Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0316(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0081/2019

Predkladané texty :

A8-0081/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0171

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti eu-LISA ***
P8_TA(2019)0171A8-0081/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15832/2018),

–  so zreteľom na návrh dojednania medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom (12367/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorý predložila Rada v súlade s článkom 74, článkom 77 ods. 2 písm. a) a b), článkom  78 ods. 2 písm. e), článkom 79 ods. 2 písm. c), článkom 82 ods. 1 písm. d), článkom 85 ods. 1, článkom 87 ods. 2 písm. a) a článkom 88 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0035/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dojednania;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia