Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2541(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0139/2019

Texte depuse :

B8-0139/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0199

Texte adoptate
PDF 161kWORD 56k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Substanțe active, inclusiv tiaclopridul
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenonă, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiacloprid, tolclofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum și ziram (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor(1),

–  având în vedere proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenonă, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiacloprid, tolclofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum și ziram (D060042/02),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(2), în special articolul 17 primul paragraf,

–  având în vedere raportul de evaluare a reînnoirii aprobării din octombrie 2017, elaborat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Comisiei privind tiaclopridul(3),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

Prezentarea contextului

A.  întrucât tiacloprid a fost aprobat pentru a fi utilizat ca insecticid, începând cu 1 ianuarie 2005;

B.  întrucât încă din 2015 este în curs o procedură de reînnoire a aprobării tiaclopridului în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei(5), care include perioada de preaviz de trei ani necesară; întrucât perioada de aprobare actuală expiră la 30 aprilie 2019;

C.  întrucât perioada de aprobare a substanței active tiacloprid a fost deja prelungită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/524 al Comisiei(6);

D.  întrucât Comisia nu explică motivele unei a doua prelungiri, limitându-se să afirme că: „Din cauza faptului că evaluarea substanțelor respective [inclusiv tiaclopridul] a fost amânată din motive independente de voința solicitanților, este posibil ca aprobările acestor substanțe active să expire înainte de adoptarea unei decizii privind reînnoirea autorizării lor”;

E.  întrucât scopul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 este de a asigura un nivel ridicat de protecție, atât pentru sănătatea umană, cât și pentru cea animală, precum și un nivel ridicat de protecție a mediului și, în același timp, de a proteja competitivitatea agriculturii în Uniune; întrucât ar trebui acordată o atenție deosebită protecției grupurilor vulnerabile ale populației, inclusiv femeilor însărcinate, sugarilor și copiilor;

F.  întrucât ar trebui să se aplice principiul precauției și întrucât Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede că în compoziția produselor de protecție a plantelor ar trebui incluse numai substanțele cu utilitate demonstrată pentru producția vegetală și care nu ar trebui să exercite niciun efect nociv asupra sănătății umane sau animale și niciun efect inacceptabil asupra mediului;

G.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede că, pentru a accelera aprobarea substanțelor active, ar trebui stabilite termene stricte pentru diferitele etape procedurale, ceea în mod evident nu a avut loc;

H.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 indică faptul că, din motive de siguranță, perioada de aprobare a substanțelor active ar trebui să fie limitată în timp; întrucât perioada de aprobare ar trebui să fie proporțională cu riscurile posibile inerente utilizării unor astfel de substanțe, dar, în mod evident, această proporționalitate lipsește;

I.  întrucât substanța activă tiacloprid este un neonicotinoid „substituent de ciano”, utilizat pe scară largă pentru a înlocui clotianidinul, imidaclopridul și tiametoxamul, care sunt interzise în Uniune, cu excepția utilizării în sere;

J.  întrucât preparatele bazate pe tiacloprid sunt pulverizate în câmpuri mult mai intens decât substanțele utilizate anterior, clotianidin, imidacloprid și tiametoxam;

K.  întrucât este permisă utilizarea preparatelor de tiacloprid în perioada de înflorire, deoarece se anticipează mai puține daune pentru polenizatori;

Proprietăți de perturbator endocrin

L.  întrucât mai multe studii recente sugerează că substanța tiacloprid are efecte de perturbator endocrin(7), efecte genotoxice și citotoxice(8),(9), un impact asupra dezvoltării neurologice, precum și efecte neurotoxice(10) și imunotoxice(11);

M.  întrucât substanța activă tiacloprid este considerată ca prezentând „proprietăți care perturbă sistemul endocrin” în baza de date a UE privind pesticidele(12) și este o substanță susceptibilă de înlocuire;

N.  întrucât Agenția Europeană pentru Produse Chimice a stabilit următoarea clasificare și etichetare pentru substanța activă tiacloprid: „substanță suspectă ca fiind cancerigenă pentru om și substanță prezumtivă toxică pentru reproducerea umană”;

O.  întrucât Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a publicat concluzii alarmante și irevocabile privind caracterul periculos al tiaclopridului pentru sănătatea umană în raportul de evaluare a reînnoirii aprobării din octombrie 2017 privind tiaclopridul, care a fost emis în vederea consultării publice(13);

P.  întrucât, în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din 16 iunie 2016, comisarul Andriukaitis a explicat că principiul precauției ar prevala în cazul în care există îndoieli cu privire la criteriile privind perturbatorii endocrini;

Q.  întrucât Agenția franceză de mediu ANSES a emis un aviz nefavorabil cu privire la substanța activă tiacloprid în raportul său privind neonicotinoidele din mai 2018(14),(15),(16);

R.  întrucât Franța a interzis utilizarea tiaclopridului începând cu septembrie 2018 ca urmare a suspectării carcinogenității sale;

Amenințarea la adresa biodiversității

S.  întrucât tiacloprid poate fi toxic pentru albinele melifere, ca și imidaclopridul și tiametoxamul(17);

T.  întrucât tiaclopridul poate afecta performanțele de învățare și de memorie ale albinelor melifere și, prin urmare, vitalitatea coloniilor lor(18); întrucât date științifice recente(19) arată că expunerea cronică a albinelor melifere în câmpuri, la concentrație scăzută, la substanța activă tiacloprid, conduce la efecte subletale importante, cum ar fi perturbarea comportamentului de căutare a hranei, a comunicării și a orientării acestor animale, ceea ce înseamnă că se pune întrebarea dacă utilizarea substanței active tiacloprid este efectiv conformă cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului(20);

U.  întrucât, pe lângă efectele secundare deja cunoscute ale neonicotinoidelor asupra polenizatorilor, publicații științifice recente(21) au demonstrat că substanța activă tiacloprid afectează imunocompetența albinelor melifere, care este deja considerabil slăbită;

V.  întrucât creșterea toxicității pentru polenizatori este rezultatul unui efect de cocktail(22) produs de utilizarea mai multor pesticide și insecticide, inclusiv tiacloprid,

1.  consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

2.  consideră că decizia de înregistrare a tiaclopridului nu poate fi justificată, deoarece nu există dovezi suficiente care să sugereze că se vor preveni riscurile inacceptabile pentru animale, siguranța alimentară și polenizatori;

3.  consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei nu se bazează pe o nevoie urgentă pentru substanța activă tiacloprid în interesele agriculturii Uniunii;

4.  consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei nu respectă principiul precauției;

5.  consideră că este oportun ca Comisia să propună, în schimb, un statut special pentru albinele melifere, care să ia în considerare faptul că polenizatorii sunt indispensabili pentru agricultura sustenabilă, pentru producția vegetală și, în același timp, pentru alte animale sălbatice și de la care se obțin produse alimentare și să propună modificarea, armonizarea și creșterea coerenței reglementărilor relevante în acest sens, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a albinelor melifere și a altor polenizatori;

6.  invită Comisia să își retragă proiectul de regulament de punere în aplicare și să prezinte comisiei un nou proiect care să ia în considerare efectul cronic al substanței active tiacloprid asupra albinelor melifere, a sănătății umane și animale și a mediului;

7.  invită Comisia să interzică, fără întârziere, substanțele active din clasa neonicotinoide sau substanțele care acționează în același mod, inclusiv tiaclopridul;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 71.
(2) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(3) Raport de evaluare a reînnoirii aprobării, elaborat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Comisiei, tiacloprid, volumul 1, octombrie 2017, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(4) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).
(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/524 al Comisiei din 28 martie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metil, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram (JO L 88, 4.4.2018, p. 4).
(7) Efectele preparatelor comerciale ale deltametrinului și/sau ale tiaclopridului asupra nivelurilor hormonilor tiroidieni în serul de șobolan (Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum). Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783
(8) Cercetare in vitro a efectelor genotoxice și citotoxice ale tiaclopridului la limfocitele din sângele periferic uman al celulelor (In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes). Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181
(9) Investigarea efectelor genotoxice și citotoxice ale insecticidelor neonicotinoide utilizate pe scară largă în celulele HepG2 și SH-SY5Y (Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells). Șenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
(10) O analiză critică a insecticidelor neonicotinoide în ceea ce privește neurotoxicitatea asupra dezvoltării (A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity). Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/
(11) Efectele substanțelor tiacloprid, deltametrin și a combinației acestora asupra stresului oxidativ în organele limfoide, în leucocitele polimorfonucleare și în plasma șobolanilor (Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats). Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Riscurile și avantajele relative ale alternativelor la produsele de protecție a plantelor care conțin neonicotinoide, volumul 1 – Raportul grupului de lucru privind identificarea alternativelor la utilizările permise ale neonicotinoidelor (Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes). Raport de expertiză colectivă, mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf
(15) Riscurile și avantajele relative ale alternativelor la produsele de protecție a plantelor care conțin neonicotinoide, volumul 2 – Raport privind indicatorii de risc (Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque). Raport de expertiză colectivă, mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf
(16) Riscurile și avantajele relative ale alternativelor la produsele de protecție a plantelor care conțin neonicotinoide, volumul 3 – Raport de sprijin științific și tehnic privind impactul agricol (Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole). Raport de expertiză colectivă, mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „Expunerea la pesticide în stup: evaluarea riscurilor pentru albinele melifere migratoare a contaminării cu pesticide în stup în estul Statelor Unite” (‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’), Scientific Reports 6, 15 septembrie 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate