Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0316(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0081/2019

Внесени текстове :

A8-0081/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0171

Приети текстове
PDF 121kWORD 48k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa***
P8_TA(2019)0171A8-0081/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15832/2018),

—  като взе предвид проекта на договореност между Европейския съюз и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн (12367/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0035/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0081/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на договореността;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност