Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0225(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0264/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0264/2018

Viták :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0151

Elfogadott szövegek
PDF 133kWORD 56k
2019. március 12., Kedd - Strasbourg
Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I
P8_TA(2019)0151A8-0264/2018
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0477),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0310/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. február 14-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. január 31-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. december 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A8-0264/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 227., 2018.6.28., 86. o.
(2) HL C 176., 2018.5.23., 29. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0225

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/881 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat