Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2547(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0144/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0144/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0160

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 38k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua asetusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta
P8_TA(2019)0160B8-0144/2019

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)00794),

–  ottaa huomioon komission 30. tammikuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 21. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön läpinäkyvyydestä 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365(1) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan ja 30 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että delegoitu säädös sisältää merkittäviä muutoksia, joilla varmistetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankki ja julkiset elimet, joiden vastuulla on julkisen velan hoito tai jotka osallistuvat sen hoitoon, vapautetaan asetuksen (EU) N:o 2015/2365 4 artiklassa säädetyistä raportointivaatimuksista sekä asetuksen 15 artiklassa säädetyistä uudelleenkäytön läpinäkyvyyttä koskevista vaatimuksista;

B.  toteaa, että parlamentti on tietoinen tämän säädöksen nopean hyväksymisen merkityksestä, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin varautuminen siihen tilanteeseen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman erosopimusta;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö