandha terġa' tiġi vvalutata kull ċertu żmien u tista' fil-każ ta' użu ħażin tat-tikketta jew ta' nuqqas ta' konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 2, it-tikketta għandha tiġi rrevokata. Kull entità li sostanzjalment tbiddel l-attivitajiet tagħha għandha tinforma lill-korp ta' implimentazzjoni kompetenti għall-valutazzjoni mill-ġdid. [Em. 120]

4.  Kwalunkwe entità li tkun irċiviet tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għandha tingħata aċċess għall-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà bir-rwol ta’ ospitant, b’funzjoni ta’ appoġġ, jew it-tnejn li huma, u għandha tkun tista’ tagħmel offerti għall-attivitajiet ta’ solidarjetà lil kandidati rreġistrati.

4a.  L-organizzazzjonijiet parteċipanti li jkunu ngħataw tikketta tal-kwalità għandu jkollhom aċċess għal pjattaforma biex ifittxu faċilment applikanti xierqa sabiex il-proċess ikun aktar faċli kemm għall-parteċipanti kif ukoll għall-organizzazzjonijiet parteċipanti biex jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà. [Em. 121]

4b.  L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom jiffaċilitaw il-promozzjoni tal-Programm billi joffru l-possibbiltà li dawk li qabel kienu parteċipanti jaqsmu l-esperjenza tagħhom u jaġixxu bħala ambaxxaturi għall-ġenerazzjoni potenzjali li jmiss ta' parteċipanti fil-Programm permezz ta' netwerk. [Em. 122]

5.  It-tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ma għandhiex twassal b’mod awtomatiku għal finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

5a.  L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom iwettqu bosta funzjonijiet fil-qafas tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. F'funzjoni ta' ospitant huma għandhom iwettqu attivitajiet relatati mal-offerti għall-attivitajiet ta' solidarjetà lill-parteċipanti reġistrati, l-għażla u l-akkoljenza tal-parteċipanti, inkluż l-organizzazzjoni ta' attivitajiet, l-għoti ta' gwida u appoġġ lill-parteċipanti waqt il-fażijiet kollha tal-attività ta' solidarjetà, il-provvediment ta' ambjent sikur u konvenjenti għall-parteċipanti, u l-għoti ta' feedback lill-parteċipant wara l-attività, kif xieraq. F'funzjoni ta' appoġġ huma għandhom iwettqu attivitajiet marbuta mas-sekondar, it-tħejjija u l-appoġġ tal-parteċipanti qabel ma dawn jitilqu, matul u wara l-attività ta' solidarjetà, fosthom billi l-parteċipanti jingħataw taħriġ u jigu gwidati lejn organizzazzjonijiet lokali wara l-attività. L-organizzazzjonijiet f'funzjoni ta' appoġġ jistgħu jipprovdu wkoll appoġġ amministrattiv u loġistiku lill-parteċipanti fi proġetti ta' solidarjetà. [Em. 123]

6.  L-attivitajiet ta’ solidarjetà u l-miżuri ta’ kwalità u ta’ appoġġ relatati offruti minn organizzazzjoni parteċipanti jistgħu jirċievu finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jew minn sorsi oħra ta’ finanzjament li ma jiddependux fuq il-baġit tal-Unjoni.

7.  Is-sigurtà u s-sikurezza tal-voluntiera għandhom ikunu prijorità għall-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-kuntest ta’ attivitajiet kif imsemmi fl-Artikolu 11.

Artikolu 17

Aċċess għall-finanzjament mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Kwalunkwe entità pubblika jew privata stabbilita f’pajjiż parteċipanti kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu japplikaw għal finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Fil-każ tal-attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 7, 8 u 11, l-organizzazzjoni parteċipanti għandha tikseb tikketta tal-kwalità bħala prekundizzjoni biex tirċievi finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Fil-każ tal-proġetti ta’ solidarjetà msemmija fl-Artikolu 9, persuni fiżiċi jistgħu wkoll japplikaw għal finanzjament f’isem gruppi informali ta’ parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Bħala regola ġenerali, it-talba għal għotja għandha tiġi ppreżentata quddiem l-aġenzija nazzjonali tal-pajjiż fejn hija bbażata l-organizzazzjoni. It-talbiet għal għotjiet għall-attivitajiet organizzati minn organizzazzjonijiet internazzjonali jew preżenti fl-Ewropa kollha, attivitajiet ta' tims ta' volontarjat f'oqsma ta' prijorità identifikati fil-livell Ewropew u attivitajiet b'appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja f'pajjiżi terzi għandhom jiġu ppreżentati quddiem l-EACEA. [Em. 124]

KAPITOLU VII

PROGRAMMAZZJONI, MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI

Artikolu 18

Programm ta’ ħidma annwali [Em. 125]

L-għażliet u l-prijoritajiet ta' politika sekondarji, inklużi dettalji ta' azzjonijiet speċifiċi deskritti fl-Artikoli 4 sa 11, għandhom jiġu ddeterminati darba fis-sena permezz ta' programm ta' ħidma kif imsemmi fl-Artikolu [110] tar-Regolament Finanzjarju. Il-programm ta' ħidma annwali għandu jistabbilixxi wkoll id-dettalji dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Barra minn hekk, il-programm ta' ħidma għandu jagħti indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni u tad-distribuzzjoni tal-fondi bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm għall-azzjonijiet li għandhom jiġu ġestiti permezz tal-aġenzija nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-programm ta' ħidma annwali. [Em. 126]

Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta’ ħidma msemmija fl-[Artikolu 110] tar-Regolament Finanzjarju. Barra minn hekk, il-programm ta’ ħidma għandu jagħti indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni u tad-distribuzzjoni tal-fondi bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm għall-azzjonijiet li għandhom jiġu ġestiti permezz tal-aġenzija nazzjonali. Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 30.

Artikolu 19

Monitoraġġ u rapportar

1.  Indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Programm għall-ilħuq tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness.

2.  Sabiex tiġi żgurata l-valutazzjoni effettiva tal-Programm għall-kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 biex temenda l-Anness għar-rieżami jew biex jikkomplimenta l-indikaturi, fejn jitqies meħtieġ u biex tissupplimenta dan ir-Regolament b’dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ qafas ta’ monitoraġġ u ta’ valutazzjoni.

3.  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-evalwazzjoni tal-Programm tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv, u fil-ħin u fil-livell xieraq ta’ dettall mill-benefiċjarji tal-fondi mill-Unjoni fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu [2.5] tar-Regolament Finanzjarju. Għal dan l-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta’ rapportar proporzjonat fuq il-benefiċjarji tal-fondi mill-UE u l-Istati Membri.

Artikolu 20

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu f’waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

2.  L-evalwazzjoni interimIr-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Programm għandha titwettaqgħandu jitwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-rieżami ta' nofs it-terminu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni sa iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. Għandha tiġi akkumpanja wkoll mit-30 ta' Ġunju 2024. Għandu jiġi akkumpanjat ukoll minn evalwazzjoni finali tal-programm predeċessur. [Em. 127]

3.  Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti stipulati fil-Kapitlu IX u l-obbligi tal-aġenziji nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 23, sat-30 ta’ April 2024, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport dwar l-implimentazzjoni u l-impatt tal-Programm fit-territorji rispettivi tagħhom.

3a.   Jekk ikun meħtieġ u abbażi tar-rieżami ta' nofs it-terminu u tar-rapporti ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-Istati Membri, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposti leġiżlattivi għall-emendar ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tidher quddiem il-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew biex tirrapporta dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu, inkluż fir-rigward tad-deċiżjoni tagħha dwar jekk hemmx bżonn li dan ir-Regolament jiġi emendat. [Em. 128]

4.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba’ snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.

5.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

KAPITOLU VIII

INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U DISSEMINAZZJONI

Artikolu 21

Informazzjoni, komunikazzjoni u disseminazzjoni

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament mill-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini tiegħu u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament mill-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata fil-pront u li tkun koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż il-midja u l-pubbliku. [Em. 129]

2.  Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji nazzjonali fil-pajjiżi parteċipanti u ma' netwerks rilevanti fil-livell tal-Unjoni, għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3. [Em. 130]

3.  L-aġenziji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23 għandhom jiżviluppaw strateġija konsistenti fir-rigward tas-sensibilizzazzjoni tal-informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni effettiva, kif ukoll id-disseminazzjoni lill-benefiċjarji potenzjali kollha u l-isfruttament tar-riżultati tal-attivitajiet appoġġati taħt l-azzjonijiet li jimmaniġjaw fi ħdan il-Programm, għandhom jassistu lill-Kummissjoni fil-kompitu ġenerali tagħha tad-disseminazzjoni tal-informazzjoni fir-rigward tal-Programm, inkluż l-informazzjoni dwar l-azzjonijiet u l-attivitajiet ġestiti fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, u r-riżultati tagħha, u għandha tinforma lill-gruppi mmirati rilevanti dwar l-azzjonijiet u l-attivitajiet imwettqa f'pajjiżhom. [Em. 131]

3a.   L-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom jużaw l-isem kummerċjali "Korp Ewropew ta' Solidarjetà" għall-finijiet ta' komunikazzjoni u disseminazzjoni ta' informazzjoni relatata mal-Programm. [Em. 132]

KAPITOLU IX

SISTEMA TA’ ĠESTJONI U TA’ AWDITJAR

Artikolu 22

Awtorità nazzjonali

F’kull pajjiż parteċipanti fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, l-awtoritajiet nazzjonali maħtura għall-ġestjoni tal-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], għandhom jaġixxu wkoll bħala awtoritajiet nazzjonali fil-qafas tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Il-paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 u 14 tal-Artikolu 23 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus] għandhom japplikaw b’analoġija għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Artikolu 23

Aġenzija nazzjonali

1.  F’kull pajjiż parteċipanti fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, l-aġenziji nazzjonali maħtura għall-ġestjoni tal-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus] fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, għandhom jaġixxu wkoll bħala aġenziji nazzjonali fil-qafas tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Il-paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 u 6 tal-Artikolu 24 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus] għandhom japplikaw b’analoġija għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24.2 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], l-aġenzija nazzjonali għandha tkun responsabbli wkoll għall-ġestjoni tal-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett ta’ dawk l-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà elenkati fl-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 18, skont il-punti [(c)(v) u (vi) tal-Artikolu 62.1] tar-Regolament Finanzjarju.

3.  Għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 14.2 ta’ dan ir-Regolament, fejn aġenzija nazzjonali ma tkunx maħtura għal dak il-pajjiż, din għandha tiġi stabbilita skont il-paragrafi 1, 3, 4, 5 u 6 tal-Artikolu 24 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus].

3a.   L-aġenzija nazzjonali għandha tikkonsulta regolarment mal-benefiċjarji tal-Programm (individwi u organizzazzjonijiet) biex tiġbor il-feedback tagħhom dwar il-Programm, biex tivvaluta l-kwalità tal-attività, u kif tevolvi l-attività, abbażi tal-linji gwida tal-Kummissjoni u għandha tipprovdi appoġġ lill-parteċipanti f'każ ta' diffikultajiet u sabiex ittejjeb l-implimentazzjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali abbażi tal-feedback u l-għarfien espert tagħhom. [Em. 133]

Artikolu 24

Kummissjoni Ewropea

1.  Ir-regoli li japplikaw għar-relazzjoni bejn il-Kummissjoni u aġenzija nazzjonali għandhom jiġu stabbiliti f’dokument bil-miktub, skont ir-regoli fl-Artikolu 24 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], li għandu:

(a)  jistabbilixxi l-istandards interni ta' kontroll għall-aġenzija nazzjonali u r-regoli għall-ġestjoni tal-fondi mill-Unjoni għall-appoġġ ta' għotja mill-aġenziji nazzjonali, filwaqt li jqis ir-rekwiżiti ta' simplifikazzjoni u ma jimponix piżijiet addizzjonali fuq il-parteċipanti u fuq l-organizzazzjonijiet parteċipanti; [Em. 134]

(b)  jinkludi l-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali li jinkludi l-kompiti tal-ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali li għalihom huwa pprovdut l-appoġġ mill-Unjoni;

(ba)  jinkludi l-obbligu li jiġu organizzati laqgħat u taħriġ regolari man-netwerk ta' aġenziji nazzjonali u għalihom biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni koerenti tal-Programm fost il-pajjiżi parteċipanti kollha. [Em. 135]

(c)  jispeċifika l-obbligi ta’ rapportar għall-aġenzija nazzjonali.

1a.  Il-Kummissjoni għandha torganizza laqgħat regolari dwar l-implimentazzjoni tal-Programm b'numru rappreżentattiv u tip ta' netwerks li jirrappreżentaw iż-żgħażagħ u l-voluntiera u organizzazzjonijiet rilevanti oħra tas-soċjetà ċivili, inklużi s-sħab soċjali u n-netwerks rilevanti għall-attivitajiet tal-Programm. [Em. 136]

2.  Kull sena, il-Kummissjoni għandha tagħmel il-fondi li ġejjin disponibbli għall-aġenzija nazzjonali:

(a)  fondi għall-appoġġ b’għotja fil-pajjiż parteċipanti kkonċenrat għall-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li l-ġestjoni tagħhom hi inkarigata lill-aġenzija nazzjonali;

(b)  kontribuzzjoni finanzjarja b’appoġġ tal-kompiti maniġerjali tal-aġenzija nazzjonali ddefinita skont il-modalitajiet stabbiliti fil-punt (b) tal-Artikolu 25.3 tar-[Regolament il-Ġdid dwar Erasmus].

3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali. Il-Kummissjoni ma għandhiex tqiegħed il-fondi tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għad-dispożizzjoni tal-aġenzija nazzjonali qabel ma tkun approvat b’mod formali l-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali.

4.  Abbażi tar-rekwiżiti ta’ konformità għall-aġenziji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23.3 tar-Regolament il-Ġdid dwar Erasmus], il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid is-sistemi nazzjonali ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali u l-opinjoni tal-korp indipendenti tal-awditjar dwar din, filwaqt li tqis kif xieraq l-informazzjoni pprovduta mill-awtorità nazzjonali dwar l-attivitajiet tagħha ta’ monitoraġġ u ta’ superviżjoni fir-rigward tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

5.  Wara li tivvaluta d-dikjarazzjoni annwali ta’ ġestjoni u l-opinjoni dwarha tal-korp indipendenti tal-awditjar, il-Kummissjoni għandha tindirizza l-opinjoni u l-osservazzjonijiet tagħha lill-aġenzija nazzjonali u lill-awtorità nazzjonali.

5a.   F'każ li l-Kummissjoni ma tkunx tista' taċċetta d-dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni jew l-opinjoni tal-awditu indipendenti dwarha, jew f'każ ta' implimentazzjoni mhux sodisfaċenti mill-aġenzija nazzjonali tal-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' timplimenta kwalunkwe miżura prekawzjonarja u korrettiva neċessarja biex tissalvagwardja l-interessi finanzjarji tal-Unjoni skontil-punt (c) tal-Artikolu 131(3) tar-Regolament Finanzjarju. [Em. 137]

Artikolu 24a

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

Fil-livell tal-Unjoni, l-EACEA għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tal-istadji kollha tal-għotja għal azzjonijiet tal-proġett tal-Programm elenkati fl-Artikolu 7, ippreżentati minn organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa jew organizzazzjonijiet ta' pjattaforma, għal attivitajiet ta' timijiet ta' volontarjat fl-oqsma ta' prijorità identifikati fil-livell Ewropew u attivitajiet b'appoġġ għall-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja f'pajjiżi terzi.

L-EACEA għandha tkun responsabbli wkoll għall-akkreditazzjoni (jiġifieri t-tikketta tal-kwalità) u għall-monitoraġġ ta' organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa jew organizzazzjonijiet ta' pjattaforma, organizzazzjonijiet responsabbli mill-implimentazzjoni ta' skemi nazzjonali jew ta' fondi b'ġestjoni kondiviża tal-Unjoni u organizzazzjonijiet li jixtiequ jwettqu attivitajiet li jappoġġaw l-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja[Em. 138]

Artikolu 25

Awditi

1.  L-awditi dwar l-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mwettqa minn persuni jew minn entitajiet, inkluż inklużi oħrajn minbarra dawk imqabbda mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-bażi tal-garanzija kumplessiva skont l-Artikolu [127] tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jitwettqu skont l-istess kriterji fl-Istati Membri kollha. [Em. 139]

2.  L-awtorità nazzjonali għandha taħtar korp indipendenti tal-awditjar. Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu joħroġ opinjoni tal-awditjar dwar id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni msemmija fl-[Artikolu 155.1] tar-Regolament Finanzjarju.

3.  Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu:

(a)  ikollu l-kompetenza professjonali meħtieġa biex jagħmel awditi tas-settur pubbliku;

(b)  jiżgura li l-awditi tiegħu jqisu l-istandards tal-awditjar aċċettati fil-livell internazzjonali; u

(c)  ma jkunx f’pożizzjoni ta’ kunflitt ta’ interess fir-rigward tal-entità ġuridika li tagħmel parti minnha l-aġenzija nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23 u jkun indipendenti, f’termini tal-funzjonijiet tiegħu, mill-entità ġuridika li l-aġenzija nazzjonali tagħmel parti minnha.

4.  Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu jagħti lill-Kummissjoni u lir-rappreżentanti tagħha kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri aċċess sħiħ għad-dokumenti u għar-rapporti kollha b’appoġġ tal-opinjoni tal-awditjar li joħroġ dwar id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali.

KAPITOLU X

SISTEMA TA’ KONTROLL

Artikolu 26

Prinċipji tas-sistema ta’ kontroll

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-kontrolli ta’ superviżjoni fir-rigward tal-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ġestiti mill-aġenziji nazzjonali. Għandha tistipula r-rekwiżiti minimi għall-kontrolli mill-aġenzija nazzjonali u mill-korp indipendenti tal-awditjar.

2.  L-aġenziji nazzjonali għandhom ikunu responsabbli għall-kontrolli primarji tal-benefiċjarji tal-għotjiet għall-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li jiġu assenjati lilhom. Dawk il-kontrolli għandhom ikunu proporzjonati u adegwati u għandhom jagħtu aċċertament raġonevoli li l-għotjiet mogħtija jintużaw kif kien intenzjonat u f'konformità mar-regoli applikabbli tal-Unjoni. [Em. 140]

3.  Fir-rigward tal-fondi ttrasferiti lill-aġenziji nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tiżgura koordinazzjoni xierqa tal-kontrolli tagħha mal-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji nazzjonali, abbażi tal-prinċipju ta’ awditu wieħed u wara li ssir analiżi bbażata fuq ir-riskju. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (“OLAF”).

Artikolu 27

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

Meta pajjiż terz jipparteċipa fil-programm b’deċiżjoni skont ftehim internazzjonali jew skont kwalunkwe strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu jagħti d-drittijiet neċessarji u l-aċċess meħtieġ lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw il-kompetenzi tagħhom b’mod komprensiv. Fil-każ tal-OLAF, dawn id-drittijiet għandhom jinkludu d-dritt li jwettqu investigazzjonijiet, inkluż verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, previsti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

KAPITOLU XI

KOMPLIMENTARJETÀ

Artikolu 28

Komplimentarjetà tal-azzjoni tal-Unjoni

1.  L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandhom ikunu konsistenti u komplimentari mal-politiki, mal-istrumenti u mal-programmi rilevanti fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari l-programm Erasmus, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) u l-Programm "Drittijiet u Valuri", kif ukoll man-netwerks eżistenti fil-livell tal-Unjoni li huma rilevanti għall-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. [Em. 141]

2.  L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandhom ukoll ikunu konsistenti u komplementari mal-politiki, mal-programmi ma għandhomx jissostitwixxu l-politiki, l-programmi u l-istrumenti l-istrumenti rilevanti fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fil-pajjiżi parteċipanti, u għandhom ikunu konsistenti u komplementari magħhom. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji nazzjonali għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar skemi u prijoritajiet nazzjonali eżistenti relatati mas-solidarjetà u ż-żgħażagħ, minn naħa, u azzjonijiet taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, min-naħa l-oħra, bl-għan li jibbażaw fuq prattiki tajba rilevanti u jiksbu effiċjenza u effettività. [Em. 42]

2a.  Sabiex jiġu massimizzati l-effettività tal-finanzjament tal-Unjoni u l-impatt tal-Programm, l-awtoritajiet rilevanti fil-livelli kollha għandhom jippruvaw jistabbilixxu sinerġiji fil-programmi rilevanti kollha b'mod koerenti. Tali sinerġiji ma għandhomx iwasslu biex il-fondi jintużaw ħalli jiġu segwiti objettivi differenti minn dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament. Kwalunkwe sinerġija u komplementarjetà għandha tirriżulta fi proċeduri ta' applikazzjonijiet simplifikati fil-livell ta' implimentazzjoni akkumpanjati minn linji gwida rilevanti ta' implimentazzjoni. [Em. 143]

3.  L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 11 għandhom ikunu, b'mod partikolari, konsistenti u komplementari ma' oqsma oħra ta' azzjoni esterna tal-Unjoni, b'mod partikolari l-politika tal-għajnuna umanitarja, il-politika tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-politika ta' sigurtà, il-politika tat-tkabbir, il-politika tal-viċinat u l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili. [Em. 144]

4.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni mill-Programm, tista’ tirċievi wkoll kontribuzzjoni minn kwalunkwe programm ieħor tal-Unjoni, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess kostijiet. Għandhom japplikaw ir-regoli ta’ kull programm ta’ kontribut tal-Unjoni għal kull kontribuzzjoni rispettiva tiegħu lill-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż it-total ta’ kostijiet eliġibbli għall-azzjoni u l-appoġġ minn programmi differenti tal-Unjoni jista’ jiġi kkalkolat fuq bażi pro rata skont id-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-appoġġ.

5.  Meta l-Programm u l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE) msemmija fl-Artikolu 1 tar-[Regolament (UE)XX CPR] jagħtu appoġġ finanzjarju konġunt lil azzjoni waħda, dik l-azzjoni għandha tiġi implimentata skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, inkluż ir-regoli dwar l-irkupru ta’ ammonti mħallsa bi żball.

6.  Azzjonijiet eliġibbli skont il-Programm li ġew ivvalutati f’sejħa għal proposti taħt il-Programm u li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ kwalità minimi għal dik is-sejħa għal proposti, iżda li mhumiex iffinanzjati minħabba limitazzjonijiet baġitarji, jistgħu jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-Fond Soċjali Ewropew+ jew mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 7 tal-Artikolu [65] tar-Regolament (UE) XX [Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u l-Artikolu [8] jew ir-Regolament (UE) XX [Finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni], dment li dawn l-azzjonijiet ikunu konsistenti mal-għanijiet tal-programm ikkonċernat. Ir-regoli tal-Fond li jagħti l-appoġġ għandhom japplikaw.

KAPITOLU XII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 29

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu fl-Artikoli 12, 18 u 19 għandha tingħata lill-Kummissjoni sakemm idum il-Programm; [Em. 145]

3.  IId-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu fl-Artikoli 12, 18 u 19 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ. [Em. 146]

4.  Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu l-Artikoli 12, 18 u19 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 147]

Artikolu 30

Kumitat tal-proċedura

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 31

Tħassir

Ir-Regolament (UE) [Ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014 jitħassru mill-1 ta’ Jannar 2021.

Artikolu 32

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.  Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-modifika tal-azzjonijiet ikkonċernati, sal-għeluq tagħhom, skont [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] jew skont ir-Regolament (UE) Nru 375/2014. Dawk ir-Regolamenti għandhom ikomplu japplikaw għal dawk l-azzjonijiet ikkonċernati sal-għeluq tagħhom.

2.  Il-pakkett finanzjarju għall-Programm jista’ jkopri wkoll l-ispejjeż tal-assistenza teknika u amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni bejn il-Programm u l-miżuri adottati skont [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] jew skont ir-Regolament (UE) Nru 375/2014.

3.  Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-Artikolu 12.2, sabiex jippermettu l-ġestjoni ta’ azzjonijiet u attivitajiet mhux kompletati sal-31 ta’ Diċembru 2027.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-tranżizzjoni bla xkiel fil-livell nazzjonali bejn l-azzjonijiet imwettqa fil-kuntest tal-Programm tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (2018-2020) u dawk li jeħtieġ jiġu implimentati taħt dan il-Programm.

Artikolu 33

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-[għoxrin] jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

Indikaturi għal monitoraġġ u rapportar:Il-Programm għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib biex jiġi mkejjel sa fejn intlaħqu l-għan ġenerali u l-għanijiet speċifiċi, kif ukoll biex jiġu mmotijorati l-output, ir-riżultati u l-impatt tiegħu. Għal dak il-għan, ġie stabbilit qafas minimu ta' indikaturi, biex iservi bħala bażi għal programm dettaljat fil-ġejjieni għall-monitoraġġ tal-output, ir-riżultati u l-impatt tal-Programm, inkluż sett estiż ta' indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi: [Em. 148]

(a)  numru ta’ parteċipanti f’attivitajiet ta’ solidarjetà;

(b)  persentaġġ ta’ parteċipanti bi sfond ta’ inqas opportunitajiet; u [Em. 149]

(c)  numru ta’ organizzazzjonijiet li għandhom Tikketta tal-Kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.; [Em. 150]

(ca)  numru ta' parteċipanti fl-impjiegi (fil-pajjiż u transfruntiera) imqassma skont il-pajjiż, l-età, is-sess, l-isfond professjonali u l-kisba edukattiva [Em. 151]

(cb)   numru ta' parteċipanti fi proġetti ta' solidarjetà mqassma skont il-pajjiż, l-età, is-sess, l-isfond professjonali u l-kisba edukattiva; [Em. 152]

(cc)   numru ta' organizzazzjonijiet li t-tikketta tal-kwalità tagħhom ġiet revokata; [Em. 153]

(cd)  numru ta' organizzazzjonijiet li għandhom tikketta tal-kwalità mqassma skont il-pajjiż u l-finanzjament li rċevew; [Em. 154]

(ce)  numru ta' żgħażagħ parteċipanti b'inqas opportunitajiet; [Em. 155]

(cf)  numru ta' parteċipanti li jirrapportaw eżiti tat-tagħlim pożittivi; [Em. 156]

(cg)  persentaġġ ta' parteċipanti li l-eżiti tat-tagħlim tagħhom ġew rikonoxxuti permezz ta' ċertifikat bħal Youthpass, jew tip ieħor ta' rikonoxximent formali tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; [Em. 157]

(ch)  rata ta' sodisfazzjon ġenerali tal-parteċipanti fir-rigward tal-kwalità tal-attivitajiet; and [Em. 158]

(ci)  numru ta' persuni appoġġati direttament jew indirettament minn attivitajiet ta' solidarjetà. [Em. 159]

(1)ĠU C 62, 15.2.2019, p. 201.
(2)ĠU C 86, 7.3.2019, p. 282.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2019.
(4)Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (COM(2016)0942 final).
(5) Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p.50-73 p. 50).
(6) Ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja ( "l-Inizjattiva "l-Inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE" ) (ĠU L 122, 24.4.2014, p.1-17 p. 1).
(7)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2018 dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta’ Kwalità u Effettivi (ĠU L 153, 2.5.2018, p. 1).tal-10 ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalità għat-Traineeships (ĠU C 88, 27.3.2014, p. 1).
(8) Ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2016 dwar netwerk Ewropew ta' servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol u li jemenda Regolamenti (UE) Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 (ĠU L 107, 22.4.2016, p. 1).
(9)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali (ĠU C 398, 22.12.2012, p.1–5 1).
(10) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE tat-18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi "L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura" u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE (ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46).
(11) Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1).
(12)Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà – l-Istrateġija ta’ Implimentazzjoni (COM(2017)0134 final).
(13)[Referenza pendenti għar-Regolament Finanzjarju].
(14)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (ĠU L 248, 18.9.2013, p.1).
(15)Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(16)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(17)Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(18)Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).
(19)[Referenza pendenti dwar id-Deċiżjoni l-Ġdida tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni mal-PTEE].
(20)Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment Sħubija strateġika aktar b'saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE COM(2017)0623 final).
(21) Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).
(22)Id-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta' skambju ta’ skulari jew proġetti edukattivi u au pairing (ĠU L 132, 21.5.2016, p. 21).
(23)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011. Li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(24)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
(25)Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (ĠU C 326, 26.10.2012, p. 391).
(26) Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16).
(27) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(28) Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

Aġġornata l-aħħar: 14 ta' April 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza