Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0220(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0226/2018

Teksty złożone :

A8-0226/2018

Debaty :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0153

Teksty przyjęte
PDF 131kWORD 47k
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Europejska inicjatywa obywatelska ***I
P8_TA(2019)0153A8-0226/2018
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0482),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0308/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 marca 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 23 marca 2018 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji i Komisji Petycji (A8-0226/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 237 z 6.7.2018, s. 74.
(2) Dz.U. C 247 z 13.7.2018, s. 62.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
P8_TC1-COD(2017)0220

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/788.)

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności