Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0900(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0439/2018

Indgivne tekster :

A8-0439/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0179

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 42k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg
Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I
P8_TA(2019)0179A8-0439/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den anmodning fra Domstolen, som er blevet forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet (02360/2018),

–  der henviser til artikel 256, stk. 1, og artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt for Parlamentet (C8-0132/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelserne fra Kommissionen (COM(2018)0534) og C(2018)7500),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0439/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/… om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
P8_TC1-COD(2018)0900

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU, Euratom) 2019/629.)

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik