Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 138kWORD 44k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Konečné znění
Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA(2019)0185
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie and Severního Irska z Unie (COM(2019)0088 – C8‑0046/2019 – 2019/0040(COD))

(Řádný legislativní postup – první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0088),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0046/2019),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na články 59 a 154 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijetý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2019)0040

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/503.)

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí