Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0019(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0161/2019

Předložené texty :

A8-0161/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0180

Přijaté texty
PDF 138kWORD 46k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Konečné znění
Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0053),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 48 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0039/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0161/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou  tohoto usnesení, které bude zveřejněno v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2019)0019

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/500.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise

Nařízení, kterým se stanovují alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, se zakládá na článku 48 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jelikož se týká opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení. Rozšíření platnosti tohoto nařízení na státní příslušníky třetích zemí v rámci téhož právního aktu není možné z důvodu neslučitelnosti právních základů, jelikož toto rozšíření by se muselo zakládat na čl. 79 odst. 2 písm. b) SFEU.

Komise se domnívá, že státní příslušníci třetích zemí, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, by měli mít možnost nadále využívat základní zásady koordinace sociálního zabezpečení, jež má být kodifikována tímto nařízením, kterým se stanovují alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, a to na základě ustanovení nařízení (EU) č. 1231/2010 a nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, která zůstávají v platnosti.

Pokud to však bude později nutné, zváží Komise možnost rozšíření platnosti zásad stanovených v tomto nařízení na příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě, na něž se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010 vztahují právní předpisy EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, tak aby byl potvrzen jejich nárok za období, kdy bylo Spojené království členským státem Unie.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí