Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2547(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0144/2019

Predkladané texty :

B8-0144/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0160

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
P8_TA(2019)0160B8-0144/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00794),

–  so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2365 zo 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia, a najmä na jeho článok 2 ods. 4 a článok 30 ods. 5(1),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby centrálna banka a verejné orgány Spojeného kráľovstva poverené riadením verejného dlhu alebo zasahujúce do riadenia verejného dlhu boli oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 4 a od požiadaviek týkajúcich sa transparentnosti opätovného použitia podľa článku 15 nariadenia (EÚ) 2015/2365;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia