Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2547(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0144/2019

Pateikti tekstai :

B8-0144/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0160

Priimti tekstai
PDF 117kWORD 42k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašas
P8_TA(2019)0160B8-0144/2019

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašas (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2019)00794),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. vasario 21 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo(1), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi deleguotajame akte pateikiami svarbūs pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Jungtinės Karalystės centriniam bankui ir kitoms viešosioms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valdžios sektoriaus skolą, nebūtų taikomi Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnyje nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai ir 15 straipsnyje nustatyti pakartotinio naudojimo skaidrumo reikalavimai;

B.  kadangi Parlamentas pripažįsta, jog svarbu skubiai priimti šį aktą, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos pasirengimą tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos nesudariusi susitarimo dėl išstojimo;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika