Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2546(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0143/2019

Předložené texty :

B8-0143/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0159

Přijaté texty
PDF 123kWORD 42k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: výjimka z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku
P8_TA(2019)0159B8-0143/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) ((C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)00793),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 30. ledna 2019, v němž Komise žádá Parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 21. února 2019,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012(1), a zejména na čl. 1 odst. 9 a čl. 50 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že akt v přenesené pravomoci, kterým se mění uvedené nařízení, obsahuje závažné změny, jejichž cílem je zajistit, aby britská centrální banka (Bank of England) i nadále požívala stávající výjimky v souladu s čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014 poté, co se status Spojeného království změní a stane se třetí zemí;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament uznává, že je důležité, aby byl tento akt přijat rychle s cílem zajistit připravenost Evropské unie v případě, že Spojené království vystoupí z Unie bez dohody o vystoupení;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí