Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2019. február 13., Szerda - Strasbourg
 Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I
 A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I
 A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog ***I
 Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra ***I
 Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás ***
 Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás)
 Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás ***
 Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
 Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás ***
 Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás)
 A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés ***
 2018. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról
 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I
 Jogérvényesülés program ***I
 Az Európa jövőjéről szóló vita állása
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a földrajzi megoszlási szintek
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alkalmazása elhalasztott kezdőnapjainak későbbre időzítését szolgáló, az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt, bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpont
 A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés ***I
 A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése ***I
 A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
 A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
 A légi közlekedés biztonsága, tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére ***I
 GATS: a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazítások ***
 A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedések ***I
 Gépjármű-felelősségbiztosítás ***I
 Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban
 A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái
 A kannabisz gyógyászati célokra való használata
 A Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai
Szövegek (1345 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat