Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0302(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2019

Внесени текстове :

A8-0026/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0169

Приети текстове
PDF 115kWORD 49k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан ***
P8_TA(2019)0169A8-0026/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15093/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (05385/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, член 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0107/2018),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 март 2019 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А8-0026/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Ислямска република Афганистан.

(1) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0170.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност