Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk
 Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) ***
 Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení)
 Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu ***
 Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu ***
 Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (přistoupení Chorvatska)***
 Program EU pro boj proti podvodům ***I
 Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I
 Mechanismus civilní ochrany Unie ***I
 Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***I
 Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ***I
 Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku ***I
 Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy *
 Strategie integrace Romů
 Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
 Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce
 Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise
 Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
 Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv)
 Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
 Udržitelné používání pesticidů
 Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
Texty (952 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí