Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019 - Strasburgu
 L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ***I
 Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa ***I
 Il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet ***I
 Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021- 2027 (il-programm Pericles IV) ***I
 Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore ***
 Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni)
 Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore ***
 Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni)
 Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore ***
 Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni)
 It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport ***
 Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
 Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I
 Il-programm Ġustizzja ***I
 L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: livelli ta 'tqassim ġeografiku
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: l-istandards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklirjar biex jestendu d-dati differiti tal-applikazzjoni tal-obbligu tal-ikklirjar għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: id-data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: id-data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta’ ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn CCP
 Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali ***I
 In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali ***I
 Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward talħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I
 Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I
 Aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I
 GATS: l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea ***
 Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport ***I
 L-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur ***I
 Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE
 Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati
 L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali
 Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018
Testi (1321 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza