Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) ***
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie)
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom ***
 Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu ***
 Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Program EÚ pre boj proti podvodom ***I
 Viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie ***I
 Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
 Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I
 Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I
 Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I
 DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi *
 Stratégie integrácie Rómov
 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Európskeho parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
 Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
 Pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
 Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
 Trvalo udržateľné používanie pesticídov
 Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Texty (941 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia