Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras
 Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I
 Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I
 Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims ***I
 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ***I
 ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas ***
 ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
 ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas ***
 ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
 ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ***
 ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)
 Transporto bendrijos steigimo sutartis ***
 2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
 Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I
 Teisingumo programa ***I
 Diskusijų dėl Europos ateities padėtis
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: geografiniai skirstymo lygmenys
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: tarpuskaitos prievolės techniniai reguliavimo standartai, siekiant nukelti atidėtas tarpuskaitos prievolės taikymo tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims pradžios datas
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo data
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: data, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka
 Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose ***I
 Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse ***I
 Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
 Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I
 Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I
 GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES ***
 Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti ***I
 Motorinių transporto priemonių draudimas ***I
 Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES
 Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos
 Kanapių naudojimas gydymo tikslais
 Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
Tekstai (1223 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika