Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg
 Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) ***
 Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning)
 Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko ***
 Aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav ***
 Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse) ***
 EU-program til bekæmpelse af svig ***I
 Flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I
 En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
 Mindstekrav til genbrug af vand ***I
 Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I
 Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker ***I
 Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne *
 Strategier for romaernes integration
 Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
 Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde
 Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen
 Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer
 Statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Ombudsmandens statut)
 En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi
 Bæredygtig brug af pesticider
 Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
Tekster (916 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik