Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2546(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0143/2019

Pateikti tekstai :

B8-0143/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0159

Priimti tekstai
PDF 118kWORD 42k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymas Anglijos bankui
P8_TA(2019)0159B8-0143/2019

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2019)00793),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. vasario 21 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012(1), ypač į jo 1 straipsnio 9 dalį ir 50 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi šiame iš dalies keičiančiame deleguotajame akte pateikiami svarbūs pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Anglijos bankui toliau būtų taikoma galiojanti išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 9 dalį po to, kai pasikeis Jungtinės Karalystės statusas ir ji taps trečiąja šalimi;

B.  kadangi Parlamentas pripažįsta, jog svarbu skubiai priimti šį aktą, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos pasirengimą tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos nesudariusi susitarimo dėl išstojimo;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika