Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0900(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0439/2018

Předložené texty :

A8-0439/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0179

Přijaté texty
PDF 130kWORD 44k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
Návrh změn Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I
P8_TA(2019)0179A8-0439/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na přepracovanou žádost, kterou Soudní dvůr předložil Evropskému parlamentu a Radě (02360/2018),

–  s ohledem na čl. 256 odst. 1 a čl. 281 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu se kterými byl návrh aktu předložen (C8-0132/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanoviska Evropské komise (COM(2018)0534) a C(2018)7500),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. ledna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 48 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0439/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Soudnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/…, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
P8_TC1-COD(2018)0900

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) 2019/629.)

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí