Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0302(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0026/2019

Ingivna texter :

A8-0026/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0169

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Islamiska republiken Afghanistan ***
P8_TA(2019)0169A8-0026/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15093/2016),

–  med beaktande av utkastet till samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (05385/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0107/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 13 mars 2019(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0026/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Islamiska republiken Afghanistan.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0170.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy