Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0336(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0435/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0435/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0155

Elfogadott szövegek
PDF 130kWORD 45k
2019. március 12., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben ***I
P8_TA(2019)0155A8-0435/2018
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0636),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0413/2018),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. január 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0435/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 110., 2019.3.22., 72. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU, Euratom) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0336

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU, Euratom) 2019/493 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat