Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 13 Feabhra 2019 - StrasbourgEagrán deiridh
 An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach ***I
 Ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil ***I
 An dlí is infheidhme i dtaca le héifeachtaí tríú páirtí ó thaobh sannadh éileamh de ***I
 Clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 ('clár Pericles IV') ***I
 Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór ***
 Comhaontú Cosanta Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
 Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair AE-Singeapór ***
 Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair AE-Singeapór
 Conradh um Chomhphobal Iompair a thabhairt i gcrích ***
 Comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála ***I
 Doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil sna Ballstáit in ábhair shibhialta nó in ábhair thráchtála ***I
 Rialacha comhchoiteanna lena n-áirithítear nascacht bhunúsach iompair lasta de bhóthar i dtaca le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas ***I
 Rialacha comhchoiteanna lena n-áirithítear aernascacht bhunúsach i dtaca le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas ***I
 An tsábháilteacht eitlíochta maidir le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas ***I
 GATS: coigeartuithe cúiteacha is gá tar éis aontachas na Seicia, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na hOstaire, na Polainne, na Slóivéine, na Slóvaice, na Fionlainne agus na Sualainne le AE ***
 Bearta a chuíchóiriú chun dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an ngréasán tras-Eorpach iompair a chur i gcrích ***I
 Árachas mótarfheithiclí ***I
Téacsanna
Eagrán deiridh (1203 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais