Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2546(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0143/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0143/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0159

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 38k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua asetusta: Bank of Englandin vapauttaminen asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista
P8_TA(2019)0159B8-0143/2019

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)00793),

–  ottaa huomioon komission 30. tammikuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 21. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014(1) ja erityisesti sen 1 artiklan 9 kohdan ja 50 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että säädöstä muuttava delegoitu säädös sisältää merkittäviä muutoksia, joilla varmistetaan, että Bank of England voi edelleen hyötyä siihen tällä hetkellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 1 artiklan 9 kohdan mukaisesti sovelletusta poikkeuksesta sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan asema muuttuu kolmanneksi maaksi;

B.  toteaa, että parlamentti on tietoinen tämän säädöksen nopean hyväksymisen merkityksestä, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin varautuminen siihen tilanteeseen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman erosopimusta;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö