Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2547(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0144/2019

Indgivne tekster :

B8-0144/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0160

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 42k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår undtagne enheder
P8_TA(2019)0160B8-0144/2019

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår undtagne enheder (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2019)00794),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 30. januar 2019, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 21. februar 2019 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse, særlig dens artikel 2, stk. 4, og artikel 30, stk. 5,(1)

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at den delegerede retsakt indeholder vigtige ændringer for at sikre, at den britiske centralbank og offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, vil blive undtaget fra indberetningskravene i artikel 4 of og kravet om gennemsigtighed i forbindelse med genanvendelse i artikel 15 i forordning (EU) nr. 2015/2365;

B.  der henviser til, at Parlamentet anerkender betydningen af en hurtig vedtagelse af denne retsakt for at sikre Den Europæiske Unions beredskab i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen uden en udtrædelsesaftale;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik