Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0900(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0439/2018

Teksty złożone :

A8-0439/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0179

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 48k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg
Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I
P8_TA(2019)0179A8-0439/2018
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w zmienionej wersji (02360/2018),

–  uwzględniając art. 256 ust. 1 i art. 281 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a ust. 1 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedstawiony Parlamentowi (C8-0132/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinie Komisji Europejskiej (COM(2018)0534 oraz C(2018)7500),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 48 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię przedstawioną przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0439/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/... zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
P8_TC1-COD(2018)0900

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE, Euratom) 2019/629.)

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności