Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0082(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0309/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0309/2018

Viták :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0152

Elfogadott szövegek
PDF 147kWORD 56k
2019. március 12., Kedd - Strasbourg
Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0173),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0139/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. július 4-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. január 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményeire (A8-0309/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 440., 2018.12.6., 165. o.
(2) HL C 387., 2018.10.25., 48. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0082

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/633 irányelvvel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata a beszerzési szövetségekről

Az Európai Parlament, miközben elismeri, hogy a beszerzési szövetségek fokozhatják a gazdasági hatékonyságot a mezőgazdasági és az élelmiszer-ellátási láncban, hangsúlyozza, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy értékelni lehessen a szövetségeknek az ellátási lánc működésére gyakorolt gazdasági hatását.

Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul készítsen mélyreható elemzést arra vonatkozóan, hogy milyen hatást gyakorolnak e nemzeti és nemzetközi beszerzési szövetségek a mezőgazdasági és az élelmiszer-ellátási lánc gazdasági működésére.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a mezőgazdasági és élelmiszerpiac átláthatóságáról

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági és az élelmiszerpiac átláthatósága alapvetően fontos a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc megfelelő működéséhez, mivel lehetővé teszi a gazdasági szereplők és a közigazgatási szervek számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak, a piaci szereplők számára pedig könnyebbé teszi a piaci fejlemények megértését. A Bizottságot arra ösztönözzük, hogy folytassa a piacok átláthatóságának növelésére irányuló uniós szintű munkáját. Ennek keretében megerősítheti például az uniós megfigyelőközpontok munkáját és javíthatja azoknak a statisztikai adatoknak a gyűjtését, amelyekre a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc mentén működő árképzési mechanizmusok elemzéséhez van szükség.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat