Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2019. gada 12. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) ***
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija)
 ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums ***
 Nolīgums attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā ***
 Protokols ES un Meksikas ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) ***
 ES Krāpšanas apkarošanas programma ***I
 Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I
 Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I
 Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības ***I
 Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I
 Vienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma ***I
 PVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm *
 Romu integrēšanas stratēģijas
 Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana
 Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana
 Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana
 Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā
 Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)
 Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku
 Pesticīdu ilgtspējīga lietošana
 Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana
Teksti
Galīgā redakcija (920 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika