Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2547(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0144/2019

Ingediende teksten :

B8-0144/2019

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0160

Aangenomen teksten
PDF 111kWORD 48k
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten lijst van vrijgestelde entiteiten
P8_TA(2019)0160B8-0144/2019

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2019)00794),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 30 januari 2019, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien het schrijven van de Commissie economische en monetaire zaken aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters van 21 februari 2019,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik, en met name artikel 2, lid 4, en artikel 30, lid 5(1),

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de gedelegeerde handeling belangrijke wijzigingen omvat om te waarborgen dat de centrale bank en overheidsinstanties van het Verenigd Koninkrijk die belast zijn met of betrokken zijn bij het beheer van de overheidsschuld vrijgesteld zullen zijn van de rapportageverplichting uit hoofde van artikel 4 en de transparantievereisten inzake hergebruik uit hoofde van artikel 15 van Verordening (EU) 2015/2365;

B.  overwegende dat het Parlement het belang erkent van de snelle vaststelling van deze verordening teneinde te waarborgen dat de Europese Unie erop voorbereid is indien het Verenigd Koninkrijk zich zonder een terugtrekkingsakkoord terugtrekt uit de Europese Unie;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid