Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja)
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem ***
 Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego ***
 Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji) ***
 Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I
 Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I
 Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I
 Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody ***I
 Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych ***I
 Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej ***I
 VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi *
 Strategie na rzecz integracji Romów
 Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE
 Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy
 Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją
 Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE
 Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)
 Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki
 Zrównoważone stosowanie pestycydów
 Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
Teksty (985 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności