Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0012(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0326/2018

Předložené texty :

A8-0326/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0192

Přijaté texty
PDF 134kWORD 56k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí ***I
P8_TA(2019)0192A8-0326/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0033),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0014/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. prosince 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro rybolov (A8-0326/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 283, 10.8.2018, s. 61
(2) Úř. věst. C 461, 21.12.2018, s. 220.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES
P8_TC1-COD(2018)0012

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/883.)

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí