Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ***I
 Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I
 Tiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām ***I
 Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I
 ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums ***
 ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
 ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums ***
 ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
 ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums ***
 ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija)
 Transporta kopienas dibināšanas līgums ***
 2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
 Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I
 Programma “Tiesiskums ***I
 Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņi
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: regulatīvie tehniskie standarti par tīrvērtes pienākumu pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: datums, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: datums, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris
 Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās ***I
 Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs ***I
 Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 GATS: kompensācijas korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai ***
 Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu ***I
 Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana ***I
 Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā
 Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām
 Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos
 Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
Teksti
Galīgā redakcija (1233 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika