Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2546(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0143/2019

Indgivne tekster :

B8-0143/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0159

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 42k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014
P8_TA(2019)0159B8-0143/2019

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2019)00793),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 30. januar 2019, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 21. februar 2019 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikel 1, stk. 9, og artikel 50, stk. 5,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at den delegerede ændringsretsakt indeholder vigtige ændringer for at sikre, at Bank of England fortsat vil nyde godt af den eksisterende undtagelse i henhold til artikel 1, stk. 9, i forordning (EU) nr. 600/2014, efter at Det Forenede Kongerige har skiftet status til et tredjeland;

B.  der henviser til, at Parlamentet anerkender betydningen af en hurtig vedtagelse af denne retsakt for at sikre Den Europæiske Unions beredskab i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen uden en udtrædelsesaftale;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik