Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0328(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0084/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0084/2019

Viták :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
A szavazatok indokolása
PV 17/04/2019 - 16.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Elfogadott szövegek
PDF 316kWORD 99k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg
Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzetikoordinációs központok hálózata ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Az Európai Parlament 2019. március 13-án elfogadott módosításai az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Mindennapi életünk és gazdaságunk egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiáktól, ezzel együtt polgárainkra is egyre több komoly kiberfenyegetés leselkedik. Tekintve, hogy mind a polgári infrastruktúra, mind a katonai eszközök biztonságos digitális rendszerekre épülnek, jövőbeli biztonságunk egyik feltétele, hogy az Unió kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében javítsunk technológiai és ipari képességeinken.
(1)   Az Unió lakosságának több mint 80%-a internetfelhasználó, továbbá mindennapi életünk és gazdaságunk egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiáktól, polgárainkra is egyre több komoly kiberfenyegetés leselkedik. Tekintve, hogy mind az infrastruktúra, mind a biztonsági eszközök biztonságos digitális rendszerekre épülnek, jövőbeli biztonságunk egyik feltétele, hogy az Unió kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében hozzájáruljunk az általános ellenálló képességhez és javítsunk technológiai és ipari képességeinken. A biztonság olyan intézkedésekkel valósítható meg, mint a kiberbiztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a kompetencia, a kapacitások és a képességek Unió-szerte történő fejlesztése, gondosan figyelembe véve a hardver- és a szoftverinfrastruktúra, a hálózatok, a termékek és az eljárások közötti kölcsönhatást, valamint a társadalmi és etikai vonatkozásokat és aggályokat.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)   A kiberbűnözés gyorsan növekvő fenyegetést jelent az Unió, az uniós polgárok és az uniós gazdaság számára. 2017-ben az európai vállalatok 80%-a legalább egy kiberbiztonsági incidensben érintett volt. A WannaCry-támadás 2017 májusában több mint 150 országot és 230 000 informatikai rendszert érintett, és jelentős hatást gyakorolt olyan kritikus infrastruktúraelemekre, mint például a kórházak. Ez hangsúlyozza az embereket, termékeket, eljárásokat és technológiákat, valamint az Unió vezető szerepét és a digitális autonómiát is érintő legmagasabb kiberbiztonsági standardok és a holisztikus kiberbiztonsági megoldások szükségességét az Unióban.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az állam- és kormányfők a 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozón megfogalmazták azt a célkitűzést, hogy az EU „2025-re legyen a kiberbiztonság területének globális vezetője – erre polgáraink, fogyasztóink és vállalkozásaink bizalmának és online biztonságának megőrzése, valamint az internet szabadságának és törvényes működésének garantálása érdekében van szükség.”
(4)  Az állam- és kormányfők a 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozón megfogalmazták azt a célkitűzést, hogy az EU „2025-re legyen a kiberbiztonság területének globális vezetője – erre polgáraink, fogyasztóink és vállalkozásaink bizalmának és online biztonságának megőrzése, valamint az internet szabadságának, biztonságosabb voltának és törvényes működésének garantálása érdekében van szükség.”, továbbá kijelentették, hogy „nagyobb mértékben kell kihasználni a nyílt forráskódú megoldásokat és/vagy a nyílt szabványokat, többek között az uniós átjárhatósági és szabványosítási programok által kifejlesztett és/vagy előmozdított IKT-rendszerek és -megoldások (újjá)építésekor (például termékcsapda-problémák [vendor lock-in] elkerülése érdekében), mint amilyen az ISA-program”.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont (a továbbiakban: a kompetenciaközpont) segít fokozni a hálózati és információs rendszerek infrastruktúrájának – többek között az internet és a társadalom működéséhez szükséges egyéb létfontosságú, például a közlekedés, az egészségügy és a bankrendszer infrastruktúrájának – ellenálló képességét és megbízhatóságát.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)  A kompetenciaközpontnak és fellépéseinek tekintettel kell lenniük az (EU) 2019/XXX rendelet [a 428/2009/EK rendelet COM(2016)0616 dokumentummal javasolt átdolgozása]1a végrehajtására.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/... rendelete (...) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L ..., ..., … o.).
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A hálózati és információs rendszerekben fellépő jelentős zavarok befolyásolhatják az egyes tagállamok és az EU egészének életét. A hálózati és információs rendszerek biztonsága ezért alapvető fontosságú a belső piac zavartalan működése szempontjából. Az EU jelenleg kénytelen nem európai kiberbiztonsági szolgáltatókra hagyatkozni. Ugyanakkor az EU stratégiai érdeke a kiberbiztonságot elősegítő alapvető technológiai kapacitások fenntartása és fejlesztése, hiszen csak így lehet garantálni a digitális egységes piac biztonságát, megvédeni a létfontosságú hálózatokat és információs rendszereket, valamint biztosítani a kulcsfontosságú kiberbiztonsági szolgáltatásokat.
(5)  A hálózati és információs rendszerekben fellépő jelentős zavarok befolyásolhatják az egyes tagállamok és az EU egészének életét. A hálózati és információs rendszerek legmagasabb szintű biztonsága ezért Európa-szerte alapvető fontosságú a társadalom és a gazdaság szempontjából. Az EU jelenleg kénytelen nem európai kiberbiztonsági szolgáltatókra hagyatkozni. Ugyanakkor az EU stratégiai érdeke a kiberbiztonságot elősegítő alapvető technológiai kapacitások és képességek fenntartása és fejlesztése, hiszen csak így lehet garantálni az európai polgárok és vállalatok – beleértve a közlekedési, az egészségügyi és a bankrendszereket, valamint más hasonló, kritikus infrastruktúrákat és az egységes digitális piacot is – adatainak, létfontosságú hálózatainak és információs rendszereinek védelmét, valamint biztosítani a kulcsfontosságú kiberbiztonsági szolgáltatásokat.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Az EU-ban jelentős szakértelem és tapasztalat áll rendelkezésre a kiberbiztonság kutatása, technológiai háttere és iparági fejlesztése terén, ugyanakkor az ipari és a kutatói közösségek erőfeszítései nem egységesek, nincsenek összehangolva és nem rendelkeznek közös céllal, ami negatívan befolyásolja e terület versenyképességét. Fontos, hogy az uniós és tagállami szinten meglévő kutatási, technológiai és ipari kapacitások megerősítése és kiegészítése érdekében ezt az erőfeszítést és szakértelmet összehangoljuk, hálózatba kössük és hatékonyan használjuk fel.
(6)  Az EU-ban jelentős szakértelem és tapasztalat áll rendelkezésre a kiberbiztonság kutatása, technológiai háttere és iparági fejlesztése terén, ugyanakkor az ipari és a kutatói közösségek erőfeszítései nem egységesek, nincsenek összehangolva és nem rendelkeznek közös céllal, ami negatívan befolyásolja e terület versenyképességét, valamint a kritikus adatok, hálózatok és rendszerek védelmét. Fontos, hogy az uniós és tagállami szinten meglévő kutatási, technológiai, készségi és ipari kapacitások megerősítése és kiegészítése érdekében ezt az erőfeszítést és szakértelmet összehangoljuk, hálózatba kössük és hatékonyan használjuk fel. Mivel az információs és kommunikációs technológiai (IKT) ágazat fontos kihívásokkal néz szembe, mint például a szakképzett munkavállalók iránti igényének kielégítése, javára válhat, ha reprezentálja a társadalom egészének sokszínűségét, a nemek kiegyensúlyozott képviseletének, az etnikai sokszínűségnek és a fogyatékossággal élő személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó tilalomnak a megvalósítását, valamint a jövőbeli kiberbiztonsági szakemberek számára az ismeretekhez és képzésekhez való hozzáférés elősegítését, beleértve a nem formális környezetben történő oktatást is, például szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekkel és civil technológiai projektekkel összefüggésben, induló vállalkozásokban és mikrovállalkozásokban.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   A kis- és középvállalkozások (kkv-k) az uniós kiberbiztonsági szektor kiemelten fontos szereplői, amelyek rugalmasságuknak köszönhetően képesek a legfejlettebb megoldásokat biztosítani. Azonban a hatékony kiberbiztonsági megoldások létrehozásának magas befektetési és szakismereti követelményei miatt azok a kkv-k, amelyeknek nem szakterületük a kiberbiztonság, szintén sérülékenyebbek lehetnek a kiberbiztonsági incidensekkel szemben. Éppen ezért szükséges, hogy a kompetenciaközpont és a kiberbiztonsági kompetenciahálózat (a továbbiakban: a hálózat) különleges támogatást nyújtson a kkv-knak az ismeretekhez és képzésekhez való hozzáférésük elősegítésével, ezzel lehetővé téve, hogy megfelelő mértékben biztosítsák magukat, és hogy a kiberbiztonsági területen aktív vállalatok hozzájárulhassanak az Unió vezető szerepéhez a területen.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)  A rendelkezésre álló szakértelem túlmutat az ipari és kutatási kontextuson. A civil technológiai projektként említett nem kereskedelmi jellegű és kereskedelmi hasznosítást megelőző projektek nyílt szabványokat, nyílt hozzáférésű adatokat, valamint szabad és nyílt forráskódú szoftvereket használnak fel a társadalom és a közjó érdekében. Hozzájárulnak a kiberbiztonsággal kapcsolatos kompetenciák ellenálló képességéhez, tudatosításához és fejlesztéséhez, és fontos szerepet játszanak a terület ipari és kutatási kapacitásának kiépítésében.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)
(6c)  Az „érdekelt felek” kifejezés e rendelet alkalmazásában többek között az iparra, a közigazgatási intézményekre, valamint a kiberbiztonság területén üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó egyéb szervezetekre, illetve a civil társadalomra vonatkozik, beleértve a szakszervezeteket, a fogyasztói szervezeteket, a szabad és nyílt forráskódú szoftverekkel foglalkozó közösséget, valamint a tudományos és kutatói közösséget.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A kompetenciaközpont feladata, hogy az EU fő eszközeként összehangolja a kiberbiztonság területén végzett kutatásokat, technológiai és ipari fejlesztéseket támogató beruházásokat, valamint a kiberbiztonsági kompetenciahálózattal együttműködve megvalósítsa a releváns projekteket és kezdeményezéseket. További feladata, hogy a Horizont Európa és a Digitális Európa program keretéből pénzügyi támogatást nyújtson a kiberbiztonsághoz köthető célokra, és ahol ez megvalósítható, hozzáférést biztosítson az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz és más programokhoz. Ez a megközelítés hozzájárul a szinergiák kialakításához, a kiberbiztonsági kutatás, innováció, technológiai és ipari fejlesztés céljaira juttatott pénzügyi támogatások összehangolásához, valamint a párhuzamosságok elkerüléséhez.
(8)  A kompetenciaközpont feladata, hogy az EU fő eszközeként összehangolja a kiberbiztonság területén végzett kutatásokat, technológiai és ipari fejlesztéseket támogató beruházásokat, valamint a hálózattal együttműködve megvalósítsa a releváns projekteket és kezdeményezéseket. További feladata, hogy a Horizont Európa és a Digitális Európa program keretéből, valamint az Európai Védelmi Alap védelmi vonatkozású intézkedések és igazgatási költségek fedezésére elkülönített keretéből pénzügyi támogatást nyújtson a kiberbiztonsághoz köthető célokra, és ahol ez megvalósítható, hozzáférést biztosítson az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz és más programokhoz. Ez a megközelítés hozzájárul a szinergiák kialakításához, a kiberbiztonsági kutatás és fejlesztés, az innováció, valamint a technológiai és ipari fejlesztés területén megvalósított uniós kezdeményezések pénzügyi támogatásának összehangolásához és a párhuzamosságok elkerüléséhez.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az „Ellenálló képesség, elrettentés, védelem: az Unió erőteljes kiberbiztonságának kiépítése” című 2017. szeptember 13-i bizottsági közös közleményben foglaltak szerinti „beépített biztonság” elv korszerű módszereket foglal magában, amelyek a biztonságot hivatottak fokozni a termék vagy szolgáltatás életciklusának valamennyi szakaszában, a biztonságos tervezési és fejlesztési módszerektől kezdve a támadási felület csökkentésén át a megfelelő biztonsági tesztelés és biztonsági ellenőrzések beépítéséig. A működés és a karbantartás idejére a gyártóknak vagy szolgáltatóknak a termék várható élettartama alatt és azon túl frissítéseket kell rendelkezésre bocsátaniuk, amelyek haladéktalanul orvosolják az újonnan felmerülő sebezhetőségeket vagy fenyegetéseket. Ez teljesíthető oly módon is, hogy lehetővé teszik harmadik felek számára ilyen frissítések létrehozását és szolgáltatását. A frissítések nyújtása az általánosan használt infrastruktúrák, termékek és eljárások esetében különösen szükséges.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)   A kiberbiztonsági kihívások mértékére és a kiberbiztonsági kapacitások és képességek terén a világ más részein tett jelentős beruházásokra tekintettel az Uniónak és az uniós tagállamoknak fokozniuk kell az ezzel kapcsolatos kutatást, fejlesztést és piaci bevezetést szolgáló pénzügyi támogatásaikat. A méretgazdaságosság elérése és az egész Unióban hasonló szintű védelem biztosítása érdekében a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük egy európai keretrendszer létrehozására, adott esetben a kompetenciaközpont mechanizmusai keretében végzett beruházások révén.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
Recital 8 c (new)
(8c)  Az uniós versenyképesség és a legmagasabb nemzetközi kiberbiztonsági standardok elősegítése érdekében a kompetenciaközpontnak és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek keresnie kell a tapasztalatcsere lehetőségét a nemzetközi közösséggel a kiberbiztonsági termékek és eljárások, standardok és technikai standardok területén. A technikai standardok magukban foglalják nyílt szabványlicencek keretében kiadott referenciamegvalósítások létrehozását. Egy általánosan használt hálózati és információs rendszerinfrastruktúra, így például az internet és a kritikus infrastruktúrák átfogó megbízhatóságához és ellenálló képességéhez kulcsfontosságú a biztonságos tervezés és különösen a referenciamegvalósítások biztonságos tervezése.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
Recital 9
(9)  Mivel a kezdeményezés céljai akkor teljesülhetnek a leghatékonyabban, ha az összes vagy a lehető legtöbb tagállam részt vesz benne, és a tagállamok részvételének ösztönzése érdekében csak azok a tagállamok kaphatnak szavazati jogot, amelyek pénzügyileg hozzájárulnak a kompetenciaközpont igazgatási és üzemeltetési költségeinek fedezéséhez.
(9)  Mivel a kezdeményezés céljai akkor teljesülhetnek a leghatékonyabban, ha az összes vagy a lehető legtöbb tagállam hozzájárul, és a tagállamok részvételének ösztönzése érdekében csak azok a tagállamok kaphatnak szavazati jogot, amelyek pénzügyileg hozzájárulnak a kompetenciaközpont igazgatási és üzemeltetési költségeinek fedezéséhez.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
Recital 12
(12)  A nemzeti koordinációs központokat a tagállamoknak kell kiválasztaniuk. A szükséges igazgatási kapacitás mellett a központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, különösen a kriptográfia, az IKT biztonsági szolgáltatások, a behatolásérzékelés, a rendszerbiztonság, a hálózati biztonság, a szoftver- és alkalmazásbiztonság, valamint a biztonság és az adatvédelem emberi és társadalmi szempontjai terén. Ezenfelül alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával – beleértve az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 alapján kijelölt hatóságokat is – és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra.
(12)  A nemzeti koordinációs központokat a tagállamoknak kell kiválasztaniuk. A szükséges igazgatási kapacitás mellett a központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, különösen a kriptográfia, az IKT biztonsági szolgáltatások, a behatolásérzékelés, a rendszerbiztonság, a hálózati biztonság, a szoftver- és alkalmazásbiztonság, valamint a biztonság és az adatvédelem emberi, etikai, társadalmi és környezeti szempontjai terén. Ezenfelül a köz- és magánszféra közötti folyamatos kiberbiztonsági párbeszéd létrehozása érdekében alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával – beleértve az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 alapján kijelölt hatóságokat is – és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra. Ezenfelül megfelelő kommunikációs eszközök segítségével fel kell hívni a lakosság figyelmét a kiberbiztonságra.
__________________
__________________
23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).
23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Az új technológiák, például a mesterséges intelligencia, a dolgok internete, a nagy teljesítményű számítástechnika, a kvantum-számítástechnika, a blokklánc és a biztonságos digitális személyazonosításhoz hasonló koncepciók nem csupán új kihívásokat támasztanak, de megoldásokat is kínálnak a kiberbiztonság területén. A meglévő és jövőbeni IKT-rendszerek ellenálló képességének felméréséhez és igazolásához szükséges lesz, hogy a biztonsági megoldásokat nagy teljesítményű és kvantumszámítógépekről levezényelt támadásokkal szemben teszteljék. A kompetenciaközpont, a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata az is, hogy segítséget nyújtson a legújabb kiberbiztonsági megoldások kifejlesztéséhez és elterjesztéséhez. Emellett fontos, hogy a kompetenciaközpont és a hálózat a létfontosságú szektorokban (például közlekedés, energetika, egészségügy, pénzügy, kormányzat, telekommunikáció, gyártás, védelem és űrkutatás) tevékenykedő fejlesztők és szolgáltatók rendelkezésére álljon, és segítse őket a kiberbiztonsági kihívások leküzdésében.
(14)  Az új technológiák, például a mesterséges intelligencia, a dolgok internete, a nagy teljesítményű számítástechnika, a kvantum-számítástechnika és a biztonságos digitális személyazonosításhoz hasonló koncepciók nem csupán új kihívásokat támasztanak, de termékeket és eljárásokat is kínálnak a kiberbiztonság területén. A meglévő és jövőbeni IKT-rendszerek ellenálló képességének felméréséhez és igazolásához szükséges lesz, hogy a biztonsági termékeket és eljárásokat nagy teljesítményű és kvantumszámítógépekről levezényelt támadásokkal szemben teszteljék. A kompetenciaközpont, a hálózat, az európai digitális innovációs központok és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata az is, hogy segítséget nyújtson a legújabb kiberbiztonsági termékek és eljárások, többek között a kettős felhasználás kifejlesztéséhez és elterjesztéséhez, különösképpen azokét, amelyek hozzásegítik a szervezeteket, hogy folyamatosan fejleszthessék kapacitásaikat, valamint megfelelő irányítással és ellenálló képességgel rendelkezzenek. A kompetenciaközpontnak és a hálózatnak ösztönöznie kell a teljes innovációs ciklust, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a kiberbiztonsági technológiák és szolgáltatások innovációja áthidalja a „halálvölgyként” nevezett kritikus időszakot. Emellett fontos, hogy a kompetenciaközpont, a hálózat és a közösség a létfontosságú szektorokban (például közlekedés, energetika, egészségügy, pénzügy, kormányzat, telekommunikáció, gyártás, védelem és űrkutatás) tevékenykedő fejlesztők és szolgáltatók rendelkezésére álljon, és segítse őket a kiberbiztonsági kihívások leküzdésében, és vizsgálja meg a hálózatok és az információs rendszerek sértetlensége elleni támadások – mint például a bűnözés, az ipari kémkedés, a rágalmazás és a félretájékoztatás – mögött rejlő különböző okokat.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)   A kiberfenyegetések és a kiberbiztonság gyorsan változó természete miatt az Uniónak képesnek kell lennie gyorsan és folyamatosan alkalmazkodni a területet érintő új fejlesztésekhez. Ezért a kompetenciaközpontnak, a hálózatnak és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek elég rugalmasnak kell lennie a szükséges reakcióképesség biztosításához. Olyan megoldások létrehozását kell támogatniuk, amelyek segítségével a szervezetek folyamatos kapacitásépítéssel javíthatják saját ellenálló képességüket és így az Unióét is.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)
(14b)   A kompetenciaközpont célkitűzései között ott kell legyen az Unió vezető szerepének megteremtése és a kiberbiztonsági szakértelembázis létrehozása, és ezen keresztül garantálnia kell az Unió legmagasabb biztonsági normáit, gondoskodnia kell az adatoknak, az informatikai rendszereknek, hálózatoknak és az Unió kritikus infrastruktúráinak a védelméről, új, minőségi munkahelyeket kell teremtenie a területen, meg kell akadályoznia az európai kiberbiztonsági szakértőket érintő, harmadik országokba áramló agyelszívást, és európai értéket kell adnia a már létező nemzeti kiberbiztonsági intézkedésekhez.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  A kompetenciaközpont a tervek szerint számos központi funkciót fog betölteni. Először: a kompetenciaközpont feladata, hogy megkönnyítse és segítse az európai kiberbiztonsági kompetenciahálózat munkájának összehangolását, valamint támogassa a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget. A kompetenciaközpont meghatározza a kiberbiztonság területének legfontosabb technológiai feladatait, és hozzáférést biztosít a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség által összegyűjtött tudáshoz. Másodszor: végre kell hajtania a Digitális Európa és a Horizont Európa program releváns részeit, azaz ki kell osztania a jellemzően versenypályázati felhívások útján odaítélt támogatásokat. Harmadszor: a kompetenciaközpont feladata az is, hogy megkönnyítse az EU, a tagállamok és/vagy az iparági szereplők közös beruházásait.
(15)  A kompetenciaközpont a tervek szerint számos központi funkciót fog betölteni. Először: a kompetenciaközpont feladata, hogy megkönnyítse és segítse a hálózat munkájának összehangolását, valamint támogassa a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget. A kompetenciaközpont meghatározza a kiberbiztonság területének legfontosabb technológiai feladatait, és hozzáférést biztosít a kiberbiztonsági infrastruktúrához és a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség által összegyűjtött tudáshoz, valamint összehangolja és megosztja azt. Másodszor: végre kell hajtania a Digitális Európa és a Horizont Európa program releváns részeit, azaz ki kell osztania a jellemzően versenypályázati felhívások útján odaítélt támogatásokat. Harmadszor: a kompetenciaközpont feladata az is, hogy megkönnyítse az EU, a tagállamok és/vagy az iparági szereplők közös beruházásait, valamint a polgárokat és a vállalkozásokat célzó Digitális Európa programmal összhangban, a szakértelemhiány megszüntetése érdekében a közös képzési lehetőségeket és tudatosságnövelő programokat. Ennek során különös figyelmet kell fordítania a kkv-k lehetőségeire a kiberbiztonság területén.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A kompetenciaközpont ösztönzi és támogatja a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak együttműködését és tevékenységeinek összehangolását, amely közösség a kiberbiztonsági technológiákkal foglalkozó szereplők nagy, nyílt és sokszínű csoportja. A közösségben különösen a kutatóintézeteknek, a kereslet és a kínálat oldalán tevékenykedő szervezeteknek, valamint a közszférának kell részt vennie. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy véleményezze a kompetenciaközpont tevékenységeit és munkatervét; részesülnie kell a kompetenciaközpont és a hálózat által szervezett közösségépítő kezdeményezések előnyeiből, de nem élvezhet kivételes bánásmódot az ajánlattételi vagy pályázati felhívások során.
(16)  A kompetenciaközpont ösztönzi és támogatja a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak hosszú távú stratégiai együttműködését és tevékenységeinek összehangolását, amely közösség a kiberbiztonsági technológiákkal foglalkozó európai szereplők nagy, nyílt, interdiszciplináris és sokszínű csoportja. A közösségben különösen a kutatóintézeteknek – többek között a kiberbiztonság etikai szempontjaival foglalkozó kutatóintézeteknek –, a kínálatoldali iparágaknak, a keresletoldali iparágaknak, többek között a kkv-knek, valamint a közszférának kell részt vennie. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy véleményezze a kompetenciaközpont tevékenységeit és munkatervét; részesülnie kell a kompetenciaközpont és a hálózat által szervezett közösségépítő kezdeményezések előnyeiből, de nem élvezhet kivételes bánásmódot az ajánlattételi vagy pályázati felhívások során.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)   A kompetenciaközpontnak megfelelő támogatást kell nyújtania az ENISA számára az (EU) 2016/1148 irányelvben (hálózat- és információbiztonsági irányelv) és az (EU) 2019/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a (kiberbiztonsági jogszabály) meghatározott feladataihoz. Ezért az ENISA köteles a kompetenciaközpont rendelkezésére bocsátani a finanszírozási prioritások meghatározásával kapcsolatos feladataihoz szükséges bemeneti adatokat.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/… rendelete (...) az ENISA-ról (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség), valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról és az 526/2013/EU rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) hatályon kívül helyezéséről (HL L ...) (2017/0225(COD)).
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A keresleti és a kínálati oldal iparági igényeinek kielégítése érdekében a kompetenciaközpontnak nem csupán az IKT-termékek és -szolgáltatások, hanem minden más, kiberbiztonsági megoldásokat tartalmazó iparági és technológiai termék és megoldás terén képesnek kell lennie kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújtani.
(17)   A közszféra, valamint a keresleti és a kínálati oldal iparági igényeinek kielégítése érdekében a kompetenciaközpontnak nem csupán az IKT-termékek, -eljárások és -szolgáltatások, hanem minden más, kiberbiztonsági megoldásokat tartalmazó iparági és technológiai termék és eljárás terén képesnek kell lennie kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújtani az iparágnak és a közszférának. A kompetenciaközpontnak különösen a teljes szervezetek – az embereket, az eljárásokat és a technológiákat is beleértve – kapacitásépítését célzó, dinamikus, vállalati szintű megoldások kidolgozását kell elősegítenie, hogy a szervezetek hatékony védelemmel rendelkezzenek a folyamatosan változó kiberfenyegetésekkel szemben.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  A kompetenciaközpontnak hozzá kell járulnia a legmodernebb – és különösen a nemzetközileg elismert – kiberbiztonsági termékek és megoldások széles körű bevezetéséhez.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Míg a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak arra kell törekednie, hogy biztosítsa a kiberbiztonság polgári és katonai területe közötti szinergiákat, a Horizont Európa program által finanszírozott projekteket az XXX rendelettel [a Horizont Európa rendelet] összhangban kell végrehajtani, amely előírja, hogy a Horizont Európa égisze alatt megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a polgári alkalmazási területekre kell összpontosítaniuk.
(18)  Míg a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak arra kell törekednie, hogy biztosítsa a kiberbiztonság polgári és katonai területe közötti szinergiákat és koordinációt, a Horizont Európa program által finanszírozott projekteket az XXX rendelettel [a Horizont Európa rendelet] összhangban kell végrehajtani, amely előírja, hogy a Horizont Európa égisze alatt megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a polgári alkalmazási területekre kell összpontosítaniuk.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A strukturált és fenntartható együttműködés érdekében a kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok között szerződéses kapcsolatot kell kialakítani.
(19)  A strukturált és fenntartható együttműködés érdekében a kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok között szerződéses kapcsolatot kell kialakítani, amelyet uniós szinten harmonizálni szükséges.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Megfelelő rendelkezéseket kell hozni a kompetenciaközpont felelősségének és átláthatóságának biztosítására.
(20)   Megfelelő rendelkezéseket kell hozni a kompetenciaközpont és a finanszírozásban részesülő vállalkozások felelősségének és átláthatóságának biztosítására.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)   A megvalósítási projekteket – különösen az európai szinten vagy közös beruházással megvalósuló infrastruktúrákhoz vagy kapacitásbővítésekhez kapcsolódó projektek esetén – különböző megvalósítási fázisokra lehet bontani, például külön pályázatok írhatók ki a hardver- és szoftverarchitektúrákhoz, azok legyártásához, üzemeltetéséhez és karbantartásához, mivel a vállalatok csak egy-egy fázisban vehetnek részt, és egy vagy több fázisban követelmény, hogy a kedvezményezettek megfeleljenek bizonyos követelményeknek az európai tulajdon vagy irányítás tekintetében.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)
(20b)  Tekintettel arra, hogy az ENISA az Unió kijelölt kiberbiztonsági ügynöksége, a kompetenciaközpontnak a lehető legnagyobb mértékű szinergiára kell törekednie az ENISA-val, az igazgatótanácsnak pedig konzultálnia kell az ENISA-val a kiberbiztonsággal kapcsolatos valamennyi kérdésben – különösen a kutatással kapcsolatos projektek terén – szerzett tapasztalatai alapján.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
20 c preambulumbekezdés (új)
(20c)  A képviselő igazgatótanácsba történő kinevezésének folyamatába az Európai Parlamentnek bele kell foglalnia a megbízatás részleteit, beleértve az Európai Parlament vagy az illetékes bizottságok felé történő rendszeres jelentéstételi kötelezettséget.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  A Bizottság Közös Kutatóközpontja és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) komoly kiberbiztonsági szakértelmet tudhat magáénak, ezért tevékenyen részt kell venniük a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületben.
(21)  A Bizottság Közös Kutatóközpontja és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) komoly kiberbiztonsági szakértelmet tudhat magáénak, ezért, valamint a lehető legnagyobb mértékű szinergia biztosítása érdekében tevékenyen részt kell venniük a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületben. Az ENISA továbbra is köteles a stratégiai célkitűzéseinek megvalósítására törekedni, különösen a kiberbiztonsági tanúsítás területén, az (EU) 2019/XXX [kiberbiztonsági jogszabály] rendeletben1a meghatározottak szerint, míg a kompetenciaközpontnak operatív szervként kell fellépnie a kiberbiztonság területén.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/… rendelete (...) az ENISA-ról (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség), valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról és az 526/2013/EU rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) hatályon kívül helyezéséről (HL L ...) (2017/0225(COD)).
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  A kompetenciaközpont tevékenységének általános irányát a kompetenciaközpont tagállami és bizottsági képviselőkből álló igazgatótanácsának kell megszabnia, és arról is az igazgatótanácsnak kell gondoskodnia, hogy a kompetenciaközpont e rendelettel összhangban ellássa kijelölt feladatait. Az igazgatótanácsot fel kell ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, amelyek a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a vonatkozó pénzügyi szabályzat elfogadásához, a kompetenciaközpont átlátható határozathozatali eljárásainak kialakításához, a kompetenciaközpontnak – a célkitűzéseinek megvalósítása és feladatainak teljesítése céljából prioritásként kezelt szempontokat tükröző – munkaterve és többéves stratégiai terve elfogadásához, saját eljárási szabályzatának elfogadásához, az ügyvezető igazgató kinevezéséhez, az ügyvezető igazgató hivatali idejének meghosszabbításához és az ügyvezető igazgató felmentéséhez szükségesek.
(24)  A kompetenciaközpont tevékenységének általános irányát a kompetenciaközpont tagállami és bizottsági képviselőkből álló igazgatótanácsának kell megszabnia, és arról is az igazgatótanácsnak kell gondoskodnia, hogy a kompetenciaközpont e rendelettel összhangban ellássa kijelölt feladatait. Az igazgatótanácsot fel kell ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, amelyek a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a vonatkozó pénzügyi szabályzat elfogadásához, a kompetenciaközpont átlátható határozathozatali eljárásainak kialakításához, a kompetenciaközpontnak – a célkitűzéseinek megvalósítása és feladatainak teljesítése céljából prioritásként kezelt szempontokat tükröző – munkaterve és többéves stratégiai terve elfogadásához, saját eljárási szabályzatának elfogadásához, az ügyvezető igazgató kinevezéséhez, az ügyvezető igazgató hivatali idejének meghosszabbításához és az ügyvezető igazgató felmentéséhez szükségesek. A szinergiák kihasználása érdekében az ENISA-nak állandó megfigyelőként jelen kell lennie az igazgatótanácsban, és hozzá kell járulnia a kompetenciaközpont munkájához, többek között azzal is, hogy részt vesz a többéves stratégiai tervvel, valamint a munkatervvel és a finanszírozásra kijelölt intézkedések listájával kapcsolatos egyeztetésekben.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
(24a)  Az igazgatótanács nemzetközi szinten népszerűsíti a kompetenciaközpontot, hogy növelje annak vonzerejét, és hogy az a kiberbiztonság terén világszínvonalú szervvé válhasson.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A kompetenciaközpont megfelelő és hatékony működése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az igazgatótanács tagjainak kinevezendő személyek a funkcionális területeken megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezzenek. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó, a Bizottságnak és a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban.
(25)  A kompetenciaközpont megfelelő és hatékony működése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az igazgatótanács tagjainak kinevezendő személyek a funkcionális területeken megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezzenek. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó és a nemek közötti egyensúly megteremtésére törekedve, a Bizottságnak és a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)
(25a)   A Bizottság szavazatának igazgatótanácsi döntésekben megjelenő súlya arányban kell álljon az uniós költségvetésből a kompetenciaközpontnak az uniós költségvetés unió érdekeit szem előtt tartó, helyes kezelésére vonatkozó – a Szerződésekben rögzített – európai bizottsági felelősségével összhangban juttatott hozzájárulással.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  A kompetenciaközpont zavartalan működése azt kívánja, hogy az ügyvezető igazgató kinevezése érdemei, igazolt igazgatási és vezetői készségei, valamint a kiberbiztonság területén szerzett szakmai hozzáértése és tapasztalatai alapján történjék, és hogy az ügyvezető igazgató feladatait teljes mértékben független módon végezze.
(26)  A kompetenciaközpont zavartalan működése azt kívánja, hogy az ügyvezető igazgató kinevezése érdemei, igazolt igazgatási és vezetői készségei, valamint a kiberbiztonság területén szerzett szakmai hozzáértése és tapasztalatai alapján, átlátható módon történjék, és hogy az ügyvezető igazgató feladatait teljes mértékben független módon végezze.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  A magánszektorral, a fogyasztói szervezetekkel és más érdekeltekkel való rendszeres párbeszéd biztosítása céljából a kompetenciaközponton belül tanácsadó szervként indokolt létrehozni egy ipari és tudományos tanácsadó testületet. Az ipari és tudományos tanácsadó testületnek az érdekelt felek számára releváns kérdésekre kell összpontosítania, és fel kell hívnia ezekre a kompetenciaközpont igazgatótanácsának figyelmét. Az ipari és tudományos tanácsadó testület összetételét és feladatait (például a munkatervhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységét) úgy kell meghatározni, hogy az érdekelt felek kellő mértékben képviseltessék magukat a kompetenciaközpont munkájában.
(27)  A magánszektorral, a fogyasztói szervezetekkel és más érdekeltekkel való rendszeres és megfelelő mértékben átlátható párbeszéd biztosítása céljából a kompetenciaközponton belül tanácsadó szervként indokolt létrehozni egy ipari és tudományos tanácsadó testületet. E testület független tanácsadást nyújt az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács részére a bevezetéssel és a beszerzéssel kapcsolatban. Az ipari és tudományos tanácsadó testületnek az érdekelt felek számára releváns kérdésekre kell összpontosítania, és fel kell hívnia ezekre a kompetenciaközpont igazgatótanácsának figyelmét. Az ipari és tudományos tanácsadó testület összetételét és feladatait (például a munkatervhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységét) úgy kell meghatározni, hogy az érdekelt felek kellő mértékben képviseltessék magukat a kompetenciaközpont munkájában. Minimális számú helyet kell biztosítani az iparági érdekelt felek egyes kategóriái számára, különös figyelmet szentelve a kkv-k képviseletének.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  A kompetenciaközpontnak az ipari és tudományos tanácsadó testületen keresztül részesülnie kell a szerződéses kiberbiztonsági köz-magán társulás által a Horizont 2020 időtartama alatt megszerzett konkrét szakértelem és a releváns érdekelt felek széles körű bevonásának előnyeiből.
(28)  A kompetenciaközpontnak és tevékenységeinek az ipari és tudományos tanácsadó testületen keresztül részesülnie kell a szerződéses kiberbiztonsági köz-magán társulás által a Horizont 2020 és az annak részét képező – a kiberbiztonsági kompetenciahálózatot érintő – kísérleti projektek időtartama alatt megszerzett konkrét szakértelem és a releváns érdekelt felek széles körű bevonásának előnyeiből. A kompetenciaközpont és az Ipari és Tudományos Tanácsadó Testület adott esetben megfontolja a meglévő struktúrák átvételét, például munkacsoportok formájában.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)
(28a)  A kompetenciaközpontnak és szerveinek fel kell használniuk a múltbeli és a jelenlegi kezdeményezések – mint például a szerződéses kiberbiztonsági köz-magán társulás (cPPP), az Európai Kiberbiztonsági Szervezet (ECSO), valamint a szabad és nyílt forráskódú szoftverellenőrzésekkel (EU FOSSA) kapcsolatos kísérleti projektek és előkészítő intézkedések – során szerzett tapasztalatokat és hozzájárulásokat.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A kompetenciaközpontnak szabályokat kell kidolgoznia az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére. Alkalmaznia kell továbbá a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott idevágó uniós rendelkezéseket is24. A személyes adatok kompetenciaközpont általi kezelésére az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó. Be kell tartania továbbá az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az adatok – különösen a nem minősített különleges adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.
(29)  A kompetenciaközpontnak szabályokat kell kidolgoznia a tagjait, testületeit és személyzetét, az igazgatótanácsot, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületet és a közösséget érintő összeférhetetlenségek megelőzésére, azonosítására és orvoslására. A tagállamoknak gondoskodniuk kell a nemzeti koordinációs központokat érintő összeférhetetlenségek megelőzéséről, azonosításáról és orvoslásáról. Alkalmaznia kell továbbá a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott idevágó uniós rendelkezéseket is. A személyes adatok kompetenciaközpont általi kezelésére az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó. Be kell tartania továbbá az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az adatok – különösen a nem minősített különleges adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.
__________________
__________________
24 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
24 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  A kompetenciaközpontnak nyílt és átlátható módon kell működnie, és ennek keretében valamennyi releváns információt kellő időben rendelkezésre kell bocsátania, valamint gondoskodnia kell tevékenységeinek promóciójáról, többek között a nagyközönséget célzó tájékoztató és ismeretterjesztő kampányok révén. A kompetenciaközpont testületeinek eljárási szabályzatát a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.
(31)  A kompetenciaközpontnak nyílt és átlátható módon kell működnie, és ennek keretében kellő időben átfogóan rendelkezésre kell bocsátania információkat, valamint gondoskodnia kell tevékenységeinek promóciójáról, többek között a nagyközönséget célzó tájékoztató és ismeretterjesztő kampányok révén. A közvélemény és bármely érdekelt fél rendelkezésére kell bocsátania a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak listáját, és a 42. cikkel összhangban nyilvánosságra kell hoznia az általuk benyújtott érdekeltségi nyilatkozatokat. A kompetenciaközpont testületeinek eljárási szabályzatát a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)
(31a)   Ajánlatos, hogy mind a kompetenciaközpont, mind a nemzeti koordinációs központok lehetőség szerint nyomon kövessék és figyelemmel kísérjék a nemzetközi szabványokat annak érdekében, hogy globálisan ösztönözzék a bevált gyakorlatok fokozatos fejlesztését.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)
(33a)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti szerződéses megállapodások elemeinek meghatározására, valamint a szervezeteknek a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaiként való értékelésére és akkreditálására vonatkozó kritériumok megállapítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
__________________
1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
(34)  Mivel a meglévő, korlátozott erőforrások szétszórtan helyezkednek el és jelentős mértékű beruházásra van szükség, a tagállamok önállóan nem tudják teljes mértékben megvalósítani e rendelet célkitűzéseit, vagyis az EU kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásaink megőrzését és bővítését, az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességének növelését és a kiberbiztonság versenyelőnnyé kovácsolását más uniós iparágak számára, ugyanakkor e célkitűzések az erőfeszítések felesleges párhuzamosságának elkerülése, a beruházások kritikus tömegének elérése és a közpénzek optimális felhasználásának biztosítása révén hatékonyabban teljesíthetők uniós szinten, az EU jogosult az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5. cikkében lefektetett szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket hozni. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,
(34)  Mivel a meglévő, korlátozott erőforrások szétszórtan helyezkednek el és jelentős mértékű beruházásra van szükség, a tagállamok önállóan nem tudják teljes mértékben megvalósítani e rendelet célkitűzéseit, vagyis az Unió versenyképességének és kiberbiztonsági kapacitásainak megerősítését és digitális függésének csökkentését az Unióban fejlesztett kiberbiztonsági termékek, eljárások és szolgáltatások alkalmazásának növelése révén, az EU kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásaink megőrzését és bővítését, az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességének növelését és a kiberbiztonság versenyelőnnyé kovácsolását más uniós iparágak számára, ugyanakkor e célkitűzések az erőfeszítések felesleges párhuzamosságának elkerülése, a beruházások kritikus tömegének elérése és a közpénzek optimális felhasználásának biztosítása révén hatékonyabban teljesíthetők uniós szinten. Emellett kizárólag az uniós szintű intézkedések képesek a legmagasabb szintű kiberbiztonságot nyújtani valamennyi tagállamban, és így lezárni a néhány tagállamban fellelhető biztonsági réseket, amelyek az egész Unió szempontjából is biztonsági réseket jelentenek. Ezért az EU jogosult az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5. cikkében lefektetett szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket hozni. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(1)  E rendelet létrehozza az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontot (kompetenciaközpont) és a nemzeti koordinációs központok hálózatát, továbbá lefekteti a nemzeti koordinációs központok kijelölésének és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség kialakításának szabályait.
(1)  E rendelet létrehozza az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontot (a továbbiakban: a kompetenciaközpont) és a nemzeti koordinációs központok hálózatát (a továbbiakban: a hálózat), továbbá lefekteti a nemzeti koordinációs központok kijelölésének és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség (a továbbiakban: a közösség) kialakításának szabályait. A kompetenciaközpont és a hálózat a társadalmi hatások alapos figyelembevétele mellett hozzájárul a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni uniós ellenálló képességhez és tudatossághoz.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
(3)  A kompetenciaközpont székhelye [Brüsszel, Belgium].
törölve
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés
(4)  A kompetenciaközpont jogi személy. Valamennyi tagállamban az adott tagállam jogszabályai alapján a jogi személyeket megillető legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni, illetve azt elidegeníteni, továbbá bírósági eljárásban félként részt venni.
törölve
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  „kiberbiztonság”: a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak, valamint más személyeknek a kiberfenyegetésekkel szembeni védelme;
1.  „kiberbiztonság”: mindazon tevékenységek, amelyek a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak és az érintett személyeknek a kiberfenyegetésekkel szembeni védelméhez szükségesek;
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1a.  „kibervédelem” és „a kiberbiztonság katonai vetülete” olyan kizárólag defenzív és reaktív kibervédelmi technológiát jelent, amelynek célja a kritikus infrastruktúrák, a katonai hálózatok és az információs rendszerek, azok felhasználói és az érintett személyek kiberfenyegetésekkel szembeni védelme, ideértve a helyzetismeretet, a fenyegetésfelderítést és a digitális kriminalisztikát is;
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  „kiberbiztonsági termékek és megoldások”: olyan IKT-termékek, -szolgáltatások és -eljárások, amelyek kifejezett célja, hogy védelmet nyújtsanak a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak, valamint az érintett személyeknek a kiberfenyegetésekkel szemben;
2.  „termékek és eljárások”: olyan kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű IKT-termékek, -szolgáltatások és -eljárások, amelyek kifejezett célja, hogy védelmet nyújtsanak az adatoknak, a hálózati és információs rendszereknek és azok felhasználóinak, valamint más személyeknek a kiberfenyegetésekkel szemben;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2a.  „kiberfenyegetés”: bármely olyan potenciális körülmény, esemény vagy cselekmény, amely károsíthatja vagy megzavarhatja a hálózati és információs rendszereket, azok felhasználóit és az érintett személyeket, vagy egyéb kedvezőtlen hatást gyakorolhat rájuk;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  „hatóság”: országos, regionális vagy helyi kormányzati vagy más közigazgatási szerv, ideértve az állami tanácsadó testületeket, valamint a nemzeti jogszabályok alapján közigazgatási funkciókat – ezen belül konkrét feladatokat – ellátó természetes vagy jogi személy;
3.  „hatóság”: országos, regionális vagy helyi kormányzati vagy más közigazgatási szerv, ideértve az állami tanácsadó testületeket, valamint az uniós és nemzeti jogszabályok alapján közigazgatási funkciókat – ezen belül konkrét feladatokat – ellátó természetes vagy jogi személy;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
4.  „részt vevő tagállam”: a kompetenciaközpont igazgatási és működési költségeihez önkéntesen pénzügyi hozzájárulást nyújtó tagállam.
4.  „hozzájáruló tagállam”: a kompetenciaközpont igazgatási és működési költségeihez önkéntesen pénzügyi hozzájárulást nyújtó tagállam;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
4a.  „európai digitális innovációs központok”: az (EU) 2019/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a meghatározott jogalanyok.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/XXX rendelete (...) a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról (HL L ...) (2018/0227(COD)).
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  fenntartsa és továbbfejlessze a digitális egységes piac biztonságának garantálásához szükséges kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásokat;
a)  továbbfejlessze a digitális egységes piac biztonságának garantálásához szükséges kiberbiztonsági technológiai, ipari, társadalmi, tudományos és kutatói szakértői kapacitásokat és képességeket, valamint elősegítse az uniós polgárok, vállalatok és közigazgatási szervek adatainak védelmét;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  fokozza a hálózati és információs rendszerek infrastruktúrájának, többek között a kritikus infrastruktúráknak, az internetnek és az Unióban általánosan használt hardvereknek és szoftvereknek az ellenálló képességét és megbízhatóságát;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  javítsa az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességét, és a kiberbiztonságot versenyelőnnyé tegye a többi uniós iparág számára.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  növelje a kiberbiztonsági fenyegetésekkel, valamint a kapcsolódó társadalmi és etikai vonatkozásokkal és aggályokkal kapcsolatos tudatosságot, és csökkentse a kiberbiztonsági szakértelemhiányt az Unióban;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
bb)  megteremtse az Unió vezető szerepét a kiberbiztonság területén, és Európa-szerte gondoskodjon a legmagasabb kiberbiztonsági szabványok alkalmazásáról;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)
bc)  megerősítse az Unió versenyképességét és kapacitásait, és csökkentse digitális függését az Unióban fejlesztett kiberbiztonsági termékek, eljárások és szolgáltatások alkalmazásának növelése révén;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)
bd)  megszilárdítsa a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások digitális világba vetett bizalmát, és ily módon hozzájáruljon az európai digitális egységes piaci stratégia céljaihoz;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  elősegíti és segít összehangolni a 6. cikkben említett nemzeti koordinációs központok hálózatának („hálózat”) és a 8. cikkben említett kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek a munkáját;
1.  létrehozza, igazgatja és elősegíti a 6. cikkben említett hálózatot és a 8. cikkben említett közösséget;
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  hozzájárul az XXX rendelet által létrehozott Digitális Európa program26 kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet [Digitális Európa program] 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtásához, valamint az XXX rendelet által létrehozott Horizont Európa program, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram27 végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának végrehajtásához, valamint más uniós programok végrehajtásához, amennyiben azt uniós jogi aktusok előírják;
2.  koordinálja az XXX rendelet által létrehozott Digitális Európa program kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet [Digitális Európa program]26 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtását, valamint az XXX rendelet által létrehozott Horizont Európa programot27, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának végrehajtását, valamint más uniós programok végrehajtását, amennyiben azt uniós jogi aktusok előírják, továbbá hozzájárul az (EU) 2019/XXX rendelet által létrehozott Európai Védelmi Alap által finanszírozott fellépések végrehajtásához;
__________________
__________________
26 [teljes cím és HL-hivatkozás]
26 [teljes cím és HL-hivatkozás]
27 [teljes cím és HL-hivatkozás]
27 [teljes cím és HL-hivatkozás]
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész
3.  javítja az iparágak, a közszféra és a kutatói közösségek rendelkezésére álló kiberbiztonsági képességeket, ismereteket és infrastruktúrát, az alábbi feladatok ellátása révén:
3.  javítja a társadalom, az iparágak, a közszféra és a kutatói közösségek rendelkezésére álló kiberbiztonsági ellenálló képességet, kapacitásokat, képességeket, ismereteket és infrastruktúrát, az alábbi feladatok ellátása révén, a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve:
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont
a)  a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve beszerzi, továbbfejleszti, üzemelteti és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (ezen belül a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé teszi az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;
a)  beszerzi, továbbfejleszti, üzemelteti és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (különösen a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára méltányos, nyitott és átlátható módon elérhetővé teszi a kompetenciaközpont létesítményeit és a kapcsolódó szolgáltatásokat;
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont
b)  a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve – többek között pénzügyi támogatást nyújt más szervezeteknek ahhoz, hogy beszerezzék, továbbfejlesszék, üzemeltessék és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (ezen belül a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé tegyék az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;
b)  többek között pénzügyi támogatást nyújt más szervezeteknek ahhoz, hogy beszerezzék, továbbfejlesszék, üzemeltessék és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (különösen a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé tegyék az ilyen jellegű létesítményeket és a kapcsolódó szolgáltatásokat;
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új)
ba)  pénzügyi támogatást és technikai segítséget nyújt a kiberbiztonsággal foglalkozó induló innovatív vállalkozások, kkv-k, mikrovállalkozások, társulások, egyéni szakértők és civil technológiai projektek számára;
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b b alpont (új)
bb)  szoftverbiztonsági kódellenőrzéseket és kapcsolódó javításokat finanszíroz az infrastruktúra, termékek és eljárások céljára általánosan használt, szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekhez;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c alpont
c)  kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújt az ipari szereplők és a hatóságok számára, különösen azáltal, hogy támogatja a hálózatban és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben fellelhető szaktudáshoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló tevékenységeket;
c)  elősegíti a kiberbiztonsági ismeretek és a technikai támogatás megosztását többek között a civil társadalom, az ipari szereplők, a hatóságok, valamint a tudományos és kutatói közösség számára, különösen azáltal, hogy támogatja a hálózatban és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben fellelhető szaktudáshoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló tevékenységeket azzal a céllal, hogy javítsa a kiberbiztonsági ellenálló képességet az Unión belül;
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a alpont (új)
ca)  előmozdítja a „beépített biztonság” elvének alkalmazását az infrastruktúra, a termékek és a szolgáltatások fejlesztésének, karbantartásának, üzemeltetésének és frissítésének folyamatában, különösen a legmodernebb biztonságos fejlesztési módszerek, a megfelelő biztonsági tesztelés és a biztonsági ellenőrzések támogatásával, beleértve a gyártó vagy a szolgáltató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a termék várható élettartamát meghaladóan haladéktalanul frissítéseket bocsát rendelkezésre, amelyek orvosolják az újonnan felmerülő sebezhetőségeket vagy fenyegetéseket, vagy lehetővé teszi harmadik felek számára ilyen frissítések létrehozását és szolgáltatását;
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c b alpont (új)
cb)  támogatja a forráskódokhoz való hozzájárulásra vonatkozó politikákat és azok fejlesztését különösen a hatóságok számára, amikor szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projekteket használnak;
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c c alpont (új)
cc)  összehozza az iparág, a szakszervezetek, a tudományos intézmények, a kutatószervezetek és a közszféra érintettjeit, hogy biztosítsa a hosszú távú együttműködést a kiberbiztonsági termékek és eljárások vonatkozásában, beleértve adott esetben az ilyen termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó források és információk összehangolását és megosztását;
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész
4.  hozzájárul a legmodernebb kiberbiztonsági termékek és megoldások széles körű bevezetéséhez a gazdaság minden szegmensében, az alábbi feladatok ellátása révén:
4.  hozzájárul a legmodernebb és fenntartható kiberbiztonsági termékek és eljárások Unió-szerte történő széles körű bevezetéséhez, az alábbi feladatok ellátása révén:
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a alpont
a)  ösztönzi a kiberbiztonsági kutatást, fejlesztést, valamint az uniós kiberbiztonsági termékek és megoldások hatóságok és felhasználó iparágak körében történő bevezetését;
a)  ösztönzi a kiberbiztonsági kutatást, fejlesztést, valamint az uniós kiberbiztonsági termékek és holisztikus eljárások többek között hatóságok, ipar és piac körében történő bevezetését a teljes innovációs ciklus során;
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b alpont
b)  segítséget nyújt a hatóságok, a keresleti oldali iparágak és más felhasználók számára a legújabb kiberbiztonsági megoldások bevezetéséhez és integrálásához;
b)  segítséget nyújt a hatóságok, a keresleti oldali iparágak és más felhasználók számára ellenálló képességük növelésében a legmodernebb kiberbiztonsági termékek és eljárások bevezetése és integrálása révén;
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c alpont
c)  segítséget nyújt különösen a hatóságok számára a legmodernebb kiberbiztonsági termékekre és megoldásokra irányuló közbeszerzések megszervezéséhez, illetve nevükben lebonyolítja az ilyen jellegű közbeszerzéseket;
c)  segítséget nyújt különösen a hatóságok számára a legmodernebb kiberbiztonsági termékekre és eljárásokra irányuló közbeszerzések megszervezéséhez, illetve nevükben lebonyolítja az ilyen jellegű közbeszerzéseket, többek között támogatást nyújtva a beszerzéshez a közberuházás biztonságának és a belőle származó előnyöknek a növelése érdekében;
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d alpont
d)  pénzügyi támogatást és technikai támogatás nyújt a kiberbiztonság területén tevékenykedő induló vállalkozásoknak és kkv-knek ahhoz, hogy eljussanak a potenciális piacokra és befektetőket szerezzenek;
d)  pénzügyi támogatást és technikai támogatást nyújt a kiberbiztonság területén tevékenykedő induló vállalkozásoknak, kkv-knek, mikrovállalkozásoknak, egyéni szakértőknek, általánosan használt, szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekhez, valamint civil technológiai projektekhez, hogy fejlesszék kiberbiztonsági szakértelmüket, eljussanak a potenciális piacokra, megragadhassák a bevezetési lehetőségeket és befektetőket szerezzenek;
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész
5.  előmozdítja a kiberbiztonság jobb megértését, és hozzájárul a kiberbiztonság terén az Unióban tapasztalható készséghiány csökkentéséhez, az alábbi feladatok ellátása révén:
5.  előmozdítja a kiberbiztonság jobb megértését, és hozzájárul a kiberbiztonság terén az Unióban tapasztalható készséghiány csökkentéséhez és a készségek szintjének javításhoz, az alábbi feladatok ellátása révén:
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a alpont (új)
-a)  támogatja adott esetben a Digitális Európa program korszerű digitális készségekre vonatkozó 4. egyedi célkitűzésének elérését az európai digitális innovációs központokkal együttműködve;
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a alpont
a)  támogatja a kiberbiztonsági készségek továbbfejlesztését, adott esetben az érintett uniós hivatalokkal és szervekkel (például az ENISA-val) együttműködésben;
a)  támogatja a kiberbiztonsági készségek és kompetenciák továbbfejlesztését, összehangolását és megosztását valamennyi releváns oktatási szinten, támogatja a nemek közötti egyensúly elérésével kapcsolatos célkitűzést, előmozdítja a kiberbiztonsági ismeretek egységesen magas szintjét, továbbá a hálózattal együttműködve, és adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel és szervekkel (például az ENISA-val) összehangoltan hozzájárul az Unión belüli felhasználók és infrastruktúrák ellenálló képességének kialakításához;
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a alpont
a)  meghatároz egy közös, folyamatosan értékelt és fejlesztett többéves stratégiai, ipari, technológiai és kutatási menetrendet, és ennek alapján pénzügyi támogatást nyújt a kiberbiztonság terén zajló kutatási tevékenységekhez;
a)  meghatároz egy, a 3. cikkben említett közös, folyamatosan értékelt és fejlesztett többéves stratégiai, ipari, technológiai és kutatási tervet, és ennek alapján pénzügyi támogatást nyújt a kiberbiztonság terén zajló kutatási tevékenységekhez;
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b alpont
b)  az iparral és a hálózattal együttműködve támogatja az új generációs kiberbiztonsági technológiai képességekre irányuló nagy léptékű kutatási és demonstrációs projekteket;
b)  az iparral, a tudományos és kutatói közösséggel, a közszférával és a hatóságokkal – többek között a hálózattal és a közösséggel – együttműködve támogatja az új generációs kiberbiztonsági technológiai képességekre irányuló nagy léptékű kutatási és demonstrációs projekteket;
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b a alpont (új)
ba)  biztosítja a kompetenciaközpont által támogatott, a kiberbiztonság területén végzett kutatási projektekben az alapvető jogok és etikai normák tiszteletben tartását;
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b b alpont (új)
bb)  ellenőrzi a közösség által feltárt sebezhetőségekről szóló jelentéseket, valamint elősegíti a sebezhetőségek bejelentését, javítócsomagok, javítások és megoldások fejlesztését és terjesztését;
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b c alpont (új)
bc)  az ENISA-val együttműködésben nyomon követi a rossz szándékú kibertevékenységekhez használt öntanuló algoritmusok tekintetében végzett kutatási eredményeket és támogatja az (EU) 2016/1148 irányelv végrehajtását;
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b d alpont (új)
bd)  támogatja a kutatást a kiberbűnözés területén;
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b e alpont (új)
be)  az iparral, a hálózattal és a közösséggel szorosan együttműködve támogatja szabadon tanulmányozható, megosztható és alapul vehető független termékek és eljárások kutatását és fejlesztését, különösen az ellenőrzött és ellenőrizhető hardverek és szoftverek területén;
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c alpont
c)  támogatja a kiberbiztonsági technológiák szabványosítását célzó kutatást és innovációt;
c)  támogatja a kiberbiztonsági technológiákat érintő hivatalos és nem hivatalos szabványosításra és tanúsításra irányuló kutatást és innovációt, a már meglévő munkához kapcsolódva, és adott esetben szorosan együttműködve az európai szabványügyi szervezetekkel, tanúsító szervekkel és az ENISA-val;
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c a alpont (új)
ca)  a kutatásoknak és fejlesztéseknek a kompetenciaközpont és a hálózat által megerősített eredményeihez személyre szabott hozzáférést biztosítva különleges támogatást nyújt a kkv-knak az ismeretszerzéshez és a képzéseken való részvételhez versenyképességük fokozása érdekében;
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész
7.  a kiberbiztonság területén fokozza a kettős felhasználású technológiák és alkalmazások terén a polgári és a katonai terület között fennálló együttműködést, az alábbi feladatok ellátása révén:
7.  a kiberbiztonság területén fokozza a kettős felhasználású technológiák és alkalmazások terén a polgári és a katonai terület között fennálló együttműködést, az alábbi, reaktív és defenzív kibervédelmi technológiára, alkalmazásokra és szolgáltatásokra vonatkozó feladatok ellátása révén:
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész
8.  az Európai Védelmi Alaphoz kapcsolódóan növeli a kiberbiztonság polgári és katonai vetületei közötti szinergiákat, az alábbi feladatok ellátása révén:
8.  az Európai Védelmi Alaphoz kapcsolódóan növeli a kiberbiztonság polgári és katonai vetületei közötti szinergiákat, az alábbi, reaktív és defenzív kibervédelmi technológiára, alkalmazásokra és szolgáltatásokra vonatkozó feladatok ellátása révén:
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a alpont (új)
ba)  támogatást és tanácsadást biztosít a Bizottság számára az (EU) 2019/XXX rendelet [a 428/2009/EK rendelet COM(2016)0616 dokumentummal javasolt átdolgozása] végrehajtásával kapcsolatban;
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
8a.  az alábbiak révén hozzájárul a kiberbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi együttműködés fokozását célzó uniós erőfeszítésekhez:
a)  elősegíti a kompetenciaközpont nemzetközi konferenciákon és kormányzati szervezetekben való részvételét, illetve szabványügyi szervezetekben való közreműködését;
b)  a vonatkozó nemzetközi együttműködési keretrendszerekben együttműködik harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel;
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím
Beruházás infrastruktúrákba, képességekbe, termékekbe és megoldásokba, és ezek használata
Beruházás infrastruktúrákba, képességekbe, termékekbe és eljárásokba, és ezek használata
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Amennyiben a kompetenciaközpont a 4. cikk 3. és 4. pontja szerint támogatás vagy díj formájában finanszírozást nyújt infrastruktúra, képességek, termékek vagy megoldások előállításához, a kompetenciaközpont munkaterve tartalmazhatja az alábbiakat:
(1)  Amennyiben a kompetenciaközpont a 4. cikk 3. és 4. pontja szerint beszerzés, támogatás vagy díj formájában finanszírozást nyújt infrastruktúra, képességek, termékek vagy eljárások előállításához, a kompetenciaközpont munkaterve tartalmazhatja az alábbiakat:
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az infrastruktúra vagy képesség működésére vonatkozó szabályok, adott esetben jelezve, hogy a kompetenciaközpont az általa meghatározott feltételek mellett az adott infrastruktúra vagy képesség üzemeltetését egy üzemeltető szervezetre bízza;
a)  az infrastruktúra vagy képesség működésére vonatkozó konkrét szabályok, adott esetben jelezve, hogy a kompetenciaközpont az általa meghatározott feltételek mellett az adott infrastruktúra vagy képesség üzemeltetését egy üzemeltető szervezetre bízza;
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a megvalósítás különböző fázisaira vonatkozó konkrét szabályok;
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
bb)  annak biztosítása, hogy az uniós hozzájárulás eredményeként a hozzáférés a lehetséges mértékben nyílt és a szükséges mértékben zárt, és lehetséges az újbóli felhasználás.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kompetenciaközpont a hálózat tagjai, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjai és a kiberbiztonsági termékek és megoldások felhasználóit képviselő más harmadik felek megbízásából a területet érintő közös beszerzési tevékenységek, többek között kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések általános lebonyolítására is felkérést kaphat. E feladatok teljesítéséhez a kompetenciaközpontnak egy vagy több nemzeti koordinációs központ vagy a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjai is segítséget nyújthatnak.
(2)  A kompetenciaközpont a hálózat tagjai megbízásából a területet érintő közös beszerzési tevékenységek, többek között kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések általános lebonyolítására is felkérést kaphat. E feladatok teljesítéséhez a kompetenciaközpontnak egy vagy több nemzeti koordinációs központ, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjai vagy az érintett európai digitális innovációs központok is segítséget nyújthatnak.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1)  Minden tagállamban fel kell állítani egy egységes nemzeti koordinációs központot.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
(4)  Olyan szervezetet kell nemzeti koordinációs központnak jelölni, amely alkalmas arra, hogy támogatást nyújtson a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak az e rendelet 3. cikkében meghatározott küldetésük teljesítéséhez. A koordinációs központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, és alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra.
(4)  Olyan szervezetet kell nemzeti koordinációs központnak jelölni, amely alkalmas arra, hogy támogatást nyújtson a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak az e rendelet 3. cikkében meghatározott küldetésük teljesítéséhez. A koordinációs központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, és alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával, a tudományos és kutatói közösséggel, valamint a polgárokkal való hatékony együttműködésre és koordinációra. A Bizottság iránymutatásokat ad ki, amelyekben részletesebben kifejti az értékelési eljárást, és ismerteti a kritériumok alkalmazását.
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
(5)  A kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti kapcsolat alapját a kompetenciaközpont és az egyes nemzeti koordinációs központok által kötött szerződéses megállapodások képezik. E megállapodásoknak tartalmazniuk kell a kompetenciaközpont és az adott nemzeti koordinációs központ közötti kapcsolatot meghatározó szabályokat, valamint a feladatok felosztását a két fél között.
(5)  A kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti kapcsolat alapját a kompetenciaközpont és az egyes nemzeti koordinációs központok által kötött egységes szerződéses megállapodások képezik. E megállapodásoknak ugyanazon harmonizált általános feltételekből kell állniuk, és tartalmazniuk kell a kompetenciaközpont és az adott nemzeti koordinációs központ közötti kapcsolatot meghatározó szabályokat, valamint a feladatok felosztását a két fél között, továbbá az adott nemzeti koordinációs központra szabott különös feltételeket.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  A Bizottság a 45a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítéseként meghatározza az e cikk (5) bekezdésében említett szerződéses megállapodások harmonizált általános feltételeit, azok formátumát is beleértve.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  támogatják a kompetenciaközpontot célkitűzései teljesítésében, különösen a kiberbiztonsági kompetenciaközösség koordinálásában;
a)  támogatják a kompetenciaközpontot célkitűzései teljesítésében, különösen a kiberbiztonsági kompetenciaközösség létrehozásában és koordinálásában;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  elősegítik a tagállami szintű ipari és más szereplők határokon átnyúló projektekben való részvételét;
b)  előmozdítják, ösztönzik és elősegítik a civil társadalom, az ipar – különösen az induló innovatív vállalkozások és a kkv-k –, a tudományos és a kutatói közösség, valamint egyéb tagállami szintű szereplők határokon átnyúló projektekben való részvételét;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a hasonló feladatokat ellátó más szervezetekkel együttműködve egyéb uniós programok, például az InvestEU vagy az Egységes piac program keretében finanszírozott kiberbiztonsági termékek és eljárások egyablakos ügyintézési pontjaként működnek, különösen a kkv-k számára;
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a kompetenciaközponttal együtt hozzájárulnak az ágazatspecifikus kiberbiztonsági ipari kihívások azonosításához és leküzdéséhez;
c)  a kompetenciaközponttal együtt hozzájárulnak az ágazatspecifikus kiberbiztonsági kihívások azonosításához és leküzdéséhez;
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  szorosan együttműködnek a nemzeti szabványügyi szervezetekkel annak érdekében, hogy előmozdítsák a meglévő szabványok elterjedését és az összes érintett érdekelt felet, köztük a kkv-kat is bevonják az új szabványok kidolgozásába;
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  igyekeznek szinergiákat kialakítani az érintett nemzeti és regionális szintű tevékenységekkel;
e)  igyekeznek szinergiákat kialakítani az érintett nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységekkel;
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa)  a tagállamok illetékes szerveivel együttműködve közös kiberbiztonsági minimumtanterveket népszerűsítenek és terjesztenek;
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  nemzeti és regionális szinten népszerűsítik és terjesztik a hálózat, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség és a kompetenciaközpont munkájának releváns eredményeit;
g)  nemzeti, regionális vagy helyi szinten népszerűsítik és terjesztik a hálózat, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség és a kompetenciaközpont munkájának releváns eredményeit;
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – h pont
h)  elbírálják a velük azonos tagállamban bejegyzett szervezetek által benyújtott, a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe való felvételre vonatkozó kérvényeket.
h)  elbírálják a velük azonos tagállamban bejegyzett szervezetek és az ott lakóhellyel rendelkező magánszemélyek által benyújtott, a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe való felvételre vonatkozó kérvényeket.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés
(4)  A nemzeti koordinációs központok az (1) bekezdés a), b), c), e) és g) pontjában említett feladatok végrehajtása érdekében szükség esetén együttműködnek a hálózat többi tagjával.
(4)  A nemzeti koordinációs központok az (1) bekezdésben említett feladatok végrehajtása érdekében szükség esetén együttműködnek a hálózat többi tagjával, és együttműködnek az érintett európai digitális innovációs központokkal.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy támogassa a kompetenciaközpontot a 3. cikkben meghatározott küldetésének teljesítésében, továbbá magasabb szintre emelje és elterjessze a kiberbiztonsági szaktudást az Unióban.
(1)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség támogatja a kompetenciaközpontot a 3. cikkben meghatározott küldetésének teljesítésében, továbbá magasabb szintre emeli, összevonja, megosztja és terjeszti a kiberbiztonsági szaktudást az Unióban, és technikai szakértelmet biztosít.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség ipari, tudományos és nonprofit kutatószervezetekből, társulásokból, ezenkívül közigazgatási intézményekből, valamint üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó egyéb szervezetekből áll. Összefogja az Unióban a kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásokban érdekelt főbb szereplőket. Tevékenységében a nemzeti koordinációs központok, valamint a releváns szaktudással rendelkező uniós intézmények és szervek is részt vesznek.
(2)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség civil társadalmi szereplőkből, az iparág keresleti és kínálati oldalának szereplőiből, köztük kkv-kból, a tudományos és kutatói közösségből, felhasználói társulásokból, egyéni szakértőkből, az érintett szabványügyi szervekből, egyéb társulásokból, közigazgatási intézményekből, valamint a kiberbiztonság területén üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó egyéb szervezetekből áll. Összefogja az Unióban a kiberbiztonsági technológiai, ipari, tudományos és kutatási, valamint társadalmi kapacitásokban és képességekben érdekelt főbb szereplőket. Tevékenységében a nemzeti koordinációs központok, az európai digitális innovációs központok, valamint az e rendelet 10. cikkében említett, releváns szaktudással rendelkező uniós intézmények és szervek is részt vesznek.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség akkreditált tagjai csak az Unióban bejegyzett szervezetek lehetnek. A tagoknak igazolniuk kell, hogy kiberbiztonsági szaktudással rendelkeznek legalább az alábbi területek egyikén:
(3)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség akkreditált tagjai csak az Unió, az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén bejegyzett szervezetek vagy ott lakóhellyel rendelkező magánszemélyek lehetnek. A tagságot kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy képesek kiberbiztonsági szaktudást nyújtani legalább az alábbi területek egyikén:
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  kutatás;
a)  tudományos világ vagy kutatás;
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
ca)  etika;
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3)bekezdés – cb pont (új)
cb)  hivatalos és műszaki szabványosítás és leírások.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
(4)  A kompetenciaközpont azt követően akkreditál a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaként egy, a nemzeti jogszabályok szerint bejegyzett szervezetet, hogy a szervezet bejegyzése szerinti tagállamban működő nemzeti koordinációs központ felmérte, hogy a szervezet megfelel-e a (3) bekezdésben szereplő követelményeknek. Az akkreditáció határozatlan időre szól, de a kompetenciaközpont bármikor visszavonhatja, ha a kompetenciaközpont vagy az illetékes nemzeti koordinációs központ úgy ítéli meg, hogy a szervezet már nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott kritériumoknak, vagy az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] 136. cikkében szereplő idevágó rendelkezések hatálya alá esik.
(4)  A kompetenciaközpont azt követően akkreditál a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaként a nemzeti jogszabályok szerint bejegyzett szervezeteket, illetve magánszemélyeket, hogy a kompetenciaközpont vagy a szervezet bejegyzése vagy a magánszemély lakóhelye szerinti tagállamban működő nemzeti koordinációs központ harmonizált értékelés keretében felmérte, hogy a szervezet megfelel-e a (3) bekezdésben szereplő követelményeknek. Az akkreditáció határozatlan időre szól, de a kompetenciaközpont bármikor visszavonhatja, ha a kompetenciaközpont vagy az illetékes nemzeti koordinációs központ úgy ítéli meg, hogy a szervezet vagy a magánszemély nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott kritériumoknak, vagy az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] 136. cikkében szereplő idevágó rendelkezések hatálya alá esik. A tagállamok nemzeti koordinációs központjai arra törekednek, hogy az érdekelt felek kiegyensúlyozott arányban képviseltessék magukat a közösségben, és tevékenyen ösztönzik az alulreprezentált kategóriák, különösen a kkv-k, valamint a magánszemélyek csoportjainak részvételét.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság a 45a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítéseként részletesebben meghatározza az e cikk (3) bekezdésében foglalt, a tagságot kérelmezők kiválasztásának alapját képező kritériumokat, valamint az e cikk (4) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelő szervezetek értékelésére és akkreditálására szolgáló eljárásokat.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
5a.  támogatják a kompetenciaközpontot azáltal, hogy bejelentik és közzéteszik a sebezhetőségeket, segítséget nyújtanak azok elhárításában és tanácsot adnak e sebezhetőségek csökkentésének módját illetően, többek között az (EU) 2019/XXX rendeletnek [kiberbiztonsági jogszabály] megfelelően elfogadott rendszerek keretében történő tanúsítás révén.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kompetenciaközpont együttműködik a releváns uniós intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal, köztük az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel, a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoporttal (CERT-EU), az Európai Külügyi Szolgálattal, a Bizottság Közös Kutatóközpontjával, a Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségével, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségével, az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központjával és az Európai Védelmi Ügynökséggel.
(1)  A koherencia és a komplementaritás biztosítása érdekében a kompetenciaközpont együttműködik az érintett uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, köztük az ENISA-val, a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoporttal (CERT-EU), az Európai Külügyi Szolgálattal, a Bizottság Közös Kutatóközpontjával, a Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségével, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségével, az érintett európai digitális innovációs központokkal, az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központjával és az Európai Védelmi Ügynökséggel a kettős felhasználású projektek, szolgáltatások és kompetenciák területén.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az együttműködés mindig munkaszerződések keretei között zajlik. A szerződéseket előzetes jóváhagyásra be kell nyújtani a Bizottsághoz.
(2)  Az együttműködés mindig munkaszerződések keretei között zajlik. A szerződéseket a Bizottság előzetes jóváhagyását követően az igazgatótanács fogadja el.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és az Uniót képviselő Bizottság öt képviselőjéből áll.
(1)  Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből, az Európai Parlament által megfigyelőként kinevezett egy képviselőből és az Uniót képviselő Bizottság négy képviselőjéből áll; az igazgatótanács tagjai és a póttagok között törekedni kell a nemek közötti egyensúly megteremtésére.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a technológia világában szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó a Bizottság és a tagállamok törekednek arra, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban. A Bizottság és a tagállamok törekednek a nők és férfiak igazgatótanácsbeli kiegyensúlyozott képviseletének kialakítására.
(3)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a kiberbiztonság területén szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó a Bizottság és a tagállamok törekednek arra, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban. A Bizottság és a tagállamok törekednek a nők és férfiak igazgatótanácsbeli kiegyensúlyozott képviseletének kialakítására.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság az igazgatótanács ülésein való részvétel céljából belátása szerint megfigyelőket hívhat meg, ideértve az Unió érintett szerveinek és hivatalainak képviselőit is.
(6)  Az igazgatótanács adott esetben megfigyelőket hívhat meg az ülésein való részvétel céljából, ideértve az érintett uniós szervek, hivatalok és ügynökségek képviselőit és a közösség tagjait is.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés
(7)  Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) állandó megfigyelői szerepet kap az igazgatótanácsban.
(7)  Az ENISA és az ipari és tudományos tanácsadó testület szavazati jogok nélküli tanácsadói szerepkörben, állandó megfigyelőként vesz részt az igazgatótanács munkájában. Az igazgatótanács a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az állandó megfigyelők által kifejtett álláspontokat.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  elfogadja a többéves stratégiai tervet, amely a kompetenciaközpont legfontosabb prioritásait és tervezett kezdeményezéseit felvázoló nyilatkozatból, valamint a becsült finanszírozási igények és források ismertetéséből áll;
a)  elfogadja a többéves stratégiai tervet, amely a kompetenciaközpont legfontosabb prioritásait és tervezett kezdeményezéseit felvázoló nyilatkozatból, ezen belül a becsült finanszírozási igények és források ismertetéséből áll, figyelembe véve az ENISA által adott tanácsokat is;
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  az ügyvezető igazgató által benyújtott javaslat alapján elfogadja a kompetenciaközpont munkatervét, éves beszámolóját, mérlegét és éves tevékenységjelentését;
b)  az ügyvezető igazgató által benyújtott javaslat alapján elfogadja a kompetenciaközpont munkatervét, éves beszámolóját, mérlegét és éves tevékenységjelentését, figyelembe véve az ENISA által adott tanácsokat is;
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – e pont
e)  elfogadja a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe jelentkező szervezetek felmérésére és akkreditálására szolgáló követelményeket és eljárásokat;
e)  elfogadja a közösségbe jelentkező szervezetek értékelésére és akkreditálására szolgáló eljárásokat;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)
ea)  elfogadja a 10. cikk (2) bekezdésében említett munkaszerződéseket;
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)
ga)  elfogadja a kompetenciaközpontra vonatkozó átláthatósági szabályokat;
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – i pont
i.  a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaival közösen munkacsoportokat állít fel;
i.  a közösség tagjaival közösen munkacsoportokat állít fel, figyelembe véve az állandó megfigyelők által adott tanácsokat is;
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – l pont
l)  nemzetközi szinten népszerűsíti a kompetenciaközpontot, hogy növelje annak vonzerejét, és hogy az a kiberbiztonság terén világszínvonalú szervvé válhasson;
l)  ösztönzi a kompetenciaközpont globális szereplőkkel való együttműködését;
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – r pont
r)  csalás elleni stratégiát fogad el, amely – figyelemmel a végrehajtandó intézkedések költség-haszon elemzésére – arányos a csalási kockázatokkal;
r)  csalás- és korrupcióellenes stratégiát fogad el, amely – figyelemmel a végrehajtandó intézkedések költség-haszon elemzésére – arányos a csalási és korrupciós kockázatokkal, valamint átfogó védelmi intézkedéseket fogad el az uniós jog megsértését bejelentő személyek vonatkozásában, az alkalmazandó uniós jogszabályoknak megfelelően;
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – s pont
s)  elfogadja a tagállamok pénzügyi hozzájárulásának kiszámítására szolgáló módszereket;
s)  elfogadja a tagállamok pénzügyi hozzájárulásának részletes meghatározását, valamint egy módszertant azon önkéntes tagállami hozzájárulások összegének kiszámítására, amelyek e meghatározásnak megfelelően pénzügyi hozzájárulásként számolhatók el, a számítás minden pénzügyi év végén végrehajtásra kerül;
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az igazgatótanács a szavazati joggal rendelkező tagok közül elnököt és alelnököt választ, akik megbízatása két évre szól. Az elnök és az alelnök mandátuma az igazgatótanács határozata alapján egyszer meghosszabbítható. Ha azonban igazgatótanácsbeli tagságuk hivatali idejük alatt bármikor megszűnik, ugyanezen a napon hivatali idejük is automatikusan megszűnik. Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az elnököt abban az esetben, ha az elnök nem tudja ellátni feladatait. Az elnök részt vesz a szavazásban.
(1)  Az igazgatótanács a szavazati joggal rendelkező tagok közül elnököt és alelnököt választ, akik megbízatása két évre szól, és ennek során törekszik a nemek közötti egyensúly megteremtésére. Az elnök és az alelnök mandátuma az igazgatótanács határozata alapján egyszer meghosszabbítható. Ha azonban igazgatótanácsbeli tagságuk hivatali idejük alatt bármikor megszűnik, ugyanezen a napon hivatali idejük is automatikusan megszűnik. Az alelnök hivatalból helyettesíti az elnököt abban az esetben, ha az elnök nem tudja ellátni feladatait. Az elnök részt vesz a szavazásban.
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az ügyvezető igazgató a tanácskozásokon – az igazgatótanács eltérő határozata hiányában – részt vesz, de szavazati joggal nem rendelkezik. Az igazgatótanács eseti alapon meghívhat más személyeket, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyenek.
(3)  Az ügyvezető igazgató a tanácskozásokon – az igazgatótanács eltérő határozata hiányában – részt vesz, de szavazati joggal nem rendelkezik.
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai az elnök felkérésére szavazati jog nélkül részt vehetnek az igazgatótanács ülésein.
törölve
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk
15 cikk
törölve
Az igazgatótanács szavazási szabályai
(1)  Az Unió a szavazati jogok 50 %-át birtokolja. Az Unió szavazati joga nem osztható meg.
(2)  Minden résztvevő tagállam egy szavazattal rendelkezik.
(3)  Az igazgatótanács az összes szavazat legalább 75 %-os többségével hozza meg határozatait, amelybe beletartoznak a távollévő tagok szavazatai is, tehát azok a határozatok érvényesek, amelyeket a kompetenciaközponthoz pénzügyi hozzájárulást biztosító felek legalább 75 %-a támogat. A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapját a tagállamok által javasolt becsült kiadások (lásd a 17. cikk (2) bekezdésének c) pontját), valamint a részt vevő tagállamok hozzájárulásának értékét meghatározó jelentés (lásd a 22. cikk (5) bekezdését) képezi.
(4)  Szavazati joggal kizárólag a Bizottság képviselői és a részt vevő tagállamok képviselői rendelkeznek.
(5)  Az elnök részt vesz a szavazásban.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
15a. cikk
Az igazgatótanács szavazási szabályai
(1)  A szavazáshoz kötött határozatok a következőkre vonatkozhatnak:
a)  a kompetenciaközpont és a hálózat irányítása és szervezeti felépítése;
b)  a kompetenciaközpont és a hálózat költségvetésének felosztása;
c)  több tagállam általi együttes fellépések, amelyek a b) pontnak megfelelő felosztási határozat alapján uniós költségvetésből egészíthetők ki.
(2)  Az igazgatótanács valamennyi tag összes szavazatának legalább 75%-os többségével fogadja el határozatait. Az Unió szavazati jogát az Uniót képviselő Bizottság gyakorolja, és az nem osztható meg.
(3)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatok esetében minden tagállam képviselteti magát és egyenlő szavazati joggal rendelkezik. A fennmaradó, legfeljebb 100%-ig rendelkezésre álló szavazati jogok tekintetében az Unió a pénzügyi hozzájárulásának megfelelően a szavazati jogok legalább 50%-ával rendelkezik.
(4)  Az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti határozatok vagy bármely egyéb, az (1) bekezdés egyetlen más kategóriájába sem tartozó határozat esetében az Unió a pénzügyi hozzájárulásának megfelelő szavazati jogok legalább 50%-ával rendelkezik. Csak a hozzájáruló tagállamok rendelkeznek szavazati joggal, amelyet a pénzügyi hozzájárulásuk mértéke határoz meg.
(5)  Ha az elnököt a tagállamok képviselői közül választották, az elnök saját tagállamának képviselőjeként vesz részt a szavazásban.
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki, a Bizottság által egy nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően összeállított jelöltlistáról.
(3)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki, a Bizottság által egy nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárást követően összeállított jelöltlistáról, és a kinevezések során törekedni kell a nemek közötti tagállami egyensúly megteremtésére.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje négy év. Ezen időszak lejárta előtt a Bizottság értékelést készít, amely figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményét, valamint a kompetenciaközpont jövőbeni feladatait és az előtte álló kihívásokat.
(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak lejárta előtt a Bizottság értékelést készít, amely figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményét, valamint a kompetenciaközpont jövőbeni feladatait és az előtte álló kihívásokat.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés
(6)  Az igazgatótanács az (5) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja.
(6)  Az igazgatótanács az (5) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 8 bekezdés
(8)  Az ügyvezető igazgató csak a Bizottság javaslata alapján, az igazgatótanács által hozott határozattal menthető fel.
(8)  Az ügyvezető igazgató csak a – saját tagjai vagy a Bizottság javaslata alapján eljáró – igazgatótanács által hozott határozattal menthető fel.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  az igazgatótanáccsal és a Bizottsággal való konzultációt követően elkészíti és az igazgatótanács elé terjeszti jóváhagyásra a kompetenciaközpont többéves stratégiai tervének és éves munkatervének tervezetét, amely tartalmazza a munkaterv végrehajtásához szükséges ajánlattételi felhívások, részvételi szándék kifejezésére való felhívások és ajánlati felhívások hatókörét, valamint az ezeknek megfelelő, a tagállamok és a Bizottság által javasolt kiadási előirányzatokat;
c)  az igazgatótanáccsal, az ipari és tudományos tanácsadó testülettel, az ENISA-val és a Bizottsággal való konzultációt követően elkészíti és az igazgatótanács elé terjeszti jóváhagyásra a kompetenciaközpont többéves stratégiai tervének és éves munkatervének tervezetét, amely tartalmazza a munkaterv végrehajtásához szükséges pályázati felhívások, részvételi szándék kifejezésére való felhívások és ajánlati felhívások hatókörét, valamint az ezeknek megfelelő, a tagállamok és a Bizottság által javasolt kiadási előirányzatokat;
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – h pont
h)  az utólagos értékelések következtetéseinek alapján elkészíti a cselekvési tervet, és kétévente beszámol a Bizottságnak az eredményekről;
h)  cselekvési tervet készít az utólagos értékelések következtetései alapján, és kétévente beszámol a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek az eredményekről;
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – l pont
l)  jóváhagyja a finanszírozásra kiválasztott intézkedések listáját egy független szakértői csoport által összeállított ranglista alapján;
l)  az ipari és tudományos tanácsadó testülettel és az ENISA-val való konzultációt követően jóváhagyja a finanszírozásra kiválasztott intézkedések listáját egy független szakértői csoport által összeállított ranglista alapján;
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – s pont
s)  elkészíti a cselekvési tervet a belső és külső ellenőrzési jelentésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások nyomán meghozandó intézkedésekről, évente két alkalommal jelentést tesz az eredményekről a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak;
s)  cselekvési tervet készít a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó következtetések alapján, és az eredményekről évente két alkalommal jelentést tesz a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak;
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – v pont
v.  biztosítja az uniós intézményekkel folytatott hatékony kommunikációt;
v.  biztosítja az uniós intézményekkel folytatott hatékony kommunikációt, és felkérésre jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak;
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legfeljebb 16 tagból áll. Tagjait az igazgatótanács nevezi ki a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget alkotó szervezetek képviselői közül.
(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legfeljebb 25 tagból áll. Tagjait az igazgatótanács nevezi ki a közösséget alkotó szervezetek képviselői vagy saját tagjai közül. Csak olyan szervezetek képviselői nevezhetők ki, amelyek nem állnak harmadik ország vagy harmadik országban működő szervezet ellenőrzése alatt; ez alól kivételt képeznek az EGT- és az EFTA-tagállamok. A kinevezésnek nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás alapján kell történnie. Az igazgatótanács összetételében törekedni kell a nemek közötti egyensúly megteremtésére, és biztosítani kell az ipar, a tudományos közösség és a civil társadalom érdekképviseleti csoportjainak kiegyensúlyozott arányát.
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai szakértelemmel rendelkeznek a kiberbiztonsági kutatások, az ipari fejlesztések, a professzionális szolgáltatások vagy ezek bevezetése terén. Az e szakértelemre vonatkozó részletes követelményeket az igazgatótanács határozza meg.
(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai szakértelemmel rendelkeznek a kiberbiztonsági kutatások, az ipari fejlesztések, valamint a professzionális szolgáltatások vagy termékek felkínálása, megvalósítása vagy bevezetése terén. Az e szakértelemre vonatkozó részletes követelményeket az igazgatótanács határozza meg.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség képviselői részt vehetnek az ipari és tudományos tanácsadó testület munkájában, valamint támogathatják azt.
(5)  A Bizottság és az ENISA képviselői meghívást kapnak, hogy részt vegyenek az ipari és tudományos tanácsadó testület munkájában és támogassák azt. Az igazgatótanács eseti alapon, szükség szerint további képviselőket is meghívhat a közösségből megfigyelői, tanácsadói vagy szakértői minőségben.
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legalább évente kétszer ülésezik.
(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legalább évente háromszor ülésezik.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tanácsot adhat az igazgatótanácsnak a kompetenciaközpont tevékenységét érintő konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok létrehozásáról, amit szükség esetén az ipari és tudományos tanácsadó testület egy vagy több tagja koordinál.
(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület minden olyan alkalommal, amikor a felmerült kérdések a 20. cikkben meghatározott feladat- és hatásköröket érintik, javaslatokat tesz az igazgatótanácsnak a kompetenciaközpont tevékenységét érintő konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok létrehozására vonatkozóan, amit szükség esetén az ipari és tudományos tanácsadó testület egy vagy több tagja koordinál.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az ipari és tudományos tanácsadó testület tanácsot ad a kompetenciaközpontnak az általa végzett különböző tevékenységekkel kapcsolatban, továbbá:
Az ipari és tudományos tanácsadó testület rendszeresen tanácsot ad a kompetenciaközpontnak az általa végzett tevékenységekkel kapcsolatban, továbbá:
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  az igazgatótanács által megszabott határidőkig benyújtja stratégiai tanácsait és észrevételeit az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak a munkaterv és a többéves stratégiai terv kidolgozásához;
1.  az igazgatótanács által megszabott határidőkig benyújtja stratégiai tanácsait és észrevételeit az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak az iparág és a kutatás vonatkozásában a kompetenciaközpont által végzendő bevezetéssel, követendő irányvonalával és működésével kapcsolatban, valamint a munkaterv és a többéves stratégiai terv kidolgozásához;
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1a.  tanácsokkal látja el az igazgatótanácsot a kompetenciaközpont munkája szempontjából releváns egyedi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok felállításával kapcsolatban;
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  népszerűsíti a kompetenciaközpont munkatervét és többéves stratégiai tervét, és visszajelzéseket gyűjt arról.
3.  népszerűsíti a kompetenciaközpont munkatervét és többéves stratégiai tervét, és visszajelzéseket gyűjt azokról, valamint tanácsot ad az igazgatótanácsnak azzal kapcsolatban, hogyan lehetne javítani a kompetenciaközpont stratégiai irányvonalát és működését.
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  1 981 668 000 EUR a Digitális Európa programból, ezen belül legfeljebb 23 746 000 EUR igazgatási költségekre;
a)  1 780 954 875 EUR 2018-as árakon (folyó árakon 1 998 696 000 EUR) a Digitális Európa programból, ezen belül legfeljebb 21 385 465 EUR 2018-as árakon (folyó árakon 23 746 000 EUR) igazgatási költségekre;
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  az Európai Védelmi Alaptól a kompetenciaközpont védelemmel kapcsolatos intézkedései céljára kapott összeg, beleértve valamennyi kapcsolódó adminisztratív költséget, például azokat, amelyek akkor merülhetnek fel a kompetenciaközpontnál, amikor projektmenedzserként jár el az Európai Védelmi Alap keretében végrehajtott intézkedések során.
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
(2)  A teljes uniós hozzájárulás az Unió általános költségvetéséből a [Digitális Európa program] és az XXX határozat által létrehozott Horizont Európa programot végrehajtó program számára elkülönített előirányzatokból fizetendő ki.
(2)  A maximális uniós hozzájárulás az Unió általános költségvetéséből a [Digitális Európa program], az XXX határozat által létrehozott Horizont Európa programot végrehajtó egyedi program, az Európai Védelmi Alap és más, a kompetenciaközpont vagy a hálózat hatáskörébe tartozó programok és projektek számára elkülönített előirányzatokból fizetendő ki.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az uniós pénzügyi hozzájárulás nem fordítható a 4. cikk 8. b) pontjában szereplő feladatokra.
(4)  A Digitális Európa és a Horizont Európa programokból érkező uniós pénzügyi hozzájárulás nem fordítható a 4. cikk 8. b) pontjában szereplő feladatokra. Ezek költségei az Európai Védelmi Alap pénzügyi hozzájárulásaiból fedezhetők.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság jogosult megszüntetni, arányosan csökkenteni vagy felfüggeszteni a kompetenciaközpont számára biztosított uniós pénzügyi hozzájárulást, amennyiben a részt vevő tagállamok nem fizetik be, csak részlegesen fizetik be vagy késedelmesen fizetik be az (1) bekezdésben részletezett hozzájárulást.
(4)  A Bizottság jogosult megszüntetni, arányosan csökkenteni vagy felfüggeszteni a kompetenciaközpont számára biztosított uniós pénzügyi hozzájárulást, amennyiben a részt vevő tagállamok nem fizetik be, vagy csak részlegesen fizetik be az (1) bekezdésben részletezett hozzájárulást. A Bizottság a tagállamok hozzájárulásainak összegszerű és időbeli csökkenésével, megszűnésével vagy felfüggesztésével arányos mértékben szünteti meg, csökkenti vagy függeszti fel az Unió pénzügyi hozzájárulását.
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – a pont
a)  a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az igazgatási költségekhez;
a)  az Unió és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az igazgatási költségekhez;
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – b pont
b)  a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az üzemeltetési költségekhez;
b)  az Unió és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az üzemeltetési költségekhez;
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 a bekezdés (új)
(8a)  A kompetenciaközpont szorosan együttműködik más uniós intézményekkel, ügynökségekkel és szervekkel a szinergiák kihasználása és adott esetben az igazgatási költségek csökkentése érdekében.
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kompetenciaközpont megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókkal – biztosítja, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott cselekvések végrehajtása során ne sérüljenek.
(1)  A kompetenciaközpont megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, rendszeres és hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókkal – biztosítja, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott cselekvések végrehajtása során ne sérüljenek.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 7 bekezdés
(7)  A kompetenciaközpont személyi állománya ideiglenes alkalmazottakból és szerződéses alkalmazottakból áll.
(7)  A kompetenciaközpont törekszik személyi állományában a nemek közötti egyensúly megteremtésére. A személyi állomány ideiglenes alkalmazottakból és szerződéses alkalmazottakból áll.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)   a(z) (EU) 2019/XXX rendelet [Európai Védelmi Alap] 22. cikke [Az eredmények tulajdonjoga], 23. cikke [Az eredmények tulajdonjoga] és 30. cikke [A minősített adatokra vonatkozó szabályok alkalmazása] a kompetenciaközpont összes védelemmel kapcsolatos intézkedésében történő részvételre alkalmazandó, amennyiben a munkaterv rendelkezik erről; a nem kizárólagos engedélyek odaítélése a tagállamokban bejegyzett vagy bejegyzettnek minősülő harmadik felekre korlátozható, valamint a tagállamok és/vagy tagállami állampolgárok által ellenőrizhető.
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kompetenciaközpont valamennyi tevékenységét magas fokú átláthatósággal végzi.
(1)  A kompetenciaközpont valamennyi tevékenységét a legmagasabb fokú átláthatósággal végzi.
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kompetenciaközpont biztosítja, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél – különösen a kompetenciaközpont munkájának eredményeiről – megfelelő, tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon. A kompetenciaközpont továbbá köteles a nyilvánosság elé tárni a 41. cikkel összhangban tett érdekeltségi nyilatkozatokat.
(2)  A kompetenciaközpont biztosítja, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél kellő időben átfogó, megfelelő, tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon, különösen a kompetenciaközpont, a hálózat, az ipari és tudományos tanácsadó testület, valamint a közösség munkájának eredményeit illetően. A kompetenciaközpont továbbá köteles a nyilvánosság elé tárni a 42. cikkel összhangban tett érdekeltségi nyilatkozatokat.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés
(3)  A (2) bekezdésben említett értékelés keretében fel kell mérni a kompetenciaközpont által elért eredményeket a számára meghatározott célok, megbízatás és feladatok tükrében. Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja a kompetenciaközpont további működtetését annak céljaira, megbízatására és feladataira tekintettel, javasolhatja a kompetenciaközpont 46. cikkben meghatározott megbízatásának meghosszabbítását.
(3)  A (2) bekezdésben említett értékelés keretében fel kell mérni a kompetenciaközpont által elért eredményeket a céljai, megbízatása és feladatai, valamint hatékonysága és eredményessége tükrében. Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja a kompetenciaközpont további működtetését annak céljaira, megbízatására és feladataira tekintettel, javasolhatja a kompetenciaközpont 46. cikkben meghatározott megbízatásának meghosszabbítását.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
38 a cikk (új)
38a. cikk
A kompetenciaközpont jogi személyisége
(1)  A kompetenciaközpont jogi személyiséggel rendelkezik.
(2)  A kompetenciaközpont valamennyi tagállamban az adott tagállam jogszabályai alapján a jogi személyeket megillető legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni, illetve azt elidegeníteni, továbbá bírósági eljárásban félként részt venni.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés
A kompetenciaközpont igazgatótanácsának szabályokat kell elfogadnia a tagokra, a szervekre és a személyi állományra vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése céljából. Ezeknek a szabályoknak az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] értelmében tartalmazniuk kell az igazgatótanács és az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjainak képviselőivel kapcsolatos összeférhetetlenség elkerülésére szolgáló rendelkezéseket.
A kompetenciaközpont igazgatótanácsának szabályokat kell elfogadnia a tagjaira, szerveire és személyi állományára, ezen belül az ügyvezető igazgatóra, az igazgatótanácsra, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületre és a közösségre vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése, azonosítása és megszüntetése céljából.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 a bekezdés (új)
A tagállamok a nemzeti koordinációs központok tekintetében gondoskodnak az összeférhetetlenség megelőzéséről, azonosításáról és megszüntetéséről.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 b bekezdés (új)
Az (1) bekezdésben említett szabályoknak összhangban kell lenniük az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – cím
A fogadó tagállam által nyújtott támogatás
Székhely és a fogadó tagállam által nyújtott támogatás
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – -1 bekezdés (új)
A kompetenciaközpont székhelyét demokratikusan elszámoltatható eljárás keretében, átlátható kritériumok alapján és az uniós joggal összhangban kell meghatározni.
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – -1 a bekezdés (új)
A fogadó tagállam a lehető legjobb feltételeket biztosítja a kompetenciaközpont megfelelő működéséhez, ideértve az egyetlen székhelyet és további feltételeket, például a munkatársak gyermekei számára megfelelő oktatási létesítmények hozzáférhetőségét, valamint a munkatársak gyermekeinek és házastársainak, illetve élettársainak a munkaerőpiachoz, a társadalombiztosításhoz és az orvosi ellátáshoz való megfelelő hozzáférését is.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés
A kompetenciaközpont és a székhelye szerinti tagállam [Belgium] között igazgatási megállapodás jöhet létre, amelyben az adott tagállam kiváltságokat és mentességeket, valamint egyéb támogatást biztosíthat a kompetenciaközpont részére.
A kompetenciaközpont és a székhelye szerinti tagállam között igazgatási megállapodás jön létre, amelyben az adott tagállam kiváltságokat és mentességeket, valamint egyéb támogatást biztosít a kompetenciaközpont részére.
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)
45a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (5a) bekezdésében és a 8. cikk (4b) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének dátumától] kezdődő hatállyal.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5a) bekezdésében és a 8. cikk (4b) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 6. cikk (5a) bekezdése és a 8. cikk (4b) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0084/2019).

Utolsó frissítés: 2020. március 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat