Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 106kWORD 47k
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Afwezigheid van meerderheid van stemmen in de commissie over een voorstel voor een juridisch bindende handeling (interpretatie van artikel 171, lid 1, eerste alinea, onder b), van het Reglement)
P8_TA(2019)0164

Besluit van het Europees Parlement van 13 maart 2019 betreffende de afwezigheid van meerderheid van stemmen in de commissie over een voorstel voor een juridisch bindende handeling (interpretatie van artikel 171, lid 1, eerste alinea, onder b), van het Reglement) (2019/2011(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de brief van 7 maart 2019 van de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken

–  gezien artikel 226 van zijn Reglement,

1.  besluit de volgende interpretatie op te nemen in artikel 171, lid 1, eerste alinea, onder b), van het Reglement:"“Indien het al dan niet geamendeerde voorstel voor een juridisch bindende handeling geen meerderheid van de in de commissie uitgebrachte stemmen behaalt, stelt de commissie aan het Parlement voor om de handeling te verwerpen.”"

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid