Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 Euroopan kalastuksenvalvontavirasto ***I
 Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I
 Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki ***I
 Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) ***I
 EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus ***
 EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
 EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus ***
 EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
 EU:n ja Singaporen kumppanuus- ja yhteistyösopimus ***
 EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)
 Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus ***
 Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus
 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I
 Oikeusalan ohjelma ***I
 Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: maantieteellisen luokittelun tasot
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: tekniset sääntelystandardit tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivä
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: päivämäärä, johon saakka vastapuolet voivat soveltaa riskienpienentämistekniikoitaan tiettyihin OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa
 Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa ***I
 Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***I
 Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I
 Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I
 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I
 GATS-sopimus: tarvittavat korvaavat muutokset, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin ***
 Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet ***I
 Moottoriajoneuvojen vakuutus ***I
 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa
 Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa
 Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin
 Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
Tekstit
Lopullinen painos (1250 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö