Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0900(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0439/2018

Внесени текстове :

A8-0439/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0179

Приети текстове
PDF 120kWORD 49k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I
P8_TA(2019)0179A8-0439/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Съда, представено на Парламента и на Съвета, в преработената му версия (02360/2018),

—  като взе предвид член 256, параграф 1 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които проектът на акт е представен на Парламента (C8-0132/2018),

—  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становищата на Европейската комисия (COM(2018)0534 и C(2018)7500),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 16 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 48 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0439/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Съда, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
P8_TC1-COD(2018)0900

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) (ЕС, Евратом) 2019/629.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност