Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0328(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0084/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0084/2019

Rasprave :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Objašnjenja glasovanja
PV 17/04/2019 - 16.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Usvojeni tekstovi
PDF 298kWORD 120k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg
Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Amandmani koje je donio Europski parlament 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Naš svakodnevni život i naša gospodarstva sve više ovise o digitalnim tehnologijama zbog čega su građani sve izloženiji ozbiljnim kiberincidentima. Naša sigurnost u budućnosti ovisi, među ostalim, o jačanju tehnološke i industrijske sposobnosti za zaštitu Unije od kiberprijetnji jer se civilna infrastruktura i vojni kapaciteti oslanjaju na sigurne digitalne sustave.
(1)  Više od 80 % stanovništva Unije spojeno je na internet, a naš svakodnevni život i naša gospodarstva sve više ovise o digitalnim tehnologijama, zbog čega su građani sve izloženiji ozbiljnim kiberincidentima. Naša sigurnost u budućnosti ovisi, među ostalim, o doprinosu općoj otpornosti, jačanju tehnološke i industrijske sposobnosti za zaštitu Unije od kiberprijetnji koje se stalno razvijaju jer se infrastruktura i sigurnosni kapaciteti oslanjaju na sigurne digitalne sustave. Takva sigurnost može se postići podizanjem razine osviještenosti o kibersigurnosnim prijetnjama razvojem kompetencija, kapaciteta i sposobnosti diljem Unije, temeljito uzimajući u obzir međuodnos hardverske i softverske infrastrukture, mreža, proizvoda i procesa te društvenih i etičkih posljedica i razloga za zabrinutost.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1.a)   Kiberkriminal postaje sve veća prijetnja Uniji, njezinim građanima i gospodarstvu. 80 % europskih poduzeća susrelo se tijekom 2017. s barem jednim incidentom povezanim s kibersigurnošću. Napadom Wannacry u svibnju 2017. bilo je pogođeno više od 150 zemalja i 230 000 IT sustava te je on imao znatan učinak na ključne infrastrukture kao što su bolnice. Iz toga proizlazi potreba za najvišim standardima i cjelovitim rješenjima za kibersigurnost, kojima su obuhvaćeni ljudi, proizvodi, procesi i tehnologije u Uniji, potreba da Unija bude predvodnik u tom području te potreba za digitalnom autonomijom.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Šefovi država i vlada pozvali su Uniju na sastanku na vrhu o digitalnoj budućnosti u Tallinnu u rujnu 2017. da postane „globalna predvodnica u području kibersigurnosti do 2025. kako bismo osigurali povjerenje i zaštitu naših građana, potrošača i poduzeća na internetu te ostvarili slobodan i zakonom uređen internet.”
(4)  Šefovi država i vlada pozvali su Uniju na sastanku na vrhu o digitalnoj budućnosti u Tallinnu u rujnu 2017. da postane globalna predvodnica u području kibersigurnosti do 2025. kako bismo osigurali povjerenje i zaštitu naših građana, potrošača i poduzeća na internetu te ostvarili slobodan, sigurniji i zakonom uređen internet i izjavili da će „više koristiti rješenja otvorenog koda i/ili otvorene standarde pri (ponovnoj) izgradnji sustava i rješenja IKT-a (među ostalim, da bi se izbjegla ovisnost o prodavaču), uključujući one koji su razvijeni i/ili se promiču u programima EU-a za interoperabilnost i normizaciju, kao što je ISA2.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4.a)  Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja („Centar za stručnost”) trebao bi pridonijeti povećanju otpornosti i pouzdanosti infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava, uključujući internet i ostalu infrastrukturu ključnu za funkcioniranje društva, kao što su prometni, zdravstveni i bankovni sustavi.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.b (nova)
(4.b)  U pogledu Centra za stručnost i njegova djelovanja trebalo bi uzeti u obzir provedbu Uredbe (EU) 2019/XXX [preinaka Uredbe (EZ) br. 428/2009 kako je predloženo u dokumentu COM(2016)0616]1a.
__________________
1a Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od... o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (SL L ..., ..., str. ...).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Znatan poremećaj u radu mrežnih i informacijskih sustava može utjecati na pojedine države članice i cijelu Uniju. Stoga je sigurnost mrežnih i informacijskih sustava ključna za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Unija trenutačno ovisi o pružanjima usluga kibersigurnosti izvan Europe. Međutim, u strateškom je interesu Unije osigurati da zadrži i razvije bitne tehnološke sposobnosti u području kibersigurnosti u cilju zaštite svojeg jedinstvenog digitalnog tržišta, a posebno kako bi zaštitila ključne mrežne i informacijske sustave i pružila ključne kibersigurnosne usluge.
(5)  Znatan poremećaj u radu mrežnih i informacijskih sustava može utjecati na pojedine države članice i cijelu Uniju. Stoga je najviša razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u cijeloj Uniji podjenako ključna i za društvo i za gospodarstvo . Unija trenutačno ovisi o pružateljima usluga kibersigurnosti izvan Europe. Međutim, u strateškom je interesu Unije osigurati da zadrži i razvije bitne tehnološke sposobnosti i kapacitete u području kibersigurnosti u cilju osiguranja zaštite podataka i ključnih mrežnih i informacijskih sustava europskih građana i poduzeća, uključujući infrastrukture koje su ključne za funkcioniranje društva, kao što su prometni i zdravstveni sustavi te bankarstvo i jedinstveno digitalno tržište te kako bi pružila ključne kibersigurnosne usluge.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  U Uniji postoji bogato stručno znanje i iskustvo u području istraživanja, tehnologije i industrijskog razvoja u području kibersigurnosti, ali istraživačke zajednice su fragmentirane, neusklađene i nedostaje im zajednička misija, što sprečava razvoj konkurentnosti u tom području. Potrebno je udružiti i umrežiti te napore i stručno znanje te ih učinkovito upotrijebiti za jačanje i nadopunu postojećih sposobnosti u području istraživanja, tehnologije i industrije na razini Unije i na nacionalnim razinama.
(6)  U Uniji postoji bogato stručno znanje i iskustvo u području istraživanja, tehnologije i industrijskog razvoja u području kibersigurnosti, ali istraživačke zajednice su fragmentirane, neusklađene i nedostaje im zajednička misija, što sprečava razvoj konkurentnosti i učinkovitu zaštitu ključnih podataka, mreža i sustava u tom području. Potrebno je udružiti i umrežiti te napore i stručno znanje te ih učinkovito upotrijebiti za jačanje i nadopunu postojećih sposobnosti u području istraživanja, tehnologije, vještina i industrije na razini Unije i na nacionalnim razinama. Iako se sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) suočava s važnim izazovima, kao što je zadovoljavanje potražnje za kvalificiranim radnicima, može se okoristi zastupljenošću raznih dijelova društva kao cjeline te postizanjem uravnotežene zastupljenosti spolova, etničke raznolikosti i nediskriminacije osoba s invaliditetom, kao i olakšavanjem pristupa znanju i osposobljavanju budućim stručnjacima za kibersigurnost, uključujući njihovo obrazovanje u neformalnim kontekstima, primjerice na projektima koji obuhvaćaju besplatni softver otvorenog koda, projektima u području civilne tehnologije, u novoosnovanim poduzećima i mikropoduzećima.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6.a)   Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) ključni su dionici u Unijinom sektoru kibersigurnosti koji zbog svoje pokretljivosti mogu pružiti najsuvremenija rješenja. Međutim, MSP-ovi koji nisu specijalizirani za kibersigurnost također su više izloženi kiberincidentima jer uspostava učinkovitih rješenja za kibersigurnost zahtijeva veća ulaganja i stručna znanja. Stoga je potrebno da Centar za stručnost i Mreža centara za stručnost u području kibersigurnosti („Mreža”) pruže posebnu potporu MSP-ovima olakšavajući im pristup znanju i osposobljavanju kako bi im se omogućilo da postignu zadovoljavajuću razinu zaštite te kako bi se omogućilo subjektima u području kibersigurnosti da pridonesu vodećem položaju Unije u tom području.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.b (nova)
(6.b)  Stučno znanje postoji i izvan industrijskog i istraživačkog konteksta. U nekomercijalnim i pretkomercijalnim projektima, koji se nazivaju „projekti u području civilne tehnologije” primjenjuju se otvoreni standardi, sustavi otvorenih podataka i besplatni softver otvorenog koda u interesu društva i za javno dobro. Oni doprinose otpornosti, svijesti i razvoju kompetencije u području kibersigurnosti te igraju važnu ulogu u izgradnji kapaciteta za industriju i istraživanja u tom području.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.c (nova)
(6.c)  Pojam „dionici”, kad se koristi u kontekstu ove Uredbe, odnosi se između ostalog na industriju, javna tijela i druge subjekte koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima u području kibersigurnosti, te na civilno društvo, među ostalima sindikate, udruge potrošača, zajednicu za besplatni softver otvorenog koda te akademsku i istraživačku zajednicu.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Centar za stručnost trebao bi biti glavni instrument Unije za udruživanje ulaganja u istraživanje, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i za provedbu relevantnih projekata i inicijativa zajedno s Mrežom centara za stručnost u području kibersigurnosti. Oni bi trebao ostvarivati financijsku potporu za kibersigurnost iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa i prema potrebi bi trebao biti otvoren prema Europskom fondu za regionalni razvoj i drugim programima. Ovaj pristup trebao bi pridonijeti stvaranju sinergija i koordiniranju financijske potpore za istraživanje, inovacije, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i izbjegavanju dvostrukog financiranja.
(8)  Centar za stručnost trebao bi biti glavni instrument Unije za udruživanje ulaganja u istraživanje, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i za provedbu relevantnih projekata i inicijativa zajedno s Mrežom . On bi trebao ostvarivati financijsku potporu za kibersigurnost iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa te iz Europskog fonda za obranu za djelovanje i administrativne troškove povezane s obranom i prema potrebi bi trebao biti otvoren prema Europskom fondu za regionalni razvoj i drugim programima. Ovaj pristup trebao bi pridonijeti stvaranju sinergija i koordiniranju financijske potpore za inicijative Unije u području istraživanja i razvoja, inovacija, tehnologije i industrijskog razvoja u području kibersigurnosti i izbjegavanju dvostrukog financiranja.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8.a)  „Integrirana sigurnost” kao načelo uspostavljeno u Zajedničkoj komunikaciji Komisije od 13. rujna 2017. pod nazivom „Otpornost, odvraćanje i obrana: jačanje kibersigurnosti EU-a”, uključuje najsuvremenije metode postizanja veće sigurnosti u svim fazama životnog ciklusa proizvoda ili usluge, počevši od sigurnih metoda izrade i razvoja kojima se smanjuje područje podložno napadima i koje uključuju odgovarajuća ispitivanja i revizije sigurnosti. Tijekom rada i održavanja proizvođači ili pružatelji usluga moraju za procijenjeni životni vijek proizvoda i razdoblje nakon njega bez odgode staviti na raspolaganje ažuriranja kojima se uklanjaju nove ranjivosti ili prijetnje. To se može postići i tako da se trećim stranama omogući razvoj i pružanje takvih ažuriranja. Osiguravanje ažuriranja posebno je potrebno u slučaju često primjenjivanih infrastruktura, proizvoda i procesa.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8.b)   U pogledu širine kibersigurnosnih izazova i u pogledu ulaganja u sposobnosti i kapacitete u području sigurnosti u drugim dijelovima svijeta, Unija i države članice trebale bi podići razinu financijske potpore za istraživanje, razvoj i rad u tom području. Kako bi se stvorile ekonomije razmjera i postigla usporediva razina zaštite diljem Unije, države članice trebale bi, prema potrebi, uložiti napore u europski okvir ulaganjem kroz mehanizam Centra za stručnost.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.c (nova)
(8.c)  Kako bi potaknuli konkurentnost Unije i najviše standarde kibersigurnosti na međunarodnoj razini Centar za stručnost i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebali bi poticati razmjenu u pogledu kibersigurnosnih proizvoda i procesa, standarda i tehničkih standarda s međunarodnom zajednicom. Tehnički standardi obuhvaćaju izradu referentnih implementacijskih računalnih programa koji se izdaju u okviru otvorenih standardnih licencija. Siguran dizajn, posebno referentnih implementacijskih računalnih programa, ključan je za cjelokupnu pouzdanost i otpornost najčešće upotrebljavane infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava kao što su internet i kritične infrastrukture.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Budući da se ciljevi ove inicijative najbolje mogu postići sudjelovanjem svih država članica ili njihova što većeg broja, te kako bi se države članice potaknule na sudjelovanje, pravo glasa trebale bi imati samo države članice koje financijski pridonose administrativnim troškovima i troškovima poslovanja Centra za stručnost.
(9)  Budući da se ciljevi ove inicijative najbolje mogu postići sudjelovanjem svih država članica ili njihova što većeg broja, te kako bi se države članice potaknule na doprinos, pravo glasa trebale bi imati samo države članice koje financijski pridonose administrativnim troškovima i troškovima poslovanja Centra za stručnost.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Nacionalne koordinacijske centre trebale bi odabrati države članice. Povrh potrebne administrativne sposobnosti Centri bi trebali imati tehnološke stručnjake za područje kibersigurnosti ili imati pristup takvim stručnjacima, posebno u područjima šifriranja, sigurnosnih usluga IKT-a, otkrivanja neovlaštenih pristupa, sigurnosti sustava, mrežne sigurnosti, sigurnosti softvera i aplikacija ili ljudskih i društvenih aspekata sigurnosti i privatnosti. Trebali bi biti sposobni djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, uključujući tijela određena na temelju Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća23, te istraživačkom zajednicom.
(12)  Nacionalne koordinacijske centre trebale bi odabrati države članice. Povrh potrebne administrativne sposobnosti Centri bi trebali imati tehnološke stručnjake za područje kibersigurnosti ili imati pristup takvim stručnjacima, posebno u područjima šifriranja, sigurnosnih usluga IKT-a, otkrivanja neovlaštenih pristupa, sigurnosti sustava, mrežne sigurnosti, sigurnosti softvera i aplikacija ili ljudskih, etičkih, društvenih i okolišnih aspekata sigurnosti i privatnosti. Trebali bi biti sposobni djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, uključujući tijela određena na temelju Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća23, te istraživačkom zajednicom radi uspostave trajnog dijaloga između privatnog i javnog sektora u području kibersigurnosti. Usto bi odgovarajućim komunikacijskim sredstvima trebalo osvješćivati širu javnost o kibersigurnosti.
__________________
__________________
23 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).
23 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Nove tehnologije, kao što su umjetna inteligencija, internet stvari, računalstvo visokih performansi (HPC) i kvantno računalstvo, ulančani blokovi i pojmovi kao što su sigurni digitalni identiteti istodobno donose nove izazove i rješenja za kibersigurnost. Kako bi se mogla ocijeniti i provjeriti pouzdanost postojećih ili budućih sustava IKT-a, bit će potrebna rješenja za testiranje sigurnosti protiv napada na HPC i kvantne strojeve. Centar za stručnost, Mreža i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebali bi pomoći u razvoju i širenju najnovijih rješenja za kibersigurnost. Centar za stručnost i Mreža trebali bi istodobno biti na raspolaganju developerima i operaterima u ključnim sektorima kao što su promet, energija, zdravstvo, financije, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obrana i svemir kako bi im pomogli u rješavanju problema u području kibersigurnosti.
(14)  Nove tehnologije, kao što su umjetna inteligencija, internet stvari, računalstvo visokih performansi (HPC) i kvantno računalstvo, te pojmovi kao što su sigurni digitalni identiteti istodobno donose nove izazove za kibersigurnost i nude proizvode i procese. Kako bi se mogla ocijeniti i provjeriti pouzdanost postojećih ili budućih sustava IKT-a, bit će potrebno testirati sigurnosne proizvode i procese protiv napada na HPC i kvantne strojeve. Centar za stručnost, Mreža, europski digitalnoinovacijski centri i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebali bi pomoći u razvoju i širenju najnovijih kibersigurnosnih proizvoda i procesa, uključujući dvojnu namjenu, osobito onih kojima se pomaže organizacijama da stalno izgrađuju kapacitete, otpornost i odgovarajuće upravljanje. Centar za stručnost i Mreža trebali bi potaknuti cijeli inovacijski ciklus i pridonijeti premošćenju „doline smrti” između inovacija u području kibersigurnosnih tehnologija i usluga. Centar za stručnost, Mreža i Zajednica trebali bi istodobno biti na raspolaganju developerima i operaterima u ključnim sektorima kao što su promet, energija, zdravstvo, financije, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obrana i svemir kako bi im pomogli u rješavanju kibersigurnosnih izazova te bi trebali istraživati razne uzroke napada na integritet mreža i informacijskih sustava, kao što su kriminal, industrijska špijunaža, kleveta i dezinformiranje.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14.a)   S obzirom na brze promjene u području kiberprijetnji i kibersigurnosti, Unija mora biti sposobna za brzu i stalnu prilagodbu novim zbivanjima u tom području. Stoga bi Centar za stručnost, Mreža i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebali biti dovoljno fleksibilni kako bi osigurali potrebnu razinu pripravnosti. Oni bi trebali omogućiti rješenja koja će subjektima pomoći da stalno izgrađuju sposobnost za poboljšanje svoje otpornosti i otpornosti Unije.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.b (nova)
(14.b)   Ciljevi Centra za stručnost trebali bi biti da Unija stekne stručno znanje i preuzme vodeći položaj u području kibersigurnosti te time osigurati najviše sigurnosne standarde u Uniji, zaštitu podataka, informacijskih sustava, mreža i ključnih infrastruktura u Uniji, otvaranje novih visokokvalitetnih radnih mjesta u tom području, spriječiti odlazak europskih stručnjaka za kibersigurnost u treće zemlje i dodati europsku vrijednost već postojećim nacionalnim mjerama u području kibersigurnosti.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Centar za stručnost trebao bi imati nekoliko ključnih zadaća. Prvo, Centar za stručnost trebao bi olakšavati rad Europske mreže centara za stručnost u području kibersigurnosti i koordinirati ga te njegovati Zajednicu stručnjaka za kibersigurnost. Centar bi trebao poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području sigurnosti i olakšavati pristup stručnjacima okupljenima u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost. Drugo, trebao bi provoditi relevantne dijelove programa Digitalna Europa i Obzor Europa dodjelom bespovratnih sredstava, u načelu nakon natječajnog postupka na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Treće, Centar za stručnost trebao bi olakšavati zajednička ulaganja Unije, država članica i/ili industrije.
(15)  Centar za stručnost trebao bi imati nekoliko ključnih zadaća. Prvo, Centar za stručnost trebao bi olakšavati rad Mreže i koordinirati ga te njegovati Zajednicu stručnjaka za kibersigurnost. Centar bi trebao poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području kibersigurnosti te objedinjavati i dijeliti stručno znanje prikupljeno u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i olakšavati pristup tom znanju i infrastrukturi kibersigurnosti. Drugo, trebao bi provoditi relevantne dijelove programa Digitalna Europa i Obzor Europa dodjelom bespovratnih sredstava, u načelu nakon natječajnog postupka na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Treće, Centar za stručnost trebao bi olakšavati zajednička ulaganja Unije, država članica i/ili industrije, kao i zajedničke mogućnosti za osposobljavanje i programe podizanja razine osviještenosti u skladu s programom Digitalna Europa za građane i poduzeća kako bi riješili problem manjka vještina. Posebnu pozornost treba posvetiti osposobljavanju MSP-ova u području kibersigurnosti.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Centar za stručnost trebao bi poticati i podupirati suradnju i koordinaciju aktivnosti Zajednice stručnjaka za kibersigurnost, koja bi uključivala veliku, otvorenu i raznoliku skupinu dionika u području kibersigurnosne tehnologije. Ta Zajednica posebno bi trebala uključivati istraživačka tijela, industrije na strani ponude, industrije na strani potražnje i javni sektor. Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebala bi pridonijeti aktivnostima i planu rada Centra za stručnost i sudjelovati u aktivnostima jačanja zajedništva Centra za stručnost i Mreže, ali inače ne bi trebala imati prednost kod poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja.
(16)  Centar za stručnost trebao bi poticati i podupirati dugoročnu stratešku suradnju i koordinaciju aktivnosti Zajednice stručnjaka za kibersigurnost, koja bi uključivala veliku, otvorenu, interdisciplinarnu i raznoliku skupinu europskih dionika u području kibersigurnosne tehnologije. Ta Zajednica posebno bi trebala uključivati istraživačka tijela, uključujući ona koja rade na etici u području kibersigurnosti, industrije na strani ponude, industrije na strani potražnje, uključujući MSP-ove, i javni sektor. Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebala bi pridonijeti aktivnostima i planu rada Centra za stručnost i sudjelovati u aktivnostima jačanja zajedništva Centra za stručnost i Mreže, ali inače ne bi trebala imati prednost kod poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16.a)   Centar za stručnost trebao bi pružiti odgovarajuću potporu ENISA-i pri izvršenju njezinih zadaća definiranih Direktivom (EU) 2016/1148 („Direktiva NIS”) i Uredbom (EU) 2019/XXX Europskog parlamenta i Vijeća1a („Akt o kibersigurnosti”). Stoga bi ENISA trebala davati relevantne doprinose Centru za stručnost u njegovoj zadaći definiranja prioriteta u pogledu financiranja.
__________________
1a Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o ENISA-i (Agenciji Europske unije za kibersigurnost) i kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (SL L ...)(2017/0225(COD)).
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Kako bi se mogle zadovoljiti potrebe industrija na strani ponude i potražnje, zadaća Centra za stručnost koja se odnosi na pružanje industrijama znanja i tehničke pomoći u području kibersigurnosti trebala bi se odnositi na proizvode i usluge IKT-a i sve druge industrijske i tehnološke proizvode i rješenja u koja treba ugraditi kibersigurnost.
(17)  Kako bi se mogle zadovoljiti potrebe javnog sektora te industrija na strani ponude i potražnje, zadaća Centra za stručnost koja se odnosi na pružanje javnom sektoru i industrijama znanja i tehničke pomoći u području kibersigurnosti trebala bi se odnositi na proizvode, procese i usluge IKT-a i sve druge industrijske i tehnološke proizvode i procese u koje treba ugraditi kibersigurnost. Konkretno, Centar za stručnost trebao bi olakšati uvođenje dinamičnih rješenja na razini poduzeća, usmjerenih na izgradnju sposobnosti cijelih organizacija, uključujući ljude, procese i tehnologiju, radi učinkovite zaštite organizacija od kiberprijetnji koje se stalno mijenjaju.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17.a)  Centar za stručnost u području kibersigurnosti trebao bi doprinijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost, a posebno onih koji su međunarodno priznati.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Budući da bi Centar za stručnost i Mreža trebali nastojati postići sinergije između kibersigurnosti u civilnom i obrambenom sektoru, projekti koji se financiraju iz programa Obzor Europa provodit će se u skladu s Uredbom XXX [Uredba o Obzoru Europa], u kojoj je predviđeno da su aktivnosti istraživanja i inovacija koje se provode u okviru Obzora Europa usmjerene su na primjenu u civilnom području.
(18)  Budući da bi Centar za stručnost i Mreža trebali nastojati postići sinergije i koordinaciju između kibersigurnosti u civilnom i obrambenom sektoru, projekti koji se financiraju iz programa Obzor Europa provodit će se u skladu s Uredbom XXX [Uredba o Obzoru Europa], u kojoj je predviđeno da su aktivnosti istraživanja i inovacija koje se provode u okviru Obzora Europa usmjerene na primjenu u civilnom području.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Kako bi se osigurala strukturirana i održiva suradnja, odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara trebao bi se zasnivati na ugovoru.
(19)  Kako bi se osigurala strukturirana i održiva suradnja, odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara trebao bi se zasnivati na ugovoru koji bi trebao biti usklađen na razini Unije.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Odgovarajućim odredbama trebalo bi jamčiti odgovornost i transparentnost Centra za stručnost.
(20)  Odgovarajućim odredbama trebalo bi jamčiti odgovornost i transparentnost Centra za stručnost i poduzeća koja primaju financijska sredstva.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20.a)   Provedba projekata uvođenja, posebno onih koji se odnose na infrastrukturu i sposobnosti te se provode na europskoj razini ili u okviru postupka zajedničke nabave, može se podijeliti na različite faze provedbe, kao što su zasebni natječaji za arhitekturu hardvera i softvera, njihovu proizvodnju, rad i održavanje, pri čemu jedno poduzeće može sudjelovati samo u jednoj od faza te se zahtijeva da korisnici u jednoj ili više od tih faza ispunjavaju određene uvjete, odnosno da su ta poduzeća u vlasništvu ili pod kontrolom europskih građana.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.b (nova)
(20.b)  S obzirom na ulogu ENISA-e kao Agencije Europske unije za kibersigurnost, Centar za stručnost trebao bi težiti najvećoj mogućoj sinergiji s njom, a Upravni odbor trebao bi se savjetovati s ENISA-om zbog njezina praktičnost iskustva u svim pitanjima iz područja kibersigurnosti, a posebno u vezi s projektima koji se odnose na istraživanje.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.c (nova)
(20.c)  Prilikom imenovanja predstavnika u Upravnom odboru Europski parlament trebao bi obuhvatiti pojedinosti o mandatu, uključujući obvezu redovitog izvješćivanja Europskog parlamenta ili nadležnih odbora.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Uzimajući u obzir njihovu stručnost u području kibersigurnosti, Zajednički istraživački centar Komisije i Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) trebali bi imati aktivnu ulogu u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru.
(21)  Uzimajući u obzir njihovu stručnost u području kibersigurnosti i radi postizanja što veće sinergije, Zajednički istraživački centar Komisije i Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) trebali bi imati aktivnu ulogu u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru. ENISA bi trebala nastaviti ispunjavati svoje strateške ciljeve, osobito u području kibersigurnosne certifikacije, kako je definirano u Uredbi (EU) 2019/XXX [Akt o kibernsigurnosti]1a, dok bi Centar za stručnost trebao djelovati kao operativno tijelo za kibersigurnost.
__________________
1a Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o ENISA-i (Agenciji Europske unije za kibersigurnost) i kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (SL L ...)(2017/0225(COD)).
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Upravni odbor Centra za stručnost sastavljen od država članica i Komisije trebao bi definirati opće usmjerenje rada Centra za stručnost i osigurati da on obavlja svoje zadaće u skladu s ovom Uredbom. Upravnom odboru trebalo bi povjeriti ovlasti potrebne za izradu proračuna, provjeru njegova izvršenja, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, uspostavu transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Centra za stručnost, donošenje plana rada Centra i višegodišnjeg strateškog plana u skladu s prioritetima u postizanju ciljeva i izvršavanju zadaća Centra za stručnost, donošenje poslovnika, imenovanje izvršnog direktora i odlučivanje o produljenju ili prestanku mandata izvršnog direktora.
(24)  Upravni odbor Centra za stručnost sastavljen od država članica i Komisije trebao bi definirati opće usmjerenje rada Centra za stručnost i osigurati da on obavlja svoje zadaće u skladu s ovom Uredbom. Upravnom odboru trebalo bi povjeriti ovlasti potrebne za izradu proračuna, provjeru njegova izvršenja, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, uspostavu transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Centra za stručnost, donošenje plana rada Centra i višegodišnjeg strateškog plana u skladu s prioritetima u postizanju ciljeva i izvršavanju zadaća Centra za stručnost, donošenje poslovnika, imenovanje izvršnog direktora i odlučivanje o produljenju ili prestanku mandata izvršnog direktora. Kako bi iskoristila sinergiju, ENISA bi trebala biti stalni promatrač u Upravnom odboru i pridonositi radu Centra za stručnost, uključujući i savjetovanje o višegodišnjem strateškom planu i planu rada te o popisu aktivnosti odabranih za financiranje.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24.a)  Upravni odbor trebao bi nastojati promicati Centar za stručnost na globalnoj razini kako bi povećao njegovu privlačnost i pretvorio ga u vrhunsko tijelo izvrsnosti u području kibersigurnosti.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Recital 25
(25)  Kako bi Centar za stručnost mogao pravilno i djelotvorno funkcionirati, Komisija i države članice trebale bi osigurati da osobe koje će imenovati u Upravni odbor imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo u područjima njegova djelovanja. Komisija i države članice također bi trebale ograničiti učestalost izmjena njihovih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njihova rada.
(25)  Kako bi Centar za stručnost mogao pravilno i djelotvorno funkcionirati, Komisija i države članice trebale bi osigurati da osobe koje će imenovati u Upravni odbor imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo u područjima njegova djelovanja. Komisija i države članice također bi trebale ograničiti učestalost izmjena svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada te bi trebali težiti rodnoj ravnoteži.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.a (nova)
(25.a)   Težina glasa Komisije u odlukama Upravnog odbora trebala bi biti razmjerna doprinosu proračuna Unije Centru za stručnost, u skladu s odgovornošću Komisije da osigura pravilno upravljanje proračunom Unije u interesu Unije, kako je utvrđeno u Ugovorima.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Centra za stručnost, njegov izvršni direktor imenuje se na temelju zasluga i dokazanih administrativnih i rukovoditeljskih sposobnosti, kao i sposobnosti i iskustava relevantnih za kibersigurnost, a svoje dužnosti obavlja potpuno neovisno.
(26)  Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Centra za stručnost, njegov izvršni direktor imenuje se na transparentan način i na temelju zasluga i dokazanih administrativnih i rukovoditeljskih sposobnosti, kao i sposobnosti i iskustava relevantnih za kibersigurnost, a svoje dužnosti obavlja potpuno neovisno.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  Centar za stručnost trebao bi imati Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor kao savjetodavno tijelo kako bi se osigurao redoviti dijalog s privatnim sektorom, organizacijama potrošača i drugim interesnim skupinama. Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebao bi se usredotočiti na pitanja koja su važna za dionike i s njima upoznati Upravni odbor Centra za stručnost. Sastavom Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i njegovim zadaćama, kao što je savjetovanje o planu rada, trebalo bi osigurati dostatnu zastupljenost dionika u radu Centra za stručnost.
(27)  Centar za stručnost trebao bi imati Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor kao savjetodavno tijelo kako bi se osigurao redoviti i dostatno transparentan dijalog s privatnim sektorom, organizacijama potrošača i drugim interesnim skupinama. Također bi trebao izvršnom direktoru i Upravnom odboru pružati neovisne savjete o uvođenju i nabavi. Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebao bi se usredotočiti na pitanja koja su važna za dionike i s njima upoznati Upravni odbor Centra za stručnost. Sastavom Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i njegovim zadaćama, kao što je savjetovanje o planu rada, trebalo bi osigurati dostatnu zastupljenost dionika u radu Centra za stručnost. Dodjeljuje se minimalan broj mjesta svim kategorijama dionika iz industrije, a posebna pozornost pridaje se zastupljenosti MSP-ova.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Centar za stručnost trebao bi u okviru svojeg Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora iskoristiti posebno stručno znanje i široku i relevantnu zastupljenost dionika stvorenu ugovornim javno-privatnim partnerstvom za kibersigurnost tijekom trajanja Obzora 2020.
(28)  Centar za stručnost trebao bi za svoje aktivnosti u okviru svojeg Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora iskoristiti posebno stručno znanje i široku i relevantnu zastupljenost dionika stvorenu ugovornim javno-privatnim partnerstvom za kibersigurnost tijekom trajanja Obzora 2020., pilot-projekata u okviru Obzora 2020. koji se odnose na Mrežu centara za stručnost u području kibersigurnosti. Centar za stručnost i Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebali bi, prema potrebi, razmotriti repliciranje postojećih struktura, primjerice kao radnih skupina.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.a (nova)
(28.a)  Centar za stručnost i njegova tijela trebali bi iskoristiti iskustvo i doprinose iz prethodnih i sadašnjih inicijativa, kao što su ugovorno javno-privatno partnerstvo za kibersigurnost, Europska organizacija za kibersigurnost (ECSO) te pilot-projekt i pripremno djelovanje za ispitivanja besplatnih računalnih programa otvorenog koda (EU FOSSA).
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  Centar za stručnost trebao bi uspostaviti pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime. Centar za stručnost trebao bi primjenjivati mjerodavne odredbe Unije o javnom pristupu dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća24 . Centar za stručnost obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/2018 Europskog parlamenta i Vijeća. Centar za stručnost trebao bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s osjetljivim dokumentima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.
(29)  Centar za stručnost trebao bi uspostaviti pravila o sprečavanju, utvrđivanju i rješavanju sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika, Upravnog odbora te Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i Zajednice. Države članice trebale bi zajamčiti sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa u pogledu nacionalnih koordinacijskih centara. Centar za stručnost trebao bi primjenjivati mjerodavne odredbe Unije o javnom pristupu dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća24. Centar za stručnost obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/2018 Europskog parlamenta i Vijeća. Centar za stručnost trebao bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s podacima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.
__________________
__________________
24 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
24 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Centar za stručnost trebao bi djelovati otvoreno i transparentno tako da pravodobno dostavlja sve relevantne informacije i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i obavješćivanja šire javnosti. Poslovnici tijela Centra za stručnost trebali bi biti javno dostupni.
(31)  Centar za stručnost trebao bi djelovati otvoreno i transparentno tako da pravodobno i sveobuhvatno dostavlja informacije i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i obavješćivanja šire javnosti. Trebao bi javnosti i svim zainteresiranim stranama predočiti popis članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i objaviti njihove izjave o nepostojanju sukoba interesa u skladu s člankom 42. Poslovnici tijela Centra za stručnost trebali bi biti javno dostupni.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.a (nova)
(31.a)   Preporučljivo je da i Centar za stručnost i nacionalni koordinacijski centri što više nadziru i prate međunarodne standarde kako bi se potaknuo razvoj sukladan najboljim svjetskim praksama.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.a (nova)
(33.a)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s definiranjem elemenata sporazuma između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara te u vezi s utvrđivanjem kriterija za procjenjivanje i akreditiranje subjekata kao članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
__________________
1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.
(34)  Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno zadržavanje i razvoj tehnoloških i industrijskih sposobnosti Unije u području kibersigurnosti, povećanje konkurentnosti Unijine industrije kibersigurnosti i pretvaranje kibersigurnosti u konkurentnu prednost drugih industrija Unije, ne mogu dostatno ostvariti države članice budući da su postojeća, ograničena sredstva raširena te zbog opsega potrebnih ulaganja, već se oni bolje mogu ostvariti na razini Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje napora, lakše postigla kritična masa ulaganja i osigurala najbolja uporaba javnog financiranja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja,
(34)  Ciljeve ove Uredbe, odnosno jačanje konkurentnosti i sposobnosti Unije u području kibersigurnosti te smanjenje njezine digitalne ovisnosti većim korištenjem kibersigurnosnih proizvoda, procesa i usluga razvijenih unutar Unije, zadržavanje i razvoj tehnoloških i industrijskih sposobnosti Unije u području kibersigurnosti, povećanje konkurentnosti Unijine industrije kibersigurnosti i pretvaranje kibersigurnosti u konkurentnu prednost drugih industrija Unije, ne mogu dostatno ostvariti države članice budući da su postojeća, ograničena sredstva raširena te zbog opsega potrebnih ulaganja, već se oni bolje mogu ostvariti na razini Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje napora, lakše postigla kritična masa ulaganja i osigurala najbolja uporaba javnog financiranja. Osim toga, samo se djelovanjima na razini Unije može osigurati najviša razina kibersigurnosti u svim državama članicama i tako premostiti sigurnosni nedostaci u nekim državama članicama zbog kojih dolazi do sigurnosnih nedostataka na razini cijele Unije. Stoga Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja,
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.  Ovom Uredbom osnivaju se Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja („Centar za stručnost”) i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara te se utvrđuju pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centara i za uspostavu Zajednice stručnjaka za kibersigurnost.
1.  Ovom Uredbom osnivaju se Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja („Centar za stručnost”) i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara („Mreža”) te se utvrđuju pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centara i za uspostavu Zajednice stručnjaka za kibersigurnost („Zajednica”). Centar za stručnost i Mreža doprinose općoj otpornosti i osviještenosti u Uniji o prijetnjama u području kibersigurnosti, pri čemu se detaljno u obzir uzimaju društvene implikacije.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3.
3.  Sjedište Centra za stručnost nalazi se u [Bruxellesu, u Belgiji].
Briše se.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 4.
4.  Centar za stručnost ima pravnu osobnost. U svakoj državi članici on ima najširu pravnu sposobnost koja se pravnim subjektima priznaje u skladu sa zakonodavstvom te države članice. On osobito može stjecati pokretnine i nekretnine ili njima raspolagati te biti stranka u sudskom postupku.
Briše se.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
(1)  „kibersigurnost” znači zaštita mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i drugih osoba od kiberprijetnji;
(1)  „kibersigurnost” znači sve aktivnosti koje su nužne za zaštitu od kiberprijetnji mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i osoba na koje utječu;
Amandman 183
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
(1a)  „kiberobrana” i „obrambene dimenzije kibersigurnosti” znače isključivo obrambena i reaktivna tehnologija kiberobrane s ciljem zaštite ključne infrastrukture, vojnih mreža i informacijskih sustava, njihovih korisnika i pogođenih osoba od kiberprijetnji koja obuhvaća uvid u stanje, otkrivanje prijetnji i digitalnu forenziku;
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
(2)  „proizvodi i rješenja za kibersigurnost” znači proizvodi, usluge ili postupci IKT-a s posebnom svrhom zaštite od kiberprijetnji mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i uključenih osoba;
(2)  „proizvodi i procesi” znači komercijalni i nekomercijalni proizvodi, usluge ili postupci IKT-a s posebnom svrhom zaštite podataka, mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i drugih osoba od kibersigurnosnih prijetnji;
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 2.a (nova)
(2.a)  „kiberprijetnja” znači svaka moguća okolnost, događaj ili djelovanje koji bi mogli oštetiti, poremetiti ili na drugi način negativno utjecati na mrežne i informacijske sustave, njihove korisnike i pogođene osobe;
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3.
(3)  „tijelo javne vlasti” znači svaka vlast ili druga javna uprava, uključujući javna savjetodavna tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja obavlja javne upravne zadaće u skladu s nacionalnim pravom, uključujući posebne dužnosti;
(3)  „tijelo javne vlasti” znači svaka vlast ili druga javna uprava, uključujući javna savjetodavna tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja obavlja javne upravne zadaće u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom, uključujući posebne dužnosti;
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.
(4)  „država članica sudionica” znači država članica koja dobrovoljno financijski pridonosi administrativnim i upravnim troškovima Centra za stručnost.
(4)  „država članica doprinositeljica” znači država članica koja dobrovoljno financijski pridonosi administrativnim i upravnim troškovima Centra za stručnost.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
(4.a)  „europski digitalnoinovacijski centri” znači pravni subjekt kako je definiran Uredbom (EU) 2019/XXX Europskog parlamenta i Vijeća1a.
__________________
1a Uredba (EU) 2019/XXX Europskog parlamenta i Vijeća od ... o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027., (SL L ...) (2018/0227(COD)).
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka a
(a)  zadrži i razvije tehnološke i industrijske kapacitete u području kibersigurnosti koji su nužni za zaštitu njezina jedinstvenog digitalnog tržišta;
(a)  razvije tehnološke, industrijske, društvene, akademske i istraživačke stručne kapacitete i sposobnosti za kibersigurnost koji su nužni za zaštitu njezina jedinstvenog digitalnog tržišta te unaprjeđenje zaštite podataka građana, poduzeća i javnih uprava Unije;
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  poveća otpornost i pouzdanost infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava, uključujući ključnu infrastrukturu, internet i najčešće korišten hardver i softver u Uniji;
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka b
(b)  poveća konkurentnost industrije kibersigurnosti u Uniji i pretvori kibersigurnost u konkurentnu prednost drugih industrija Unije.
(b)  poveća konkurentnost industrije kibersigurnosti u Uniji i pretvori kibersigurnost u jednu od konkurentnih prednosti drugih industrija Unije;
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  poveća razinu osviještenosti o prijetnjama kibersigurnosti i povezanim društvenim i etičkim posljedicama i razlozima za zabrinutost te da smanji nedostatak vještina za kibersigurnost u Uniji;
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka bb (nova)
(bb)  postigne vodeći položaj Unije u području kibersigurnosti i osigura najviše standarde kibersigurnosti u cijeloj Uniji;
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka bc (nova)
(bc)  ojača konkurentnost i sposobnost Unije te istovremeno smanji njezinu digitalnu ovisnost većim korištenjem kibersigurnosnih proizvoda, procesa i usluga razvijenih unutar Unije;
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka bd (nova)
(bd)  poveća povjerenje građana, potrošača i poduzeća u digitalni svijet i stoga pridonese ciljevima strategije za jedinstveno digitalno tržište;
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 1.
1.  olakšavati rad Mreže nacionalnih koordinacijskih centara („Mreža”) iz članka 6. i Zajednice stručnjaka za kibersigurnost iz članka 8. te pomagati u koordinaciji njihova rada;
1.  stvoriti i voditi Mrežu iz članka 6. i Zajednicu iz članka 8. te olakšavati njihov rad;
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 2.
2.  pridonositi provedbi programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX26 u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX27, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa] te drugih programa Unije kada je tako predviđeno u pravnim aktima Unije;
2.  koordinirati provedbom programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX26 u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX27, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa] te drugih programa Unije kada je tako predviđeno u pravnim aktima Unije i doprinijeti provedbi mjera koje se financiraju iz Europskog fonda za obranu uspostavljenog Uredbom (EU) 2019/XXX;
__________________
__________________
26 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]
26 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]
27 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]
27 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio
3.  unapređivati sposobnosti, znanje i infrastrukture u području kibersigurnosti u službi industrije, javnog sektora i istraživačkih zajednica obavljanjem sljedećih zadaća:
3.  unapređivati otpornost, kapacitete, sposobnosti, znanje i infrastrukture u području kibersigurnosti u službi društva, industrije, javnog sektora i istraživačkih zajednica obavljanjem sljedećih zadaća, uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge:
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a
(a)  uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge, stjecanjem, nadogradnjom, upravljanjem radom i stavljanjem na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji od industrije, od MSP-ova, do javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;
(a)  stjecanjem, nadogradnjom, upravljanjem radom i stavljanjem na raspolaganje objekata i opreme Centra za stručnost i povezanih usluga na pravedan, otvoren i transparentan način velikom broju korisnika u cijeloj Uniji iz industrije, osobito MSP-ovima, te iz javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
(b)  uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge, pružanjem potpore drugim subjektima, uključujući financijske potpore, za stjecanje, nadogradnju, upravljanje radom i stavljanje na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji od industrije, do MSP-ova, javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;
(b)  pružanjem potpore drugim subjektima, uključujući financijske potpore, za stjecanje, nadogradnju, upravljanje radom i stavljanje na raspolaganje takvih objekata i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji, iz industrije, a posebno MSP-ova, te iz javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)
(ba)  pružanjem financijske i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima, MSP-ovima, mikropoduzećima, udrugama, pojedinačnim stručnjacima koji djeluju u području kibersigurnosti te projektima u području civilne tehnologije;
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka bb (nova)
(bb)  financiranjem ispitivanja sigurnosnog koda softvera i s tim povezanih poboljšanja za projekte besplatnog softvera otvorenog koda koji se obično upotrebljava za infrastrukturu, proizvode i procese;
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c
(c)  pružanjem znanja i tehničke pomoći iz područja kibersigurnosti industriji i tijelima javne vlasti, posebno podupiranjem mjera usmjerenih na olakšavanje pristupa stručnom znanju dostupnom u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost;
(c)  olakšavanjem razmjene znanja i tehničke pomoći iz područja kibersigurnosti, među ostalima, s civilnim društvom, industrijom i tijelima javne vlasti te akademskom i istraživačkom zajednicom, posebno podupiranjem mjera usmjerenih na olakšavanje pristupa stručnom znanju dostupnom u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost s ciljem poboljšanja kiberotpornosti unutar Unije;
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ca (nova)
(ca)  promicanjem „integrirane sigurnosti” kao načela u procesu razvoja, održavanja, upravljanja radom i ažuriranja infrastruktura, proizvoda i usluga, posebno podupiranjem najsuvremenijih sigurnih metoda razvoja, odgovarajućeg sigurnosnog testiranja, revizija sigurnosti, uključujući obvezu proizvođača ili pružatelja da bez odlaganja i nakon procijenjenog vijeka trajanja proizvoda stave na raspolaganje ažuriranja kojima se ispravljaju nove slabosti ili prijetnje ili da omoguće trećoj strani da izradi i dostavi takva ažuriranja;
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka cb (nova)
(cb)  pomaganjem politikama kojima se doprinosi izvornom kodu i njihovom razvoju, osobito za javna tijela kod kojih se primjenjuju projekti koji obuhvaćaju besplatni softver otvorenog koda;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka cc (nova)
(cc)  okupljanjem dionika iz industrije, sindikata, akademske zajednice, istraživačkih organizacija i javnih tijela kako bi se osigurala dugoročna suradnja u području razvoja i primjene proizvoda i procesa za kibersigurnost, uključujući, prema potrebi, udruživanje i dijeljenje resursa i informacija u vezi s takvim proizvodima i procesima;
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio
4.  pridonijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu, obavljanjem sljedećih zadaća:
4.  pridonijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih i održivih proizvoda i procesa za kibersigurnost u cijeloj Uniji, obavljanjem sljedećih zadaća:
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a
(a)  poticanjem istraživanja i razvoja u području kibersigurnosti i tijela javne vlasti te korisničkih industrija da prihvate proizvode i rješenja Unije za kibersigurnost;
(a)  poticanjem istraživanja, razvoja i prihvaćanja kibersigurnosnih proizvoda Unije i holističkih procesa u cijelom inovacijskom ciklusu, između ostalih, od strane tijela javne vlasti, industrije i tržišta;
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b
(b)  pomaganjem tijelima javne vlasti, industrijama na strani potražnje i drugim korisnicima u prihvaćanju i integriranju najnovijih rješenja za kibersigurnost;
(b)  pomaganjem tijelima javne vlasti, industrijama na strani potražnje i drugim korisnicima da povećaju svoju otpornost prihvaćanjem i integriranjem najsuvremenijih proizvoda i procesa za kibersigurnost;
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c
(c)  posebno podupiranjem tijela javne vlasti u organizaciji javne nabave ili obavljanju nabave najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u ime javnih tijela;
(c)  posebno podupiranjem tijela javne vlasti u organizaciji javne nabave ili obavljanju nabave najsuvremenijih proizvoda i procesa za kibersigurnost u ime javnih tijela, među ostalim pružanjem potpore za nabavu, radi povećanja sigurnosti javnog ulaganja i ostvarivanja veće koristi od njega;
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka d
(d)  pružanjem financijske potpore i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima u sektoru kibersigurnosti i MSP-ovima kako bi se mogli povezati s mogućim tržištima i privući ulaganja;
(d)  pružanjem financijske potpore i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima u sektoru kibersigurnosti i MSP-ovima, mikropoduzećima, pojedinačnim stručnjacima, najčešće upotrebljavanim projektima koji obuhvaćaju besplatni softver otvorenog koda i projektima u području civilne tehnologije kako bi produbili stručno znanje o kibersigurnosti, povezali se s mogućim tržištima te razvojnim mogućnostima i privukli ulaganja;
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio
5.  poboljšavati razumijevanje kibersigurnosti i pridonositi smanjenju nedostatka vještina u Uniji u području kibersigurnosti obavljanjem sljedećih zadaća:
5.  poboljšavati razumijevanje kibersigurnosti, pridonositi smanjenju nedostatka vještina i ojačati razinu vještina u Uniji u području kibersigurnosti obavljanjem sljedećih zadaća:
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -a (nova)
(-a)  podupiranjem posebnog cilja br. 4 „Napredne digitalne vještine” iz programa Digitalna Europa, tamo gdje je to prikladno, u suradnji s europskim digitalnoinovacijskim centrima;
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 5. − točka a
(a)  podupiranjem daljnjeg razvoja vještina u području kibersigurnosti, prema potrebi zajedno s relevantnim agencijama i tijelima EU-a, uključujući s ENISA-om;
(a)  podupiranjem daljnjeg razvoja, objedinjavanja i razmjene kibersigurnosnih vještina i kompetencija na svim relevantnim obrazovnim razinama, podupiranjem cilja postizanja rodne ravnoteže, omogućavanjem zajedničke visoke razine znanja o kibersigurnosti i doprinošenjem otpornosti korisnika i infrastruktura diljem Unije u suradnji s Mrežom i, prema potrebi, usklađivanjem s relevantnim agencijama i tijelima EU-a, uključujući ENISA-u;
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka a
(a)  pružanjem financijske potpore za istraživanje u području kibersigurnosti na temelju zajedničkog višegodišnjeg strateškog programa za industriju, tehnologiju i istraživanje koji se stalno ocjenjuje i unaprjeđuje;
(a)  pružanjem financijske potpore za istraživanje u području kibersigurnosti na temelju zajedničkog višegodišnjeg strateškog plana za industriju, tehnologiju i istraživanje iz članka 13. koji se stalno ocjenjuje i unaprjeđuje;
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b
(b)  podupiranjem opsežnih istraživačkih i demonstracijskih projekata posvećenih tehnološkim sposobnostima sljedeće generacije u području kibersigurnosti, u suradnji s industrijom i mrežom;
(b)  podupiranjem opsežnih istraživačkih i demonstracijskih projekata posvećenih tehnološkim sposobnostima sljedeće generacije u području kibersigurnosti, u suradnji s industrijom, akademskom i istraživačkom zajednicom, javnim sektorom i tijelima, uključujući Mrežu i Zajednicu;
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ba (nova)
(ba)  brigom da se poštuju temeljna prava i etičko postupanje tijekom provedbe istraživačkih projekta u području kibersigurnosti koje podupire Centar za stručnost;
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka bb (nova)
(bb)  praćenjem izvješća o slabostima koje je otkrila Zajednica i omogućavanjem objavljivanja slabosti, izrade zakrpa, popravaka i rješenja te njihove distribucije;
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka bc (nova)
(bc)  praćenje rezultata istraživanja u vezi s algoritmima za samoučenje korištenima za zlonamjerne kiberaktivnosti u suradnji s ENISA-om i pružanjem potpore provedbi Direktive (EU) 2016/1148;
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka bd (nova)
(bd)  podupiranjem istraživanja u području kiberkriminala;
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka be (nova)
(be)  podupiranjem istraživanja i razvoja proizvoda i procesa koji se mogu slobodno proučavati, dijeliti i nadograđivati, osobito u području provjerenog ili provjerljivog hardvera ili softvera, u bliskoj suradnji s industrijom, Mrežom i Zajednicom;
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c
(c)  podupiranjem istraživanja i inovacija za standardizaciju u tehnologiji kibersigurnosti;
(c)  podupiranjem istraživanja i inovacija za formalnu i neformalnu standardizaciju i certifikaciju u tehnologijikibersigurnosti, stvaranjem poveznice s postojećim aktivnostima i po potrebi u bliskoj suradnji s europskim organizacijama za normizaciju, tijelima za certifikaciju i ENISA-om;
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ca (nova)
(ca)  pružanju posebne potpore MSP-ovima olakšavajući im pristup znanju i osposobljavanju s pomoću prilagođenog pristupa rezultatima istraživanja i razvoja koji su poduprli Centar za stručnost i Mreža s ciljem povećanja konkurentnosti;
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 7. – uvodni dio
7.  jačati suradnju između civilnog i obrambenog sektora u pogledu tehnologija za dvojnu uporabu i primjenu u kibersigurnosti, obavljanjem sljedećih zadaća:
7.  jačati suradnju između civilnog i obrambenog sektora u pogledu tehnologija za dvojnu uporabu i primjenu u kibersigurnosti, obavljanjem sljedećih zadaća, a to su reaktivna i obrambena tehnologija, primjene i usluge kiberobrane:
Amandman 185
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 8. – uvodni dio
8.  jačati sinergiju između civilne i obrambene dimenzije kibersigurnosti u pogledu Europskog fonda za obranu obavljanjem sljedećih zadaća:
8.  jačati sinergiju između civilne i obrambene dimenzije kibersigurnosti u pogledu Europskog fonda za obranu obavljanjem sljedećih zadaća, a to su reaktivna i obrambena tehnologija, primjene i usluge kiberobrane:
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 8. – podtočka ba (nova)
(ba)  pružanjem pomoći i savjeta Komisiji u pogledu provedbe Uredbe (EU) 2019/XXX [preinaka Uredbe (EZ) br. 428/2009 kako je predloženo u dokumentu COM(2016)0616].
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 8.a (nova)
8.a  doprinositi naporima Unije za poboljšanje međunarodne suradnje u području kibersigurnosti:
(a)  olakšavanjem sudjelovanja Centra za stručnost na međunarodnim konferencijama i vladinih organizacija, kao i doprinosa međunarodnim organizacijama za normizaciju;
(b)  suradnjom s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u sklopu relevantnih okvira međunarodne suradnje.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 5. – naslov
Ulaganje u infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili rješenja i njihova uporaba
Ulaganje u infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili procese i njihova uporaba
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Ako Centar za stručnost pruža financijska sredstva za infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili rješenja u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 4. u obliku bespovratnih sredstava ili nagrade, u planu rada Centra za stručnost može se posebno navesti sljedeće:
1.  Ako Centar za stručnost pruža financijska sredstva za infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili procese u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 4. u obliku javne nabave, bespovratnih sredstava ili nagrade, u planu rada Centra za stručnost može se posebno navesti sljedeće:
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka a
(a)  pravila za rad infrastrukture ili sposobnosti, uključujući, prema potrebi, povjeravanje upravljanja subjektu domaćinu na temelju kriterija koje utvrđuje Centar za stručnost;
(a)  specifična pravila za rad infrastrukture ili sposobnosti, uključujući, prema potrebi, povjeravanje upravljanja subjektu domaćinu na temelju kriterija koje utvrđuje Centar za stručnost;
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  specifična pravila kojima se uređuju različite faze provedbe;
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka bb (nova)
(bb)  ja je zbog doprinosa Unije pristup otvoren koliko je to moguće i zatvoren koliko je potrebno te da je moguća ponovna uporaba.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.
2.  Centar za stručnost može biti odgovoran za opće izvršenje relevantnih aktivnosti zajedničke nabave, uključujući pretkomercijalne nabave u ime članova Mreže, članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost ili trećih strana koje predstavljaju korisnike proizvoda i rješenja za kibersigurnost. U tu svrhu, Centru za stručnost može pomagati jedan ili više nacionalnih koordinacijskih centara ili članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost.
2.  Centar za stručnost može biti odgovoran za opće izvršenje relevantnih aktivnosti zajedničke nabave, uključujući pretkomercijalne nabave u ime članova Mreže. U tu svrhu, Centru za stručnost može pomagati jedan ili više nacionalnih koordinacijskih centara, članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost ili relevantnih europskih digitalnoinovacijskih centara.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak -1. (novi)
-1.  U svakoj državi članici osniva se jedan nacionalni koordinacijski centar.
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.
4.  Imenovani nacionalni koordinacijski centar ima sposobnost podupirati Centar za stručnost i Mrežu u izvršavanju njihove misije utvrđene u članku 3. ove Uredbe. Oni posjeduju tehnološko stručno znanje u području kibersigurnosti ili imaju pristup tom znanju te mogu djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom i istraživačkom zajednicom.
4.  Imenovani nacionalni koordinacijski centar sposoban je podupirati Centar za stručnost i Mrežu u izvršavanju njihove misije utvrđene u članku 3. ove Uredbe. Oni posjeduju tehnološko stručno znanje u području kibersigurnosti ili imaju pristup tom znanju te mogu djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, akademskom i istraživačkom zajednicom te građanima. Komisija objavljuje smjernice s daljnjim pojedinostima o postupku procjene i objašnjenjem primjene kriterija.
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.
5.  Odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara temelji se na sporazumu potpisanom između Centra za stručnost i svakog od nacionalnih koordinacijskih centara. U sporazumu su predviđena pravila kojima se uređuje odnos između Centra za stručnost i svakog nacionalnog koordinacijskog centra te podjela zadaća.
5.  Odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara temelji se na standardnom sporazumu potpisanom između Centra za stručnost i svakog od nacionalnih koordinacijskih centara. Sporazum sadržava isti skup usklađenih općih uvjeta koji čine pravila kojima se uređuje odnos između Centra za stručnost i svakog nacionalnog koordinacijskog centra te podjela zadaća te posebne uvjete prilagođene svakom pojedinom nacionalnom koordinacijskom centru.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.a (novi)
5.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 45.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem usklađenih općih uvjeta sporazuma iz stavka 5. ovog članka, uključujući njihov format.
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka a
(a)  podupirati Centar za stručnost u ostvarivanju ciljeva, a posebno u koordiniranju Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;
(a)  podupirati Centar za stručnost u ostvarivanju ciljeva, a posebno u uspostavi i koordiniranju Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka b
(b)  olakšavati sudjelovanje industrije i drugih zainteresiranih strana na razini države članice u prekograničnim projektima;
(b)  promicati, poticati i olakšavati sudjelovanje civilnog društva, industrije, a posebno novoosnovanih poduzeća i MSP-ova, akademske i istraživačke zajednice i drugih zainteresiranih strana na razini države članice u prekograničnim projektima;
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  u suradnji s drugim subjektima sa sličnim zadaćama, djelovati kao jedinstvena kontaktna točka za proizvode i procese u području kibersigurnosti koji se financiraju s pomoću drugih programa Unije poput programa InvestEU, programa jedinstvenog tržišta, osobito za MSP-ove;
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka c
(c)  pridonositi, zajedno s Centrom za stručnost, prepoznavanju i uklanjanju kibersigurnosnih izazova u industriji u pojedinim sektorima;
(c)  pridonositi, zajedno s Centrom za stručnost, prepoznavanju i uklanjanju kibersigurnosnih izazova u pojedinim sektorima;
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  blisko surađivati s nacionalnim organizacijama za normizaciju radi jamčenja prihvaćanja postojećih standarda i uključivanja svih relevantnih dionika, posebno MSP-ova, u postavljanje novih standarda;
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka e
(e)  nastojati uspostaviti sinergiju s relevantnim aktivnostima na nacionalnoj i regionalnoj razini;
(e)  nastojati uspostaviti sinergiju s relevantnim aktivnostima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka fa (nova)
(fa)  promicati i širiti zajednički minimalni obrazovni program u području kibersigurnosti u suradnji s relevantnim tijelima u državama članicama;
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka g
(g)  promovirati i širiti relevantne rezultate rada Mreže, Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i Centra za stručnost na nacionalnoj ili regionalnoj razini;
(g)  promicati i širiti relevantne rezultate rada Mreže, Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i Centra za stručnost na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini;
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka h
(h)  ocjenjivati zahtjeve za članstvo u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost subjekata koji su u istoj državi članici osnovani kao koordinacijski centar:
(h)  ocjenjivati zahtjeve subjekata i pojedinaca koji su osnovani u istoj državi članici kao koordinacijski centar za članstvo u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 4.
4.  Nacionalni koordinacijski centri, prema potrebi, surađuju posredstvom Mreže za potrebe provedbe zadaća iz stavka 1. točaka (a), (b), (c), (e) i (g).
4.  Nacionalni koordinacijski centri, prema potrebi, surađuju posredstvom Mreže te s odgovarajućim europskim digitalnoinovacijskim centrima za potrebe provedbe zadaća iz stavka 1.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost pridonosi misiji Centra za stručnost utvrđenoj u članku 3. te jača i širi stručno znanje u području kibersigurnosti u cijeloj Uniji.
1.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost pridonosi misiji Centra za stručnost utvrđenoj u članku 3. te jača, objedinjuje, razmjenjuje i širi stručno znanje u području kibersigurnosti u cijeloj Uniji i pruža tehničko stručno znanje.
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost sastoji se od industrije, akademskih i neprofitnih istraživačkih organizacija i udruga te od javnih tijela i drugih subjekata koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima. Ona okuplja glavne dionike u području tehnoloških i industrijskih kapaciteta za kibersigurnost u Uniji. U njoj sudjeluju nacionalni koordinacijski centri i institucije te tijela Unije s odgovarajućim stručnim znanjem.
2.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost sastoji se od civilnog društva, industrije na strani potražnje i ponude, uključujući MSP-ove, akademske i istraživačke zajednice, udruženja korisnika, pojedinačnih stručnjaka, relevantnih europskih organizacija za normizaciju te od javnih tijela i drugih subjekata koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima u području kibersigurnosti. Okuplja glavne dionike u području tehnoloških, industrijskih, akademskih i istraživačkih te društvenih kapaciteta i sposobnosti za kibersigurnost u Uniji. U njoj sudjeluju nacionalni koordinacijski centri i institucije, europski digitalnoinovacijski centri te tijela Unije s odgovarajućim stručnim znanjem kako je navedeno u članku 10. ove Uredbe.
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Samo subjekti s poslovnim nastanom u Uniji mogu biti akreditirani članovi Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Oni dokazuju da imaju stručno znanje u području kibersigurnosti iz barem jednog od sljedećih područja:
3.  Samo subjekti s poslovnim nastanom i pojedinci s boravištem u Uniji, na europskom gospodarskom području (EGP) ili u Europskom udruženju slobodne trgovine (EFTA) mogu biti akreditirani članovi Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Kandidati dokazuju da mogu ponuditi stručno znanje u području kibersigurnosti iz barem jednog od sljedećih područja:
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka a
(a)  istraživanje;
(a)  djelovanje u okviru akademske zajednice ili istraživanje;
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – podtočka ca (nova)
(ca)  etika;
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka cb (nova)
(cb)  formalna i tehnička standardizacija i specifikacije.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.  Centar za stručnost akreditira subjekte osnovane u skladu s nacionalnim pravom kao članove Zajednice stručnjaka za kibersigurnost nakon procjene ispunjava li subjekt kriterije iz stavka 3. koju obavlja nacionalni koordinacijski centar države članice u kojoj subjekt ima poslovni nastan. Akreditacija nije ograničenog trajanja, ali je Centar za stručnost može u bilo kojem trenutku opozvati ako on ili nacionalni koordinacijski centar smatraju da subjekt ne ispunjava kriterije iz stavka 3. ili ako se na njega primjenjuju mjerodavne odredbe iz članka 136. Uredbe XXX [nova Financijska uredba].
4.  Centar za stručnost akreditira subjekte osnovane u skladu s nacionalnim pravom ili pojedince kao članove Zajednice stručnjaka za kibersigurnost nakon usklađene procjene ispunjava li subjekt kriterije iz stavka 3. koju obavlja Centar za stručnost, nacionalni koordinacijski centar države članice u kojoj subjekt ima poslovni nastan ili u kojoj pojedinac ima boravište. Akreditacija nije ograničenog trajanja, ali je Centar za stručnost može u bilo kojem trenutku opozvati ako on ili relevantni nacionalni koordinacijski centar smatraju da subjekt ili pojedinac ne ispunjava kriterije iz stavka 3. ili ako se na njega primjenjuju mjerodavne odredbe iz članka 136. Uredbe XXX [nova Financijska uredba]. Nacionalni koordinacijski centri država članica nastoje postići uravnoteženu zastupljenost dionika u Zajednici aktivno potičući sudjelovanje nedovoljno zastupljenih kategorija, osobito MSP-ova, i skupina pojedinaca.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.a (novi)
4.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 45.a radi dopune ove Uredbe detaljnim navođenjem kriterija predviđenih u stavku 3. ovog članka prema kojima se biraju kandidati te postupaka za procjenu i akreditiranje subjekata koji ispunjavaju kriterije iz stavka 4. ovog članka.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
(5.a)  pružaju potporu Centru za stručnost izvješćivanjem o slabostima i njihovim otkrivanjem, pomaganjem da ih se ublaži i pružanjem savjeta o tome kako smanjiti takve slabosti, među ostalim certificiranjem u skladu s programima donesenima u skladu s Uredbom (EU) 2019/XXX [Akt o kibersigurnosti].
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Centar za stručnost surađuje s relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući s Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, timom za hitne računalne intervencije (CERT-EU), Zajedničkom službom za vanjsko djelovanje, Zajedničkim istraživačkim centrom Komisije, Izvršnom agencijom za istraživanje, Izvršnom agencijom za inovacije i mreže, Europskim centrom za kiberkriminal pri Europolu i Europskom obrambenom agencijom.
1.  Kako bi osigurao usklađenost i komplementarnost, Centar za stručnost surađuje s relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući s ENISA-om, timom za hitne računalne intervencije (CERT-EU), Zajedničkom službom za vanjsko djelovanje, Zajedničkim istraživačkim centrom Komisije, Izvršnom agencijom za istraživanje, Izvršnom agencijom za inovacije i mreže, relevantnim europskim digitalnoinovacijskim centrima, Europskim centrom za kiberkriminal pri Europolu i Europskom obrambenom agencijom u pogledu projekata, usluga i sposobnosti za dvojnu uporabu.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Ta suradnja odvija se u okviru radnih aranžmana. Ti aranžmani podnose se Komisiji na prethodno odobrenje.
2.  Ta suradnja odvija se u okviru radnih aranžmana. Te aranžmane usvaja Upravni odbor prije odobrenja Komisije.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i pet predstavnika Komisije, u ime Unije.
1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice, jednog predstavnika kojeg kao promatrača imenuje Europski parlament, četiri predstavnika Komisije, u ime Unije, pri čemu se nastoji postići rodna ravnoteža među članovima odbora i njihovim zamjenicima.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3.
3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području tehnologije te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Komisija i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada. Komisija i države članice imaju za cilj postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Upravnom odboru.
3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području kibersigurnosti te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Komisija i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada. Komisija i države članice imaju za cilj postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Upravnom odboru.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 6.
6.  Prema potrebi Komisija može pozvati promatrače, među ostalim zastupnike odgovarajućih tijela, ureda i agencija Unije, da sudjeluju na sastancima Upravnog odbora.
6.  Prema potrebi Upravni odbor može pozvati promatrače, među ostalim zastupnike odgovarajućih tijela, ureda i agencija Unije te članove Zajednice, da sudjeluju na sastancima Upravnog odbora.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 7.
7.  Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) stalni je promatrač u Upravnom odboru.
7.  ENISA i Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor stalni su promatrači u Upravnom odboru i imaju savjetodavnu ulogu bez prava glasa. Upravni odbor u najvećoj mogućoj mjeri uvažava stajališta stalnih promatrača.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka (a)
(a)  donosi višegodišnji strateški plan u kojem su navedeni glavni prioriteti i planirane inicijative Centra za stručnost, uključujući procjenu potreba za financiranjem i izvora financiranja;
(a)  donosi višegodišnji strateški plan u kojem su navedeni glavni prioriteti i planirane inicijative Centra za stručnost, uključujući procjenu potreba za financiranjem i izvora financiranja, uzimajući u obzir savjete ENISA-e;
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka b
(b)  donosi plan rada Centra za stručnost, godišnje financijske izvještaje i bilancu te godišnje izvješće o radu, na temelju prijedloga izvršnog direktora;
(b)  donosi plan rada Centra za stručnost, godišnje financijske izvještaje i bilancu te godišnje izvješće o radu, na temelju prijedloga izvršnog direktora, uzimajući u obzir savjete ENISA-e;
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka e
(e)  donosi kriterije i postupke za ocjenjivanje i akreditiranje subjekata kao članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;
(e)  donosi postupke za ocjenjivanje i akreditiranje subjekata kao članova Zajednice;
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka ea (nova)
(ea)  donosi radne aranžmane iz članka 10. stavka 2.;
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka ga (nova)
(ga)  donosi pravila o transparentnosti za Centar za stručnost;
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka i
(i)  osniva radne skupine s članovima Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;
(i)  osniva radne skupine s članovima Zajednice, uzimajući u obzir savjete stalnih promatrača;
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka l
(l)  promiče Centar za stručnost na globalnoj razini kako bi povećao njegovu privlačnost i pretvorio ga u vrhunsko tijelo izvrsnosti u području kibersigurnosti;
(l)  promiče suradnju Centra za stručnost s globalnim akterima;
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka r
(r)  donosi strategiju za suzbijanje prijevara koja je razmjerna rizicima od prijevare, uzimajući u obzir analizu troškova i koristi mjera koje će se provoditi;
(r)  donosi strategiju za suzbijanje prijevara i korupcije koja je razmjerna rizicima od prijevare i korupcije, uzimajući u obzir analizu troškova i koristi mjera koje će se provoditi te donosi sveobuhvatne mjere za zaštitu osoba koje prijavljuju povrede prava Unije u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije;
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka s
(s)  donosi metodologiju za izračun financijskog doprinosa država članica;
(s)  donosi opsežnu definiciju financijskih doprinosa država članica i metodologiju za izračun iznosa dobrovoljnih doprinosa država članica koji se prema toj definiciji mogu smatrati financijskim doprinosima, pri čemu se taj izračun vrši na kraju svake financijske godine;
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Upravni odbor među svojim članovima s pravom glasa bira predsjednika i zamjenika predsjednika, na razdoblje od dvije godine. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika može se produljiti jednom na temelju odluke Upravnog odbora. Međutim, ako im članstvo u Upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum. Zamjenik predsjednika po službenoj dužnosti zamjenjuje predsjednika ako predsjednik nije u mogućnosti obavljati svoje zadaće. Predsjednik sudjeluje u glasovanju.
1.  Upravni odbor među svojim članovima s pravom glasa bira predsjednika i zamjenika predsjednika, na razdoblje od dvije godine, nastojeći postići rodnu ravnotežu. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika može se produljiti jednom na temelju odluke Upravnog odbora. Međutim, ako im članstvo u Upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum. Zamjenik predsjednika po službenoj dužnosti zamjenjuje predsjednika ako predsjednik nije u mogućnosti obavljati svoje zadaće. Predsjednik sudjeluje u glasovanju.
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.
3.  Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, osim ako Upravni odbor odluči drukčije, ali nema pravo glasa. Upravni odbor može, ovisno o slučaju, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima u svojstvu promatrača.
3.  Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, osim ako Upravni odbor odluči drukčije, ali nema pravo glasa.
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 4.
4.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora mogu, na poziv predsjednika, sudjelovati u sastancima Upravnog odbora, bez prava glasa.
Briše se.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 15.
Članak 15.
Briše se.
Pravila Upravnog odbora o glasovanju
1.  Unija ima 50 % glasačkih prava. Glasačka prava Unije nedjeljiva su.
2.  Svaka država članica sudionica ima jedan glas.
3.  Upravni odbor donosi odluke većinom od barem 75 % svih glasova, uključujući glasove odsutnih članova, koji čine barem 75 % ukupnih financijskih doprinosa Centru za stručnost. Financijski doprinos izračunava se na temelju procijenjenih rashoda koje predlažu države članice iz članka 17. stavka 2. točke (c) i temelji se na izvješću o vrijednosti doprinosa država članica sudionica iz članka 22. stavka 5.
4.  Pravo glasa imaju samo predstavnici Komisije i predstavnici država članica sudionica.
5.  Predsjednik sudjeluje u glasovanju.
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 15.a (novi)
Članak 15.a
Pravila Upravnog odbora o glasovanju
1.  Odluke o kojima se glasuje mogu se odnositi na:
(a)  upravljanje i organizaciju Centra za stručnost i Mreže;
(b)  dodjelu proračunskih sredstava Centru za stručnost i Mrežu;
(c)  zajedničke mjere nekoliko država članica, koje se mogu nadopunjavati iz proračuna Unije na temelju odluke u skladu s točkom (b).
2.  Upravni odbor donosi odluke na temelju barem 75 % glasova svih članova. Glasačka prava Unije zastupa Komisija i ona su nedjeljiva.
3.  Pri donošenju odluka iz stavka 1. točke (a) zastupljena je svaka država članica i ima jednako pravo glasa. Za preostale raspoložive glasove do 100 %, Unija bi trebala imati najmanje 50 % glasačkih prava u skladu sa svojim financijskim doprinosom.
4.  Pri donošenju odluka iz stavka 1. točaka (b) ili (c) ili bilo koje druge odluke koja nije obuhvaćena nijednom drugom kategorijom iz stavka 1., Unija ima najmanje 50 % glasačkih prava u skladu sa svojim financijskim doprinosom. Glasačka prava imaju samo države članice doprinositeljice i oni odgovaraju njihovom financijskom doprinosu.
5.  Ako je predsjednik izabran iz redova predstavnika država članica, predsjednik sudjeluje u glasovanju kao predstavnik svoje države članice.
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3.
3.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija, nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira.
3.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija, uključujući nominacije država članica kojima se nastoji postići rodna ravnoteža, nakon otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira.
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 5.
5.  Mandat izvršnoga direktora traje četiri godine. Do kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj se uzimaju u obzir ocjena uspješnosti izvršnog direktora te budući izazovi i zadaće Centra za stručnost.
5.  Mandat izvršnoga direktora traje pet godina. Do kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj se uzimaju u obzir ocjena uspješnosti izvršnog direktora te budući izazovi i zadaće Centra za stručnost.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6.
6.  Upravni odbor na prijedlog Komisije, kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najdulje četiri godine.
6.  Upravni odbor na prijedlog Komisije, kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najdulje pet godina.
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 8.
8.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Upravnog odbora koji djeluje na prijedlog Komisije.
8.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Upravnog odbora koji djeluje na prijedlog svojih članova ili na prijedlog Komisije.
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – točka c
(c)  nakon savjetovanja s Upravnim odborom i Komisijom, izrađuje i podnosi Upravnom odboru na donošenje nacrt višegodišnjeg strateškog plana i nacrt godišnjeg plana rada Centra za stručnost, uključujući područje primjene poziva na podnošenje prijedloga, poziva na iskaz interesa i poziva na podnošenje ponuda koji su potrebni za provođenje plana rada i odgovarajuće procjene troškova kako su predložile države članice i Komisija;
(c)  nakon savjetovanja s Upravnim odborom, Industrijskim i znanstvenim savjetodavnim odborom, ENISA-om i Komisijom, izrađuje i podnosi Upravnom odboru na donošenje nacrt višegodišnjeg strateškog plana i nacrt godišnjeg plana rada Centra za stručnost, uključujući područje primjene poziva na podnošenje prijedloga, poziva na iskaz interesa i poziva na podnošenje ponuda koji su potrebni za provođenje plana rada i odgovarajuće procjene troškova kako su predložile države članice i Komisija;
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – točka h
(h)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka naknadnih evaluacija i svake dvije godine izvješćuje Komisiju o napretku;
(h)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka naknadnih evaluacija i svake dvije godine izvješćuje Komisiju i Europski parlament o napretku;
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – točka l
(l)  odobrava popis mjera odabranih za financiranje na temelju rang-liste koju je izradila skupina neovisnih stručnjaka;
(l)  nakon savjetovanja s Industrijskim i znanstvenim savjetodavnim odborom i ENISA-om odobrava popis mjera odabranih za financiranje na temelju rang-liste koju je izradila skupina neovisnih stručnjaka;
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – točka s
(s)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka iz izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i izvješćuje Komisiju o napretku dva puta godišnje te redovito izvješćuje Upravni odbor;
(s)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka iz izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i izvješćuje Komisiju i Europski parlament o napretku dva puta godišnje te redovito izvješćuje Upravni odbor;
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – točka v
(v)  osigurava učinkovitu komunikaciju s institucijama Unije;
(v)  osigurava učinkovitu komunikaciju s institucijama Unije te na zahtjev podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću;
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1.
1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 16 članova. Članove imenuje Upravni odbor među predstavnicima subjekata Zajednice stručnjaka za kibersigurnost.
1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 25 članova. Članove imenuje Upravni odbor među predstavnicima subjekata Zajednice ili njezinim pojedinačnim članovima. Članovi mogu postati samo predstavnici subjekata koji nisu pod kontrolom treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje, osim država EGP-a i EFTA-e. Imenovanje se provodi u skladu s otvorenim, transparentnim i nediskriminirajućim postupkom. Sastavom odbora nastoji se postići rodna ravnoteža i uravnotežena zastupljenost interesnih skupina iz industrije, akademske zajednice i civilnog društva.
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2.
2.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora stručnjaci su za istraživanje, industrijski razvoj i profesionalne usluge u području kibersigurnosti ili za njihovu primjenu. Zahtjeve u pogledu tog stručnog znanja dodatno utvrđuje Upravni odbor.
2.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora stručnjaci su za istraživanje, industrijski razvoj, ponudu, provedbu i uvođenje profesionalnih usluga ili proizvoda u području kibersigurnosti. Zahtjeve u pogledu tog stručnog znanja dodatno utvrđuje Upravni odbor.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 5.
5.  Predstavnici Komisije i Europske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost mogu sudjelovati u radu Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i podupirati njegov rad.
5.  Predstavnici Komisije i ENISA-e pozvani su da sudjeluju u radu Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i podupiru njegov rad. Odbor može prema potrebi na pojedinačnoj osnovi pozvati dodatne predstavnike Zajednice u svojstvu promatrača, savjetnika ili stručnjaka.
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1.
1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor sastaje se barem dvaput godišnje.
1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor sastaje se barem triput godišnje.
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 2.
2.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor može savjetovati Upravni odbor o osnivanju radnih skupina o posebnim pitanjima koja su važna za rad Centra za stručnost, prema potrebi, čiji rad koordiniraju jedan ili više članova Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora.
2.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor daje prijedloge Upravnom odboru o osnivanju radnih skupina o posebnim pitanjima koja su važna za rad Centra za stručnost, kada ta pitanja spadaju u zadaće i područja nadležnosti utvrđena u članku 20. i prema potrebi, a njihov rad koordiniraju jedan ili više članova Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora.
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio
Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor savjetuje se s Centrom za stručnost o obavljanju svojih aktivnosti te obavlja sljedeće zadaće:
Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor redovito se savjetuje s Centrom za stručnost o obavljanju svojih aktivnosti te obavlja sljedeće zadaće:
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka 1.
(1)  pruža izvršnom direktoru i Upravnom odboru strateške savjete i informacije za izradu plana rada i višegodišnjeg strateškog plana unutar rokova koje je utvrdio Upravni odbor;
(1)  pruža izvršnom direktoru i Upravnom odboru strateške savjete i informacije za korištenje, usmjerenje i djelovanje Centra za stručnost u području industrije i znanosti te izradu plana rada i višegodišnjeg strateškog plana unutar rokova koje je utvrdio Upravni odbor;
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
(1.a)  savjetuje Upravni odbor o osnivanju radnih skupina za posebna pitanja koja su važna za rad Centra za stručnost;
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka 3.
(3)  promiče i prikuplja povratne informacije o planu rada i višegodišnjem strateškom planu Centra za stručnost.
(3)  promiče i prikuplja povratne informacije o planu rada i višegodišnjem strateškom planu Centra za stručnost te savjetuje Upravni odbor o tome kako poboljšati strateško usmjerenje i djelovanje Centra za stručnost.
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1. – točka a
(a)  1 981 668 000 EUR iz programa Digitalna Europa, uključujući do 23 746 000 EUR za administrativne troškove;
(a)  1 780 954 875 EUR u cijenama iz 2018. (1 998 696 000 EUR u tekućim cijenama) iz programa Digitalna Europa, uključujući do 21 385 465 EUR u cijenama iz 2018. (23 746 000 EUR u tekućim cijenama) za administrativne troškove;
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  iznos iz Europskog fonda za obranu za obrambene aktivnosti Centra za stručnost, uključujući sve povezane administrativne troškove kao što su troškovi koje Centar za stručnost može ostvariti kada djeluje kao voditelj projekta za djelovanja koje se provode u okviru Europskog fonda za obranu.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 2.
2.  Najveći doprinos Unije plaća se iz odobrenih sredstava u općem proračunu Unije dodijeljenih [programu Digitalna Europa] i posebnom programu za provedbu programa Obzor Europa, koji je uspostavljen Odlukom XXX.
2.  Najveći doprinos Unije plaća se iz odobrenih sredstava u općem proračunu Unije dodijeljenih [programu Digitalna Europa], posebnom programu za provedbu programa Obzor Europa, koji je uspostavljen Odlukom XXX, Europskom fondu za obranu te drugim programima i projektima koji spadaju u područje djelovanja Centra za stručnost ili Mreže.
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 4.
4.  Financijski doprinos Unije ne obuhvaća zadaće iz članka 4. stavka 8. točke (b).
4.  Financijski doprinos Unije iz programa Digitalna Europa i programa Obzor Europa ne obuhvaća zadaće iz članka 4. stavka 8. točke (b). One se mogu obuhvatiti financijskim doprinosima iz Europskog fonda za obranu.
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 4.
4.  Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije Centru za stručnost ako države članice sudionice ne plaćaju, plaćaju samo djelomično ili kasno plaćaju svoje doprinose iz stavka 1.
4.  Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije Centru za stručnost ako države članice sudionice ne plaćaju ili plaćaju samo djelomično svoje doprinose iz stavka 1. Ukidanje, smanjenje ili obustava financijskog doprinosa Unije moraju biti razmjerni, u pogledu iznosa i vremena, smanjenju, ukidanju ili obustavi doprinosa iz država članica.
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 4. – točka a
(a)  financijskih doprinosa država članica sudionica administrativnim troškovima;
(a)  financijskih doprinosa Unije i država članica sudionica administrativnim troškovima;
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 4. – točka b
(b)  financijskih doprinosa država članica sudionica troškovima poslovanja;
(b)  financijskih doprinosa Unije i država članica sudionica troškovima poslovanja;
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 8.a (novi)
8.a  Centar za stručnost blisko surađuje s drugim institucijama, agencijama i tijelima Unije kako bi iskoristio sinergije i tamo gdje je to prikladno smanjio administrativne troškove.
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 1.
1.  Centar za stručnost poduzima odgovarajuće mjere kojima osigurava da su, dok se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim sankcijama.
1.  Centar za stručnost poduzima odgovarajuće mjere kojima osigurava da su, dok se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, redovitim i učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim sankcijama.
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 7.
7.  Osoblje Centra za stručnost sastoji se od privremenih i ugovornih djelatnika.
7.  Centar za stručnost nastoji među svojim osobljem postići rodnu ravnotežu. Osoblje se sastoji od privremenih i ugovornih djelatnika.
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Članak 34. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)   članci 22. [Vlasništvo nad rezultatima], 23. [Vlasništvo nad rezultatima] i 30. [Primjena pravila o klasificiranim podacima] Uredbe (EU) 2019/XXX [Europski fond za obranu] primjenjuje se na sudjelovanje u svim obrambenim djelovanjima koja provodi Centar za stručnost, kada je to predviđeno u planu rada, a dodjela neisključivih licencija može biti ograničena na treće strane koje imaju poslovni nastan ili za koje se smatra da imaju poslovni nastan u državama članicama i koje su pod kontrolom država članica i/ili državljana država članica.
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 1.
1.  Centar za stručnost obavlja svoje zadaće uz visok stupanj transparentnosti.
1.  Centar za stručnost obavlja svoje zadaće uz najviši stupanj transparentnosti.
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 2.
2.  Centar za stručnost osigurava da javnost i sve zainteresirane strane dobiju odgovarajuće, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u pogledu rezultata njegova rada. Centar objavljuje i izjave o interesima dane u skladu s člankom 41.
2.  Centar za stručnost osigurava da se javnosti i svim zainteresiranim stranama pravovremeno predočuju sveobuhvatne, odgovarajuće, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u pogledu rezultata rada Centra za stručnost, Mreže, Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora te Zajednice. Centar objavljuje i izjave o interesima dane u skladu s člankom 42.
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 3.
3.  Evaluacija iz stavka 2. uključuje ocjenu rezultata koje je ostvario Centar za stručnost, uzimajući u obzir njegove ciljeve, mandat i zadaće. Ako Komisija smatra da je daljnje djelovanje Centra za stručnost opravdano s obzirom na dodijeljene ciljeve, mandat i zadaće, ona može predložiti produljenje trajanja mandata Centra za stručnost utvrđenog u članku 46.
3.  Evaluacija iz stavka 2. uključuje ocjenu rezultata koje je ostvario Centar za stručnost, uzimajući u obzir njegove ciljeve, mandat i zadaće te učinkovitost i djelotvornost. Ako Komisija smatra da je daljnje djelovanje Centra za stručnost opravdano s obzirom na dodijeljene ciljeve, mandat i zadaće, ona može predložiti produljenje trajanja mandata Centra za stručnost utvrđenog u članku 46.
Amandman 172
Prijedlog uredbe
Članak 38.a (novi)
Članak 38.a
Pravna osobnost Centra za stručnost
1.  Centar za stručnost ima pravnu osobnost.
2.  U svakoj državi članici Centar za stručnost ima najširu pravnu sposobnost koja se pravnim subjektima priznaje u skladu sa zakonodavstvom te države članice. Osobito može stjecati pokretnine i nekretnine ili njima raspolagati te biti stranka u sudskom postupku.
Amandman 173
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.
Upravni odbor Centra za stručnost donosi pravila za sprečavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika te za postupanje u slučajevima sukoba interesa. Ta pravila sadržavaju odredbe kojima se nastoji spriječiti sukob interesa u pogledu predstavnika članova koji sudjeluju u Upravnom odboru te u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru u skladu s Uredbom XXX [nova Financijska uredba].
Upravni odbor Centra za stručnost donosi pravila za sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika, uključujući izvršnog direktora, Upravnog odbora te Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i Zajednice.
Amandman 174
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.a (novi)
Države članice jamče sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa u pogledu nacionalnih koordinacijskih centara.
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.b (novi)
Pravila iz stavka 1. u skladu su s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046.
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Članak 44. – naslov
Potpora države članice domaćina
Sjedište i potpora države članice domaćina
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak -1. (novi)
Sjedište Centra za stručnost utvrđuje se jasnim demokratskim postupkom, uz primjenu transparentnih kriterija i u skladu s pravom Unije.
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak -1.a (novi)
Država članica domaćin osigurava najbolje uvjete za jamčenje pravilnog funkcioniranja Centra za stručnost, uključujući jedinstvenu lokaciju, i druge uvjete kao što su dostupnost odgovarajućih obrazovnih objekata za djecu članova osoblja, odgovarajući pristup tržištu rada, socijalno osiguranje i zdravstvena zaštita njihove djece i partnera.
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 1.
Može se sklopiti administrativni sporazum između Centra za stručnost i države članice [Belgija] u kojoj se nalazi njegovo sjedište o povlasticama i imunitetima i drugim oblicima potpore koju ta država članica osigurava Centru za stručnost.
Sklapa se administrativni sporazum između Centra za stručnost i države članice domaćina u kojoj se nalazi njegovo sjedište o povlasticama i imunitetima i drugim oblicima potpore koju ta država članica osigurava Centru za stručnost.
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Članak 45.a (novi)
Članak 45.a
Izvršavanje delegiranja ovlasti
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(1) Predmet se vraća nadležnim odborima na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0084/2019).

Posljednje ažuriranje: 14. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti