Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2246(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0074/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0074/2019

Rasprave :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0188

Usvojeni tekstovi
PDF 132kWORD 54k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg
Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

Preporuka Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Andore, Monaka i San Marina (2018/2246(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) br. 2014/... od 22. prosinca 2014. kojom se Komisija ovlašćuje da u ime država članica u pregovorima dogovori odredbe jednog ili više sporazuma o pridruživanju s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monakom i Republikom San Marinom koje su u nadležnosti država članica,

–  uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 8. Ugovora o Europskoj uniji i Izjavu o članku 8. Ugovora o Europskoj uniji u kojoj se navodi da će Unija uzeti u obzir poseban položaj malih zemalja koje s njom održavaju posebne susjedske odnose,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 20. studenoga 2012. naslovljenu „Odnosi EU-a s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monako i Republikom San Marino: mogućnosti jače integracije s EU-om” (COM(2012)0680),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 20. studenoga 2012. naslovljen „Prepreke za pristup Andore, Monaka i San Marina unutarnjem tržištu EU-a i suradnja u drugim područjima” (SWD(2012)0388),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 18. studenoga 2013. naslovljeno „Odnosi EU-a s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monako i Republikom San Marino: mogućnosti njihova sudjelovanja na unutarnjem tržištu” (COM(2013)0793),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. prosinca 2018. o homogenom proširenom unutarnjem tržištu i odnosima između EU-a i zapadnoeuropskih zemalja koje nisu članice EU-a,

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0074/2019),

A.  budući da Kneževina Andora (Andora), Kneževina Monako (Monako) i Republika San Marino (San Marino) imaju dugotrajnu povijest državnosti; budući da su oduvijek bile u središtu europske povijesti i imaju duboke, dugotrajne političke, gospodarske, socijalne i kulturne odnose s državama članicama u svojoj neposrednoj blizini i s EU-om u cijelosti; budući da se partnerstvo EU-a s tim zemljama temelji na našim zajedničkim političkim i kulturnim vrijednostima;

B.  budući da su Andora, Monako i San Marino iskazali snažno političko, gospodarsko i kulturno europsko usmjerenje te snažnu želju za boljim političkim, gospodarskim i kulturnim odnosima s Europskom unijom; budući da je u interesu Andore, Monaka i San Marina, s jedne strane, i EU-a, s druge strane, važno pravodobno pozitivno odgovoriti na tu želju i omogućiti brzo zaključivanje pregovora o novom Sporazumu o pridruživanju koji će predstavljati novi referentni okvir za odnose između EU-a i tih zemalja;

C.  budući da je također u interesu država članica koje tradicionalno imaju bliske povijesne, političke i gospodarske veze s Andorom, Monakom i San Marinom promicati produbljivanje odnosa tih država s Europskom unijom općenito; budući da je u tom pogledu važno uzeti u obzir posebne bilateralne odnose koje te države već održavaju s Andorom, Monakom i San Marinom, osobito radi pravne sigurnosti;

D.  budući da Andora, Monako i San Marino imaju dugotrajnu praksu pružanja potpore stajalištu politike Europske unije u Ujedinjenim narodima;

E.  budući da su Andora, Monako i San Marino zasebno relevantni gospodarski partneri država članica u njihovoj neposrednoj blizini i pružaju prilike za zapošljavanje velikog broja građana EU-a; budući da bi bolja povezanost između Andore, Monaka i San Marina i EU-a svim stranama pružila veliku priliku za daljnji gospodarski razvoj, s pozitivnim učinkom ekonomskog prelijevanja na regije država članica u neposrednoj blizini, uključujući dodatne mogućnosti zapošljavanja i poboljšanje međunarodnih poslovnih vještina;

F.  budući da je u vođenju pregovora o Sporazumu o pridruživanju važno u cijelosti uzeti u obzir posebnosti Andore, Monaka i San Marina kao malih država, u skladu s Izjavom 3. o članku 8. Ugovora o Europskoj uniji; budući da je stoga važno prepoznati malu teritorijalnu površinu i veličinu stanovništva Andore, Monaka i San Marina te posljedice toga u pogledu zaštite odgovarajućeg socioekonomskog pristupa i uključenosti građana tih država; budući da su takav pristup i uključenost ključni za očuvanje kulture, tradicija i specifičnih vrijednosti tih triju zajednica; budući da je bez takvog mehanizma za pristup i uključenost nekim građanima teško steći sredstva potrebna za život u njihovoj zemlji porijekla; budući da je stoga nužno očuvati, uključujući i odgovarajućim odredbama Sporazuma o pridruživanju, političku, socioekonomsku, kulturnu i identitetsku strukturu Andore, Monaka i San Marina i prilagoditi ih stvarnom stanju europske integracije;

G.  budući da Andora, Monako i San Marino pojedinačno imaju dugotrajne bilateralne sporazume sa svojim susjednim zemljama, koji obuhvaćaju pitanja od zajedničkog interesa, uzimaju u obzir posebnosti i osjetljivosti triju zemalja te odražavaju potrebu za očuvanjem održivost takvih država; budući da Parlamentarna skupština Vijeća Europe priznaje takve posebnosti i osjetljivosti;

H.  budući da su Andora, Monako i San Marino svaki zasebno proveli važne reforme i regulatorno usklađivanje s EU-om, posebno u pogledu reguliranja bankarskog i financijskog sektora;

I.  budući da je na svojoj sjednici od 4. prosinca 2018. Vijeće odlučilo ukloniti Andoru i San Marino iz Priloga II. zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017., čime se potvrđuje da su ispunile sve preostale obveze povezane s transparentnošću, poštenim oporezivanjem i mjerama protiv smanjenja porezne osnovice i prijenosa dobiti; budući da Monako nikada nije bio uključen u taj prilog i da je Vijeće već 5. prosinca 2017. utvrdilo da monegaška država poštuje te iste obveze; budući da je Svjetski forum o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe OECD-a na sastancima održanima u travnju i srpnju 2018. proglasio Andoru, Monako i San Marino „usklađenima” s međunarodnim standardom u pogledu razmjene informacija na zahtjev;

J.  budući da bi trebalo pohvaliti važne reforme i postupno usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a koje provodi Andora u pogledu financijskih propisa; budući da su EU i Andora sklopili važan sporazum o duhanu i budući da će Andora sada moći dodatno ojačati prijelaz na diversificirano gospodarstvo; budući da će taj dugotrajan postupak predstavljati znatne izazove te će stoga radnicima u Andori biti potrebna odgovarajuća zaštita pri prelasku na diversificiranije gospodarstvo; budući da će pristup unutarnjem tržištu dugoročno poduprijeti gospodarski razvoj i stvoriti nove gospodarske prilike i mogućnosti zapošljavanja u Andori;

K.  budući da San Marino zasada ima teškoća pri izvozu u države članice, osim Italije, zbog dodatne potrebne dokumentacije u pogledu PDV-a (T2); budući da bi se Sporazumom o pridruživanju trebali pružiti jednaki uvjeti u cijelom EU-u, što bi mnogo značilo izvoznicima iz San Marina; budući da bi se Sporazumom o pridruživanju trebalo omogućiti da banke Andore i San Marina imaju potpuni pristup sustavu putovnica EU-a za banke i poduzeća koja pružaju financijske usluge;

L.  budući da su građani Monaka manjina u svojoj vlastitoj zemlji i da su tržišta nekretninama i rada takvi da je važno pružiti aktivnu potporu građanima Monaka kako bi mogli nastaviti živjeti u zemlji; budući da se odredbe o pojednostavljenom pristupu radnim mjestima jednako primjenjuju na građane Monaka i na stanovnike gradova u neposrednom susjedstvu Monaka; budući da 92 % radnika u Monaku čine državljani EU-a;

M.  budući da se Sporazumom o pridruživanju s EU-om otvara mogućnost razvoja suradnje u područjima od zajedničkog interesa i sudjelovanja u nekim horizontalnim politikama EU-a o pitanjima kao što su istraživanje, zaštita okoliša i obrazovanje (Erasmus+);

N.  budući da će biti potrebna suglasnost Parlamenta da bi sveobuhvatni sporazum stupio na snagu;

1.  preporučuje Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

   (a) iskoristiti priliku koju predstavljaju pregovori o Sporazumu o pridruživanju kako bi se dokazala vrijednost bližih odnosa i integracije s EU-om – uzimajući u obzir javno mnijenje u Andori, Monaku, San Marinu i EU-u – i dodatno potvrditi dugoročnu važnost uključivanja u tijela i politike EU-a za takve države;
   (b) spriječiti rizik odbijanja Sporazuma o pridruživanju nakon završetka pregovora i ponovno uložiti napore u informiranje o Sporazumu o pridruživanju dijela javnosti u Andori, Monaku i San Marinu koji se osjećaja ranjivim kako bi mu se potpuno transparentno objasnilo, u suradnji s tijelima tih triju država, područje primjene, nadležnosti i moguće nedostatke Sporazuma u cilju političkog jedinstva i najšire moguće javne potpore u svakoj od triju država; potiče Andoru, Monako i San Marino da učine isto i podupire ih u tom nastojanju;
   (c) u cijelosti uzeti u obzir malu teritorijalnu površinu i ograničene administrativne resurse, u relativnom smislu, Andore, Monaka i San Marina te u skladu s time u pregovaračkom postupku prilagoditi potrebno usvajanje i provedbu pravne stečevine kako bi se umanjilo pretjerano administrativno opterećenje, što bi imalo negativne posljedice na raspoloživa proračunska sredstva i javno mnijenje; po potrebi pružiti pomoć Andori, Monaku i San Marinu uspostavom potrebnih administrativnih kapaciteta kako bi se zajamčilo brzo, dinamično i ujednačeno preuzimanje pravne stečevine;
   (d) pozvati na uspostavljanje, u svakoj od tri države, dosljednog, učinkovitog i djelotvornog institucionalnog okvira za provedbu Sporazuma o pridruživanju kako bi se zajamčilo da sve tri zemlje aktivno preuzmu pravnu stečevinu, kao i ujednačenu primjenu i dosljedno tumačenje odredbi Sporazuma, koje moraju uključivati i forum za savjetovanje i mehanizam za rješavanje sporova;
   (e) naglasiti Andori, Monaku i San Marinu važnost ukupne cjelovitosti i homogenosti unutarnjeg tržišta i poštovanja temeljnih odrednica svih četiriju sloboda povezanih s unutarnjim tržištem; podsjetiti na prednosti i gospodarske koristi potpunog pristupa, uključujući pristup proizvoda i usluga, unutarnjem tržištu te na potrebu za time da se na unutarnjem tržištu očuvaju jednaki uvjeti te snažni, otporni i učinkoviti institucionalni temelji za dobrobit svih uključenih;
   (f) pružiti odgovarajuću potporu EU-a Andori, Monaku i San Marinu u pogledu njihove sposobnosti da u potpunosti usvoje i dugoročno provedu pravnu stečevinu, među ostalim bližom institucionalnom suradnjom s državama članicama u neposrednoj blizini; pružiti pristup sredstvima EU-a za ciljane projekte i mogućnost oslanjanja na postojeća upravna tijela u državama članicama koja su namijenjena provedbi pravne stečevine;
   (g) povećati kapacitete za primjereno usvajanje i provedbu pravne stečevine upućivanjem dužnosnika iz javnih uprava Andore, Monaka i San Marina relevantnim institucijama i tijelima EU-a i njegovih država članica;
   (h) razmotriti, u svjetlu potrebe za usklađivanjem slobode poslovnog nastana predviđene Sporazumom o pridruživanju i nacionalnim odredbama u Andori, Monaku i San Marinu kojim se nastoji očuvati socijalno-ekonomska uključenost njihovih građana, mogućnost privremenih odstupanja, na temelju procjene stvarnih potreba tih triju država, na temelju klauzula o preispitivanju i specifičnim socioekonomskim kriterijima za svaku državu pregovarača te prilagođeno vremenskom okviru potrebnom kako bi se u svakoj državi postupnim pristupom osigurali istinski jednaki uvjeti i odgovarajući konkurentni kapacitet za radnike i poduzeća; primiti na znanje da je zbog male veličine tih zemalja dogovoreni utjecaj privremenih odstupanja u pogledu pravne stečevine bio bi zanemariv;
   (i) iskoristiti mogućnosti Sporazuma o pridruživanju u pogledu daljnje suradnje s Andorom, Monakom i San Marinom u okviru Direktive (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma(1);
   (j) prilagoditi veličini Andore, Monaka i San Marina zahtjeve u vezi s odredbom o statističkim podacima u okviru Sporazuma o pridruživanju;
   (k) ispitati mogućnost, usporedno s pregovorima o Sporazumu o pridruživanju, jamčenja pristupa likvidnosti sustava Eurosystem za Andoru, i San Marino, u cilju jačanja sposobnosti otpornosti i stabilnosti njihovih nacionalnih bankarskih sustava u slučaju unutarnjeg ili vanjskog sistemskog šoka, jamčeći ispravan nadzor Europske središnje banke; potaknuti Andoru i Monako da postanu članice Međunarodnog monetarnog fonda i po potrebi im u tu svrhu pružiti tehničku pomoć; potaknuti Andoru, Monako i San Marino da nastave sa svojim pozitivnim naporima u konvergenciji s EU-om u pogledu financijske regulacije, upravljanja porezima i borbe protiv pranja novca;
   (l) ubrzati pregovore o Sporazumu o pridruživanju s Andorom, Monakom i San Marinom te pregovaračkim strankama pravodobno pružiti svu potrebnu institucionalnu i političku potporu, uključujući procjene i stručno znanje nadležnih glavnih uprava Komisije, kako bi se pregovori mogli završiti što prije i u svakom slučaju u sljedeće dvije godine;
   (m) donijeti do kraja trenutačnog mandata zajedničku političku izjavu s Andorom, Monakom i San Marinom o okviru Sporazuma o pridruživanju kako bi se sagledao i očuvao napredak do sada postignut u pregovorima jer će tako nova Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje moći uzeti u obzir zajednički dogovor i dodatno unaprijediti pregovore;
   (n) smatrati pregovore o Sporazumu o pridruživanju prilikom za osiguravanje mjera za zajednička ulaganja u infrastrukturu od zajedničkog interesa, kao i mjera čija je svrha poticanje zajedničkog akademskog istraživanja između Andore, Monaka, San Marina i država članica EU-a;

2.  smatra da bi sljedeći saziv Europskog parlamenta mogao poslužiti kao vrijedna prilika za osnivanje novog međuparlamentarnog izaslanstva koje će biti posvećeno međuparlamentarnom dijalogu i suradnji s Andorom, Monakom i San Marinom; vjeruje, nadalje, da bi Parlament trebao nastaviti blisku suradnju između svojih službi i relevantnih službi parlamenata Andore, Monaka i San Marina te redovito primati mlade političare, poslovne ljude i predvodnike civilnog društva iz tih triju zemalja kako bi se ojačao pozitivan narativ o bliskom političkom, gospodarskom i političkom povezivanju s EU-om u okviru pregovora o Sporazumu o pridruživanju; smatra da bi Parlament trebao poticati redovitu razmjenu stajališta s nacionalnim parlamentarnim izaslanstvima Andore, Monaka i San Marina tijekom cjelokupnog trajanja pregovora; vjeruje da bi Europski parlament trebao razmjenjivati stajališta s nacionalnim parlamentarnim izaslanstvima Andore, Monaka i San Marina u pogledu pitanja kojima se bavi Europski parlament, što bi moglo imati izravni učinak na gospodarstvo tih zemalja, na njihov odnos s EU-om ili na učinkovitost Sporazuma o pridruživanju;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, sukneževima, vladi i Općem vijeću Andore, knezu, državnom ministru i Narodnom vijeću Monaka i kapetanima regentima, Državnom kongresu i Velikom i općem vijeću San Marina.

(1) SL L 141, 5.6.2015., str. 73.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti