Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0328(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0084/2019

Texte depuse :

A8-0084/2019

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 16.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Texte adoptate
PDF 319kWORD 98k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg
Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Viața noastră de zi cu zi și economiile noastre devin din ce în ce mai dependente de tehnologiile digitale, iar cetățenii sunt din ce în ce mai expuși la incidente cibernetice grave. Viitorul securității depinde, printre altele, de consolidarea capacității tehnologice și industriale de a proteja Uniunea împotriva amenințărilor cibernetice, întrucât atât infrastructura civilă, cât și capacitățile militare depind de sisteme digitale sigure.
(1)  Peste 80 % din populația Uniunii este conectată la internet și viața noastră de zi cu zi și economiile noastre devin din ce în ce mai dependente de tehnologiile digitale, iar cetățenii sunt din ce în ce mai expuși la incidente cibernetice grave. Viitorul securității depinde, printre altele, de ameliorarea rezilienței globale, de consolidarea capacității tehnologice și industriale de a proteja Uniunea împotriva amenințărilor cibernetice, mereu în evoluție, întrucât atât infrastructura, cât și capacitățile în materie de securitate depind de sisteme digitale sigure. O astfel de securitate poate fi realizată prin sensibilizarea publicului cu privire la amenințările la adresa securității cibernetice, prin dezvoltarea competențelor, a capacităților și a capabilităților în întreaga UE, ținând seama cu atenție de interdependențele care caracterizează infrastructura hardware și software, rețelele, produsele și procesele, precum și de implicațiile și de preocupările societale și etice.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   Criminalitatea cibernetică constituie o amenințare în creștere rapidă la adresa Uniunii, a cetățenilor și a economiei sale. În 2017, 80 % dintre întreprinderile europene s-au confruntat cu cel puțin un incident cibernetic. Atacul WannaCry, produs în mai 2017, a afectat peste 150 de țări și 230 000 de sisteme informatice și a avut un impact semnificativ asupra infrastructurilor critice, cum ar fi spitalele. Această situație evidențiază necesitatea de a deține cele mai înalte standarde de securitate cibernetică și soluții holistice de securitate cibernetică, implicând oamenii, produsele, procesele și tehnologia din Uniune, precum și necesitatea poziției de lider al Uniunii în domeniu și nevoia de autonomie digitală.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  În cadrul summitului digital de la Tallinn din septembrie 2017, șefii de stat și de guvern au lansat Uniunii apelul de a ocupa „o poziție de lider mondial în domeniul securității cibernetice până în 2025, pentru a asigura protecția cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor noastre online, precum și pentru a câștiga încrederea acestora, dar și pentru a permite un internet liber și aflat sub incidența legii.
(4)  În cadrul summitului digital de la Tallinn din septembrie 2017, șefii de stat și de guvern au lansat Uniunii apelul de a ocupa „o poziție de lider mondial în domeniul securității cibernetice până în 2025, pentru a asigura protecția cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor noastre online, precum și pentru a câștiga încrederea acestora, dar și pentru a permite un internet liber și aflat sub incidența legii” și s-au declarat pentru „utilizarea mai intensă a soluțiilor cu sursă deschisă și/sau a standardelor deschise atunci când se (re)construiesc sisteme și soluții informatice (printre altele pentru a evita situațiile în care cumpărătorul depinde de vânzător), inclusiv cele dezvoltate și/sau promovate de programele UE pentru interoperabilitate și standardizare, cum ar fi ISA2.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică („Centrul de competențe”) ar trebui să contribuie la sporirea rezilienței și fiabilității infrastructurii rețelelor și a sistemelor informatice, inclusiv a internetului și a altor infrastructuri critice pentru funcționarea societății, cum ar fi sistemele de transport, de sănătate și cele bancare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)
(4b)  Centrul de competențe și acțiunile sale ar trebui să țină seama de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/XXX [reformare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 în conformitate cu propunerea COM(2016)0616]1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (JO L ..., ..., p. ...).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  O perturbare semnificativă a rețelelor și a sistemelor informatice poate afecta statele membre și Uniunea în ansamblu. Prin urmare, securitatea rețelelor și a sistemelor informatice este esențială pentru buna funcționare a pieței interne. În prezent, Uniunea depinde de furnizorii de securitate cibernetică din afara Europei. Cu toate acestea, este în interesul strategic al Uniunii să se asigure că păstrează și dezvoltă capacitățile tehnologice esențiale în materie de securitate cibernetică pentru a-și securiza piața unică digitală și, în special, pentru a proteja rețelele și sistemele informatice critice și pentru a furniza servicii de securitate cibernetică esențiale.
(5)  O perturbare semnificativă a rețelelor și a sistemelor informatice poate afecta statele membre și Uniunea în ansamblu. Prin urmare, cel mai înalt nivel de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice la nivelul Uniunii este deopotrivă esențial pentru societate și economie. În prezent, Uniunea depinde de furnizorii de securitate cibernetică din afara Europei. Cu toate acestea, este în interesul strategic al Uniunii să se asigure că păstrează și dezvoltă capacitățile tehnologice esențiale în materie de securitate cibernetică pentru a-și securiza protecția datelor și rețelele și sistemele informatice critice ale cetățenilor și întreprinderilor europene, inclusiv infrastructurile critice pentru funcționarea societății, cum ar fi sistemele de transport, de sănătate și bancare, precum și pe cele ale pieței unice digitale, și pentru a furniza servicii de securitate cibernetică esențiale.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Uniunea deține o multitudine de cunoștințe de specialitate și o vastă experiență în ceea ce privește cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică, însă eforturile comunităților industriale și de cercetare sunt fragmentate, nu există o aliniere între acestea și o misiune comună, fapt care împiedică competitivitatea în acest domeniu. Aceste eforturi și cunoștințe de specialitate trebuie să fie puse în comun, interconectate și utilizate în mod eficient pentru a consolida și a completa capacitățile de cercetare, tehnologice și industriale existente la nivelul Uniunii și la nivel național.
(6)  Uniunea deține o multitudine de cunoștințe de specialitate și o vastă experiență în ceea ce privește cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică, însă eforturile comunităților industriale și de cercetare sunt fragmentate, nu există o aliniere între acestea și o misiune comună, fapt care împiedică competitivitatea și protecția eficace a datelor, a rețelelor și a sistemelor critice în acest domeniu. Aceste eforturi și cunoștințe de specialitate trebuie să fie puse în comun, interconectate și utilizate în mod eficient pentru a consolida și a completa capacitățile și competențele de cercetare, tehnologice și industriale existente la nivelul Uniunii și la nivel național. Întrucât sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) se confruntă cu provocări importante, cum ar fi satisfacerea cererii de lucrători calificați, poate beneficia de reprezentarea diversității societății în general și de asigurarea unei reprezentări echilibrate a genurilor, a diversității etnice și a persoanelor cu handicap, precum și de facilitarea accesului la cunoștințe și la formare pentru viitorii experți în materie de securitate cibernetică, inclusiv pentru educația lor în contexte non-formale, de exemplu, în proiecte informatice privind programe gratuite și cu sursă deschisă, proiecte de tehnologie civică, întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)   Datorită agilității lor, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) joacă un rol central în sectorul securității cibernetice al Uniunii, având capacitatea de a furniza soluții de vârf. Cu toate acestea, IMM-urile care nu sunt specializate în securitate cibernetică sunt predispuse la o vulnerabilitate mai mare la incidente cibernetice, din cauza investițiilor mari și a cerințelor privind cunoștințele necesare în vederea aplicării unor soluții eficace de securitate cibernetică. Prin urmare, este necesar ca Centrul de competențe și Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică („Rețeaua”) să acorde sprijin special IMM-urilor prin facilitarea accesului acestora la cunoștințe și formare profesională, pentru a le permite acestora să își asigure o securitate suficientă și pentru a le permite celor care desfășoară activități în domeniul securității cibernetice să consolideze poziția de lider al Uniunii în acest domeniu.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)
(6b)  Expertiza depășește contextele industriale și de cercetare. Proiectele necomerciale sau precomerciale, denumite proiecte tehnologice civice, utilizează standarde deschise, date deschise și software gratuit și cu sursă deschisă în interesul societății și al binelui public. Acestea contribuie la reziliența, conștientizarea și dezvoltarea competențelor în materie de securitate cibernetică și joacă un rol important în construirea de capacități pentru acest sector și cercetarea în domeniu.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 6 c (nou)
(6c)  Termenul „părți interesate”, atunci când este folosit în contextul prezentului regulament, se referă, printre altele la entități din sector, entități publice și alte entități care abordează aspecte operaționale și tehnice în domeniul securității cibernetice, precum și la societatea civilă, de exemplu sindicate, asociații de consumatori, comunitatea implicată în dezvoltarea de software gratuit și cu sursă deschisă, comunitatea academică și de cercetare.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Centrul de competențe ar trebui să fie principalul instrument de care dispune Uniunea pentru a pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică și pentru a pune în aplicare proiectele și inițiativele relevante, împreună cu Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică. Acesta ar trebui să ofere sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală și ar trebui să fie deschis, după caz, Fondului european de dezvoltare regională și altor programe. Această abordare ar trebui să contribuie la crearea de sinergii și la coordonarea sprijinului financiar pentru cercetarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice și la evitarea suprapunerilor.
(8)  Centrul de competențe ar trebui să fie principalul instrument de care dispune Uniunea pentru a pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică și pentru a pune în aplicare proiectele și inițiativele relevante, împreună cu Rețeaua. Acesta ar trebui să ofere sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală, precum și din Fondul european de apărare pentru acțiuni și costuri administrative din domeniul apărării, și ar trebui să fie deschis, după caz, Fondului european de dezvoltare regională și altor programe. Această abordare ar trebui să contribuie la crearea de sinergii și la coordonarea sprijinului financiar pentru inițiativele Uniunii în cercetarea și dezvoltarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice și la evitarea suprapunerilor.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Principiul „securității de la stadiul conceperii”, astfel cum este stabilit în Comunicarea comună a Comisiei din 13 septembrie 2017, intitulată „Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE”, include metode de ultimă generație pentru creșterea securității, în toate etapele ciclului de viață al unui produs sau al unui serviciu, începând cu metode securizate de concepere și dezvoltare, reducând amploarea atacurilor și încorporând teste și audituri adecvate ale securității. Pe durata funcționării și a menținerii, este necesar ca producătorii sau furnizorii să pună la dispoziție, fără întârziere, actualizări care să remedieze vulnerabilitățile sau amenințările noi, pe toată durata de viață estimată a unui produs și după încheierea acesteia. Acest lucru se poate realiza și permițându-le terților să creeze și să furnizeze astfel de actualizări. Furnizarea de actualizări este necesară în special în cazul infrastructurilor, al produselor și al proceselor care sunt utilizate în mod obișnuit.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
(8b)   Având în vedere amploarea problemelor de securitate cibernetică și investițiile realizate în capacitățile de securitate cibernetică în alte părți ale lumii, Uniunea și statele sale membre ar trebui să își intensifice sprijinul financiar acordat cercetării, dezvoltării și implementării în acest domeniu. Pentru a realiza economii de scară și a atinge un nivel comparabil de protecție în întreaga Uniune, statele membre ar trebui să își concentreze eforturile pentru realizarea unui cadru european, investind prin intermediul mecanismului Centrului de competențe, acolo unde este relevant.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 8 c (nou)
(8c)  Pentru a încuraja competitivitatea la nivelul Uniunii și cele mai înalte standarde de securitate cibernetică la nivel internațional, Centrul de competențe și Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să vizeze schimbul de produse și procese cibernetice, standarde și standarde tehnice cu comunitatea internațională. Standardele tehnice includ crearea unor mecanisme de punere în aplicare de referință, publicate în cadrul licențelor standard deschise. Conceperea securizată în special a mecanismelor de punere în aplicare de referință este esențială pentru fiabilitatea și reziliența infrastructurii rețelelor și a sistemelor informatice uzuale, precum internetul și infrastructurile critice.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Ținând seama de faptul că obiectivele prezentei inițiative pot fi cel mai bine realizate dacă participă toate statele membre sau un număr cât mai mare de state membre și pentru a stimula participarea acestora, numai statele membre care contribuie financiar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe ar trebui să dețină drepturi de vot.
(9)  Ținând seama de faptul că obiectivele prezentei inițiative pot fi cel mai bine realizate dacă contribuie toate statele membre sau un număr cât mai mare de state membre și pentru a stimula participarea acestora, numai statele membre care contribuie financiar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe ar trebui să dețină drepturi de vot.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Centrele naționale de coordonare ar trebui selectate de către statele membre. Pe lângă capacitatea administrativă necesară, centrele ar trebui fie să dețină, fie să aibă acces direct la expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate TIC, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane și societale ale securității și ale protecției vieții private. Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a-și asuma efectiv angajamente și de a-și coordona acțiunile cu sectorul industrial, cu sectorul public, inclusiv cu autoritățile desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului23, precum și cu comunitatea de cercetare.
(12)  Centrele naționale de coordonare ar trebui selectate de către statele membre. Pe lângă capacitatea administrativă necesară, centrele ar trebui fie să dețină, fie să aibă acces direct la expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate TIC, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane, etice, societale și de mediu ale securității și ale protecției vieții private. Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a-și asuma efectiv angajamente și de a-și coordona acțiunile cu sectorul industrial, cu sectorul public, inclusiv cu autoritățile desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului23, precum și cu comunitatea de cercetare pentru a stabili un dialog public-privat continuu privind securitatea cibernetică. În plus, ar fi necesară sensibilizarea opiniei publice cu privire la securitatea cibernetică prin mijloace de comunicare adecvate.
__________________
__________________
23 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).
23 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor, calculul de înaltă performanță (HPC) și informatica cuantică, tehnologia blockchain și concepte precum identitățile digitale sigure, creează noi provocări pentru securitatea cibernetică și, în același timp, oferă soluții. Evaluarea și validarea solidității sistemelor TIC existente sau viitoare va necesita testarea soluțiilor de securitate împotriva atacurilor îndreptate împotriva echipamentelor HPC și cuantice. Centrul de competențe, rețeaua și Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la progresul și la diseminarea celor mai recente soluții de securitate cibernetică. În același timp, Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să se afle în serviciul dezvoltatorilor și al operatorilor din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea, sectorul financiar, administrația, telecomunicațiile, industria prelucrătoare, apărarea și spațiul, pentru a-i ajuta să își rezolve problemele în materie de securitate cibernetică.
(14)  Tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor, calculul de înaltă performanță (HPC) și informatica cuantică, precum și concepte precum identitățile digitale sigure, creează noi provocări pentru securitatea cibernetică și, în același timp, oferă produse și procese. Evaluarea și validarea solidității sistemelor TIC existente sau viitoare va necesita testarea produselor și a proceselor de securitate împotriva atacurilor îndreptate împotriva echipamentelor HPC și cuantice. Centrul de competențe, rețeaua, centrele europene de inovare digitală și Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la progresul și la diseminarea celor mai recente produse și procese de securitate cibernetică, inclusiv cu utilizare dublă, în special a celor care ajută organizațiile să se mențină într-o stare permanentă de consolidare a capacității, a rezilienței și a guvernanței corespunzătoare. Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să stimuleze întregul ciclu al inovării și să creeze o punte pentru a trece de această „vale a morții” în ceea ce privește inovarea în domeniul tehnologiilor și al serviciilor de securitate cibernetică. În același timp, Centrul de competențe, rețeaua și Comunitatea ar trebui să se afle în serviciul dezvoltatorilor și al operatorilor din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea, sectorul financiar, administrația, telecomunicațiile, industria prelucrătoare, apărarea și spațiul, pentru a-i ajuta să își rezolve problemele în materie de securitate cibernetică, precum și să cerceteze diversele motivații ale atacurilor asupra integrității rețelelor și a sistemelor informatice, cum ar fi criminalitatea, spionajul industrial, defăimarea și dezinformarea.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)   Ca urmare a naturii în rapidă schimbare a amenințărilor cibernetice și a securității cibernetice, Uniunea trebuie să fie capabilă să se adapteze rapid și continuu la noile evoluții în domeniu. De aceea, Centrul de competențe, Rețeaua și Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să fie suficient de flexibile pentru a asigura viteza de răspuns necesară. Acestea ar trebui să faciliteze soluții care să ajute entitățile să își poată consolida permanent capacitatea de a-și îmbunătăți reziliența proprie și pe cea a Uniunii.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)
(14b)   Centrul de competențe ar trebui să aibă ca obiective stabilirea poziției de lider și a expertizei Uniunii în materie de securitate cibernetică și, cu ajutorul acestei garanții, stabilirea celor mai înalte standarde de securitate în Uniune, asigurarea protecției datelor, a sistemelor informatice, a rețelelor și a infrastructurilor critice din Uniune, crearea de noi locuri de muncă de înaltă calitate în domeniu, prevenirea exodului creierelor în rândul experților europeni în materie de securitate cibernetică către țări terțe și adăugarea valorii europene la măsurile naționale în materie de securitate cibernetică deja existente.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Centrul de competențe ar trebui să dețină mai multe funcții-cheie. În primul rând, acesta ar trebui să faciliteze și să contribuie la coordonarea activității Rețelei europene de competențe în materie de securitate cibernetică și să promoveze Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică. Centrul ar trebui să promoveze agenda tehnologică în materie de securitate cibernetică și să faciliteze accesul la expertiza acumulată în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. În al doilea rând, ar trebui să pună în aplicare părțile relevante din programele Europa digitală și Orizont Europa prin alocarea de granturi, în general în urma unei cereri de propuneri concurențiale. În al treilea rând, centrul de competențe ar trebui să faciliteze investițiile comune din partea Uniunii, a statelor membre și/sau a industriei.
(15)  Centrul de competențe ar trebui să dețină mai multe funcții-cheie. În primul rând, acesta ar trebui să faciliteze și să contribuie la coordonarea activității Rețelei și să promoveze Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică. Centrul ar trebui să promoveze agenda tehnologică în materie de securitate cibernetică și să pună în comun, să partajeze și să faciliteze accesul la expertiza acumulată în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, precum și la infrastructura de securitate cibernetică. În al doilea rând, ar trebui să pună în aplicare părțile relevante din programele Europa digitală și Orizont Europa prin alocarea de granturi, în general în urma unei cereri de propuneri concurențiale. În al treilea rând, centrul de competențe ar trebui să faciliteze investițiile comune din partea Uniunii, a statelor membre și/sau a industriei, precum și oportunitățile de formare comună și campaniile de sensibilizare, în conformitate cu programul Europa digitală pentru cetățeni și întreprinderi, pentru a se depăși deficitul de competențe. Acesta ar trebui să acorde o atenție specială capacitării IMM-urilor în domeniul securității cibernetice.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Centrul de competențe ar trebui să stimuleze și să sprijine cooperarea și coordonarea activităților Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, care ar implica un grup mare, deschis și diversificat de actori implicați în tehnologia privind securitatea cibernetică. Această comunitate ar trebui să includă în special entități de cercetare, sectoarele furnizoare, sectoarele cererii, precum și sectorul public. Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la activitățile și la planul de lucru ale Centrului de competențe și ar trebui, de asemenea, să beneficieze de activitățile de consolidare a comunității desfășurate de Centrul de competențe și de rețea, dar nu ar trebui să beneficieze de privilegii în ceea ce privește cererile de propuneri sau procedurile de ofertare.
(16)  Centrul de competențe ar trebui să stimuleze și să sprijine cooperarea și coordonarea strategice și pe termen lung a activităților Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, care ar implica un grup mare, deschis, interdisciplinar și diversificat de actori europeni implicați în tehnologia privind securitatea cibernetică. Această comunitate ar trebui să includă în special entități de cercetare, inclusiv cele active în domeniul eticii în securitate cibernetică, sectoarele furnizoare, sectoarele cererii (inclusiv IMM-uri), precum și sectorul public. Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la activitățile și la planul de lucru ale Centrului de competențe și ar trebui, de asemenea, să beneficieze de activitățile de consolidare a comunității desfășurate de Centrul de competențe și de rețea, dar nu ar trebui să beneficieze de privilegii în ceea ce privește cererile de propuneri sau procedurile de ofertare.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   Centrul de competențe ar trebui să acorde sprijinul corespunzător ENISA în îndeplinirea sarcinilor acesteia, definite în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului1a („Legea privind securitatea cibernetică”). Prin urmare, ENISA ar trebui să ofere contribuții relevante Centrului de competențe la îndeplinirea sarcinii sale de definire a priorităților de finanțare.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din... privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru securitate cibernetică) și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentul (UE) nr. 526/2013 (Legea privind securitatea cibernetică) (JO L ...) (2017/0225(COD)) .
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Pentru a răspunde nevoilor atât ale sectoarelor cererii, cât și ale sectoarelor furnizoare, sarcina Centrului de competențe de a oferi cunoștințe și asistență tehnică în materie de securitate cibernetică pentru aceste sectoare ar trebui să se refere atât la produsele și serviciile TIC, cât și la toate celelalte produse și soluții industriale și tehnologice care ar trebui să includă o componentă de securitate cibernetică.
(17)  Pentru a răspunde nevoilor sectorului public și atât ale sectoarelor cererii, cât și ale sectoarelor furnizoare, sarcina Centrului de competențe de a oferi cunoștințe și asistență tehnică în materie de securitate cibernetică pentru sectorul public și aceste sectoare ar trebui să se refere atât la produsele, procesele și serviciile TIC, cât și la toate celelalte produse și procese industriale și tehnologice care ar trebui să includă o componentă de securitate cibernetică. În special, Centrul de competențe ar trebui să faciliteze implementarea unor soluții dinamice la nivelul întreprinderilor, axate pe consolidarea capacităților organizațiilor în ansamblu, inclusiv ale persoanelor, proceselor și tehnologiei, pentru a proteja în mod eficace organizațiile împotriva amenințărilor cibernetice în continuă schimbare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Centrul de competențe ar trebui să contribuie la utilizarea pe scară largă a unor produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație, în special a celor recunoscute la nivel internațional.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Având în vedere că Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să depună eforturi pentru a realiza sinergii între domeniile civile și de apărare ale securității cibernetice, proiectele finanțate prin programul Orizont Europa vor fi puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul XXX [Regulamentul privind programul Orizont Europa], care prevede că activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Orizont Europa se concentrează asupra aplicațiilor civile.
(18)  Având în vedere că Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să depună eforturi pentru a realiza sinergii și coordonare între domeniile civile și de apărare ale securității cibernetice, proiectele finanțate prin programul Orizont Europa vor fi puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul XXX [Regulamentul privind programul Orizont Europa], care prevede că activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Orizont Europa se concentrează asupra aplicațiilor civile.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Pentru a asigura o colaborare structurată și durabilă, relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare ar trebui să se bazeze pe un acord contractual.
(19)  Pentru a asigura o colaborare structurată și durabilă, relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare ar trebui să se bazeze pe un acord contractual, care ar trebui armonizat la nivelul Uniunii.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența Centrului de competențe.
(20)  Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența Centrului de competențe și a acelor întreprinderi care primesc finanțare.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)   Punerea în aplicare a proiectelor de implementare, în special a celor privind infrastructurile și capacitățile implementate la nivel european sau în acțiuni comune de achiziții publice, poate fi împărțită în diferite etape ale punerii în aplicare, cum ar fi licitații separate pentru arhitectura hardware și software, pentru producția acestora și pentru operarea și întreținerea lor, în timp ce întreprinderile pot să participe numai la una dintre etape, fiind necesar ca beneficiarii dintr-una sau mai multe etape să îndeplinească anumite condiții în cea ce privește dreptul de proprietate sau controlul european.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)
(20b)  Având în vedere faptul că ENISA este agenția Uniunii dedicată securității cibernetice, Centrul de competențe ar trebui să încerce să obțină cele mai bune sinergii cu aceasta, iar Consiliul de conducere al Centrului ar trebui să consulte ENISA, dată fiind experiența acesteia în domeniul securității cibernetice, în special în ceea ce privește proiectele legate de cercetare.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 20 c (nou)
(20c)  În procesul de numire a reprezentantului său în Consiliul de conducere, Parlamentul European ar trebui să includă detalii privind mandatul, inclusiv obligația de a raporta periodic Parlamentului European sau comisiilor responsabile.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Având în vedere expertiza lor în materie de securitate cibernetică, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ar trebui să joace un rol activ în cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și al Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice.
(21)  Având în vedere expertiza lor în materie de securitate cibernetică și pentru a asigura sinergii maxime, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ar trebui să joace un rol activ în cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și al Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice. ENISA ar trebui să își îndeplinească în continuare obiectivele strategice, în special în domeniul certificării de securitate cibernetică, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2019/XXX [Legea privind securitatea cibernetică]1a, iar Centrul de competențe ar trebui să acționeze ca organism operațional în domeniul securității cibernetice .
__________________
1a Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din... privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru securitate cibernetică) și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentul (UE) nr. 526/2013 (Legea privind securitatea cibernetică) (JO L ...) (2017/0225(COD)) .
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Consiliul de conducere al Centrului de competențe, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, ar trebui să traseze direcția generală de activitate a Centrului de competențe și să se asigure că acesta își îndeplinește sarcinile în conformitate cu prezentul regulament. Consiliului de conducere ar trebui să i se încredințeze competențele necesare pentru întocmirea bugetului, verificarea execuției acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către Centrul de competențe, adoptarea planului de lucru și al planului strategic multianual al Centrului de competențe, care reflectă prioritățile în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor centrului, adoptarea regulamentului său de procedură, numirea directorului executiv și luarea deciziei cu privire la prelungirea sau încetarea mandatului directorului executiv.
(24)  Consiliul de conducere al Centrului de competențe, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, ar trebui să traseze direcția generală de activitate a Centrului de competențe și să se asigure că acesta își îndeplinește sarcinile în conformitate cu prezentul regulament. Consiliului de conducere ar trebui să i se încredințeze competențele necesare pentru întocmirea bugetului, verificarea execuției acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către Centrul de competențe, adoptarea planului de lucru și al planului strategic multianual al Centrului de competențe, care reflectă prioritățile în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor centrului, adoptarea regulamentului său de procedură, numirea directorului executiv și luarea deciziei cu privire la prelungirea sau încetarea mandatului directorului executiv. Pentru a beneficia de sinergii, ENISA ar trebui să fie observator permanent în consiliul de conducere și să contribuie la activitatea Centrului de competențe, inclusiv să fie consultată cu privire la planul strategic multianual, planul de lucru și lista de acțiuni selectate pentru finanțare.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Consiliul de conducere are ca obiectiv să promoveze Centrul de competențe la nivel mondial, astfel încât acesta să își sporească atractivitatea și să devină un organism de talie mondială pentru excelență în materie de securitate cibernetică.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Pentru buna funcționare în condiții de eficacitate a Centrului de competențe, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de conducere au nivelul adecvat de competență și experiență profesională în domeniile funcționale. Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în consiliul de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia.
(25)  Pentru buna funcționare în condiții de eficacitate a Centrului de competențe, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de conducere au nivelul adecvat de competență și experiență profesională în domeniile funcționale. Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în consiliul de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia și echilibrul de gen.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)
(25a)   Ponderea votului Comisiei în deciziile consiliului de conducere ar trebui să fie în concordanță cu contribuția din bugetul Uniunii la Centrul de competențe, în conformitate cu responsabilitatea Comisiei de a asigura o gestionare corespunzătoare a bugetului Uniunii în interesul Uniunii, astfel cum se prevede în tratate.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Pentru buna funcționare a Centrului de competențe, este necesar ca numirea directorului executiv să fie făcută pe baza meritelor și a aptitudinilor sale administrative și manageriale atestate, precum și a competenței și a experienței relevante în domeniul securității cibernetice și, de asemenea, este necesar ca directorul executiv să își ducă la îndeplinire atribuțiile în deplină independență.
(26)  Pentru buna funcționare a Centrului de competențe, este necesar ca numirea directorului executiv să fie făcută într-o manieră transparentă pe baza meritelor și a aptitudinilor sale administrative și manageriale atestate, precum și a competenței și a experienței relevante în domeniul securității cibernetice și, de asemenea, este necesar ca directorul executiv să își ducă la îndeplinire atribuțiile în deplină independență.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Centrul de competențe ar trebui să aibă drept organism consultativ un Consiliu consultativ pe probleme industriale și științifice, pentru a asigura un dialog regulat cu sectorul privat, cu organizațiile de consumatori și cu alte părți interesate relevante. Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să se concentreze pe chestiunile relevante pentru părțile interesate și să le aducă în atenția consiliului de conducere al Centrului de competențe. Componența Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sarcinile care îi revin, cum ar fi consultarea cu privire la planul de lucru, ar trebui să asigure o reprezentare suficientă a părților interesate în activitatea Centrului de competențe.
(27)  Centrul de competențe ar trebui să aibă drept organism consultativ un Consiliu consultativ pe probleme industriale și științifice, pentru a asigura un dialog regulat și transparent în mod corespunzător cu sectorul privat, cu organizațiile de consumatori și cu alte părți interesate relevante. Ar trebui totodată să furnizeze directorului executiv și consiliului de conducere consiliere independentă cu privire la dezvoltare și achiziții publice. Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să se concentreze pe chestiunile relevante pentru părțile interesate și să le aducă în atenția consiliului de conducere al Centrului de competențe. Componența Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sarcinile care îi revin, cum ar fi consultarea cu privire la planul de lucru, ar trebui să asigure o reprezentare suficientă a părților interesate în activitatea Centrului de competențe. Un număr minim de locuri ar trebui alocat fiecărei categorii de părți interesate din industrie, acordând o atenție specială reprezentării IMM-urilor.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Centrul de competențe ar trebui să beneficieze de expertiza specifică și de reprezentarea extinsă și relevantă a părților interesate realizată prin intermediul parteneriatului public-privat contractual privind securitatea cibernetică pe durata programului Orizont 2020, prin intermediul Consiliului său consultativ pe probleme industriale și științifice.
(28)  Centrul de competențe și activitățile acestuia ar trebui să beneficieze de expertiza specifică și de reprezentarea extinsă și relevantă a părților interesate realizată prin intermediul parteneriatului public-privat contractual privind securitatea cibernetică pe durata programului Orizont 2020 și a proiectelor-pilot din cadrul programului Orizont 2020 privind Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică, prin intermediul Consiliului său consultativ pe probleme industriale și științifice. Centrul de competențe și Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să ia în considerare, dacă este cazul, reproducerea structurilor existente, de exemplu, sub forma unor grupuri de lucru.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  Centrul de competențe și organismele acestuia ar trebui să utilizeze experiența și contribuțiile oferite de inițiativele actuale și din trecut, cum ar fi parteneriatul public-privat contractual privind securitatea cibernetică, Organizația Europeană de Securitate Cibernetică (ECSO), precum și proiectul-pilot și acțiunea pregătitoare privind auditurile programelor informatice gratuite și cu sursă deschisă („EU FOSSA”).
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Centrul de competențe ar trebui să dispună de norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese. De asemenea, Centrul de competențe ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Uniunii privind accesul public la documente, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului24. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de competențe face obiectul Regulamentului (UE) nr. XXX/2018 al Parlamentului European și al Consiliului. Centrul de competențe ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor legislațiilor naționale privind gestionarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.
(29)  Centrul de competențe ar trebui să dispună de norme de prevenire, identificare și soluționare a conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului său, precum și în rândul membrilor consiliului de conducere, ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și ai comunității. Statele membre ar trebui să asigure prevenirea, identificarea și rezolvarea conflictelor de interese în cadrul centrelor naționale de coordonare. De asemenea, Centrul de competențe ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Uniunii privind accesul public la documente, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului24. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de competențe face obiectul Regulamentului (UE) nr. XXX/2018 al Parlamentului European și al Consiliului. Centrul de competențe ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor legislațiilor naționale privind gestionarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.
__________________
__________________
24 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
24 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Centrul de competențe ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând toate informațiile relevante în timp util și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului.
(31)  Centrul de competențe ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând informații cuprinzătoare în timp util și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului. Acesta ar trebui să pună la dispoziția publicului și a oricărei părți interesate o listă a membrilor Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ar trebui să publice declarațiile de interese întocmite de aceștia în conformitate cu articolul 42. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
(31a)   Se recomandă ca atât Centrul de competențe, cât și centrele naționale de coordonare să monitorizeze și să respecte standardele internaționale cât mai mult posibil, pentru a încuraja evoluția către cele mai bune practici globale.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
(33a)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea elementelor de acord contractual dintre centrul de competență și centrele naționale de coordonare, precum și în ceea ce privește specificarea criteriilor de evaluare și de acreditare a entităților ca membre ale Comunității Competențelor în materie de securitate cibernetică. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
__________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume menținerea și dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale ale Uniunii în materie de securitate cibernetică, creșterea competitivității sectorului securității cibernetice al Uniunii și transformarea securității cibernetice într-un avantaj competitiv al altor sectoare din Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din cauza faptului că resursele limitate existente sunt dispersate, precum și din cauza amplorii investițiilor necesare, ci mai degrabă, pentru a se evita duplicarea inutilă a eforturilor, contribuind la atingerea unei mase critice a investițiilor și garantând utilizarea finanțării publice în cel mai bun mod posibil, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv,
(34)  Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea competitivității și a capacităților Uniunii în domeniul securității cibernetice, reducând dependența sa digitală prin stimularea folosirii de produse, procese și servicii create în Uniune, prin menținerea și dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale ale Uniunii în materie de securitate cibernetică, creșterea competitivității sectorului securității cibernetice al Uniunii și transformarea securității cibernetice într-un avantaj competitiv al altor sectoare din Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din cauza faptului că resursele limitate existente sunt dispersate, precum și din cauza amplorii investițiilor necesare, ci mai degrabă, pentru a se evita duplicarea inutilă a eforturilor, contribuind la atingerea unei mase critice a investițiilor și garantând utilizarea finanțării publice în cel mai bun mod posibil, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii. În plus, numai acțiunile de la nivelul Uniunii pot asigura cel mai înalt nivel de securitate cibernetică în toate statele membre și, prin urmare, pot acoperi lacunele în materie de securitate existente în unele state membre, care creează lacune în materie de securitate la nivelul întregii Uniuni. Astfel, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv,
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
1.  Prezentul regulament instituie Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică („Centrul de competențe”), precum și Rețeaua de centre naționale de coordonare și stabilește norme pentru numirea centrelor naționale de coordonare, precum și pentru instituirea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.
1.  Prezentul regulament instituie Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică („Centrul de competențe”), precum și Rețeaua de centre naționale de coordonare („Rețeaua”) și stabilește norme pentru numirea centrelor naționale de coordonare, precum și pentru instituirea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică („Comunitatea”). Centrul de competențe și rețeaua contribuie la reziliența generală și la familiarizarea publicului din Uniune cu amenințările la adresa securității cibernetice, ținând seama în mod corect de implicațiile sociale.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3
3.  Centrul de competențe își are sediul la [Bruxelles, Belgia.]
eliminat
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4
4.  Centrul de competențe are personalitate juridică. Acesta dispune, în fiecare stat membru, de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației statului membru respectiv. În special, acesta poate să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.
eliminat
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  „securitate cibernetică” înseamnă protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor cibernetice;
(1)  „securitatea cibernetică” înseamnă toate activitățile necesare pentru protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a persoanelor afectate împotriva amenințărilor cibernetice;
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
(1a)  „apărare cibernetică” și „dimensiuni de apărare ale securității cibernetice” înseamnă tehnologii exclusiv defensive și reactive de apărare cibernetică ce vizează protejarea infrastructurilor critice, a rețelelor militare și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a persoanelor afectate împotriva amenințărilor cibernetice, inclusiv conștientizarea situației, detectarea amenințărilor și criminalistica digitală;
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  „produse și soluții de securitate cibernetică” înseamnă produse, servicii sau procese TIC care au drept scop specific protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor cibernetice;
(2)  „produse și procese” înseamnă produse, servicii sau procese TIC comerciale sau necomerciale, care au drept scop specific protejarea datelor, a rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor la adresa securității cibernetice;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
(2a)  „amenințare cibernetică” înseamnă orice circumstanță, eveniment sau acțiune potențială care poate cauza daune sau perturbări la nivelul rețelelor și al sistemelor informatice, precum și la nivelul utilizatorilor acestora și a persoanelor afectate, sau care poate avea un alt tip de impact negativ asupra acestora;
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
(3)  „autoritate publică” înseamnă orice guvern sau altă administrație publică, inclusiv organismele publice consultative, la nivel național, regional sau local sau orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește funcții administrative publice în conformitate cu legislația națională, inclusiv sarcini specifice;
(3)  „autoritate publică” înseamnă orice guvern sau altă administrație publică, inclusiv organismele publice consultative, la nivel național, regional sau local sau orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește funcții administrative publice în conformitate cu dreptul Uniunii și legislația națională, inclusiv sarcini specifice;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
(4)  „stat membru participant” înseamnă un stat membru care contribuie financiar în mod voluntar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe.
(4)  „stat membru contribuitor” înseamnă un stat membru care contribuie financiar în mod voluntar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
(4a)  „centre europene de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) 2019/XXX al Parlamentului European și al Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2019/XXX al Parlamentului European și al Consiliului din... de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (JO L ...) (2018/0227(COD)).
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a
(a)  să mențină și să-și dezvolte capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică necesare pentru crearea unei piețe unice digitale sigure;
(a)  să-și dezvolte capacitățile tehnologice, industriale, societale, academice și de expertiză în cercetare în materie de securitate cibernetică necesare pentru crearea unei piețe unice digitale sigure și pentru a avansa protecția datelor cetățenilor Uniunii, ale întreprinderilor și ale administrațiilor publice;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  să crească reziliența și fiabilitatea infrastructurii de rețele și de sisteme informatice din Uniune, mai ales a celei critice, a internetului și a echipamentelor hardware și software utilizate în mod obișnuit;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b
(b)  să sporească competitivitatea sectorului securității cibernetice al Uniunii și să transforme securitatea cibernetică într-un avantaj competitiv al altor sectoare ale Uniunii.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  să sensibilizeze publicul cu privire la amenințările la adresa securității cibernetice și la implicațiile și preocupările societale și etice legate de aceasta în Uniune, și totodată să reducă decalajul de competențe în domeniu.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
(bb)  să vizeze o poziție de lider a Uniunii în domeniul securității cibernetice și să asigure cele mai înalte standarde de securitate cibernetică la nivelul Uniunii;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera bc (nouă)
(bc)  să consolideze competitivitatea și capacitățile Uniunii, reducând în același timp dependența sa digitală prin creșterea gradului de utilizare a produselor, proceselor și serviciilor de securitate cibernetică dezvoltate în Uniune;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera bd (nouă)
(bd)  să consolideze încrederea cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor în lumea digitală și, astfel, să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei privind piața unică digitală;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1
1.  facilitarea și contribuția la coordonarea activității Rețelei de centre naționale de coordonare (denumită în continuare „rețeaua”) menționate la articolul 6 și a Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică menționate la articolul 8;
1.  crearea, gestionarea și facilitarea Rețelei menționate la articolul 6 și a Comunității menționate la articolul 8;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
2.  contribuția la punerea în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX26 și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] și a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX27 și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific] și din alte programe ale Uniunii, atunci când acest lucru este prevăzut în actele juridice ale Uniunii;
2.  coordonarea punerii în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX26 și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] și a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX27 și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific] și din alte programe ale Uniunii, atunci când acest lucru este prevăzut în actele juridice ale Uniunii și contribuția la punerea în aplicare a acțiunilor finanțate prin Fondul european de apărare instituit prin Regulamentul (UE) 2019/XXX;
__________________
__________________
26 [a se adăuga titlul complet și referința JO]
26 [a se adăuga titlul complet și referința JO]
27 [a se adăuga titlul complet și referința JO]
27 [a se adăuga titlul complet și referința JO]
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă
3.  consolidarea capacităților, a cunoștințelor și a infrastructurilor în materie de securitate cibernetică în slujba sectoarelor industriale, a sectorului public și a comunităților de cercetare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
3.  consolidarea rezilienței, a capacităților, a cunoștințelor și a infrastructurilor în materie de securitate cibernetică în slujba societății, a sectoarelor industriale, a sectorului public și a comunităților de cercetare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini, având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe:
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
(a)  având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe, achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, inclusiv IMM-uri, sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;
(a)  achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a resurselor Centrului de competențe și a serviciilor conexe într-un mod echitabil, deschis și transparent pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, îndeosebi IMM-uri, și din sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
(b)  având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe, oferirea de sprijin, inclusiv de sprijin financiar, altor entități pentru achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, inclusiv IMM-uri, sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;
(b)  oferirea de sprijin, inclusiv de sprijin financiar, altor entități pentru achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de resurse și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, îndeosebi IMM-uri, și din sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
(ba)  furnizarea de sprijin financiar și asistență tehnică pentru întreprinderile nou-înființate, IMM-uri, microîntreprinderi, asociații și experți individuali și proiecte tehnologice civice din domeniul securității cibernetice;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera bb (nouă)
(bb)  finanțarea de audituri ale codurilor de securitate pentru software și îmbunătățiri conexe pentru proiectele care vizează dezvoltarea de software gratuit și cu sursă deschisă care este utilizat în mod obișnuit pentru infrastructură, produse și procese;
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c
(c)  furnizarea de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și de asistență tehnică pentru sector și pentru autoritățile publice, în special prin sprijinirea acțiunilor menite să faciliteze accesul la expertiza disponibilă în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;
(c)  facilitarea schimbului de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și de asistență tehnică, printre altele, pentru societatea civilă, pentru sector, pentru autoritățile publice și pentru comunitatea academică și de cercetare, în special prin sprijinirea acțiunilor menite să faciliteze accesul la expertiza disponibilă în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, cu scopul îmbunătățirii cibernetice a Uniunii;
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)
(ca)  promovarea principiului „securității de la stadiul conceperii” în procesul de dezvoltare, menținere, utilizare și actualizare a infrastructurilor, a produselor și a serviciilor, în special prin sprijinirea metodelor de dezvoltare securizate de ultimă generație, a testării adecvate a securității și a auditurilor care vizează securitatea, inclusiv angajamentul producătorului sau al furnizorului de a pune la dispoziție actualizări care să remedieze, fără întârziere, vulnerabilitățile sau amenințările noi, pe toată durata de viață estimată a produsului și după încheierea acesteia, sau permiterea ca un terț să creeze și să furnizeze astfel de actualizări;
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera cb (nouă)
(cb)  acordarea de asistență pentru politicile privind contribuțiile la codul sursă și dezvoltarea acestora, în special pentru autoritățile publice, în cazurile în care sunt utilizate proiecte informatice gratuite și cu sursă deschisă;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera cc (nouă)
(cc)  reunirea părților interesate din sector, a sindicatelor, a mediului academic, a organizațiilor de cercetare și a entităților publice, pentru a asigura cooperarea pe termen lung cu privire la dezvoltarea și punerea în aplicare a produselor și proceselor de securitate cibernetică, inclusiv cu privire la punerea în comun și partajarea resurselor și a informațiilor referitoare la astfel de produse și procese, dacă este cazul;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă
4.  contribuția la dezvoltarea pe scară largă a unor produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație în întreaga economie, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
4.  contribuția la dezvoltarea pe scară largă a unor produse și procese durabile de securitate cibernetică de ultimă generație în întreaga Uniune, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
(a)  stimularea cercetării și dezvoltării legate de produsele și soluțiile de securitate cibernetică ale Uniunii și a adoptării lor de către autoritățile publice și sectoarele utilizatoare;
(a)  stimularea cercetării și dezvoltării legate de produsele și soluțiile de securitate cibernetică ale Uniunii și a proceselor globale de-a lungul întregului ciclu de inovare, și a adoptării lor, printre altele de către autoritățile publice, industrie și piață;
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
(b)  sprijinirea autorităților publice, a sectoarelor cererii și a altor utilizatori în adoptarea și integrarea celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică;
(b)  sprijinirea autorităților publice, a sectoarelor cererii și a altor utilizatori în îmbunătățirea rezilienței prin adoptarea și integrarea produselor și proceselor de securitate cibernetică de ultimă generație;
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
(c)  sprijinirea, în special, a autorităților publice în ceea ce privește organizarea achizițiilor lor publice sau efectuarea de achiziții publice de produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație în numele autorităților publice;
(c)  sprijinirea, în special, a autorităților publice în ceea ce privește organizarea achizițiilor lor publice sau efectuarea de achiziții publice de produse și procese de securitate cibernetică de ultimă generație în numele autorităților publice, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru achiziții publice durabile, pentru a îmbunătăți siguranța și beneficiile rezultate din investițiile publice;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d
(d)  furnizarea de sprijin financiar și de asistență tehnică pentru întreprinderi nou-înființate și IMM-uri din domeniul securității cibernetice pentru a se conecta la piețe potențiale și pentru a atrage investiții;
(d)  furnizarea de sprijin financiar și de asistență tehnică pentru întreprinderi nou-înființate, IMM-uri, microîntreprinderi și experți individuali din domeniul securității cibernetice, precum și pentru proiecte care vizează dezvoltarea de software gratuit și cu sursă deschisă și proiecte tehnologice civice, pentru a crește expertiza în domeniu, pentru a se conecta la piețe potențiale, pentru a valorifica oportunități de dezvoltare și pentru a atrage investiții;
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă
5.  îmbunătățirea înțelegerii securității cibernetice și contribuirea la reducerea lacunelor în materie de competențe din Uniune în ceea ce privește securitatea cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
5.  îmbunătățirea înțelegerii securității cibernetice, contribuirea la reducerea lacunelor în materie de competențe și consolidarea nivelului de competențe din Uniune în ceea ce privește securitatea cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)
(-a)  sprijinirea, dacă este cazul, a realizării obiectivului specific 4 privind competențele digitale avansate al programului Europa digitală, în cooperare cu centrele europene de inovare digitală;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a
(a)  sprijinirea dezvoltării în continuare a competențelor în materie de securitate cibernetică, acolo unde este cazul, împreună cu agențiile și organismele relevante ale UE, inclusiv ENISA.
(a)  sprijinirea dezvoltării în continuare, punerea în comun și partajarea competențelor și abilităților în materie de securitate cibernetică la toate nivelurile educaționale relevante, sprijinirea obiectivului de realizare a echilibrului de gen, facilitarea unui nivel comun ridicat de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și contribuția la reziliența utilizatorilor și a infrastructurilor în întreaga Uniune, în cooperare cu Rețeaua și, după caz, alinierea cu agențiile și organismele relevante ale UE, inclusiv cu ENISA;
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
(a)  furnizarea de sprijin financiar pentru eforturile de cercetare în materie de securitate cibernetică bazate pe o agendă industrială, tehnologică și de cercetare comună multianuală strategică, evaluată și îmbunătățită în mod continuu, ;
(a)  furnizarea de sprijin financiar pentru eforturile de cercetare în materie de securitate cibernetică bazate pe un plan industrial, tehnologic și de cercetare comună multianuală strategică, evaluată și îmbunătățită în mod continuu, menționat la articolul 13;
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
(b)  sprijinirea proiectelor de cercetare și demonstrative la scară largă în capacitățile tehnologice de securitate cibernetică de generație următoare, în colaborare cu industria și cu rețeaua;
(b)  sprijinirea proiectelor de cercetare și demonstrative la scară largă în capacitățile tehnologice de securitate cibernetică de generație următoare, în colaborare cu industria, cu instituțiile academice și de cercetare, cu sectorul public și cu autoritățile, inclusiv cu rețeaua și cu comunitatea;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)
(ba)  asigurarea respectării drepturilor fundamentale și a comportamentului etic în proiectele de cercetare în domeniul securității cibernetice sprijinite de Centrul de competențe;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera bb (nouă)
(bb)  rapoartele de monitorizare a vulnerabilităților descoperite de comunitate și care facilitează comunicarea vulnerabilităților, evoluția tiparelor, a soluțiilor și a soluțiilor și distribuția acestora;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera bc (nouă)
(bc)  monitorizarea rezultatelor cercetării legate de algoritmii de autoînvățare utilizați în activități cibernetice răuvoitoare, în colaborare cu ENISA și prin sprijinirea punerii în aplicare a Directivei (UE) 2016/1148;
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera bd (nouă)
(bd)  sprijinirea cercetării în materie de securitate cibernetică;
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera be (nouă)
(be)  sprijinirea cercetării și dezvoltării de produse și procese, care să poată fi studiate, partajate și valorificate în mod liber, în special în materie de hardware și software verificate și verificabile, în strânsă cooperare cu sectorul, cu rețeaua și cu comunitatea;
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c
(c)  sprijinirea cercetării și a inovării pentru standardizarea tehnologiei în materie de securitate cibernetică;
(c)  sprijinirea cercetării și inovării în materie de standardizare formală și non-formală și de certificare a tehnologiilor de securitate cibernetică, asigurând legătura cu activitatea existentă și, după caz, în strânsă cooperare cu organizațiile europene de standardizare, cu organismele de certificare și cu ENISA;
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ca (nouă)
(ca)  furnizare de sprijin special IMM-urilor prin facilitarea accesului acestora la cunoștințe și la formare, printr-un acces adaptat la rezultatele cercetării și dezvoltării, consolidat de către Centrul de competențe și de către rețea, în vederea creșterii competitivității;
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 7 – partea introductivă
7.  consolidarea cooperării între domeniile civil și de apărare în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile cu dublă utilizare în materie de securitate cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
7.  consolidarea cooperării între domeniile civil și de apărare în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile cu dublă utilizare în materie de securitate cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor sarcini, care se limitează strict la tehnologia, aplicațiile și serviciile reactive și defensive de apărare cibernetică:
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 – partea introductivă
8.  consolidarea sinergiilor dintre dimensiunile civile și cele de apărare ale securității cibernetice în legătură cu Fondul european de apărare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
8.  consolidarea sinergiilor dintre dimensiunile civile și cele de apărare ale securității cibernetice în legătură cu Fondul european de apărare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini, care se limitează strict la tehnologia, aplicațiile și serviciile reactive și defensive de apărare cibernetică:
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)
(ba)  sprijinirea și consilierea Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/XXX [reformare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 în conformitate cu propunerea COM(2016)0616].
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
8a.  contribuirea la eforturile Uniunii de a intensifica cooperarea internațională în ceea ce privește securitatea cibernetică prin:
(a)  facilitarea participării Centrului de competență în cadrul conferințelor internaționale și al organizațiilor guvernamentale, precum și contribuția la organizațiile internaționale de standardizare;
(b)  cooperarea cu țări terțe și organizații internaționale în cadre relevante de cooperare internațională.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu
Investiții în infrastructuri, capacități, produse sau soluții și utilizarea acestora
Investiții în infrastructuri, capacități, produse sau procese și utilizarea acestora
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  În cazul în care Centrul de competențe oferă finanțare pentru infrastructuri, capacități, produse sau soluții în conformitate cu articolul 4 alineatele (3) și (4), sub formă de grant sau de premiu, planul de lucru al Centrului de competențe poate preciza, în special:
1.  În cazul în care Centrul de competențe oferă finanțare pentru infrastructuri, capacități, produse sau procese în conformitate cu articolul 4 alineatele (3) și (4), sub formă de achiziție publică, de grant sau de premiu, planul de lucru al Centrului de competențe poate preciza, în special:
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
(a)  normele care reglementează exploatarea unei infrastructuri sau a unei capacități, inclusiv, după caz, încredințarea acestei sarcini unei entități-gazdă pe baza unor criterii definite de Centrul de competențe;
(a)  normele specifice care reglementează exploatarea unei infrastructuri sau a unei capacități, inclusiv, după caz, încredințarea acestei sarcini unei entități-gazdă pe baza unor criterii definite de Centrul de competențe;
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  normele specifice care reglementează diferite etape ale punerii în aplicare;
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
(bb)  faptul că, drept urmare a contribuției Uniunii, accesul este cât mai deschis posibil și restrâns doar cât este necesar, iar reutilizarea este posibilă.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Centrul de competențe poate fi responsabil de executarea generală a acțiunilor comune relevante de achiziții publice, inclusiv a achizițiilor înainte de comercializare în numele membrilor rețelei, al membrilor Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică sau al altor părți terțe care reprezintă utilizatorii produselor și soluțiilor de securitate cibernetică. În acest scop, Centrul de competențe poate fi asistat de unul sau mai multe centre naționale de coordonare sau de către membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.
2.  Centrul de competențe poate fi responsabil de executarea generală a acțiunilor comune relevante de achiziții publice, inclusiv a achizițiilor înainte de comercializare în numele membrilor rețelei. În acest scop, Centrul de competențe poate fi asistat de unul sau mai multe centre naționale de coordonare sau de către membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică sau ai centrelor europene de inovare digitală.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)
-1.  Un centru național de coordonare unic este instituit în fiecare stat membru.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
4.  Centrul național de coordonare desemnat are capacitatea de a sprijini Centrul de competențe și rețeaua în îndeplinirea misiunii lor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. Centrele naționale de coordonare dețin sau au acces direct la expertiza tehnologică în materie de securitate cibernetică și sunt în măsură să interacționeze și să se coordoneze în mod eficace cu industria, cu sectorul public și cu comunitatea de cercetare.
4.  Centrul național de coordonare desemnat are capacitatea de a sprijini Centrul de competențe și rețeaua în îndeplinirea misiunii lor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. Centrele naționale de coordonare dețin sau au acces direct la expertiza tehnologică în materie de securitate cibernetică și sunt în măsură să interacționeze și să se coordoneze în mod eficace cu industria, cu sectorul public, cu comunitatea academică și de cercetare și cu cetățenii. Comisia publică orientări care detaliază în mod suplimentar procedura de evaluare și care explică aplicarea criteriilor.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
5.  Relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare se bazează pe un acord contractual semnat între Centrul de competențe și fiecare dintre centrele naționale de coordonare. Acordul prevede norme care reglementează relația și repartizarea sarcinilor între Centrul de competențe și fiecare centru național de coordonare.
5.  Relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare se bazează pe un acord contractual standard semnat între Centrul de competențe și fiecare dintre centrele naționale de coordonare. Acordul cuprinde același set de condiții generale armonizate care prevăd norme care reglementează relația și repartizarea sarcinilor între Centrul de competențe și fiecare centru național de coordonare, precum și condiții speciale, adaptate la centrul național de coordonare în cauză.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 45a pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea condițiilor generale armonizate ale acordurilor contractuale menționate la alineatul (5) din prezentul articol, inclusiv formatul acestora.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
(a)  sprijinirea Centrului de competențe în realizarea obiectivelor sale și, în special, în coordonarea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;
(a)  sprijinirea Centrului de competențe în realizarea obiectivelor sale și, în special, în instituirea și coordonarea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b
(b)  facilitarea participării industriei și a altor actori la nivel de stat membru în cadrul proiectelor transfrontaliere;
(b)  promovarea, încurajarea și facilitarea participării societății civile, a industriei, în special a întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor, a comunității academice și de cercetare și a altor actori la nivel de stat membru în cadrul proiectelor transfrontaliere;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  în cooperare cu alte entități cu sarcini similare, care funcționează ca un ghișeu unic pentru produsele și procesele de securitate cibernetică finanțate prin alte programe ale Uniunii, cum ar fi InvestEU sau prin programul privind piața unică, în special pentru IMM-uri;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c
(c)  contribuția, împreună cu Centrul de competențe, la identificarea și abordarea provocărilor industriale în materie de securitate cibernetică specifice sectorului;
(c)  contribuția, împreună cu Centrul de competențe, la identificarea și abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică specifice sectorului;
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  cooperarea strânsă cu organizațiile de standardizare naționale pentru a promova adoptarea standardelor existente și pentru a implica toate părțile interesate relevante, în special IMM-urile, în stabilirea de standarde noi;
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e
(e)  stabilirea de sinergii cu activitățile relevante la nivel național și regional;
(e)  stabilirea de sinergii cu activitățile relevante la nivel național, regional și local;
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
(fa)  promovarea și diseminarea unor programe de învățământ comune minime în domeniul securității cibernetice, în cooperare cu organismele relevante din statele membre;
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera g
(g)  promovarea și diseminarea rezultatelor relevante ale activității rețelei, ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ale Centrului de competențe la nivel național sau regional;
(g)  promovarea și diseminarea rezultatelor relevante ale activității rețelei, ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ale Centrului de competențe la nivel național, regional sau local;
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera h
(h)  evaluarea cererilor de aderare la Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică primite din partea entităților stabilite în același stat membru ca centrul de coordonare.
(h)  evaluarea cererilor de aderare la Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică primite din partea entităților și a persoanelor fizice stabilite în același stat membru ca centrul de coordonare.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
4.  Centrele naționale de coordonare cooperează, după caz, prin intermediul rețelei în scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (e) și (g).
4.  Centrele naționale de coordonare cooperează, după caz, prin intermediul rețelei și cu centrele europene de inovare digitală relevante în scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la alineatul (1).
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică contribuie la misiunea Centrului de competențe, astfel cum se prevede la articolul 3, și consolidează și diseminează expertiza în materie de securitate cibernetică în întreaga Uniune.
1.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică contribuie la misiunea Centrului de competențe, astfel cum se prevede la articolul 3, consolidează, pune în comun și diseminează expertiza în materie de securitate cibernetică în întreaga Uniune și furnizează expertiză tehnică.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică este formată din organizații de cercetare industriale, academice și non-profit, precum și din asociații și entități publice și alte entități care se ocupă de chestiuni operaționale și tehnice. Aceasta reunește principalele părți interesate în ceea ce privește capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică din Uniune, implicând centrele naționale de coordonare, precum și instituțiile și organismele Uniunii cu expertiză relevantă.
2.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică este formată din societatea civilă, sectorul industrial care reprezintă cererea și oferta, inclusiv IMM-urile, comunitatea academică și de cercetare, asociații de utilizatori, experți individuali, organizații europene de standardizare relevante, precum și din alte asociații și entități publice și alte entități care se ocupă de chestiuni operaționale și tehnice în domeniul securității cibernetice. Aceasta reunește principalele părți interesate în ceea ce privește capacitățile tehnologice, industriale, academice și de cercetare, precum și capacitățile și capabilitățile societale din Uniune și implică centrele naționale de coordonare, centrele europene de inovare digitală, precum și instituțiile și organismele Uniunii cu expertiză relevantă, astfel cum se menționează la articolul 10 din prezentul regulament.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Numai entitățile stabilite în Uniune pot fi acreditate ca membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. Acestea trebuie să demonstreze că au expertiză în materie de securitate cibernetică în ceea ce privește cel puțin unul dintre următoarele domenii:
3.  Numai entitățile și persoanele fizice stabilite, respectiv rezidente pe teritoriul Uniunii, în Spațiul Economic European (SEE) sau în țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) pot fi acreditate ca membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. Solicitanții trebuie să demonstreze că pot furniza expertiză în materie de securitate cibernetică în ceea ce privește cel puțin unul dintre următoarele domenii:
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a
(a)  cercetare;
(a)  academic sau de cercetare;
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
(ca)  etică;
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera cb (nouă)
(cb)  standardizare formală și tehnică și specificații formale și tehnice;
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
4.  Centrul de competență acreditează entități instituite în temeiul dreptului național în calitate de membre ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică în urma unei evaluări efectuate de centrul național de coordonare al statului membru în care este stabilită entitatea, prin care se verifică îndeplinirea de către această entitate a criteriilor prevăzute la alineatul (3). O acreditare nu este limitată în timp, dar poate fi revocată de către Centrul de competențe în orice moment dacă acesta sau centrul național de coordonare consideră că entitatea nu îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (3) sau intră sub incidența dispozițiilor relevante prevăzute la articolul 136 din Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].
4.  Centrul de competență acreditează entități instituite în temeiul dreptului național sau persoane fizice în calitate de membre ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică în urma unei evaluări armonizate efectuate de Centrul național de competențe, de centrul național de coordonare al statului membru în care este stabilită entitatea sau în care persoana fizică este rezidentă, prin care se verifică îndeplinirea de către această entitate a criteriilor prevăzute la alineatul (3). O acreditare nu este limitată în timp, dar poate fi revocată de către Centrul de competențe în orice moment dacă acesta sau centrul național de coordonare consideră că entitatea sau persoana fizică nu îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (3) sau intră sub incidența dispozițiilor relevante prevăzute la articolul 136 din Regulamentul XXX [noul Regulament financiar]. Centrele naționale de coordonare ale statelor membre urmăresc asigurarea unei reprezentări echilibrate a părților interesate în cadrul comunității, încurajând în mod activ participarea categoriilor și a grupurilor de persoane fizice subreprezentate, în special IMM-uri.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 45a pentru a completa prezentul regulament prin detalierea criteriilor prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol pe baza cărora sunt selectați solicitanții, precum și a procedurilor de evaluare și de acreditare a entităților care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (4) din prezentul articol.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
(5a)  sprijină centrul de competențe prin raportarea și divulgarea vulnerabilităților, contribuind la atenuarea acestora și oferind consiliere cu privire la modalitățile de reducere a acestor vulnerabilități, inclusiv prin intermediul certificării în cadrul sistemelor adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/XXX [Legea privind securitatea cibernetică].
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
1.  Centrul de competențe cooperează cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, inclusiv cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE), cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, cu Agenția Executivă pentru Cercetare, cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, cu Centrul european de combatere a criminalității informatice din cadrul Europol, precum și cu Agenția Europeană de Apărare.
1.  Pentru a asigura coerența și complementaritatea, Centrul de competențe cooperează cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, inclusiv cu ENISA, cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE), cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, cu Agenția Executivă pentru Cercetare, cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, cu centrele europene de inovare digitală relevante, cu Centrul european de combatere a criminalității informatice din cadrul Europol, precum și cu Agenția Europeană de Apărare, în ceea ce privește proiectele, serviciile și competențele cu dublă utilizare.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.  O astfel de cooperare are loc în cadrul acordurilor de lucru. Aceste acorduri sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei.
2.  O astfel de cooperare are loc în cadrul acordurilor de lucru. Aceste acorduri sunt adoptate de Consiliul de conducere cu aprobarea prealabilă a Comisiei.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Consiliul de conducere este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și cinci reprezentanți ai Comisiei, în numele Uniunii.
1.  Consiliul de conducere este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, un reprezentant desemnat de Parlamentul European în calitate de observator și patru reprezentanți ai Comisiei, în numele Uniunii, cu scopul de a obține un echilibru de gen în rândul membrilor consiliului de administrație și al supleanților acestora.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
3.  Membrii consiliului de conducere și supleanții acestora sunt numiți în funcție de cunoștințele lor în domeniul tehnologiei, precum și în funcție de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Comisia și statele membre depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Comisia și statele membre urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în consiliul de conducere.
3.  Membrii consiliului de conducere și supleanții acestora sunt numiți în funcție de cunoștințele lor în domeniul securității cibernetice, precum și în funcție de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Comisia și statele membre depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Comisia și statele membre urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în consiliul de conducere.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6
6.  Comisia poate invita observatori, inclusiv reprezentanți ai unor organisme, oficii și agenții relevante ale Uniunii, să participe la reuniunile consiliului de conducere, dacă este cazul.
6.  Consiliul de conducere poate invita observatori, inclusiv reprezentanți ai unor organisme, oficii și agenții relevante ale Uniunii, precum și membri ai comunității, să participe la reuniunile consiliului de conducere, dacă este cazul.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7
7.  Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) este observator permanent în consiliul de conducere.
7.  ENISA și Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice sunt observatori permanenți în consiliul de conducere, cu rol consultativ, dar fără drepturi de vot. Consiliul de conducere acordă atenție maximă opiniilor exprimate de observatorii permanenți.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera a
(a)  adoptă un plan strategic multianual, care conține o declarație privind prioritățile majore și inițiativele planificate ale Centrului de competențe, inclusiv o estimare a nevoilor și a surselor de finanțare;
(a)  adoptă un plan strategic multianual, care conține o declarație privind prioritățile majore și inițiativele planificate ale Centrului de competențe, inclusiv o estimare a nevoilor și a surselor de finanțare, ținând seama de avizul ENISA;
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b
(b)  adoptă planul de lucru al Centrului de competențe, conturile anuale, bilanțul și raportul anual de activitate, pe baza unei propuneri din partea directorului executiv;
(b)  adoptă planul de lucru al Centrului de competențe, conturile anuale, bilanțul și raportul anual de activitate, pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, ținând seama de avizul ENISA;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera e
(e)  adoptă criteriile și procedurile de evaluare și de acreditare a entităților în calitate de membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;
(e)  adoptă procedurile de evaluare și de acreditare a entităților în calitate de membri ai Comunității;
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera ea (nouă)
(ea)  adoptă acordurile de lucru menționate la articolul 10 alineatul (2);
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera ga (nouă)
(ga)  adoptă norme de transparență pentru Centrul de competențe;
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera i
(i)  instituie grupuri de lucru cu membrii Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;
(i)  instituie grupuri de lucru cu membrii Comunității, ținând seama de opiniile observatorilor permanenți;
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera l
(l)  promovează Centrul de competențe la nivel mondial, astfel încât acesta să își sporească atractivitatea și să devină un organism de talie mondială pentru excelență în materie de securitate cibernetică;
(l)  promovează cooperarea dintre Centrul de competențe și actorii globali;
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera r
(r)  adoptă o strategie de combatere a fraudei care să fie proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de analiza cost-beneficiu a măsurilor care ar urma să fie puse în aplicare;
(r)  adoptă o strategie de combatere a fraudei și a corupției, care să fie proporțională cu riscurile de fraudă și de corupție, ținând seama de analiza cost-beneficiu a măsurilor care ar urma să fie puse în aplicare, și adoptă, de asemenea, măsuri cuprinzătoare de protecție pentru persoanele care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii;
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera s
(s)  adoptă metodologia de calcul al contribuției financiare din partea statelor membre;
(s)  adoptă o definiție extinsă a contribuțiilor financiare din partea statelor membre și o metodologie de calcul al valorii contribuțiilor voluntare din partea statelor membre, care pot fi considerate contribuții financiare în conformitate cu definiția respectivă, un astfel de calcul fiind efectuat la finalul fiecărui exercițiu financiar.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
1.  Consiliul de conducere alege un președinte și un vicepreședinte dintre membrii cu drept de vot, pentru o perioadă de doi ani. Mandatul președintelui și al vicepreședintelui poate fi prelungit o singură dată, în urma unei decizii a consiliului de conducere. Cu toate acestea, dacă pe durata mandatului încetează calitatea acestora de membri ai consiliului de conducere, mandatul lor expiră automat la aceeași dată. Vicepreședintele îl înlocuiește din oficiu pe președinte în cazul în care acesta din urmă nu își poate exercita prerogativele. Președintele participă la vot.
1.  Consiliul de conducere alege un președinte și un vicepreședinte dintre membrii cu drept de vot, pentru o perioadă de doi ani, vizând atingerea echilibrului de gen. Mandatul președintelui și al vicepreședintelui poate fi prelungit o singură dată, în urma unei decizii a consiliului de conducere. Cu toate acestea, dacă pe durata mandatului încetează calitatea acestora de membri ai consiliului de conducere, mandatul lor expiră automat la aceeași dată. Vicepreședintele îl înlocuiește din oficiu pe președinte în cazul în care acesta din urmă nu își poate exercita prerogativele. Președintele participă la vot.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  Directorul executiv ia parte la deliberări, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide altfel, dar nu are drept de vot. Consiliul de conducere poate invita alte persoane să participe la reuniunile sale în calitate de observatori, de la caz la caz.
3.  Directorul executiv ia parte la deliberări, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide altfel, dar nu are drept de vot.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4
4.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice pot lua parte la reuniunile consiliului de conducere, la invitația președintelui, fără a avea drept de vot.
eliminat
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 15
Articolul 15
eliminat
Regulile de vot în cadrul consiliului de conducere
1.  Uniunea deține 50 % din drepturile de vot. Drepturile de vot ale Uniunii sunt indivizibile.
2.  Fiecare stat membru participant deține un vot.
3.  Consiliul de conducere adoptă deciziile sale cu o majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor, inclusiv voturile membrilor care sunt absenți, reprezentând cel puțin 75 % din totalul contribuțiilor financiare către Centrul de competențe. Contribuția financiară va fi calculată pe baza cheltuielilor estimate propuse de statele membre menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (c) și pe baza raportului privind valoarea contribuțiilor statelor membre participante menționate la articolul 22 alineatul (5).
4.  Numai reprezentanții Comisiei și reprezentanții statelor membre participante dețin drepturi de vot.
5.  Președintele participă la vot.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Articolul 15a
Regulile de vot în cadrul consiliului de conducere
1.  Deciziile supuse votului se pot referi la:
(a)  guvernanța și organizarea Centrului de competențe și a rețelei;
(b)  alocarea bugetului Centrului de competențe și al rețelei;
(c)  acțiuni comune întreprinse de mai multe state membre, completate, eventual, de resurse de la bugetului Uniunii, în urma unei decizii în conformitate cu litera (b).
2.  Consiliul de conducere adoptă deciziile sale cu cel puțin 75 % din totalul voturilor tuturor membrilor. Drepturile de vot ale Uniunii sunt reprezentate de Comisie și sunt indivizibile.
3.  Pentru deciziile prevăzute la alineatul (1) litera (a), fiecare stat membru este reprezentat și are aceleași drepturi de vot egale. Pentru restul de voturi disponibile, până la 100 %, Uniunea ar trebui să dețină cel puțin 50 % din drepturile de vot corespunzătoare contribuției sale financiare.
4.  Pentru deciziile care intră sub incidența alineatului (1) literele (b) sau (c) sau pentru orice alte decizii care nu se încadrează la nicio altă categorie de la alineatul (1), Uniunea deține cel puțin 50 % din drepturile de vot corespunzătoare contribuției sale financiare. Numai statele membre contribuitoare au drepturi de vot, iar acestea vor corespunde contribuției lor financiare.
5.  Dacă președintele a fost ales dintre reprezentanții statelor membre, președintele participă la vot ca reprezentant al statului său membru.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3
3.  Directorul executiv este numit de consiliul de conducere dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.
3.  Directorul executiv este numit de Consiliul de conducere dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, cu nominalizări care să vizeze atingerea echilibrului de gen din partea statelor membre, în urma unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5
5.  Durata mandatului directorului executiv este de patru ani. Până la sfârșitul perioadei respective, Comisia realizează o analiză care ia în considerare evaluarea rezultatelor obținute de directorul executiv și viitoarele sarcini și provocări cu care se va confrunta Centrul de competențe.
5.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul perioadei respective, Comisia realizează o analiză care ia în considerare evaluarea rezultatelor obținute de directorul executiv și viitoarele sarcini și provocări cu care se va confrunta Centrul de competențe.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6
6.  La propunerea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (5), consiliul de conducere poate reînnoi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult patru ani.
6.  La propunerea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (5), consiliul de conducere poate reînnoi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult cinci ani.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8
8.  Directorul executiv este demis din funcție numai printr-o decizie a consiliului de conducere, care acționează la propunerea Comisiei.
8.  Directorul executiv este demis din funcție numai printr-o decizie a consiliului de conducere, care acționează la propunerea membrilor săi sau la propunerea Comisiei.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c
(c)  după consultarea consiliului de conducere și a Comisiei, pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului de plan strategic multianual și a proiectului de plan anual de activitate ale Centrului de competențe, inclusiv obiectul cererilor de propuneri, al cererilor de exprimare a interesului și al cererilor de oferte necesare pentru punerea în aplicare a planului de lucru și a estimărilor privind cheltuielile aferente, astfel cum au fost propuse de statele membre și de Comisie;
(c)  după consultarea consiliului de conducere, a Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice, a ENISA și a Comisiei, pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului de plan strategic multianual și a proiectului de plan anual de activitate ale Centrului de competențe, inclusiv obiectul cererilor de propuneri, al cererilor de exprimare a interesului și al cererilor de oferte necesare pentru punerea în aplicare a planului de lucru și a estimărilor privind cheltuielile aferente, astfel cum au fost propuse de statele membre și de Comisie;
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera h
(h)  pregătirea unui plan de acțiune pentru a da curs concluziilor evaluărilor retrospective și trimiterea către Comisie, la fiecare doi ani, a unui raport privind progresele înregistrate;
(h)  pregătirea unui plan de acțiune pentru a da curs concluziilor evaluărilor retrospective și trimiterea către Comisie și Parlamentul European, la fiecare doi ani, a unui raport privind progresele înregistrate;
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera l
(l)  aprobarea listei de acțiuni selectate pentru finanțare pe baza clasamentului stabilit de un grup de experți independenți;
(l)  în urma consultării cu Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice și cu ENISA, aprobarea listei de acțiuni selectate pentru finanțare pe baza clasamentului stabilit de un grup de experți independenți;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera s
(s)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit intern sau extern, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea, de două ori pe an Comisiei și periodic consiliului de conducere, a unui raport privind progresele înregistrate;
(s)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit intern sau extern, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea, de două ori pe an Comisiei și Parlamentului European și periodic consiliului de conducere, a unui raport privind progresele înregistrate;
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera v
(v)  asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile Uniunii;
(v)  asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile Uniunii și prezentarea către Parlamentul European și Consiliu, la cerere, a unui raport;
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice este format din cel mult 16 membri. Membrii sunt numiți de consiliul de conducere dintre reprezentanții entităților din cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.
1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice este format din cel mult 25 membri. Membrii sunt numiți de consiliul de conducere dintre reprezentanții entităților din cadrul comunității sau al membrilor individuali ai acesteia. Sunt eligibili numai reprezentanți ai entităților care nu sunt controlate de o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță, cu excepția țărilor din SEE și AELS. Numirea se face în conformitate cu o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie. Componența consiliului vizează realizarea echilibrului de gen și include o reprezentare echilibrată a grupurilor de părți interesate din industrie, comunitatea academică și societatea civilă.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice dețin competențe specifice în ceea ce privește cercetarea în domeniul securității cibernetice, dezvoltarea industrială, serviciile profesionale sau desfășurarea acestora. Cerințele pentru astfel de competențe specifice sunt precizate în detaliu de către consiliul de conducere.
2.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice dețin competențe specifice în ceea ce privește cercetarea în domeniul securității cibernetice, dezvoltarea industrială, furnizarea, implementarea sau desfășurarea de servicii sau produse profesionale. Cerințele pentru astfel de competențe specifice sunt precizate în detaliu de către consiliul de conducere.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5
5.  Reprezentanții Comisiei și ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pot participa la lucrările Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și pot sprijini lucrările acestuia.
5.  Reprezentanții Comisiei și ai ENISA sunt invitați să participe la lucrările Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sprijină lucrările acestuia. Consiliul consultativ poate invita, de la caz la caz, și alți reprezentați din partea comunității în calitate de observatori, consilieri sau experți, după caz.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice se întrunește cel puțin de două ori pe an.
1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice se întrunește cel puțin de trei ori pe an.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
2.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice poate oferi consiliere consiliului de conducere cu privire la instituirea de grupuri de lucru cu privire la aspecte specifice relevante pentru activitatea Centrului de competențe, atunci când acest lucru este necesar în cadrul coordonării generale a unuia sau mai multor membri ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice.
2.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice prezintă sugestii consiliului de conducere cu privire la instituirea de grupuri de lucru cu privire la aspecte specifice relevante pentru activitatea Centrului de competențe, ori de câte ori acestea se încadrează în sarcinile și domeniile de competențe specificate la articolul 20 și atunci când acest lucru este necesar în cadrul coordonării generale a unuia sau mai multor membri ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – partea introductivă
Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice informează Centrul de competențe cu privire la desfășurarea activităților sale și:
Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice informează periodic Centrul de competențe cu privire la desfășurarea activităților sale și:
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  oferă directorului executiv și consiliului de conducere consiliere strategică și contribuții la elaborarea planului de lucru și a planului strategic multianual în termenele stabilite de consiliul de conducere;
(1)  oferă directorului executiv și consiliului de conducere consiliere strategică și contribuții la orientarea și implementarea operațiunilor Centrului de competențe în ceea ce privește sectorul industrial și cercetarea și la elaborarea planului de lucru și a planului strategic multianual în termenele stabilite de consiliul de conducere;
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
(1a)  consiliază consiliul de conducere în ceea ce privește instituirea grupurilor de lucru cu privire la aspecte specifice relevante pentru activitatea Centrului de competențe;
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 3
(3)  promovează și colectează feedback cu privire la planul de lucru și la planul strategic multianual ale Centrului de competențe.
(3)  promovează și colectează feedback cu privire la planul de lucru și la planul strategic multianual ale Centrului de competențe și oferă consiliere consiliului de conducere cu privire la modul de îmbunătățire a orientării strategice și a funcționării Centrului de competențe.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a
(a)  1 981 668 000 EUR din programul Europa digitală, inclusiv până la 23 746 000 EUR pentru costuri administrative;
(a)  1 780 954 875 EUR în prețurile din 2018 (1 998 696 000 EUR în prețuri curente) din programul Europa digitală, inclusiv până la 21 385 465 EUR în prețurile din 2018 (23 746 000 EUR în prețuri curente) pentru costuri administrative;
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  o sumă din Fondul european de apărare destinată acțiunilor din domeniul apărării ale Centrului de competențe, inclusiv pentru toate costurile administrative aferente, cum ar fi costurile pe care Centrul de competențe le poate suporta atunci când acționează în calitate de administrator de proiect în ceea ce privește acțiunile desfășurate în cadrul Fondului european de apărare.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
2.  Contribuția maximă a Uniunii se plătește din creditele din bugetul general al Uniunii alocate pentru [programul Europa digitală] și din creditele alocate programului specific de punere în aplicare a programului Orizont Europa, instituit prin Decizia XXX.
2.  Contribuția maximă a Uniunii se plătește din creditele din bugetul general al Uniunii alocate pentru [programul Europa digitală], din creditele alocate programului specific de punere în aplicare a programului Orizont Europa, instituit prin Decizia XXX, din creditele pentru Fondul european de apărare și pentru alte programe și proiecte care intră în sfera de competență a Centrului de competențe sau a rețelei.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4
4.  Contribuția financiară a Uniunii nu acoperă sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (8) litera (b).
4.  Contribuția financiară a Uniunii din programele Europa digitală și Orizont Europa nu acoperă sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (8) litera (b). Acestea pot fi acoperite de contribuții financiare din Fondul european de apărare.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4
4.  Comisia poate suprima, reduce în mod proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii către Centrul de competențe în cazul în care statele membre participante nu efectuează, efectuează doar parțial sau efectuează cu întârziere contribuțiile menționate la alineatul (1).
4.  Comisia poate suprima, reduce în mod proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii către Centrul de competențe în cazul în care statele membre participante nu efectuează sau efectuează doar parțial contribuțiile menționate la alineatul (1). Suprimarea, reducerea sau suspendarea contribuției financiare a Uniunii de către Comisie este proporțională în ceea ce privește valoarea și durata acesteia cu reducerea, suprimarea sau suspendarea contribuțiilor statelor membre.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – litera a
(a)  contribuții financiare ale statelor membre participante la costurile administrative;
(a)  contribuții financiare ale Uniunii și ale statelor membre participante la costurile administrative;
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – litera b
(b)  contribuții financiare ale statelor membre participante la costurile operaționale;
(b)  contribuții financiare ale Uniunii și ale statelor membre participante la costurile operaționale;
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 a (nou)
8a.  Centrul de competențe cooperează îndeaproape cu alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii pentru a beneficia de sinergii și, unde este posibil, pentru a reduce costurile administrative.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
1.  În cursul punerii în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Centrul de competențe ia măsurile corespunzătoare care să garanteze protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și disuasive.
1.  În cursul punerii în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Centrul de competențe ia măsurile corespunzătoare care să garanteze protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale periodice și eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și disuasive.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7
7.  Personalul centrului de competențe este format din agenți temporari și agenți contractuali.
7.  Centrul de competență urmărește să realizeze echilibrul de gen în rândul personalului său. Personalul este format din agenți temporari și agenți contractuali.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)   Articolul 22 [Proprietate asupra rezultatelor], articolul 23 [Proprietate asupra rezultatelor] și articolul 30 [Aplicarea normelor privind informațiile clasificate] din Regulamentul (UE) nr. XXX [Fondul european de apărare] se aplică participării la toate acțiunile din domeniul apărării ale Centrului de competențe, atunci când planul de lucru prevede acest lucru. Acordarea de licențe neexclusive poate fi limitată la părți terțe stabilite sau considerate a fi stabilite în statele membre și controlate de state membre și/sau de resortisanți ai statelor membre.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1
1.  Centrul de competențe își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență.
1.  Centrul de competențe își desfășoară activitățile cu cel mai ridicat nivel de transparență.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2
2.  Centrul de competențe se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații adecvate, obiective, fiabile și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale. De asemenea, acesta face publice declarațiile de interese întocmite în conformitate cu articolul 41.
2.  Centrul de competențe se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații cuprinzătoare, adecvate, obiective, fiabile și ușor accesibile, în timp util, în special în ceea ce privește rezultatele activității Centrului de competențe, rețelei, Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și a Comunității. De asemenea, acesta face publice declarațiile de interese întocmite în conformitate cu articolul 42.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3
3.  Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a rezultatelor obținute de către Centrul de competențe, având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile sale. În cazul în care consideră că existența Centrului de competențe este în continuare justificată în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acestuia, Comisia poate propune ca durata mandatului Centrului de competențe, prevăzută la articolul 46, să fie prelungită.
3.  Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a rezultatelor obținute de către Centrul de competențe, având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile sale, precum și eficacitatea și eficiența. În cazul în care consideră că existența Centrului de competențe este în continuare justificată în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acestuia, Comisia poate propune ca durata mandatului Centrului de competențe, prevăzută la articolul 46, să fie prelungită.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 38 a (nou)
Articolul 38a
Personalitatea juridică a Centrului de competențe
1.  Centrul de competențe are personalitate juridică.
2.  În fiecare stat membru, Centrul de competențe dispune de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației statului membru respectiv. În special, acesta poate să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1
Consiliul de conducere al Centrului de competențe adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia. Aceste norme conțin dispozițiile menite să evite un conflict de interese în ceea ce privește reprezentanții membrilor care fac parte din consiliul de conducere, precum și din Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice, în conformitate cu Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].
Consiliul de conducere al Centrului de competențe adoptă norme pentru prevenirea, identificarea și soluționarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia, inclusiv în ceea ce îl privește pe directorul executiv, precum și în rândul membrilor consiliului de conducere, ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și ai comunității.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre asigură prevenirea, identificarea și rezolvarea conflictelor de interese în cadrul centrelor naționale de coordonare.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 b (nou)
Normele menționate la primul paragraf respectă Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 44 – titlu
Sprijin din partea statului membru gazdă
Sediu și sprijin din partea statului membru gazdă
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful -1 (nou)
Sediul Centrului de competențe se stabilește printr-o procedură responsabilă din punct de vedere democratic, utilizând criterii transparente și în conformitate cu dreptul Uniunii.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful -1 a (nou)
Statul membru gazdă pune la dispoziție cele mai bune condiții posibile pentru a asigura buna funcționare a Centrului de competențe, inclusiv un sediu unic, dar și alte condiții, cum ar fi accesibilitatea la facilități adecvate de educație pentru copiii personalului, un acces corespunzător la piața muncii, la securitate socială și la asistență medicală atât pentru copiii, cât și pentru partenerii angajaților.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1
Centrul de competențe și statul membru [Belgia] în care se află sediul acestuia pot încheia un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferite de statul membru respectiv Centrului de competențe.
Centrul de competențe și statul membru în care se află sediul acestuia încheie un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferite de statul membru respectiv Centrului de competențe.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 45 a (nou)
Articolul 45a
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (5a) și la articolul 8 alineatul (4b) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (5a) și la articolul 8 alineatul (4b) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (5a) și al articolului 8 alineatul (4b) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiilor competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0084/2019).

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate