Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0188/2017

Předložené texty :

A8-0188/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Vysvětlení hlasování
PV 13/03/2019 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Přijaté texty
PDF 134kWORD 55k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I
P8_TA(2019)0173A8-0188/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0615),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0387/2015),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. prosince 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Petičního výboru (A8-0188/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 103.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 14. září 2017 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0347).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb
P8_TC1-COD(2015)0278

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/882.)

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí