Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2246(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0074/2019

Texte depuse :

A8-0074/2019

Dezbateri :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0188

Texte adoptate
PDF 134kWORD 54k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg
Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

Recomandarea Parlamentului European din 13 martie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (2018/2246(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia Consiliului (UE) 2014/... din 22 decembrie 2014 care autorizează Comisia să negocieze, în numele statelor membre, dispozițiile unuia sau ale mai multor acorduri de asociere cu Principatul Andorra, Principatul Monaco și Republica San Marino care intră în sfera de competență a statelor membre,

–  având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Declarația cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care prevede că Uniunea va ține seama de situația specială a țărilor de dimensiuni mici care mențin relații specifice de proximitate cu aceasta;

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2012 intitulată „Relațiile UE cu Principatul Andorra, Principatul Monaco și Republica San Marino - Opțiuni pentru o integrare mai strânsă cu UE“ (COM(2012)0680),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 20 noiembrie 2012 intitulat „Obstacolele în calea accesului Principatului Andorra, Principatului Monaco și Republicii San Marino la piața internă a UE și cooperarea în alte domenii” (SWD(2012)0388),

–  având în vedere raportul Comisiei din 18 noiembrie 2013 intitulat „Relațiile UE cu Principatul Andorra, Principatul Monaco și Republica San Marino - opțiuni pentru participarea acestora la piața internă“ (COM(2013)0793),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 decembrie 2018 privind o piață internă extinsă omogenă și relațiile UE cu țările vest-europene care nu sunt membre ale UE,

–  având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0074/2019),

A.  întrucât Principatul Andorra (Andorra), Principatul Monaco (Monaco) și Republica San Marino (San Marino) au o istorie de lungă durată a statalității; întrucât acestea s-au aflat întotdeauna în centrul istoriei europene și au relații politice, economice și culturale profunde și de lungă durată cu statele membre din imediata lor proximitate și cu UE în general; întrucât parteneriatul UE cu aceste țări se întemeiază pe ansamblul nostru comun de valori politice și culturale;

B.  întrucât Andorra, Monaco și San Marino au demonstrat o puternică vocație europeană politică, economică și culturală și o dorință puternică de a continua relații politice, economice și culturale mai strânse cu Uniunea Europeană; întrucât, în interesul Principatului Andorra, al Principatului Monaco și al Republicii San Marino, pe de o parte, și al UE, pe de altă parte, este important să se răspundă pozitiv la această misiune, în timp util, și să se faciliteze încheierea rapidă a negocierilor noului acord de asociere care va constitui noul cadru de referință pentru relațiile dintre UE și aceste țări;

C.  întrucât este, de asemenea, în interesul statelor membre care, în mod tradițional, au legături istorice, politice și economice strânse cu Andorra, Monaco și San Marino, să faciliteze o aprofundare și o specializare a relațiilor acestor state cu Uniunea Europeană în general; întrucât, în acest sens, este esențial să se țină seama de relațiile bilaterale speciale pe care aceste state membre le au deja cu Andorra, Monaco și San Marino, în special din motive de securitate juridică;

D.  întrucât Andorra, Monaco și San Marino susțin de mult timp orientarea în materie de politică a Uniunii Europene în cadrul Organizației Națiunilor Unite;

E.  întrucât Andorra, Monaco și San Marino sunt, fiecare în parte, parteneri economici relevanți pentru statele membre din imediata lor vecinătate și oferă oportunități de angajare unui număr considerabil de cetățeni ai UE; întrucât o interfață mai strânsă între Andorra, Monaco și San Marino și UE ar oferi tuturor părților o ocazie importantă de a continua dezvoltarea economică, cu un efect economic de propagare pozitiv asupra regiunilor statelor membre aflate în imediata vecinătate, inclusiv prin oportunități suplimentare de locuri de muncă și prin întărirea competențelor profesionale internaționale;

F.  întrucât, în cadrul negocierilor privind acordul de asociere, este important să se țină seama pe deplin de particularitățile Principatului Andorra, Principatului Monaco și Republicii San Marino ca state de dimensiuni mici, în conformitate cu Declarația nr. 3 privind articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană; întrucât este, prin urmare, important să se recunoască dimensiunile teritoriale și demografice mici ale Principatului Andorra, Principatului Monaco și Republicii San Marino și implicațiile pertinente ale acestora în ce privește păstrarea unui acces socioeconomic adecvat și includerea cetățenilor acestor state; întrucât un astfel de acces și includere sunt esențiale pentru păstrarea culturii, a tradițiilor și a valorilor specifice celor trei comunități; întrucât, fără astfel de mecanisme specifice de acces și includere, unii cetățeni se pot confrunta cu dificultăți în a găsi mijloacele necesare pentru a trăi în țara lor de origine; întrucât este, prin urmare, esențial să se păstreze, inclusiv prin dispoziții adecvate în acordul de asociere, structura politică, socioeconomică, culturală și identitară ale Principatului Andorra, Principatului Monaco și Republicii San Marino și ca acestea să fie adaptate la realitățile integrării europene;

G.  întrucât Andorra, Monaco și San Marino au încheiat fiecare acorduri bilaterale de lungă durată cu țările lor vecine respective, care vizează aspecte de interes reciproc, țin seama de elementele specifice și sensibilitățile din cele trei țări și reflectă nevoia de a menține viabilitatea acestor state; întrucât aceste elemente specifice și sensibile au fost recunoscute de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei;

H.  întrucât Andorra, Monaco și San Marino au realizat, fiecare în parte, reforme importante și o convergență a reglementărilor cu UE, în special în ceea ce privește reglementarea sectorului bancar și financiar;

I.  întrucât, la reuniunea sa din 4 decembrie 2018, Consiliul a decis să elimine Andorra și San Marino din anexa II la concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017, confirmând astfel că acestea respectă toate angajamentele pendinte privind transparența, impozitarea echitabilă și măsurile anti-BEPS (erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor); întrucât Monaco nu a fost inclus niciodată în această anexă, iar Consiliul a remarcat de la 5 decembrie 2017 că Monaco respecta pe deplin aceste angajamente; întrucât, în cadrul reuniunilor sale din aprilie și iulie 2018, Forumul global privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale din cadrul OCDE a declarat că Andorra, Monaco și San Marino respectă standardul internațional referitor la schimbul de informații la cerere;

J.  întrucât ar trebui apreciate reformele importante și alinierea progresivă cu legislația UE realizate de Andorra în ceea ce privește reglementarea în domeniul financiar; întrucât UE și Andorra au ajuns la un acord de valoare privind tutunul și întrucât Andorra își va putea intensifica în continuare procesul de trecere la o economie mai diversificată; întrucât acest proces pe termen lung va prezenta provocări pertinente și, prin urmare, va fi necesară o protecție adecvată pentru lucrătorii din Andorra, pe fondul trecerii sale la o economie mai diversificată; întrucât un acces mai generalizat la piața internă va sprijini dezvoltarea economică pe termen lung și va crea noi oportunități economice și de ocupare a forței de muncă în Andorra;

K.  întrucât San Marino se confruntă în prezent cu dificultăți în exportul către alte state membre decât Italia ca urmare a documentației suplimentare necesare privind TVA (T2); întrucât acordul de asociere ar trebui să ofere posibilitatea unor condiții de concurență echitabile pe întreg teritoriul UE, ceea ce ar fi foarte util pentru exportatorii din San Marino; întrucât acordul de asociere ar trebui să acorde băncilor din Andorra și San Marino acces deplin la sistemul UE de pașaport pentru bănci și companii de servicii financiare;

L.  întrucât cetățenii statului Monaco sunt o minoritate în propria lor țară, iar piețele locuințelor și ocupării forței de muncă sunt constituite în așa fel încât este vitală acordarea unui sprijin activ cetățenilor acestui stat pentru menținerea capacității acestora de a-și păstra reședința în Monaco; întrucât dispozițiile privind accesul facilitat la locuri de muncă se aplică în mod egal cetățenilor Principatului Monaco și rezidenților din localitățile din imediata vecinătate cu teritoriul monegasc; întrucât 92 % dintre lucrătorii din Monaco sunt cetățeni ai UE;

M.  întrucât acordul de asociere cu UE deschide posibilitatea dezvoltării cooperării în domenii de interes comun și participării la unele politici orizontale ale UE privind aspecte precum cercetarea, mediul și educația (Erasmus+);

N.  întrucât acordul de asociere va necesita aprobarea Parlamentului pentru a intra în vigoare,

1.  recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate:

   (a) să profite de ocazia oferită de negocierile privind acordul de asociere pentru a demonstra valoarea unor relații și integrări mai strânse cu UE - analizând opinia publică atât din Andorra, din Monaco și din San Marino, cât și din UE - și să reafirme în continuare importanța includerii pe termen lung a acestor țări în organismele și politicile UE;
   (b) să prevină riscul de respingere a acordului de asociere după ce negocierile au fost finalizate, și să depună eforturi reînnoite de a informa populația din Andorra, Monaco și San Marino care se simte mai vulnerabilă despre acordul de asociere și a îi explica acesteia, într-o transparență totală și în cooperare cu autoritățile din cele trei state, amploarea, avantajele și posibilele deficiențe ale acordului, în vederea asigurării unității politice și a unui sprijin public cât mai larg posibil în fiecare dintre cele trei state; să încurajeze Andorra, Monaco și San Marino să procedeze în același mod și să le susțină în acest demers;
   (c) să țină seama pe deplin de dimensiunile teritoriale mici și de resursele administrative limitate, în termeni relativi, ale Principatului Andorra, Principatului Monaco și Republicii San Marino și, în cadrul procesului de negociere, să adapteze în mod corespunzător adoptarea și punerea în aplicare necesare ale acquis-ului comunitar, astfel încât să se minimizeze presiunea bugetară excesivă care, la rândul său, ar avea implicații negative asupra opiniei publice și a resurselor bugetare disponibile; să furnizeze asistență, dacă este necesar, Principatului Andorra, Principatului Monaco și Republicii San Marino în ceea ce privește asigurarea capacității administrative necesare pentru transpunerea rapidă, dinamică și uniformă a acquis-ului;
   (d) să solicite crearea, în fiecare din cele trei state, a unui cadru instituțional coerent, eficient și eficace pentru punerea în aplicare a acordului de asociere în vederea asigurării transpunerii dinamice a acquis-ului UE de către cele trei țări, precum și a aplicării uniforme și interpretării consecvente a dispozițiilor acordului, care trebuie să includă un forum de consultare, precum și un mecanism de soluționare a litigiilor;
   (e) să scoată în evidență Principatului Andorra, Principatului Monaco și Republicii San Marino importanța integrității și omogenității depline a pieței interne și a respectării tuturor celor patru libertăți legate de piața internă; să reamintească meritele și avantajele economice ale accesului deplin, inclusiv pentru produse și servicii, pe piața internă, precum și nevoia de a păstra, în cadrul pieței interne, condiții de concurență echitabile și fundamente instituționale solide, reziliente și eficace în beneficiul tuturor;
   (f) să asigure un sprijin adecvat din partea UE pentru Andorra, Monaco și San Marino în ceea ce privește capacitatea acestora de a adopta și a pune în aplicare pe deplin, pe termen lung, acquis-ul comunitar, inclusiv printr-o cooperare instituțională mai strânsă cu statele membre din imediata apropiere; să asigure accesul la finanțare din partea UE pentru proiecte specifice și posibilitatea de a se baza pe organismele administrative existente în statele membre care au ca misiune punerea în aplicare a acquis-ului comunitar;
   (g) să promoveze o capacitate sporită pentru adoptarea și punerea în aplicare adecvate ale acquis-ului comunitar prin detașarea de funcționari ai administrațiilor publice din Andorra, Monaco și San Marino la instituțiile și organele pertinente ale UE și cele ale statelor sale membre;
   (h) să ia în considerare, având în vedere necesitatea de a reconcilia libertatea de stabilire preconizată în temeiul acordului de asociere și prevederile naționale din Andorra, Monaco și San Marino care urmăresc să mențină includerea socioeconomică a cetățenilor lor, posibilitatea unor derogări temporare, bazate pe o evaluare a nevoilor reale ale celor trei state, cu clauze de reexaminare, asociate unor criterii socioeconomice specifice pentru fiecare stat negociator și adaptate la intervalul de timp necesar pentru a asigura, în fiecare stat, printr-o abordare treptată, condiții de concurență cu adevărat echitabile și o capacitate de concurență adecvată pentru lucrători și întreprinderi; să ia act de faptul că, având în vedere dimensiunea foarte mică a acestor țări, impactul derogărilor temporare negociate de la acquis-ul comunitar ar fi neglijabil;
   (i) să valorifice oportunitatea oferită de acordul de asociere de a continua cooperarea cu Andorra, Monaco și San Marino în cadrul Directivei (UE) 2015/849 din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului(1);
   (j) să adapteze cerințele legate de furnizarea de date statistice în temeiul acordului de asociere la dimensiunea statelor Andorra, Monaco și San Marino;
   (k) să analizeze posibilitatea și fezabilitatea, în paralel cu negocierile privind acordul de asociere, de a asigura accesul la lichiditățile Eurosistemului pentru Andorra și San Marino, în vederea promovării capacității de reziliență și a stabilității sistemelor lor bancare naționale respective în cazul unui șoc sistemic intern sau extern, asigurând, în același timp, o supraveghere corespunzătoare din partea Băncii Centrale Europene; să încurajeze Andorra și Monaco să devină membre ale Fondului Monetar Internațional și să le furnizeze, dacă este necesar, asistența tehnică în acest sens; să încurajeze Andorra, Monaco și San Marino să continue bunele lor eforturi privind convergența cu UE în ce privește reglementarea financiară, guvernarea fiscală și combaterea spălării banilor;
   (l) să promoveze continuarea negocierilor privind acordul de asociere cu Andorra, Monaco și San Marino și să ofere părților la negocieri, în timp util, tot sprijinul instituțional și specific necesar în materie de politică, inclusiv evaluări și cunoștințe specializate din partea Direcțiilor Generale competente ale Comisiei, astfel încât negocierile să poată fi finalizate cât mai curând posibil și, în orice caz, în următorii doi ani;
   (m) să adopte, înainte de sfârșitul actualului mandat, o declarație politică comună cu Andorra, Monaco și San Marino privind cadrul acordului de asociere, pentru a face un bilanț și a menține acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor până în prezent, astfel încât noua Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă să poată întocmi un bilanț, să se poată baza pe această înțelegere comună și să continue negocierile;
   (n) să considere că negocierile privind acordul de asociere constituie o oportunitate de a lua măsuri pentru investiții comune în infrastructuri de interes comun, precum și măsuri destinate stimulării cercetării universitare comune între Andorra, Monaco, San Marino și statele membre ale UE;

2.  consideră că următoarea legislatură a Parlamentului European ar putea reprezenta o oportunitate valoroasă pentru înființarea unei noi delegații interparlamentare dedicate dialogului și cooperării interparlamentare cu Andorra, Monaco și San Marino; consideră, de asemenea, că Parlamentul ar trebui să urmărească o cooperare strânsă între serviciile sale și serviciile pertinente ale parlamentelor din Andorra, Monaco și San Marino și să găzduiască cu regularitate tineri lideri politici, de afaceri și din societatea civilă din aceste trei țări, pentru a întări narațiunea pozitivă a unei interfețe politice, economice și de politică mai strânse cu UE în cadrul negocierilor privind acordul de asociere; este de părere că Parlamentul ar trebui să stimuleze schimburile periodice de opinii cu delegațiile parlamentare naționale din Andorra, Monaco și San Marino pe întreaga durată a negocierilor; consideră că schimburile de vederi între Parlamentul European și delegațiile parlamentare naționale din Andorra, Monaco și San Marino ar trebui, de asemenea, să fie organizate cu privire la aspectele tratate de Parlamentul European, care ar putea avea un efect direct asupra economiei acestor țări, asupra relației lor cu UE sau asupra eficacității acordului de asociere;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, co-principilor, guvernului și Consiliului General al Andorrei, Prințului, Ministrului de Stat și Consiliului Național ai principatului Monaco și Căpitanilor-Regenți, Congresului de stat și Consiliului Mare și General ai Republicii San Marino.

(1) JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate